Dekorativt ikon. Skjermleserinnhold

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office produkter og er del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du se startside for Office kundestøtte.

Mange brukere føler at de jobber mer effektivt når de bruker et eksternt tastatur med hurtigtaster for OneNote. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et plusstegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster samtidig.

 • Et kommategn (,) i en snarvei betyr at du må trykke på flere taster etter hverandre.

Denne artikkelen inneholder hurtigtastene for OneNote for Windows-datamaskiner.

Obs!: Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Hvis du vil

Trykk

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL + M

Opprette et hurtignotat.

Ctrl+Shift+M

Windows-logotast + Alt + N

Forankre OneNote-vinduet.

CTRL+ALT+D

Angre den siste handlingen.

CTRL+Z

Gjøre om den siste handlingen, hvis mulig.

CTRL+Y

Merke alle elementer på gjeldende side.

CTRL+A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du på CTRL+A på nytt.

Klipp ut merket tekst eller element.

CTRL+X

Kopier merket tekst eller element til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Slette ett tegn til venstre.

Tilbake

Slette ett tegn til høyre

DELETE

Slett ett ord til venstre.

Ctrl+Tilbake

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Sett inn et linjeskift uten å starte et nytt avsnitt.

SKIFT+ENTER

Kjør stavekontroll.

F7

Åpne synonymordboken for det merkede ordet.

SKIFT+F7

Vis kontekstmenyen for objektet som er i fokus.

SKIFT+F10

Utføre handlingen som er foreslått på informasjonslinjen hvis den vises øverst på en side.

CTRL+SKIFT+W

Spille av den valgte lydinnspillingen.

CTRL+ALT+P

Stoppe avspilling av en lydinnspilling.

CTRL+ALT+S

Spole tilbake den gjeldende lydinnspillingen med ti sekunder.

CTRL+ALT+Y

Spole fremover den gjeldende lydinnspillingen med ti sekunder.

CTRL+ALT+U

Toppen av siden

Formatere notater

Hvis du vil

Trykk

Utheve den merkete teksten.

CTRL+ALT+H

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Kopiere formateringen til den merkede teksten (Kopier format).

Ctrl+Shift+C

Lime inn formateringen til den merkede teksten (Kopier format).

Ctrl+Shift+V

Åpne en hyperkobling

Enter, når du befinner deg på hyperkoblingen

Bruke eller fjerne fet formatering.

CTRL+B

Bruke eller fjerne kursiv formatering.

CTRL+I

Bruke eller fjerne understreksformatering.

CTRL+U

Bruke eller fjerne gjennomstrekingsformatering.

CTRL+BINDESTREK (-)

Bruke eller fjerne formatering for hevet skrift.

CTRL+SKIFT+LIKHETSTEGN (=)

Bruke eller fjerne formatering for senket skrift.

CTRL+LIKHETSTEGN (=)

Bruke eller fjerne formatering av punktlister.

CTRL+PUNKTUM (.)

Bruke eller fjerne formatering av nummererte lister.

CTRL+SKRÅSTREK (/)

Bruke en Overskrift 1-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+1

Bruke en Overskrift 2-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+2

Bruke en Overskrift 3-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+3

Bruke en Overskrift 4-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+4

Bruke en Overskrift 5-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+5

Bruke en Overskrift 6-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+6

Fjern all formatering brukt på den merkede teksten. (Bruke stilen Normal.)

CTRL+SKIFT+N

Øke avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Tab-tasten, ved starten av en linje

Redusere avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

SKIFT+TABULATORTASTEN, ved starten av en linje

Justere gjeldende avsnitt til venstre.

CTRL + L

Justere gjeldende avsnitt til høyre.

CTRL + R

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE HØYRE (>)

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE VENSTRE (<)

Vise eller skjule hjelpelinjer på gjeldende side.

CTRL+SKIFT+R

Toppen av siden

Sette inn elementer på en side

Hvis du vil

Trykk

Sett inn et dokument eller en fil på gjeldende side.

ALT+N, F

Sett inn et dokument eller en fil som en utskrift på gjeldende side.

ALT+N, O

Vise eller skjule dokumentutskrifter på gjeldende side (når OneNote kjøres i høykontrastmodus).

ALT+SKIFT+P

Sett inn et bilde fra en fil.

ALT+N, P

Sett inn et bilde fra en skanner eller et kamera.

ALT+N, S

Sett inn et skjermutklipp

Obs!:  OneNote-ikonet må være aktivt i varslingsområdet for Windows-oppgavelinjen.

WINDOWS-TAST+S

I OneNote 2007 og 2010, WINDOWS-TAST+S

Sett inn gjeldende dato.

ALT+SKIFT+D

Sett inn gjeldende dato og klokkeslett.

ALT+SKIFT+F

Sett inn gjeldende klokkeslett.

ALT+SKIFT+T

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Start en matematisk formel, eller konverter merket tekst til en matematisk formel.

ALT+LIKHETSTEGN (=)

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk

Opprette en tabell.

TABULATOR-tasten, etter å ha skrevet en ny tekstlinje

Opprette en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad.

TABULATOR-tasten

Opprette en ny rad når du er i siste celle i en tabell.

ENTER

Obs!: Trykk ENTER en gang til for å fullføre tabellen.

Sette inn en rad over den gjeldende raden.

CTRL+ENTER, i en celle i en tabell

Opprett et nytt avsnitt i den samme cellen i en tabell.

ALT+ENTER

Opprett en kolonne til høyre for gjeldende kolonne i en tabell.

CTRL+ALT+R

Opprette en kolonne til venstre for gjeldende kolonne i en tabell.

