Khi bạn đang xử lý các hàm mảng bị tràn, chẳng hạn như SEQUENCE,thì bạn có thể tham chiếu toàn bộ dải ô tràn bằng cách đặt toán tử dải ô tràn (#) sau dải ô. Trong ví dụ sau đây, chúng ta có =SEQUENCE(10) trong ô A2, tràn đến A2:A11. Trong ô C2, chúng tôi có công thức =SUM(A2#), công thức này tương đương với =SUM(A2:A11), vì A2:A11 là phạm vi tràn của công thức trong ô A2. Hàm này trả về 55, tổng của tất cả các giá trị trong phạm vi mảng bị tràn.

Nếu phạm vi tràn của bạn phát triển hoặc thu gọn, ví dụ bằng cách thay đổi công thức trong ô A2 thành =SEQUENCE(20), công thức SUM sẽ tự động phản ánh điều đó. Nếu đây là một dải ô bình thường, chúng tôi cần nhập =SUM(A2:A11) và cập nhật thủ công nếu dải ô tràn thay đổi. Thông thường, bạn có thể không nhận ra nếu một phạm vi đã thay đổi, vì vậy điều này có thể loại bỏ rất nhiều công việc đoán.

Toán tử dải ô tràn để tham chiếu toàn bộ phạm vi mảng bị tràn với =SUM(A2#).

Đây là một ví dụ khác về việc sử dụng toán tử dải ô tràn trong một số công thức, khi chúng ta tạo một danh sách duy nhất từ danh sách tên, sắp xếp danh sách, rồi lọc tên có độ dài trên 3 ký tự. Chúng ta có =SORT(C2#) trong ô E2 và =FILTER(C2#,LEN(C2#)>3) trong ô G2.

Toán tử dải ô tràn (#) để tham chiếu đến toàn bộ dải ô mảng bị tràn với =FILTER(C2#,LEN(C2#)>3)

Giới hạn đã biết

Toán tử dải ô tràn không hỗ trợ tham chiếu đến sổ làm việc đã đóng. Thay vào đó, hành động sẽ trả về #REF! . Việc mở sổ làm việc được tham chiếu sẽ giải quyết được vấn đề này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Hàm SEQUENCE

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Hàm UNIQUE

Lỗi #SPILL! trong Excel

Các mảng động và hành vi mảng bị tràn

Toán tử giao cắt ngầm: @

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×