Mục lục
×

Mã PIN là một tập hợp các số hoặc một sự kết hợp các chữ cái và số mà bạn tự chọn. Sử dụng mã PIN là cách nhanh chóng, an toàn để đăng nhập vào thiết bị Windows 11 bạn. Mã PIN được lưu trữ an toàn trên thiết bị của bạn. Nếu bạn chưa đăng nhập vào thiết bị của mình và muốn đặt lại mã PIN, hãy thử một số cách dưới đây. 

Xem bên dưới hộp văn bản mã PIN:

  • Nếu bạn thấy tôi quên mã PIN, hãy chọn mã PIN đó và làm theo hướng dẫn để đặt lại mã PIN của bạn. Nếu có nhiều tài khoản trên thiết bị, hãy chọn tài khoản bạn cần đặt lại.

  • Nếu bạn không thấy tùy chọn Tôi quên mã PIN, hãy chọn Tùy chọn đăng nhập rồi chọn Nhập mật khẩu của bạn.

Sau khi đăng nhập, hãy chọn Bắt đầu Tài khoản > Cài đặt > Tài khoản > Tùy chọn đăng nhập > mã PIN (Windows Hello) > Tôi quên mã PIN rồi làm theo hướng dẫn.

Lưu ý: Mã PIN bạn sử dụng để truy nhập vào thiết bị khác với mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn cần đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft, hãy chuyển đến account.microsoft.com, chọn Đăng nhập và làm theo hướng dẫn. Tiếp theo, chọn Bảo mật. Trong Bảo mật mật khẩu, chọn Thay đổi mật khẩu của tôi, sau đó nhập mật khẩu mới của bạn. Nếu bạn lo lắng rằng ai đó có quyền truy cập trái phép vào tài khoản của mình, hãy xem Khôi phục tài khoản Microsoft và Thông tin bảo mật & xác minh của bạn

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Windows của bạn

Mã PIN là một tập hợp các số hoặc một sự kết hợp các chữ cái và số mà bạn tự chọn. Sử dụng mã PIN là cách nhanh chóng, an toàn để đăng nhập vào thiết bị chạy Windows 10 của bạn. Mã PIN được lưu trữ an toàn trên thiết bị của bạn. Nếu bạn chưa đăng nhập vào thiết bị của mình và muốn đặt lại mã PIN, hãy thử một số cách dưới đây. 

Xem bên dưới hộp văn bản mã PIN:

  • Nếu bạn thấy tôi quên mã PIN, hãy chọn mã PIN đó và làm theo hướng dẫn để đặt lại mã PIN của bạn. Nếu có nhiều tài khoản trên thiết bị, hãy chọn tài khoản bạn cần đặt lại.

  • Nếu bạn không thấy tùy chọn Tôi quên mã PIN, hãy chọn Tùy chọn đăng nhập rồi chọn Nhập mật khẩu của bạn.

Sau khi đăng nhập, hãy chọn Bắt đầu Tài khoản > Cài đặt >> Tùy chọn đăng nhập >Windows Hello mã PIN  > Tôi quên mã PIN, rồi làm theo hướng dẫn.

Lưu ý: Mã PIN bạn sử dụng để truy nhập vào thiết bị khác với mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn. Nếu bạn cần đặt lại mật khẩu tài khoản Microsoft, hãy chuyển đến account.microsoft.com, chọn Đăng nhập và làm theo hướng dẫn. Tiếp theo, chọn Bảo mật. Trong Bảo mật mật khẩu, chọn Thay đổi mật khẩu của tôi, sau đó nhập mật khẩu mới của bạn. Nếu bạn lo lắng rằng ai đó có quyền truy cập trái phép vào tài khoản của mình, hãy xem Khôi phục tài khoản Microsoft và Thông tin bảo mật & xác minh của bạn

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu Windows của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×