Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Thư email có chứa phần đính kèm sẽ được nhận dạng bằng biểu Biểu tượng Phần đính kèm kẹp giấy trong danh sách thư.

Ghi chú Bảo mật: Outlook chấp nhận nhiều loại tệp khác nhau nhưng chặn các tệp đính kèm có khả năng không an toàn (bao gồm các tệp .bat, .exe, .vbs và .js) có thể chứa vi-rút. Ngay cả khi Outlook bảo vệ tệp đính kèm, bạn cũng phải cẩn thận khi mở bất kỳ tệp đính kèm nào, đặc biệt là khi thư đó đến từ người mà bạn không biết hoặc không tin tưởng. Nếu thấy nghi ngờ, hãy xác nhận tính xác thực của tệp đính kèm với người gửi. Ngoài ra, hãy luôn cập nhật phần mềm chống vi-rút trên máy tính của bạn.

Thông thường, bạn sẽ thấy tệp đính kèm trong Ngăn Đọc, ngay dưới tiêu đề hoặc chủ đề thư. Đôi khi, bạn sẽ thấy tệp đính kèm trong nội dung thư.

Xem tất cả tệp đính kèm đã nhận trong Ngăn Đọc

Bấm đúp vào biểu tượng tệp đính kèm để mở tệp đính kèm.

Để lưu tệp đính kèm, hãy chọn mũi tên thả xuống ở bên phải biểu tượng tệp đính kèm để mở menu tệp đính kèm.

Chọn mũi tên thả xuống ở bên phải biểu tượng tệp đính kèm để xem menu tệp đính kèm

Chọn Lưu dưới Dạng để lưu một tệp đính kèm vào máy tính hoặc vị trí lưu trữ đám mây của bạn. Chọn Lưu Tất cả Tệp đính kèm để lưu tất cả tệp đính kèm từ một thư duy nhất. Theo mặc định, tất cả tệp đính kèm của bạn sẽ được lưu trong thư mục Tài liệu nhưng bạn có thể chọn một vị trí khác mỗi lần lưu tệp đính kèm.

Bạn cũng có thể lưu tệp đính kèm bằng cách kéo và thả tệp đính kèm từ thư email vào máy tính của mình. Khi kéo và thả tệp đính kèm được lưu trữ trong đám mây, bạn sẽ tải xuống và lưu bản sao cục bộ của tệp đính kèm.

Mở phần đính kèm

Bạn có thể mở tệp đính kèm từ Ngăn Đọc hoặc từ thư đang mở. Trong cả hai trường hợp, bạn cần bấm đúp vào tệp đính kèm để mở tệp.

 • Để mở tệp đính kèm từ danh sách thư, bấm chuột phải vào thư có tệp đính kèm, bấm vào Xem Tệp đính kèm, rồi bấm vào tên của tệp đính kèm.

Bạn có thể xem trước tệp đính kèm trong thư có dạng HTML hoặc dạng văn bản thuần trong Ngăn Đọc và trong thư đang mở. Không thể xem trước tệp đính kèm trong thư ở định dạng RTF.

 1. Để xem trước tệp đính kèm, hãy bấm vào tệp đính kèm và tệp sẽ hiển thị ngay trong nội dung thư

 2. Để trở về thư, trên tab Công cụ Tệp đính kèm, trong nhóm Thư, bấm vào Hiển thị Thư.

Sau khi mở và xem tệp đính kèm, bạn có thể chọn lưu tệp này vào một ổ đĩa. Nếu thư có nhiều tệp đính kèm, bạn có thể lưu nhiều tệp đính kèm dưới dạng một nhóm hoặc lưu từng tệp đính kèm một.

Lưu một hoặc nhiều tệp đính kèm

 1. Bấm vào phần đính kèm trong Ngăn Đọc hoặc trong thư đang mở.

 2. Trên tab Phần đính kèm, trong nhóm Hành động, hãy bấm Lưu Như. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào tệp đính kèm, rồi bấm vào Lưu Dưới dạng. Để chọn nhiều tệp đính kèm, hãy giữ phím Ctrl khi bấm vào các tệp đính kèm. Để lưu tất cả tệp đính kèm, hãy chọn Lưu Tất cả Tệp đính kèm.

  Lệnh Lưu dưới Dạng trên ribbon

  Lưu ý: Nếu thư ở định dạng RTF, trong Ngăn Đọc hoặc thư đang mở, bấm chuột phải vào tệp đính kèm, rồi bấm vào Lưu Dưới dạng.

 3. Bấm vào một vị trí thư mục, sau đó bấm Lưu.

Xem (xem trước) tệp đính kèm mà không cần mở

Xem trước Tệp đính kèm, một tính năng mới trong Hệ thống Microsoft Office 2007, cho phép bạn xem trước một số loại tệp đính kèm mà không cần mở tệp. Để biết thông tin về việc gửi tệp đính kèm trong thư email, hãy xem mục Đính kèm tệp hoặc mục khác vào thư email.

Khi bạn nhận được tệp đính kèm trong thư và muốn nhanh chóng xem nội dung của tệp đính kèm mà không cần mở tệp thì bạn có thể xem trước tệp đính kèm. Bạn có thể xem trước tệp đính kèm trong Ngăn Đọc hoặc từ bên trong thư đang mở. Trình xem trước tệp đính kèm đi cùng với Bản phát hành Office 2007 được bật theo mặc định.

