Ημερομηνίες ανανέωσης συνδρομής και ημερομηνίες χρέωσης


Η Microsoft βρίσκεται στη διαδικασία αλλαγής του τρόπου με τον οποίο ορίζονται οι ημερομηνίες ανανέωσης και χρέωσης συνδρομής. Η συνδρομή σας θα ακολουθεί ένα από δύο πιθανά χρονοδιαγράμματα.

Χρονοδιάγραμμα 1

Η ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού σας ορίζεται την ημέρα που κάνετε την πρώτη αγορά με το λογαριασμό σας. Από τη συγκεκριμένη ημέρα και στο εξής, αυτή θα είναι η ημερομηνία κατά την οποία θα χρεώνουμε την επιλογή πληρωμής σας, αν υπάρχουν εκκρεμείς χρεώσεις, όπως μια μηνιαία συνδρομή.

Παράδειγμα: Αν αγοράσετε την πρώτη σας εφαρμογή στο Windows Store στις 25 Ιουλίου, τότε η ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού σας είναι η 25η ημέρα του μήνα. Θα χρεώνεστε μόνο όταν υπάρχει κάποιο υπόλοιπο ανανέωσης, σε εκκρεμότητα ή ληξιπρόθεσμης οφειλής.

Η ημερομηνία ανανέωσης συνδρομής αρχίζει την ημέρα που εγγράφεστε για τη συγκεκριμένη συνδρομή. Από εκείνη την ημέρα και στο εξής, αυτή θα είναι η ημέρα που θα ανανεώνουμε τη συγκεκριμένη συνδρομή. Η ημερομηνία αυτή μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε συνδρομή.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι η ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού σας είναι όπως στο παραπάνω παράδειγμα, επομένως είναι στις 25 του μήνα. Αν εγγραφείτε για μια μηνιαία συνδρομή την 1η Σεπτεμβρίου, τότε αυτή θα ανανεωθεί την 1η Οκτωβρίου και θα χρεωθεί στην επιλογή πληρωμής σας την ημερομηνία χρέωσης του λογαριασμού, δηλαδή στις 25 Οκτωβρίου.

Ναι, αν έχετε πολλές συνδρομές που ανανεώνονται μεταξύ δύο ημερομηνιών χρέωσης λογαριασμού, καθεμιά από αυτές τις συνδρομές θα χρεωθεί στην επιλογή πληρωμής σας την ίδια ημερομηνία.

Χρονοδιάγραμμα 2

Η συνδρομή σας θα ανανεωθεί και θα χρεωθεί την ίδια ημέρα.

Ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα

Για να πληρώσετε αμέσως ένα ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, εισέλθετε στη σελίδα υπηρεσιών και συνδρομών σας, επιλέξτε Πληρωμή τώρα για τη συνδρομή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εκκρεμή και ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα

  • "Σε εκκρεμότητα" σημαίνει ότι ανανεώσαμε τη συνδρομή σας σύμφωνα με τους όρους της, αλλά δεν έχουμε δοκιμάσει ακόμη να χρεώσουμε την επιλογή πληρωμής σας.
  • Όταν ένα υπόλοιπο είναι "ληξιπρόθεσμο", αυτό σημαίνει ότι προσπαθήσαμε να χρεώσουμε την επιλογή πληρωμής σας, αλλά δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, η συνδρομή θα ακυρωθεί.


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 10640 - Τελευταία αναθεώρηση: 23 Αυγ 2016 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια