Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Video được bật tự động khi bạn tham gia hoặc được gọi từ cuộc họp chưa lên lịch trong kênh. Bạn không thể thay đổi các thiết đặt video này, nhưng bạn có thể tắt video khi bạn đang ở trong cuộc gọi nếu bạn không cần đến video đó.

Loại cuộc gọi

Cài đặt video

Cuộc họp chưa lên lịch

Video trên

Nhóm hoặc cuộc gọi 1:1 từ cuộc trò chuyện

Yêu cầu tham gia video

Cuộc họp đã lên lịch

Tắt video

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×