Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

V aplikaci Excel 2010 a novějších verzích jsou tyto funkce nahrazené novými funkcemi s vyšší přesností a názvy, které lépe odrážejí jejich použití. Můžete je dál používat pro zajištění kompatibility s předchozími verzemi Excelu, ale pokud není potřeba zpětná kompatibilita, měli byste místo toho začít používat nové funkce. Další informace o nových funkcích najdete v tématu Statistické funkce (odkazy) a Matematické a trigonometrické funkce (odkazy) .

Pokud používáte Excel 2007, najdete tyto funkce v kategoriích Statistické nebo Mat. a trig. na kartě Vzorce.

Pro získání podrobných informací o funkci klikněte na její název v prvním sloupci.

Funkce

Popis

BETADIST

Vrátí hodnotu součtového rozdělení beta.

BETAINV

Vrátí inverzní hodnotu součtového rozdělení pro zadané rozdělení beta.

BINOMDIST

Vrátí hodnotu binomického rozdělení pravděpodobnosti jednotlivých veličin.

CHIDIST

Vrátí jednostrannou pravděpodobnost rozdělení chí-kvadrát.

CHIINV

Vrátí hodnotu funkce inverzní k distribuční funkci jednostranné pravděpodobnosti rozdělení chí-kvadrát.

CHITEST

Vrátí test nezávislosti.

CONCATENATE

Spojí dva nebo více textových řetězců do jednoho.

CONFIDENCE

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru.

COVAR

Vrátí hodnotu kovariance, průměrnou hodnotu součinů párových odchylek.

CRITBINOM

Vrátí nejmenší hodnotu, pro kterou má součtové binomické rozdělení hodnotu větší nebo rovnu hodnotě kritéria.

EXPONDIST

Vrátí hodnotu exponenciálního rozdělení.

FDIST

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

FINV

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

FORECAST

Vrátí hodnotu lineárního trendu.

Poznámka: V aplikaci Excel 2016 je tato funkce nahrazená novými prognostickými funkcemi, ale je pořád dostupná kvůli kompatibilitě s předchozími verzemi.

ZAOKR.DOLŮ

Zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule.

FTEST

Vrátí výsledek F-testu.

GAMMADIST

Vrátí hodnotu rozdělení gama.

GAMMAINV

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci součtového rozdělení gama.

HYPGEOMDIST

Vrátí hodnotu hypergeometrického rozdělení.

LOGINV

Vrátí inverzní funkci ke kumulativní distribuční funkci logaritmicko-normálního rozdělení.

LOGNORMDIST

Vrátí hodnotu součtového logaritmicko-normálního rozdělení.

MODE

Vrátí hodnotu, která se v množině dat vyskytuje nejčastěji.

NEGBINOMDIST

Vrátí hodnotu negativního binomického rozdělení.

NORMDIST

Vrátí hodnotu normálního součtového rozdělení.

NORMINV

Vrátí inverzní funkci k funkci normálního součtového rozdělení.

NORMSDIST

Vrátí hodnotu standardního normálního součtového rozdělení.

NORMSINV

Vrátí inverzní funkci k funkci standardního normálního součtového rozdělení.

PERCENTIL

Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti.

PERCENTRANK

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí množiny dat.

POISSON

Vrátí hodnotu distribuční funkce Poissonova rozdělení.

QUARTIL

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat.

RANK

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

SMODCH.VÝBĚR

Vypočte směrodatnou odchylku výběru.

SMODCH

Vypočte směrodatnou odchylku základního souboru.

TDIST

Vrátí hodnotu Studentova t-rozdělení.

TINV

Vrátí inverzní funkci k distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

TTEST

Vrátí pravděpodobnost spojenou se Studentovým t-testem.

VAR.VÝBĚR

Vypočte rozptyl výběru.

VAR

Vypočte rozptyl základního souboru.

WEIBULL

Vrátí hodnotu Weibullova rozdělení.

ZTEST

Vrátí jednostrannou hodnotu pravděpodobnosti z-testu.

Důležité informace: Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Funkce Excelu (podle kategorie)

Funkce Excelu (podle abecedy)

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti

Projít školení >

Získejte nové funkce jako první

ZAPOJTE SE DO PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDER

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×