Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den! Zdravíme uživatele
Select a different account.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Poskytnutí přístupu ke správě pošty a kalendáře jiné osobě

Podobně jako vám asistent pomáhá s vyřizováním doručené papírové pošty, můžete povolit jiné osobě (označované jako Delegát) přijímat e-mailové zprávy a žádosti o schůzku a odpovídat na ně vaším jménem. Delegátovi můžete rovněž udělit dodatečná oprávnění, která mu umožní číst, vytvářet nebo měnit položky ve vaší Poštovní schránka systému Microsoft Exchange Server.

Poznámka:  Vyžaduje se účet systému Microsoft Exchange Server.

V tomto článku

K čemu slouží funkce Přístup delegáta?

Přístup delegáta přesahuje jenom sdílení přístupu k vašim složkám. Delegátům jsou udělena další oprávnění, například vytváření e-mailových zpráv nebo odpovídání na žádosti o schůzku vaším jménem. Informace o tom , jak těmto úkolům delegáti mohou provádět, najdete v tématu Správa položek pošty a kalendáře jiného uživatele.

Jako osoba udělující oprávnění určujete úroveň přístupu delegáta ke svým složkám. Delegátovi můžete udělit oprávnění ke čtení položek ve vašich složkách nebo ke čtení, vytváření, úpravám či odstraňování položek. Jestliže přidáte delegáta, bude mít ve výchozím nastavení plný přístup k vašim složkám Kalendář a Úkoly. Delegát může také vaším jménem odpovídat na žádosti o schůzku.

Úrovně oprávnění delegáta

 • Recenzent     Delegát s tímto oprávněním může číst položky ve vašich složkách.

 • Autor     Delegát s tímto oprávněním může číst a vytvářet položky a dále měnit a odstraňovat položky, které sám vytvořil. Delegát může například vytvořit zadání úkolu a žádost o schůzku přímo ve vaší složce Úkoly nebo Kalendář a potom tuto položku odeslat vaším jménem.

 • Editor     Delegát s tímto oprávněním může provádět všechny akce, ke kterým má oprávnění Autor, a navíc může měnit a odstraňovat položky, které jste vytvořili.

   

  Poznámka: Pokud používáte Microsoft Outlook k odstranění položek ze složky poštovní schránky jiného uživatele, pro kterého máte oprávnění k odstranění, a odstraněné položky přejděte do vlastní složky Odstraněná pošta místo složky Odstraněná pošta vlastníka poštovní schránky. Ke změně chování můžete použít klíč DelegateWastebasketStyle v následujícím článku.

Začátek stránky

Určení jiné osoby za svého delegáta

Delegátovi je automaticky přiděleno oprávnění pro odesílání v zastoupení jiné osoby. Ve výchozím nastavení může delegát pouze číst vaše žádosti o schůzku a odpovědi na ně. Delegát nemá oprávnění ke čtení jiných zpráv ve složce Doručená pošta.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Přístup delegáta.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat.

  Pokud se tlačítko Přidat nezobrazuje, nemusí být k dispozici aktivní spojení mezi aplikací Outlook a serverem Exchange. Stav připojení se zobrazuje na stavovém řádku aplikace Outlook.

 4. Zadejte jméno osoby, kterou chcete určit jako delegáta, nebo vyhledejte a klikněte na jméno v seznamu výsledků hledání.

  Poznámka:  Delegát musí být člověk uvedený v globálním adresáři Exchange vaší organizace.

 5. Klikněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko OK.

 6. V dialogovém okně Delegovat oprávnění přijměte nastavení výchozích oprávnění nebo vyberte vlastní úrovně přístupu pro složky systému Exchange.