I OneNote 2010, CTRL+ALT+E

Opprett en rad ovenfor den gjeldende i en tabell.

Enter, når markøren er i begynnelsen av en hvilken som helst rad, bortsett fra første rad

Opprette en ny celle.

TABULATOR-tasten, når du står i den siste cellen i tabellen

Slette gjeldende tomme rad i en tabell.

SLETT, og SLETT på nytt når markøren er ved begynnelsen av raden

Til toppen av siden

Merk tekst og objekter

Hvis du vil

Trykk

Merke alle elementer på gjeldende side.

CTRL+A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du på CTRL+A på nytt.

Merk til slutten av linjen.

SKIFT+END

Velg hele linjen.

SKIFT+PIL NED-TASTEN, når markøren er ved begynnelsen av linjen

Hopp til tittelen på siden og merk den.

CTRL+SKIFT+T

Avbryte utvalget av konturen eller siden.

ESC

Flytte merkede avsnitt opp.

Alt+Shift+Pil opp

Flytte merkede avsnitt ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Øke avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Redusere avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Merk gjeldende avsnitt og underordnede avsnitt.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK (-)

Slett det merkede notatet eller objektet.

DELETE

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Gå tilbake til den siste siden du besøkte.

ALT + pil venstre

Gå fremover til den neste siden du besøkte.

ALT + pil høyre

Til toppen av siden

Kode notater

Hvis du vil

Trykk

Bruk, merk av for eller fjern Gjøremål-merket.

Ctrl+1

Bruk eller fjern Viktig-merket.

Ctrl+2

Bruk eller fjern Spørsmål-merket.

Ctrl+3

Bruk eller fjern Husk til senere-merket.

Ctrl+4

Bruk eller fjern Definisjon-merket.

CTRL+5

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+6

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+7

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+8

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+9

Fjern alle notatmerker fra de merkede notatene.

CTRL+0

Til toppen av siden

Bruke disposisjoner

Hvis du vil

Trykk

Vis til og med nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Utvid til nivå 2.

ALT+SKIFT+2

Utvid til nivå 3.

ALT+SKIFT+3

Utvid til nivå 4.

ALT+SKIFT+4

Utvid til nivå 5.

ALT+SKIFT+5

Utvid til nivå 6.

ALT+SKIFT+6

Utvid til nivå 7.

ALT+SKIFT+7

Utvid til nivå 8.

ALT+SKIFT+8

Utvid til nivå 9.

ALT+SKIFT+9

Vis alle nivåer.

ALT+SKIFT+0

Utvide den valgte overskriften.

ALT+SKIFT+LIKHETSTEGN (=)

Skjule den valgte overskriften.

ALT+SKIFT+BINDESTREK (-)

Øke innrykk med ett nivå.

TABULATOR-tasten

Redusere innrykk med ett nivå.

SKIFT+TAB

Utvid en skjult disposisjon.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Skjul en utvidet disposisjon.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN (-)

Til toppen av siden

Angi språkinnstillinger

Obs!: Hvis du vil endre skriveretningen for notatene, må du først aktivere språk med tekstretning fra høyre mot venstre i verktøyet Språkinnstillinger for Microsoft Office.

Hvis du vil

Trykk

Angi skriveretning fra venstre mot høyre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Angi skriveretning fra høyre mot venstre.

CTRL+HØYRE SKIFT

Øke innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

TABULATOR-tasten

Reduser innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

SKIFT+TAB

Til toppen av siden

Arbeide med sider

Hvis du vil

Trykk

Aktivere eller deaktivere den fulle sidevisningen.

F11

Åpner et nytt OneNote-vindu.

CTRL + M

Opprette et hurtignotat.

CTRL+SKIFT+M

Vis eller skjul fanene i en sidegruppe.

CTRL+SKIFT+STJERNE (*)

Skriv ut gjeldende side.

CTRL+P

Legg til en ny side på slutten av den merkede inndelingen.

CTRL+N

Øke bredden på sidefanestolpen.

CTRL+SKIFT+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Reduser bredden på sidefanestolpen.

CTRL+SKIFT+HØYRE HAKEPARENTES (])

Opprett en ny side under gjeldende sidefane på samme nivå.

CTRL+ALT+N

Reduser innrykksnivået til gjeldende sidefaneetikett.

CTRL+ALT+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Øke innrykksnivået til gjeldende sidefaneetikett.

Ctrl+Alt+Høyre hakeparentes (])

Opprett en ny underside under gjeldende side.

CTRL+SKIFT+ALT+N

Merk alle elementer.

CTRL+A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du på CTRL+A på nytt.

Merk gjeldende side.

Ctrl+Shift+A

Hvis den merkede siden er en del av en gruppe, trykker du CTRL+A for å merke alle sidene i gruppen.

Flytt den merkede siden opp.

Alt+Shift+Pil opp

Flytt den merkede siden ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytte markøren til sidetittel.

CTRL+SKIFT+T

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

Alt+Side opp

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

Alt+Side ned

Rulle oppover på gjeldende side.

PGUP

Rulle nedover på gjeldende side.

PGDN

Rull til øverst på gjeldende side.

CTRL+HOME

Rull til nederst på gjeldende side.

CTRL+END

Gå til neste avsnitt.

CTRL+PIL NED

Gå til forrige avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytte markøren opp på gjeldende side, eller utvide siden oppover.

CTRL+ALT+PIL OPP

Flytte markøren ned på gjeldende side, eller utvide siden nedover.

CTRL+ALT+PIL NED

Flytte markøren til venstre på gjeldende side, eller utvide siden til venstre.

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

Flytte markøren til høyre på gjeldende side, eller utvide siden til høyre.

