Τι να κάνετε, αν υπάρχουν μη αναμενόμενες χρεώσεις από τη Microsoft

Ισχύει για: Λογαριασμός MicrosoftMicrosoft Store

Αν δείτε μη αναμενόμενες χρεώσεις από το MSbill.info ή το bill.ms.net στη μηνιαία αναλυτική κατάσταση από την υπηρεσία παροχής πληρωμής σας, κάντε το εξής:

 1. Συνδεθείτε στο Ιστορικό παραγγελιών του λογαριασμού Microsoft. Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Microsoft, συνδεθείτε στον καθέναν από αυτούς για να ελέγξετε το ιστορικό παραγγελιών.
 2. Συγκρίνετε τον λογαριασμό σας με την εν λόγω χρέωση. Είναι πιθανό να αφορούσε μια συνδρομή ή εσφαλμένη αγορά από κάποιο άτομο στην οικογένειά σας.
 3. Αν πιστεύετε ότι κάποιος έχει υποκλέψει τις πληροφορίες πληρωμής σας, επικοινωνήστε με τον πάροχο πληρωμής για να αποτρέψετε περαιτέρω χρεώσεις και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις πληροφορίες της επιλογής πληρωμής σας στον λογαριασμό Microsoft.

Επιστροφές χρημάτων


Αν θέλετε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για ένα προϊόν Microsoft, ανατρέξτε στο θέμα Επιστροφή ειδών που αγοράσατε από τη Microsoft για αλλαγή ή επιστροφή χρημάτων.

Κάποιος που γνωρίζετε, όπως ένα μέλος της οικογένειας, αγόρασε κάτι με την κάρτα σας


Αν έχετε προσθέσει τις πληροφορίες πληρωμής σας στον λογαριασμό Microsoft ενός άλλου ατόμου ή αν επιτρέπετε σε άλλους να κάνουν κοινή χρήση μιας συσκευής με τον λογαριασμό σας, αυτά τα άτομα μπορεί να πραγματοποίησαν μια αγορά χωρίς να σας ενημερώσουν. 

Για να αποφύγετε μη αναμενόμενες χρεώσεις από μέλη της οικογένειάς σας ή άλλους:

Για μια συνδρομή, όπως τη συνδρομή Xbox Live, Office 365, OneDrive ή Skype, έχει ενεργοποιηθεί η περιοδική χρέωση


Μπορεί να έχετε επιλέξει την περιοδική χρέωση για μια συνδρομή της Microsoft ή να ξεκινήσατε πρόσφατα μια δωρεάν δοκιμαστική συνδρομή η οποία μετατράπηκε σε συνδρομή επί πληρωμή.

Για να ελέγξετε αν έχετε μια συνδρομή με περιοδική χρέωση:

 1. Συνδεθείτε στην τοποθεσία Υπηρεσίες και συνδρομέςΑν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Microsoft, συνδεθείτε σε καθέναν από αυτούς για να ελέγξετε τις συνδρομές σας.
 2. Αναζητήστε τυχόν συνδρομές με περιοδική χρέωση.

Μάθετε πώς να ακυρώνετε ή να απενεργοποιείτε την περιοδική χρέωση μιας συνδρομής Microsoft.

Αν η συνδρομή παρέχεται από τρίτο, επικοινωνήστε απευθείας με τον εν λόγω πάροχο για περισσότερες πληροφορίες.

Πολλές αγορές ομαδοποιήθηκαν σε μία χρέωση


Μερικές φορές, όταν κάνετε πολλές αγορές από το Microsoft Store σε διάστημα λίγων ημερών, αυτές ενοποιούνται σε μία χρέωση.

Για να το ελέγξετε:

 1. Συνδεθείτε στη σελίδα Ιστορικό παραγγελιώνΑν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Microsoft, συνδεθείτε σε καθέναν από αυτούς για να ελέγξετε το ιστορικό παραγγελιών.
 2. Συγκρίνετε όλες τις αγορές που έχετε κάνει πρόσφατα με τη χρέωση στον λογαριασμό σας.

Η παραγγελία σας χωρίστηκε σε πολλές αποστολές και χρεώσεις ή η αποστολή καθυστέρησε


Ορισμένες φορές, οι παραγγελίες με πολλά είδη χωρίζονται σε διαφορετικές αποστολές και χρεώνονται ανά αποστολή, ειδικά όταν τα προϊόντα είναι προπαραγγελίες, εκκρεμείς παραγγελίες ή όταν προέρχονται από διαφορετικές τοποθεσίες. Αν ένα είδος δεν είναι διαθέσιμο, η καθυστέρηση της αποστολής μπορεί να καθυστερήσει και τη χρέωση.