Lưu ý: Để xem trước tệp đính kèm được tạo trong ứng dụng Hệ thống Microsoft Office 2007, bạn phải cài đặt ứng dụng Office 2007 đó trên máy tính của mình. Ví dụ: để xem trước tệp đính kèm Word 2007, bạn phải cài đặt Word 2007. Để xem trước tệp đính kèm Excel, bạn phải cài đặt Excel.

Chức năng Xem trước Tệp đính kèm được hỗ trợ cho những thư có định dạng HTML và văn bản thuần chứ không phải những thư có định dạng Rich Text Format (RTF). Ngoài ra, Xem trước Tệp đính kèm chỉ khả dụng khi bạn đang xem thư được nhận chứ không phải khi bạn đang soạn thư mới.

Xem trước tệp đính kèm

 1. Trong danh sách thư, chọn thư có tệp đính kèm bạn muốn xem trước.

 2. Trong Ngăn Đọc, bấm vào tệp đính kèm. Nếu có nhiều tệp đính kèm, bạn có thể cuộn theo chiều ngang để tìm tệp đính kèm muốn xem trước.

  Lưu ý: Nội dung cập nhật nhất trong tệp có thể không hiển thị khi bạn xem trước tệp đó. Để xem nội dung đầy đủ và cập nhật nhất, hãy mở tệp. Ví dụ: bạn có thể bấm đúp vào tệp đính kèm .docx để mở tệp trong Microsoft Word.

 3. Để quay lại nội dung thư, hãy bấm vào nút Thư.

Để tìm hiểu về cách xem trước tệp đính kèm PDF trong Outlook 2007, hãy xem mục Xem trước tệp đính kèm PDF.

Trình xem trước tệp đính kèm đi cùng với Bản phát hành Office 2007 được bật theo mặc định. Nếu bạn không muốn sử dụng một số hoặc bất kỳ trình xem trước tệp đính kèm nào, hãy làm theo các bước sau để tắt chúng.

 1. Trong Outlook, trên menu Công cụ, bấm vào Trung tâm Tin cậy, rồi bấm vào Xử lý Tệp đính kèm.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để tắt tất cả trình xem trước tệp đính kèm, hãy bấm vào Tắt Xem trước Tệp đính kèm.

  • Để tắt một trình xem trước tệp đính kèm cụ thể, hãy bấm vào Trình xem trước Tệp đính kèm và Tài liệu, bỏ chọn hộp kiểm dành cho trình xem trước mà bạn muốn tắt, rồi bấm vào OK.

Để bật trình xem trước, hãy bấm để chọn Tắt Xem trước Tệp đính kèm hoặc các tùy chọn trình xem trước tệp đính kèm cụ thể,

Để tìm hiểu thêm về trình xem trước tệp đính kèm, hãy xem Tìm trình xem trước tệp đính kèm.

Mở phần đính kèm

Bạn có thể mở tệp đính kèm từ Ngăn Đọc, từ thư trong một danh sách thư như Hộp thư đến của bạn hoặc từ bên trong thư đang mở.

 1. Trong danh sách thư, hãy chọn thư có tệp đính kèm.

 2. Trong Ngăn Đọc, hãy bấm đúp vào tệp đính kèm. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào thư có tệp đính kèm, rồi chọn Xem Tệp đính kèm.

  Lưu ý: Nếu bạn được lựa chọn giữa mở và lưu tệp đính kèm, hãy nhớ rằng bạn nên lưu tệp trước, rồi quét tệp bằng chương trình diệt vi-rút trước khi mở tệp.

Lưu phần đính kèm

Sau khi mở và xem tệp đính kèm, bạn có thể chọn lưu tệp vào ổ đĩa cứng. Nếu thư có nhiều tệp đính kèm, bạn có thể lưu nhiều tệp đính kèm dưới dạng một nhóm hoặc lưu từng tệp một.

Lưu một tệp đính kèm trong thư

 1. Trong thư đã mở hoặc đã xem trước, bấm chuột phải vào tệp đính kèm mà bạn muốn lưu.

 2. Trên menu lối tắt, bấm vào Lưu Dưới dạng.

 3. Chọn vị trí thư mục, rồi bấm vào Lưu.

Lưu tất cả tệp đính kèm từ thư đang mở

 1. Trong thư đang mở, trên tab Thư, trong nhóm Hành động, bấm vào Hành động Khác, rồi bấm vào Lưu Tệp đính kèm.

 2. Bấm vào OK, chọn vị trí thư mục, rồi bấm vào OK lần nữa.

Lưu tất cả tệp đính kèm từ danh sách thư

 1. Trong danh sách thư, hãy chọn thư có tệp đính kèm.

 2. Trên menu Tệp, trỏ tới Lưu Tệp đính kèm, rồi bấm vào Tất cả Tệp đính kèm.

 3. Bấm vào OK, chọn vị trí thư mục, rồi bấm vào OK lần nữa.

Xem thêm

Xem trước tệp đính kèm trong Outlook

Khắc phục sự cố về phần đính Outlook

Thay đổi liên kết tệp cho tệp đính kèm email

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×