CTRL+ALT+PIL HØYRE

Gå til neste notatbeholder.

ALT+Pil ned

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Gå til den forrige siden du besøkte.

ALT + pil venstre

Gå til den neste siden du besøkte, hvis mulig.

ALT + pil høyre

Zoom inn.

ALT+CTRL+PLUSSTEGN (på det numeriske tastaturet)

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Zoom ut.

ALT+CTRL+MINUSTEGN (på det numeriske tastaturet)

ALT+CTRL+SKIFT+BINDESTREK (-)

Synkroniser notatblokken.

Obs!: Når OneNote kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Du trenger ikke tenke på å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Til toppen av siden

Arbeide med notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk

Åpne OneNote.

WINDOWS-TASTEN+SKIFT+N

Åpne en notatblokk.

CTRL+O

Åpne en inndeling.

CTRL+ALT+SKIFT+O

Send til OneNoteverktøy.

WINDOWS-TASTEN+N

Opprett en ny inndeling.

CTRL+T

Gå til neste inndeling.

CTRL+TAB

Gå til forrige inndeling.

CTRL+SKIFT+TAB

Gå til neste side i inndelingen.

CTRL+PGDN

Gå til forrige side i inndelingen.

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i inndelingen.

ALT+HOME

Gå til den siste siden i inndelingen.

ALT+END

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

Alt+Side opp

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

Alt+Side ned

Flytt eller kopier gjeldende side.

CTRL+ALT+M

Plasser fokus på gjeldende sidefane.

CTRL+ALT+G

Merk gjeldende sidefane.

Ctrl+Shift+A

Plasser fokus på gjeldende inndelingsfane.

CTRL+SKIFT+G

Flytt gjeldende inndeling.

CTRL+SKIFT+G, og deretter SKIFT+F10, M

Bytt til en annen notatblokk i navigasjonsfeltet.

CTRL+G, trykk deretter på PIL NED eller PIL OPP for å velge en notatblokk, og trykk deretter på ENTER

Til toppen av siden

Søke gjennom notater

Hvis du vil

Trykk

Flytt til Søk-boksen for å søke etter alle notatblokker.

CTRL+E

Forhåndsvis neste resultat mens du søker etter alle notatblokker.

Pil ned

Gå til valgte resultat og lukke Søk mens du søker etter alle notatblokker.

ENTER

Endre søkeomfanget.

CTRL+E, TABULATOR-TASTEN, MELLOMROM

Åpne Søkeresultater-ruten.

ALT+O etter å ha søkt

Søk bare på gjeldende side.

CTRL+F

Flytt til neste søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

ENTER

F3

Flytt til forrige søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

SKIFT+F3

Lukk søket, og gå tilbake til siden.

ESC

Til toppen av siden

Dele notater

Hvis du vil

Trykk

Send de merkede sidene i en e-postmelding.

CTRL+SKIFT+E

Opprett en I dagOutlook-oppgave fra det merkede notatet.

Ctrl+Shift+1

Opprett en I morgenOutlook-oppgave fra det merkede notatet.

Ctrl+Shift+2

Opprett en Denne ukenOutlook-oppgave fra det merkede notatet.

Ctrl+Shift+3

Opprett en Neste ukeOutlook-oppgave fra det merkede notatet.

Ctrl+Shift+4

Opprett en Ingen datoOutlook-oppgave fra det merkede notatet.

Ctrl+Shift+5

Åpne den valgte Outlook-oppgaven.

CTRL+SKIFT+K

Merk den valgte Outlook-oppgaven som fullført.

CTRL+SKIFT+9

Slett den valgte Outlook-oppgaven.

CTRL+SKIFT+0

Synkroniser endringer i gjeldende delte notatblokk.

SKIFT+F9

Synkroniser endringer i alle delte notatblokker.

F9

Merk gjeldende side som ulest.

CTRL+Q

Til toppen av siden

Beskytte notater

Hvis du vil

Trykk

Lås alle passordbeskyttede inndelinger.

CTRL+ALT+L

Til toppen av siden

Se også

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Denne artikkelen inneholder en liste over hurtigtaster som er tilgjengelig for OneNote for Windows 10.

Obs!: 

 • Hvis du er kjent med hurtigtaster på Windows-datamaskinen, fungerer de fleste tastaturkombinasjonene også med OneNote for Windows 10. Snarveiene som er nevnt i denne artikkelen gjelder spesielt for OneNote for Windows 10-appen.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i OneNote for Windows 10.

Hvis du vil

Trykk

Plassere fokuset på den gjeldende inndelingen.

Ctrl+Shift+G

Åpne hurtigmenyen.

SKIFT+F10

Legg til en ny side på slutten av den merkede inndelingen.

CTRL+N

Åpne en notatblokk.

CTRL+O

Bytte til en annen notatblokk i Navigasjon-feltet.

CTRL+G, trykk deretter på PIL NED eller PIL OPP for å velge en annen notatblokk, og trykk deretter på ENTER

Opprett en ny inndeling.

CTRL+T

Opprette en ny side under gjeldende sidefane på samme nivå.

CTRL+ALT+N

Opprette en ny underside under gjeldende side.

CTRL+ALT+SHIFT+N

Aktivere eller deaktivere den fulle sidevisningen.

F11

Plassere fokuset på den gjeldende sidefanen.

CTRL+ALT+G

Flytt eller kopier gjeldende side.

CTRL+ALT+M

Merk gjeldende side.

Ctrl+Shift+A

Gå til og velge sidetittelen.

Ctrl+Shift+T

Åpne en søkeboks for å søke i alle åpne notatblokker.