Για να το ελέγξετε:

 1. Συνδεθείτε στη σελίδα Ιστορικό παραγγελιώνΑν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Microsoft, συνδεθείτε σε καθέναν από αυτούς για να ελέγξετε το ιστορικό παραγγελιών.
 2. Συγκρίνετε το ιστορικό παραγγελιών σας με την αναλυτική κατάσταση, για να ελέγξετε αν η παραγγελία σας έχει χωριστεί σε διαφορετικές χρεώσεις. Επίσης, ελέγξτε αν οι ημερομηνίες αποστολής είναι διαφορετικές για κάθε προϊόν.

Ενδέχεται να παρουσιαστεί καθυστέρηση ανάμεσα στην ημερομηνία χρέωσης της κάρτας σας και στην ημερομηνία εμφάνισης της χρέωσης στην αναλυτική κατάσταση. Επικοινωνήστε με την τράπεζα ή τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες. 

Έχετε μια προπαραγγελία


Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν χρεώνουμε τις προπαραγγελίες για φυσικά αγαθά μέχρι αυτά να αποσταλούν. Ωστόσο, η υπηρεσία παροχής πληρωμής μπορεί να παρακράτησε ένα ποσό έγκρισης που ισοδυναμεί με ένα μικρό ποσό ή έως το ποσό της αγοράς σας. Αυτές οι κρατήσεις συνήθως επιστρέφονται πριν από την αποστολή του προϊόντος. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής πληρωμής για περισσότερες πληροφορίες.

Για τις προπαραγγελίες, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι η επιλογή πληρωμής έχει επαρκή κεφάλαια για την αγορά και δεν θα λήξει πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία κυκλοφορίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το θέμα Αλλαγή της μεθόδου πληρωμής ή της πιστωτικής κάρτας που είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό Microsoft.

Χρησιμοποιήσατε μια πιστωτική κάρτα για πρώτη φορά σε εμάς


Όταν αγοράζετε κάτι από εμάς με μια νέα πιστωτική κάρτα, συχνά παρακρατείται ένα μικρό ποσό έγκρισης για την επαλήθευση των πληροφοριών χρέωσής σας. Αυτές οι χρεώσεις θα επιστραφούν. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής πληρωμής για περισσότερες πληροφορίες.

Μια χρέωση που είχατε απορρίψει χρεώθηκε ξανά


Αν μια χρέωση απορριφθεί λόγω μη επαρκούς υπολοίπου, ληγμένης κάρτας ή αλλαγών στις πληροφορίες χρέωσής σας, η Microsoft θα χρεώσει τον λογαριασμό σας ξανά μετά από λίγες μέρες.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την ενημέρωση μιας επιλογής πληρωμής, βρείτε περισσότερες πληροφορίες στις ενότητες Αλλαγή της μεθόδου πληρωμής ή της πιστωτικής κάρτας που είναι συνδεδεμένη με τον λογαριασμό Microsoft ή Τρόπος αλλαγής της μεθόδου και των επιλογών πληρωμής για τη συνδρομή Microsoft.

Κάποιος πραγματοποίησε μια αγορά εντός εφαρμογής από μια εφαρμογή, ένα παιχνίδι ή το Office


Η παρακολούθηση των αγορών εντός εφαρμογής είναι δύσκολη, ειδικά αν χρησιμοποιείτε από κοινού συσκευές ή επιλογές πληρωμής με ένα άλλο μέλος της οικογένειας.

Για να δείτε γιατί εμφανίζεται μια χρέωση στον λογαριασμό σας από τη Microsoft:

 1. Συνδεθείτε στη σελίδα Ιστορικό παραγγελιών. Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Microsoft, συνδεθείτε στον καθέναν από αυτούς για να ελέγξετε το ιστορικό παραγγελιών.
 2. Συγκρίνετε το ιστορικό παραγγελιών σας με τον αναλυτικό λογαριασμό σας, για να εντοπίσετε τυχόν αγορές εντός εφαρμογής. 

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής να ζητείται κωδικός πρόσβασης για αγορές, ανατρέξτε στο θέμα Αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αγορών από το Microsoft Store ή Να απαιτείται από τα παιδιά να ζητούν άδεια από έναν γονέα πριν από την αγορά περιεχομένου από το Microsoft Store.

Λήψη περισσότερης βοήθειας


Για άλλες ερωτήσεις ή ζητήματα σχετικά με τις χρεώσεις, επισκεφθείτε τη σελίδα βοήθειας του Microsoft Store.