Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trì hoãn hoặc lên lịch gửi thư email trong Outlook for Windows

Bạn có thể trì hoãn việc chuyển phát thư cá nhân hoặc bạn có thể sử dụng các quy tắc để trì hoãn việc chuyển phát tất cả các thư bằng cách để chúng được giữ trong Hộp thư đi trong một khoảng thời gian xác định sau khi bạn bấm Gửi.

Trong Outlook trên web, không có các quy tắc để trì hoãn việc chuyển phát thư một cách có hệ thống. Nhưng bạn có thể trì hoãn việc chuyển phát thư cá nhân. Để biết chi tiết, hãy xem Lên lịch gửi Outlook trên web.

Quan trọng: Các bước có thể khác nhau giữa mới và cổ điển Outlook for Windows. Để xác định bạn đang sử dụng phiên bản Outlook nào, hãy tìm Tệp trên dải băng. Nếu không có tùy chọn Tệp, hãy làm theo các bước bên dưới tab Outlook mới. Nếu tùy chọn Tệp xuất hiện, hãy chọn tab cho Outlook Cổ điển.

Lên lịch thư để sử dụng sau

 1. Trong khi soạn thư, chọn danh sách thả xuống bên cạnh nút Gửi, rồi chọn Lên lịch gửi.

 2. Chọn một trong các tùy chọn mặc định, sau đó chọn Gửi hoặc chọn thời gian tùy chỉnh rồi chọn Gửi.  

 3. Sau khi bạn chọn Gửi, thư sẽ vẫn ở thư mục Thư nháp cho đến thời gian chuyển phát.

Gửi tin nhắn ngay lập tức

Nếu sau này bạn quyết định muốn gửi thư ngay, hãy làm như sau: 

 1. Chuyển tới thư mục Nháp .

 2. Mở thư đã lên lịch và chọn biểu tượng Chỉnh sửa bút chì. 

 3. Chọn Gửi Ngay.

Trì hoãn chuyển phát thư

 1. Trong khi soạn thư, chọn mũi tên Xem thêm tùy chọn từ nhóm Thẻ trong Dải băng.

  Chọn Xem thêm Tùy chọn để đặt độ trễ chuyển phát.

  Nếu bạn không thấy các tùy chọn này, có thể bạn đã có dải băng đơn giản hóa: Trên dải băng, chọn tab Tùy chọn, rồi chọn Thêm lệnh > Chuyển phát trễ

 2. Trong Tùy chọn giao hàng, chọn hộp kiểm Không giao hàng trước, sau đó chọn ngày và giờ giao hàng bạn muốn.

  Đặt ngày và giờ để chuyển phát thư của bạn.

 3. Bấm Đóng.

 4. Khi bạn đã soạn xong thư email của mình, hãy chọn Gửi.

Sau khi bạn bấm Gửi, thư vẫn còn trong thư mục Hộp thư đi cho đến thời gian chuyển phát.

Nếu sau này bạn quyết định muốn gửi thư ngay, hãy làm như sau:

 1. Chuyển tới thư mục Hộp thư đi.

 2. Mở thư bị trì hoãn.

 3. Chọn mũi tên Xem thêm tùy chọn từ nhóm Thẻ trong Dải băng.

  Chọn Xem thêm Tùy chọn để đặt độ trễ chuyển phát.

  Nếu bạn không thấy các tùy chọn đó, có thể bạn đã có dải băng đơn giản hóa: Trên dải băng, chọn tab Tùy chọn, rồi chọn Thêm lệnh > Chuyển phát trễ

 4. Trong Tùy chọn chuyển phát, bỏ chọn hộp kiểm Không giao hàng trước.

 5. Bấm Đóng, rồi bấm Gửi.

Lưu ý: Outlook phải trực tuyến và được kết nối để tính năng này hoạt động.

Đầu Trang

Trì hoãn chuyển phát tất cả thư

Bạn có thể trì hoãn việc chuyển phát tất cả thư tối đa hai giờ bằng cách tạo một quy tắc.

 1. Trong Thư, trên dải băng, chọn tab Tệp.

 2. Bấm Quản Biểu tượng Cảnh báo Quản lý Quy tắc trong Outlookquy tắc và & báo.

 3. Bấm Biểu tượng Quy tắc Mới trong Outlooktắc Mới.

 4. Trong Bước 1: Chọn hộp mẫu, bên dưới Bắt đầu từ Quy tắc Trống , bấm vào Áp dụng quy tắc cho thư tôi gửi, rồi bấm vào Tiếp theo.

 5. Trong Bước 1: Chọn (các) danh sách điều kiện, chọn hộp kiểm cho bất kỳ tùy chọn nào bạn muốn, rồi bấm Tiếp theo.

  Nếu bạn không chọn bất kỳ hộp kiểm nào, một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện. Nếu bạn bấm vào Có, quy tắc mà bạn đang tạo sẽ được áp dụng cho tất cả thư bạn gửi.

 6. Trong Bước 1: Chọn (các) danh sách hành động, chọn hộp kiểm Trì hoãn chuyển phát sau một số phút.

 7. Trong hộp Bước 2: Sửa mô tả quy tắc (bấm vào một giá trị được gạch dưới), hãy bấm vào cụm từ được gạch dưới một số và nhập số phút mà bạn muốn giữ thư trước khi nó được gửi đi.

  Giao hàng có thể bị trì hoãn tối đa 120 phút.

 8. Bấm OK, rồi bấm Tiếp.

 9. Chọn hộp kiểm cho bất kỳ ngoại lệ nào bạn muốn.

 10. Nhấp vào Tiếp theo.

 11. Trong hộp Bước 1: Xác định tên cho quy tắc này, hãy nhập tên cho quy tắc.

 12. Chọn hộp kiểm Bật quy tắc này.

 13. Bấm Kết thúc.

Sau khi bạn bấm Gửi, mỗi thư vẫn ở trong thư mục Hộp thư đi trong thời gian bạn đã chỉ định.

Xem thêm

Lên lịch gửi cho Outlook trên máy Mac

Lên lịch gửi cho Outlook trên web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×