Ctrl+E

Til toppen av siden

Navigere i OneNote for Windows 10 kun ved hjelp av tastaturet

Tabellen nedenfor viser en liste over hurtigtaster du kan bruke til å navigere i OneNote for Windows 10.

Hvis du vil

Trykk

Hoppe mellom innholdskategorier, navigasjonsruten og sidelerret.

F6

Gå til båndet på en fane.

Pil ned

Flytte mellom kategorier på båndet, eller mellom alternativer på båndet.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Utføre den valgte kommandoen på båndet.

ENTER

Flytte mellom elementene på hovedmenyen.

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Åpne båndet.

ALT

Åpne Hjem-fanen på båndet.

ALT+H

Åpne Sett inn-fanen på båndet.

ALT+N

Åpne Tegne-fanen på båndet.

ALT+D

Åpne Vis-fanen på båndet.

ALT+W

Til toppen av siden

Skrive inn og redigere notater

Hvis du vil

Trykk

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL + M

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Merke alle elementer på gjeldende side.

CTRL+A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du på CTRL+A på nytt.

Klippe ut den merkede teksten eller elementet til utklippstavlen.

CTRL+X

Kopier merket tekst eller element til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Slette ett tegn til venstre.

Tilbake

Slette ett tegn til høyre

DELETE

Slett ett ord til venstre.

Ctrl+Tilbake

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Sett inn et linjeskift uten å starte et nytt avsnitt.

SKIFT+ENTER

Åpne hurtigmenyen for objektet i fokus.

SKIFT+F10

Meny-tasten

Utfør handlingen som er foreslått på informasjonslinjen hvis den vises øverst på en side.

CTRL+SKIFT+W

Sett inn forfatterens navn og sist endret-tidsstempel.

Ctrl+Shift+M

Til toppen av siden

Formatere notater

Hvis du vil

Trykk

Utheve den merkete teksten.

CTRL+SKIFT+H

CTRL+ALT+H

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Kopiere formateringen til den merkede teksten (Kopier format).

Ctrl+Shift+C

Lime inn formateringen til den merkede teksten (Kopier format).

Ctrl+Shift+V

Åpne en hyperkobling

Enter, når du befinner deg på hyperkoblingen

Bruke eller fjerne fet formatering.

CTRL+B

Bruke eller fjerne kursiv formatering.

CTRL+I

Bruke eller fjerne understreksformatering.

CTRL+U

Bruke eller fjerne gjennomstrekingsformatering.

CTRL+BINDESTREK (-)

Bruke eller fjerne formatering for hevet skrift.

CTRL+SKIFT+LIKHETSTEGN (=)

Bruke eller fjerne formatering for senket skrift.

CTRL+LIKHETSTEGN (=)

Bruke eller fjerne formatering av punktlister.

CTRL+PUNKTUM (.)

Bruke eller fjerne formatering av nummererte lister.

CTRL+SKRÅSTREK (/)

Bruke en Overskrift 1-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+1

Bruke en Overskrift 2-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+2

Bruke en Overskrift 3-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+3

Bruke en Overskrift 4-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+4

Bruke en Overskrift 5-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+5

Bruke en Overskrift 6-stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+6

Fjern all formatering brukt på den merkede teksten. (Bruke stilen Normal.)

CTRL+SKIFT+N

Øke avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Tab-tasten, ved starten av en linje

Redusere avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

SKIFT+TABULATORTASTEN, ved starten av en linje

Høyrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+R

Venstrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+L

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE HØYRE (>)

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+VINKELHAKE VENSTRE (<)

Vise eller skjule hjelpelinjer på gjeldende side.

CTRL+SKIFT+R

Toppen av siden

Legge til elementer på en side

Hvis du vil

Trykk

Kopiere et skjermutklipp til utklippstavlen (krever Windows 10 Creators Update).

WINDOWS-TAST+S

Sett inn gjeldende dato.

ALT+SKIFT+D

Sett inn gjeldende dato og klokkeslett.

ALT+SKIFT+F

Sett inn gjeldende klokkeslett.

ALT+SKIFT+T

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Start en matematisk formel, eller konverter merket tekst til en matematisk formel.

ALT+LIKHETSTEGN (=)

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk

Opprette en tabell.

TABULATOR-tasten, etter å ha skrevet en ny tekstlinje

Opprette en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad.

TABULATOR-tasten

Opprette en ny rad når du er i siste celle i en tabell.

ENTER

Obs!: Trykk ENTER en gang til for å fullføre tabellen.

Sette inn en rad over den gjeldende raden.

CTRL+ENTER, i en celle i en tabell

Opprett et nytt avsnitt i den samme cellen i en tabell.

ALT+ENTER

Opprett en kolonne til høyre for gjeldende kolonne i en tabell.

CTRL+ALT+R

Opprett en rad ovenfor den gjeldende i en tabell.

Enter, når markøren er i begynnelsen av en hvilken som helst rad, bortsett fra første rad

Opprette en ny celle.

TABULATOR-tasten, når du står i den siste cellen i tabellen

Slette gjeldende tomme rad i en tabell.

SLETT, og SLETT på nytt når markøren er ved begynnelsen av raden

Til toppen av siden

Merk notater og objekter

Hvis du vil

Trykk

Merke alle elementer på gjeldende side.

CTRL+A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du på CTRL+A på nytt.

Merk til slutten av linjen.

SKIFT+END

Gå til og velge sidetittelen.

Ctrl+Shift+T

Avbryte disposisjonen eller siden som er merket.

ESC

Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt opp.

Alt+Shift+Pil opp

Flytte gjeldende avsnitt eller flere merkede avsnitt ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Øke avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Redusere avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Merk gjeldende avsnitt og underordnede avsnitt.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK (-)

Slett det merkede notatet eller objektet.

