Ngày 11 tháng 7 năm 2017—KB4025344 (HĐH Bản dựng 10586.1007)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

11/07/2017

HĐH Bản dựng 10586.1007

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố đã được giới thiệu trong KB4032693 trong đó Internet Explorer 11 có thể đóng bất ngờ khi bạn truy cập một số trang web.

  • Khắc phục sự cố khiến hình ảnh .jpx và .jbig2 ngừng hiển thị trong tệp PDF.

  • Khắc phục sự cố trong Internet Explorer 11 trong đó một nút văn bản được trả về từ DOMParser có thể không chính xác khi MutationObserver cho childList và subtree đang hoạt động.

  • Khắc phục sự cố có thể ngăn không cho các thiết bị đã đăng ký đồng bộ hóa với máy chủ MDM sau khi bị mất điện hoặc tắt đột ngột.

  • Bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer 11, Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge, Windows Search, Windows shell, trình điều khiển chế độ nhân Windows, Cấu phần Microsoft Graphics, nhân Windows, .NET Framework, Windows Virtualization, Windows Server, Windows Storage và Hệ thống Tệp, Kết nối mạng Trung tâm dữ liệu, Microsoft NTFS, ASP.NET và Microsoft PowerShell.

Nếu bạn đã cài đặt bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản sửa lỗi mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

 

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 4025344.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×