Επιδιόρθωση προβλημάτων με εφαρμογές από το Microsoft Store

Ισχύει για: Microsoft StoreWindows 10

Αν χρησιμοποιείτε Windows 10 και αντιμετωπίζετε προβλήματα με μια εφαρμογή από το Microsoft Store, μπορείτε να δοκιμάσετε τα ακόλουθα.

 • Κατ' αρχάς, εισέλθετε στον λογαριασμό Microsoft. Στη συνέχεια, εφαρμόστε αυτές τις πιθανές λύσεις με τη σειρά που παρουσιάζονται. 
  • Βεβαιωθείτε ότι τα Windows έχουν ενημερωθεί στην τελευταία έκδοση: επιλέξτε έλεγχος για ενημερώσεις τώρα και κατόπιν Έλεγχος για ενημερώσεις. Εναλλακτικά, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια  > Windows Update  > Έλεγχος για ενημερώσεις. Αν υπάρχει κάποια ενημέρωση, επιλέξτε Εγκατάσταση τώρα.
  • Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή σας λειτουργεί με τα Windows 10. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Η εφαρμογή σας δεν λειτουργεί με τα Windows 10.
  • Ενημερώστε το Microsoft Store: επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, στη λίστα με τις εφαρμογές, επιλέξτε το Microsoft Store. Στο Microsoft Store, επιλέξτε Εμφάνιση περισσότερων  > Στοιχεία λήψης και ενημερώσεις > Λήψη ενημερώσεων. Αν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το Microsoft Store, η εγκατάσταση θα ξεκινήσει αυτόματα. 
  • Επιλύστε προβλήματα παιχνιδιών: αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την εγκατάσταση ενός παιχνιδιού, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης παιχνιδιών στα Windows 10.
  • Επιδιορθώστε ή επαναφέρετε τις εφαρμογές σας: ανατρέξτε στο θέμα Επιδιόρθωση ή κατάργηση προγραμμάτων στα Windows 10.
  • Επανεγκαταστήστε τις εφαρμογές σας: στο Microsoft Store, επιλέξτε Εμφάνιση περισσότερων   > Η βιβλιοθήκη μου. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να επανεγκαταστήσετε και κατόπιν επιλέξτε Εγκατάσταση
  • Εκτελέστε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων: επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια   > Αντιμετώπιση προβλημάτων και, από τη λίστα, επιλέξτε Εφαρμογές του Windows Store  > Εκτέλεση του προγράμματος αντιμετώπισης προβλημάτων.  
 • Για περισσότερη βοήθεια