DELETE

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Gå til den forrige besøkte siden.

ALT + pil venstre

Gå til den neste besøkte siden, hvis mulig.

ALT + pil høyre

Starte en ny lydinnspilling.

Ctrl+Alt+A

Spille av den valgte lydinnspillingen.

CTRL+ALT+P

Stoppe avspilling av en lydinnspilling.

CTRL+ALT+S

Spole tilbake den gjeldende lydinnspillingen med ti sekunder.

CTRL+ALT+Y

Spole tilbake den gjeldende lydinnspillingen med fem minutter.

CTRL+ALT+T

Spole fremover den gjeldende lydinnspillingen med ti sekunder.

CTRL+ALT+U

Spole fremover den gjeldende lydinnspillingen med fem minutter.

Ctrl+Alt+I

Til toppen av siden

Kode notater

Hvis du vil

Trykk

Bruk, merk av for eller fjern Gjøremål-merket.

Ctrl+1

Bruk eller fjern Viktig-merket.

Ctrl+2

Bruk eller fjern Spørsmål-merket.

Ctrl+3

Bruk eller fjern Husk til senere-merket.

Ctrl+4

Bruk eller fjern Definisjon-merket.

Ctrl+5

Bruke eller fjerne merket for Utheve.

Ctrl+6

Bruke eller fjerne merket for Kontakt.

CTRL+7

Bruke eller fjerne merket for Adresse.

CTRL+8

Bruke eller fjerne merket for Telefonnummer.

CTRL+9

Fjern alle notatmerker fra de merkede notatene.

CTRL+0

Til toppen av siden

Bruke disposisjoner

Hvis du vil

Trykk

Vis til og med nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Utvid til nivå 2.

ALT+SKIFT+2

Utvid til nivå 3.

ALT+SKIFT+3

Utvid til nivå 4.

ALT+SKIFT+4

Utvid til nivå 5.

ALT+SKIFT+5

Utvid til nivå 6.

ALT+SKIFT+6

Utvid til nivå 7.

ALT+SKIFT+7

Utvid til nivå 8.

ALT+SKIFT+8

Utvid til nivå 9.

ALT+SKIFT+9

Vis alle nivåer.

ALT+SKIFT+0

Øke innrykk med ett nivå.

TABULATOR-tasten

Redusere innrykk med ett nivå.

SKIFT+TAB

Utvid en skjult disposisjon.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Skjul en utvidet disposisjon.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN (-)

Til toppen av siden

Angi språkinnstillinger

Obs!: Hvis du vil endre skriveretningen i notatene, må du først aktivere språk med tekstretning fra høyre mot venstre i verktøyet Språkinnstillinger for Microsoft Office.

Hvis du vil

Trykk

Angi skriveretning fra venstre mot høyre.

CTRL+VENSTRE SKIFT

Angi skriveretning fra høyre mot venstre.

CTRL+HØYRE SKIFT

Øke innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

TABULATOR-tasten

Reduser innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

SKIFT+TAB

Til toppen av siden

Arbeide med sider

Hvis du vil

Trykk

Aktivere eller deaktivere den fulle sidevisningen.

F11

Åpner et nytt OneNote-vindu.

CTRL + M

Vis eller skjul fanene i en sidegruppe.

CTRL+SKIFT+STJERNE (*)

Vis eller skjul Tilgjengelighetskontroll-visningen.

Ctrl+Shift+F

Skriv ut gjeldende side.

CTRL+P

Legg til en ny side på slutten av den merkede inndelingen.

CTRL+N

Øke bredden på sidefanestolpen.

CTRL+SKIFT+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Reduser bredden på sidefanestolpen.

CTRL+SKIFT+HØYRE HAKEPARENTES (])

Opprette en ny side under gjeldende sidefane på samme nivå.

CTRL+ALT+N

Opprette en ny underside under gjeldende side.

CTRL+ALT+SHIFT+N

Merk alle elementer.

CTRL+A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du på CTRL+A på nytt.

Merk gjeldende side.

CTRL+ALT+G

Flytt den merkede siden opp.

Alt+Shift+Pil opp

Flytt den merkede siden ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytte markøren til sidetittelen.

Ctrl+Shift+T

Rulle oppover på gjeldende side.

PGUP

Rulle nedover på gjeldende side.

PAGE DOWN

Rull til øverst på gjeldende side.

CTRL+HOME

Rull til nederst på gjeldende side.

CTRL+END

Gå til neste avsnitt.

CTRL+PIL NED

Gå til forrige avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Gå til neste notatbeholder.

ALT+Pil ned

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Gå tilbake til den siste besøkte siden.

ALT + pil venstre

Gå fremover til den neste besøkte siden.

ALT + pil høyre

Zoom inn.

CTRL+ALT+PLUSSTEGN (+ på det numeriske tastaturet)

CTRL+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Zoom ut.

CTRL+ALT+MINUSTEGN (- på det numeriske tastaturet)

CTRL+ALT+SKIFT+BINDESTREK (-)

Synkroniser notatblokken.

Obs!: Når OneNote kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Du trenger ikke tenke på å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Til toppen av siden

Arbeide med notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk

Åpne en notatblokk.

CTRL+O

Opprett en ny inndeling.

CTRL+T

Gå til neste inndeling.

CTRL+TAB

Gå til forrige inndeling.

CTRL+SKIFT+TAB

Gå til neste side i inndelingen.

CTRL+PGDN

Gå til forrige side i inndelingen.

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i inndelingen.

ALT+HOME

Gå til den siste siden i inndelingen.

