Приложения за потвърждаване на самоличността: ЧЗВ

Какво представлява приложението за потвърждаване на самоличността?

В някои случаи Microsoft трябва да потвърди самоличността ви, за да се гарантира, че единствено вие имате достъп до акаунта си. Най-лесният начин за потвърждаване на самоличността е чрез приложение на мобилното ви устройство. Приложенията за потвърждаване на самоличността са:

  • Безплатни. Приложенията не изискват текстово съобщение или имейл за потвърждение на самоличността, така че към телефонната ви услуга не се начисляват такси за използването им. (Можете все пак да решите да получите код за защита чрез текстово съобщение или имейл, ако не разполагате с бърз достъп до приложението.)
  • Незабавни. Отворете приложението по всяко време, за да потвърдите самоличността си.
  • Винаги налични. Ако сте в движение, приложенията за потвърждаване на самоличността могат да генерират кодове за защита дори когато нямате покритие на мрежата.

По какъв начин тези приложения потвърждават самоличността ми?

Приложенията за потвърждаване на самоличността работят по различен начин в зависимост от платформата на мобилното ви устройство. Можете да потвърдите самоличността си по един от двата начина:

  • Въвеждане на код за защита. Някои приложения за потвърждаване на самоличността генерират произволни кодове за защита на всеки тридесет секунди. Когато трябва да потвърдите своята самоличност, изтеглете последния код от приложението и го въведете на сайта за потвърждение. Тези кодове работят дори ако вашето мобилно устройство е офлайн, така че няма нужда да се притеснявате, че трябва да разполагате с услуга за получаване на имейл съобщение или текстово съобщение.
  • Одобряване на известие. С този тип приложение вече няма нужда да въвеждате кодове за защита. Вместо това ще получавате известие на устройството при необходимост от потвърждаване на самоличността. Отворете известието, одобрете го и това е всичко.

Кое приложение да използвам за мобилното си устройство?


Приложението Microsoft Authenticator е налично за Windows Phone, Android и iOS. Ако имате друга мобилна операционна система, там са налични други опции. Потърсете „authenticator“ в магазина за приложения и изберете от списъка с налични приложения.
Свойства

ИД на статията: 12414 – Последен преглед: 6.09.2016 г. – Редакция: 5

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)