Tabellen nedenfor inneholder koblinger til artikler og videoer som viser deg hvordan du oppretter formler fra dataene i regnearket. Eksemplene i artiklene inneholder eksempeldata for å komme i gang og veiledning for å hjelpe deg med å få resultatene du forventer.

Formeltype

Eksempel

Betinget

Opprette betingede formler

Vise eller skjule nullverdier

Skjule feilverdier og feilindikatorer i celler

Oppslag

Slå opp verdier i en dataliste

Dato og klokkeslett

Legge til eller trekke fra datoer

Legge til eller trekke fra tid

Show dates as days of the week

Sette inn gjeldende dato og klokkeslett i en celle

Økonomi

Beregne en løpende saldo

Beregne en sammensatt årlig vekstrate (CAGR)

Statistisk

Beregne gjennomsnittet for en gruppe tall

Beregne medianen til en gruppe tall

MODUS (funksjon)

Matematikk

Legge sammen tall

Trekke fra tall

Multiplisere og dividere tall

Beregne prosentverdier

Tallavrunding

OPPHØYD.I (funksjon)

Beregne det minste eller største tallet i et område

Beregne fakultet eller permutasjon for et tall

Opprette en multiplikasjonstabell

Opptelling

Telle celler som ikke er tomme

Telle hvor ofte en verdi forekommer

Telle unike verdier blant duplikater

Telle tall som er større eller mindre enn et tall

Calculate a running total

Konvertering

Konvertere klokkeslett

Konvertere datoer som er lagret som tekst, til datoer

Konvertere tall som er lagret som tekst, til tall

Konvertere mål

Konvertere tall til andre tallsystemer

Tekst

Gjøre om tekst til store eller små bokstaver

Kontrollere om en celle inneholder tekst (ikke skille mellom store og små bokstaver)

Kontrollere om en celle inneholder tekst (skiller mellom store og små bokstaver)

Kombinerer tekst og tall

Kombinere tekst med en dato eller et klokkeslett

Kombinere to eller flere kolonner ved hjelp av en funksjon

Gjenta et tegn i en celle

Vise bare de fire siste sifrene i identifikasjonsnumre

Sette inn gjeldende Excel filnavn, bane eller regneark i en celle

Dele navn ved hjelp av veiviseren for konvertering av tekst til kolonner

Dele tekst over kolonner ved hjelp av funksjoner

Til toppen av siden

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Office Insider-deltakere

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×