ALT+END

Flytt eller kopier gjeldende side.

CTRL+ALT+M

Plasser fokus på gjeldende sidefane.

CTRL+ALT+G

Plasser fokus på gjeldende inndelingsfane.

CTRL+SKIFT+G

Bytte til en annen notatblokk i Navigasjon-feltet.

CTRL+G, trykk deretter på PIL NED eller PIL OPP for å velge en annen notatblokk, og trykk deretter på ENTER

Åpne hurtigmenyen for gjeldende inndeling.

CTRL+SKIFT+G, SKIFT+F10

Til toppen av siden

Søke i notater

Hvis du vil

Trykk

Åpne en søkeboks for å søke i alle åpne notatblokker.

CTRL+E eller CTRL+F

Forhåndsvis neste resultat mens du søker etter alle notatblokker.

Pil ned

Gå til det valgte resultatet mens du søker etter alle notatblokker.

ENTER

Endre søkeomfanget.

CTRL+E, TABULATOR, TABULATOR, PIL NED

Lukk søket, og gå tilbake til siden.

ESC

Til toppen av siden

Dele notater

Hvis du vil

Trykk

Åpne Del-ruten.

CTRL+SKIFT+E

Synkronisere gjeldende notatblokk.

CTRL+S

SKIFT+F9

Synkroniser alle notatblokker

F9

Merke den gjeldende siden som lest eller ulest.

CTRL+Q

Til toppen av siden

Beskytte notater

Hvis du vil

Trykk

Lås alle passordbeskyttede inndelinger.

CTRL+ALT+L

Til toppen av siden

Se også

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Denne artikkelen inneholder hurtigtaster for OneNote for Mac.

Obs!: 

 • Innstillingene i enkelte versjoner av macOS og enkelte tilleggsprogrammer kan komme i konflikt med hurtigtaster og funksjonstaster i Office for Mac. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer tastetilordning av en hurtigtast, kan du se hjelpen for versjonen din av Mac OS eller tilleggsprogrammet, eller se Konflikter i snarveier.

 • Hvis du ikke ser en hurtigtast her som dekker dine behov, kan du opprette en egendefinert tastatursnarvei. For hjep, gå til Slik oppretter du en egendefinert tastatursnarvei for Office for Mac.

 • Mange av hurtigtastene som bruker Ctrl-tasten på Windows-tastaturet, fungerer også med Ctrl-tasten i OneNote for Mac. Men ikke alle gjør dette.

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Command+F, og skriv inn søkeordene dine.

For den beste opplevelsen ved bruk av tastaturet med båndet, bør du aktivere tastaturtilgang for alle kontroller.

 1. For å åpne Systeminnstillinger trykker du KOMMANDO+mellomromstasten, skriver inn systeminnstillinger og trykker på Enter.

 2. For å gå til Tastaturinnstillinger skriver du inn tastatur og trykker på Enter.

 3. I Snarveier-fanen trykker du CTRL+F7 for å endre innstillingen Full tastaturtilgang fra Kun tekstbokser og lister til Alle kontroller.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i OneNote for Mac.

Hvis du vil

Trykker du

Opprette en ny side.

KOMMANDO+N

Angre den siste handlingen.

KOMMANDO+Z

Gjøre om den siste handlingen, hvis mulig.

KOMMANDO+Y

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

KOMMANDO+X

Kopiere det merkede innholdet til utklippstavlen.

KOMMANDO+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

KOMMANDO+V

Åpne en notatblokk.

KOMMANDO+O

Bruke fullskjermmodus.

KOMMANDO+CTRL+F

Lukke den gamle notatblokken.

KOMMANDO+SKIFT+W

Synkroniser denne notatblokken.

KOMMANDO+S

Synkroniser alle notatblokker

KOMMANDO+SKIFT+S

Merke alle elementer på gjeldende side.

KOMMANDO+A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du på KOMMANDO+A på nytt.

Velge sidetittelen.

KOMMANDO+SKIFT+T

Øke avsnittsinnrykk.

TABULATOR-tasten, ved slutten av en linje

KOMMANDO+HØYRE HAKEPARENTES (])

Redusere avsnittsinnrykk.

SKIFT+TABULATOR-tasten, ved slutten av en linje

KOMMANDO+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Zoom inn.

KOMMANDO+PLUSSTEGN (+)

Zoom ut.

KOMMANDO+MINUSTEGN (-)

Tilbakestille zoom-forestørrelsen.

KOMMANDO+0

Skjul en utvidet disposisjon.

CTRL + SKIFT + PLUSSTEGN (+)

Utvid en skjult disposisjon.

CTRL + SKIFT + MINUSTEGN (-)

Åpne den valgte koblingen.

Skift+Enter

Kopiere merket formatering.

KOMMANDO+TILVALG+C

Lim inn den kopierte formateringen.

KOMMANDO+TILVALG+V

Finn tekst på en side.

KOMMANDO+F

Finn tekst i alle åpne notatblokker.

KOMMANDO+TILVALG+F

Start diktering.

FN, FN

Til toppen av siden

Navigere på sider

Hvis du vil

Trykk

Gå ett ord mot venstre.

TILVALG+pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

TILVALG+pil høyre

Gå til begynnelsen av linjen.

KOMMANDO+PIL VENSTRE

Gå til slutten av linjen.

KOMMANDO+PIL HØYRE

Flytt opp ett avsnitt.

KOMMANDO+PIL OPP

TILVALG+pil opp

Flytt ned ett avsnitt.

KOMMANDO+PIL NED

TILVALG+pil ned

Rulle oppover på gjeldende side.

PGUP

Rulle nedover på gjeldende side.