  Jestliže delegát potřebuje pouze oprávnění pro práci se žádostmi o schůzku a odpověďmi na ně, je výchozí oprávnění, například oprávnění Delegát přijímá kopie zpráv o schůzkách, které jsou posílány mně, dostačující. Oprávnění ke složce Doručená pošta můžete ponechat na hodnotě Žádný. Žádosti o schůzku a odpovědi přicházejí přímo do delegátovy složky Doručená pošta.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení má delegát přiděleno oprávnění Šéfredaktor (může číst, vytvářet a upravovat položky) k vaší složce Kalendář. Jakmile delegát odpoví na schůzku vaším jménem, bude schůzka automaticky přidána do vaší složky Kalendář.

 7. Chcete-li delegáty upozornit na změnu oprávnění odesláním zprávy, zaškrtněte políčko Automaticky odeslat delegátovi zprávu se souhrnem jeho oprávnění.

 8. V případě potřeby můžete zaškrtnout také políčko Delegát může zobrazit mé soukromé položky.

  Důležité informace: Toto nastavení se týká všech Exchange složek. Patří sem všechny složky Pošta, Kontakty, Kalendář, Úkoly, Poznámky a Deník. Neexistuje žádný způsob, jak udělit přístup k soukromým položkám jenom v určených složkách.

 9. Klikněte na OK.

  Poznámky: 

  • Zprávy odeslané s oprávněním k odesílání v zastoupení jiné osoby obsahují vedle položky Od jméno delegáta a vaše jméno. Pokud je zpráva odeslána s oprávněním Odeslat jako, zobrazí se pouze vaše jméno.

  • Když někoho přidáte jako delegáta, může přidat vaši poštovní Exchange do svého Outlook profilu. Pokyny najdete v tématu Správa položek pošty a kalendáře jiného uživatele.

Začátek stránky

Změna oprávnění delegáta

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Přístup delegáta.

 3. Klikněte na jméno delegáta, jehož oprávnění chcete změnit, a klikněte na tlačítko Oprávnění.

  Poznámka: Pokud chcete odebrat všechna oprávnění funkce Přístup delegáta, neklikejte na tlačítko Oprávnění, ale klikněte na tlačítko Odebrat a přeskočte zbývající kroky.

 4. Změňte oprávnění pro požadované složky aplikace Outlook, ke kterým má delegát přístup.

 5. Chcete-li delegáty upozornit na změnu oprávnění odesláním zprávy, zaškrtněte políčko Automaticky odeslat delegátovi zprávu se souhrnem jeho oprávnění.

Poznámka: Jestliže chcete, aby delegát dostával kopie žádostí o schůzku a odpovědí, zajistěte, aby měl u vaší složky Kalendář přiděleno oprávnění Šéfredaktor (může číst, vytvářet a upravovat položky) a potom zaškrtněte políčko Delegát přijímá kopie zpráv o schůzkách, které jsou posílány mně.

Začátek stránky

Změna nastavení přístupu delegáta k soukromým položkám

Pokud jste delegátovi přidělili oprávnění pro přístup ke svým složkám aplikace Outlook, můžete skrýt osobní údaje v událostech, schůzkách, úkolech a kontaktech. Otevřete jednotlivé osobní položky a ve skupině Značky klikněte na tlačítko Soukromé.

Pokud chcete delegátovi udělit přístup i k vašim osobním položkám, postupujte takto:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nastavení účtu a potom na možnost Přístup delegáta.

 3. Klikněte na jméno delegáta, kterému chcete umožnit přístup k vašim soukromým událostem, a potom klikněte na tlačítko Oprávnění.

 4. Zaškrtněte políčko Delegát může zobrazit mé soukromé položky.

Důležité informace: Funkce Soukromé nezaručuje spolehlivou ochranu před zobrazením podrobností o událostech, kontaktech nebo úkolech jiným uživatelem. Chcete-li zajistit, aby nikdo jiný nemohl číst položky označené jako soukromé, neudělujte nikomu oprávnění Revidující (může číst položky) pro složky Kalendář, Kontakty nebo Úkoly.

Začátek stránky

Viz také

Sdílení outlookového kalendáře s ostatními uživateli

Otevření kalendáře Exchange jiné osoby

Přidání e-mailového účtu do Outlooku

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×