Hỗ trợ trợ năng cho Skype for Business

Biểu tượng trang trí. Nội dung trình đọc màn hình

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần trong bộ nội dung Khả năng tiếp cận Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business. Để tìm thông tin về cách tạo các cuộc họp Skype for Business giúp người khuyết tật có thể truy nhập, hãy xem mục Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Skype for Business

Làm việc với cuộc họp trong Skype for Business

Làm việc với cuộc gọi và IM trong Skype for Business

Xem thêm

Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business

Video: Giúp mọi người dễ dàng truy nhập cuộc họp Skype của bạn

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business. Để tìm thông tin về cách tạo các cuộc họp Skype for Business giúp người khuyết tật có thể truy nhập, hãy xem mục Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Skype for Business

Làm việc với cuộc họp trong Skype for Business

Làm việc với cuộc gọi và IM trong Skype for Business

Xem thêm

Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business for Android. Để tìm thông tin về cách tạo các cuộc họp Skype for Business for Android giúp người khuyết tật có thể truy nhập, hãy xem mục Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Skype for Business

Làm việc với cuộc họp trong Skype for Business

Làm việc với cuộc gọi và IM trong Skype for Business

Xem thêm

Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business trong Outlook trên web. Để tìm thông tin về cách tạo các cuộc họp Skype for Business giúp người khuyết tật có thể truy nhập, hãy xem mục Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Skype for Business

Làm việc với cuộc gọi và IM trong Skype for Business

Làm việc với Skype Meeting Broadcast

Với Skype Meeting Broadcast, bạn có thể lên lịch, tạo và truyền phát các cuộc họp hoặc sự kiện đến với nhiều khán giả trực tuyến. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo mục Skype Meeting Broadcast là gì?

Xem thêm

Giúp dễ dàng truy nhập cuộc họp của bạn với Skype for Business

Quan trọng:  Thông tin về các dịch vụ khẩn cấp nơi cung cấp tính năng gọi PSTN
Với tính năng Gọi PSTN, các Dịch vụ Khẩn cấp hoạt động khác với các dịch vụ điện thoại truyền thống như sau: (i) Gọi PSTN có thể không biết vị trí thực tế của người gọi Dịch vụ Khẩn cấp, có thể dẫn đến việc cuộc gọi được định tuyến đến sai trung tâm cuộc gọi Dịch vụ Khẩn cấp và/hoặc dịch vụ khẩn cấp đã gửi đi sai vị trí; (ii) nếu thiết bị của người dùng không có điện, bị cắt điện hoặc nếu không vì lý do nào đó, không thể truy nhập Internet, người dùng không thể thực hiện cuộc gọi Dịch vụ Khẩn cấp thông qua dịch vụ Gọi PSTN; và (iii) dịch vụ Gọi PSTN có thể sử dụng ở mọi nơi trên thế giới có kết nối Internet, người dùng không nên thực hiện cuộc gọi Dịch vụ Khẩn cấp từ một vị trí bên ngoài quốc gia của họ vì cuộc gọi có khả năng sẽ không được định tuyến đến đúng trung tâm cuộc gọi ở vị trí đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×