PGDN

Gå til øverst på siden.

KOMMANDO + PIL OPP

Gå til nederst på siden.

KOMMANDO + PIL NED

Flytte markøren opp på gjeldende side, eller utvide siden oppover.

KOMMANDO+TILVALG+PIL OPP

Flytte markøren ned på gjeldende side, eller utvide siden nedover.

KOMMANDO+TILVALG+PIL NED

Flytte markøren til venstre på gjeldende side, eller utvide siden til venstre.

KOMMANDO+TILVALG+PIL VENSTRE

Flytte markøren til høyre på gjeldende side, eller utvide siden til høyre.

KOMMANDO+TILVALG+PIL HØYRE

Til toppen av siden

Rediger tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

KOMMANDO+X

Kopiere det merkede innholdet til utklippstavlen.

KOMMANDO+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

KOMMANDO+V

Kopiere merket formatering.

KOMMANDO+TILVALG+C

Lim inn den kopierte formateringen.

KOMMANDO+TILVALG+V

Begynne å opprette en punktliste.

STJERNE (*), MELLOMROM

Obs!: Hvis du vil sette inn et enkelt punkt i en tekst, trykk på TILVALG+8

Begynne å opprette en nummerert liste.

Skriv inn 1. og trykk på MELLOMROM

KOMMANDO+FREMOVERSKRÅSTREK (/)

Fremheve det valgte listeelementet (innrykk).

KOMMANDO+HØYRE HAKEPARENTES (])

Senke det valgte listeelementet (redusere innrykket).

KOMMANDO+VENSTRE HAKEPARENTES ([)

Bruk hevet tekstformatering.

KOMMANDO+SKIFT+TILVALG+LIKHETSTEGN (=)

Bruk senket tekstformatering.

KOMMANDO+TILVALG+LIKHETSTEGN (=)

Sette inn et linjeskift.

Skift+Enter

Sette inn gjeldende dato.

KOMMANDO+D

Sette inn gjeldende dato og klokkeslett.

KOMMANDO+SKIFT+D

Sett inn formler (eller konverter merket tekst til en matematisk formel).

CTRL+LIKHETSTEGN (=)

Søk etter den valgte teksten med oppgaveruten Smartoppslag.

KOMMANDO+CTRL+TILVALG+L

Sette inn emoji.

KOMMANDO+CTRL+MELLOMROM

Slette tegnet til venstre for markøren.

Slette

Slette tegnet til høyre for markøren.

FN+SLETT

Slette ordet til venstre for markøren.

TILVALG+SLETT

Slette ordet til høyre for markøren.

FN+TILVALG+SLETT

TILVALG+SLETT

Flytt opp merkede avsnitt.

KOMMANDO+SKIFT+PIL OPP

Flytte ned merkede avsnitt.

KOMMANDO+SKIFT+PIL NED

Redusere avsnittsinnrykk.

KOMMANDO+SKIFT+PIL VENSTRE

Flytte det merkede bildet eller objektet oppover.

KOMMANDO+TILVALG+PIL OPP

Flytte det merkede bildet eller objektet nedover.

KOMMANDO+TILVALG+PIL NED

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk

Opprette en tabell.

TABULATOR-tasten, etter å ha skrevet en ny tekstlinje

Opprette en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad.

TABULATOR-tasten

Opprette en ny tabellrad.

ENTER, når du er i siste celle i en tabell.

Obs!: Trykk ENTER på nytt for å fullføre tabellen.

Opprette en tabellkolonne til høyre for den gjeldende kolonnen.

KOMMANDO+TILVALG+R

Opprette en tabellkolonne til venstre for den gjeldende kolonnen.

KOMMANDO+TILVALG+E

Opprette en rad under gjeldende rad i en tabell.

KOMMANDO+ENTER

Opprette et nytt avsnitt i den samme cellen.

TILVALG + ENTER

Til toppen av siden

Arbeide med notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk

Veksle mellom inndelinger i en notatblokk.

KOMMANDO+SKIFT+VENSTRE KLAMMEPARENTES ({) ELLER HØYRE KLAMMEPARENTES (})

Veksle mellom sider i en inndeling.

 1. Start med markøren på en side.

 2. Trykk på KOMMANDO+Ctrl+G for å flytte fokus til sidelisten.

 3. Trykk på Pil opp- eller Pil ned-tastene for å velge forrige eller neste side i inndelingen, eller KOMMANDO+Page Up eller Page Down.

Åpne andre notatblokker eller opprett nye.

KOMMANDO+O

Vise listen over åpne notatblokker.

Ctrl+G

Opprette en ny notatblokkside.

KOMMANDO+N

Åpne preferanser for OneNote-appen.

KOMMANDO+Komma (,)

Flytte siden til et annet sted.

KOMMANDO + SKIFT+M

Kopiere siden til et annet sted.

KOMMANDO+SKIFT+C

Flytte eller kopiere siden på nytt til siste merkede del.

KOMMANDO+TILVALG+T

Angi fullskjermmodus.

KOMMANDO+CTRL+F

Synkroniser denne notatblokken.

KOMMANDO+S

Synkroniser alle notatblokker

KOMMANDO+SKIFT+S

Flytte tastaturfokus til side-listen.

KOMMANDO+CTRL+G

Flytte tastaturfokus til inndelingslisten.

Ctrl+Skift+G

Til toppen av siden

Se også

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Denne artikkelen inneholder hurtigtaster for OneNote for nettet.

Obs!: 

 • Du kan bruke søk for å raskt finne en snarvei i denne artikkelen. Trykk Ctrl+F, og skriv inn søkeordene dine.

 • Når du bruker OneNote for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi OneNote for nettet kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for OneNote for nettet.

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

I dette emnet

Navigere i båndet og ruter i lesevisning

Hvis du vil

Trykk

Hoppe fra notatblokknavigasjon til nettleserfelt.

SKIFT+F6

Flytte mellom kommandoer på båndet.

TABULATOR-tasten

Utføre den valgte kommandoen på båndet.

ENTER

Rulle oppover eller nedover på en side.

PGUP eller PGDN

Bla fremover gjennom notatblokken (Internet Explorer).

CTRL+PGDN

Bla bakover gjennom notatblokken (Internet Explorer).

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i en inndeling.

Alt+Side opp

Gå til den siste siden i en inndeling.

Alt+Side ned

Vise den valgte inndelingen.

ENTER, når du står i inndelingen.

Til toppen av siden

Navigere i båndet og ruter i redigeringsvisning

Hvis du vil

Trykk

Gå til en bestemt side.

CTRL+F6 inntil du når sidelisten, trykk så TABULATOR-tasten for å sette fokus på ulike sider. Trykk på ENTER for å velge en side.

Aktivere en annen båndfane.

CTRL+F6 inntil du når båndet, trykk så TABULATOR-tasten for å flytte mellom båndfanene og trykk ENTER for å velge.

Flytte mellom kommandoer på båndet.

TABULATOR-tasten, når du står på båndet

Aktivere valgt kommando på båndet.

ENTER

Bla fremover gjennom notatblokken, i Internet Explorer.

CTRL+PGDN

Bla bakover gjennom notatblokken, i Internet Explorer.

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i en inndeling.

Alt+Side opp

Gå til den siste siden i en inndeling.

Alt+Side ned

Flytte gjeldende side opp eller ned.

ALT+SKIFT+PIL OPP

Pil ned

Til toppen av siden

Navigere på sider

Hvis du vil

Trykk

Flytte markøren fra tittelområdet til sideinnholdet.

TABULATOR-tasten

ENTER

Flytte markøren ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytte markøren ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte markøren opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytte markøren ned ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytte markøren til begynnelsen av linjen.

Hjem

Flytte markøren til slutten av linjen.

END

Flytte markøren til toppen av meldingsteksten.

CTRL+HOME

Flytte markøren til slutten av siden.

CTRL + END

Flytte markøren til tittelområdet.

PGUP eller CTRL+A, CTRL+A, TAB til tittelen er merket

Til toppen av siden

Merke tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk

Merke tekst.

Skift+piltaster

Merke ordet til høyre.

CTRL+SKIFT+PIL HØYRE

Merke ordet til venstre.

CTRL+SKIFT+PIL VENSTRE

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av avsnittet.

Skift+Home

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av avsnittet.

SKIFT + END

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av disposisjonen.

SKIFT+CTRL+HOME

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av disposisjonen.

SKIFT + CTRL + END

Utvide utvalget.

CTRL+A for å utvide utvalget til hele avsnittet, disposisjonen og siden.

Til toppen av siden

Redigere innhold

Hvis du vil

Trykk

Klippe ut det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+X

Kopiere det merkede innholdet til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+ALT+K

Angre den siste handlingen.

CTRL+Z

Gjøre om den siste handlingen, hvis mulig.

CTRL+Y

Gå til neste feilstavede ord.

ALT+F7

Opprett en ny disposisjon.

Ctrl+Shift+F

Gå fra én disposisjon til en annen.

CTRL+A, CTRL+A, TABULATOR

Synkroniser notatblokken.

Obs!: Når OneNote for nettet kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Du trenger ikke tenke på å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk

Opprette en ny celle.

TABULATOR-tasten, når du står i den siste cellen i tabellen

Sette inn en rad over den gjeldende raden.

CTRL+ENTER, i en celle i en tabell

Obs!: Når en celle, kolonne eller rad er merket, justeres innholdet i de merkede cellene. Når en tabell er valgt, justeres tabellen, men dette berører ikke justeringen innad i cellene.

Til toppen av siden

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk på

Bruk fet formatering.

CTRL+F

Bruke kursiv formatering.

CTRL+K

Bruke understrekformatering.

CTRL+U

Opprette en punktliste.

CTRL+PUNKTUM (.)

Opprette en nummerert liste.

CTRL+SKRÅSTREK (/)

Ctrl+Shift+O

Justere gjeldende avsnitt til venstre.

CTRL + L

Justere gjeldende avsnitt til høyre.

CTRL + R

Midtstille avsnittet.

Ctrl+E

Øke avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Redusere avsnittsinnrykk.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Til toppen av siden

Kode notater

Hvis du vil

Trykk

Bruk, merk av for eller fjern Gjøremål-merket.

Ctrl+1

Bruk eller fjern Viktig-merket.

Ctrl+2

Bruk eller fjern Spørsmål-merket.

Ctrl+3

Bruk eller fjern Husk til senere-merket.

Ctrl+4

Bruk eller fjern Definisjon-merket.

Ctrl+5

Bruke eller fjerne merket for Utheve.

Ctrl+6

Bruke eller fjerne merket for Kontakt.

CTRL+7

Bruke eller fjerne merket for Adresse.

CTRL+8

Bruke eller fjerne merket for Telefonnummer.

CTRL+9

Fjern alle notatmerker fra de merkede notatene.

CTRL+0

Til toppen av siden

Se også

Bruke en skjermleser til å utforske og navigere i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Teknisk kundestøtte for personer med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Trenger du mer hjelp?

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Microsoft Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med kvaliteten på oversettelsen?
Hva påvirket opplevelsen din?

Takk for tilbakemeldingen!

×