Wat is de pagina met recente activiteiten?


De pagina met recente activiteiten bevat informatie over waar en wanneer u uw Microsoft-account de afgelopen 30 dagen hebt gebruikt. Dit omvat al uw aanmeldingen bij uw account en of u een webbrowser, uw telefoon, een e-mailapp, een app van derden of een andere methode hebt gebruikt. Uw recente activiteiten bekijken.

Welke informatie is beschikbaar?

Voor elke activiteit worden op de pagina met recente activiteiten datum en tijd, locatie en type activiteit vermeld. Houd er rekening mee dat bij gebruik van een mobiel apparaat uw locatie niet altijd betrouwbaar is. Dat komt doordat services voor mobiele telefoons uw activiteit via verschillende locaties doorgeven. Hierdoor kan het lijken alsof u zich vanaf een locatie hebt aangemeld waar u zich niet bevindt.

U kunt op een activiteit klikken om deze uit te vouwen voor details zoals:

  • Het IP-adres van het apparaat waarop de activiteit plaatsvond
  • Welk type apparaat of besturingssysteem is gebruikt
  • Welke internetbrowser of welk type app (indien van toepassing) is gebruikt

De pagina gebruiken

We letten erop hoe u uw account gewoonlijk gebruikt en we laten het u onmiddellijk weten als we denken dat er iets ongebruikelijks gaande is. Op de pagina met recente activiteiten verdelen we uw activiteiten in twee groepen: Ongebruikelijke activiteiten en Recente activiteiten.


Uw ongebruikelijke activiteiten beheren

Als er op uw account ongebruikelijke activiteiten plaatsvinden, zouden we u dat al moeten hebben laten weten via e-mail. Bekijk de sessie en beslis Dit was ik of Dit was ik niet.

Wanneer u ons laat weten dat u een activiteit niet herkent, is het mogelijk dat een hacker of een kwaadwillende gebruiker toegang heeft gekregen tot uw account. Wanneer u Dit was ik niet selecteert, doorlopen we samen met u een aantal stappen om u te helpen uw account beter te beschermen. Dit omvat het wijzigen van uw wachtwoord en het bijwerken van uw beveiligingsgegevens.

Als we uw activiteiten per ongeluk als ongebruikelijk markeren, laat ons dan in ieder geval weten dat u het was. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u uw account op vakantie gebruikt, een nieuw apparaat krijgt of een app toestaat zich als u aan te melden.

Uw recente activiteiten beheren

U zou de meeste accountactiviteiten in dit gedeelte moeten herkennen. Als u weet dat u ze geen van alle hebt gestart, of als u een verdacht patroon ziet (zoals meerdere aanmeldingspogingen of profielwijzigingen die niet van u zijn), kunt u ons dat altijd laten weten door Uw account beveiligen te selecteren.

Wat als bepaalde recente activiteiten niet worden weergegeven?

Het kan u misschien opvallen dat niet alles wat u met uw account doet, op deze pagina wordt bijgehouden. We proberen ons te concentreren op de belangrijkste zaken om de beveiliging van uw account in de gaten te houden. Dit betekent dat als u zich meerdere keren achter elkaar vanaf hetzelfde apparaat en dezelfde locatie aanmeldt, we alleen de eerste keer kunnen volgen. Als u het selectievakje Aangemeld blijven inschakelt, houden we uw dagelijkse activiteiten alleen in de gaten als er iets verandert.

Wat zijn de verschillende sessietypen?

Deze tabel bevat informatie over alle activiteiten die op de pagina met recente activiteiten worden bijgehouden.

 Sessietype Betekenis
Account gemaakt  Er is een Microsoft-account aangemaakt.
Accountnaam gewijzigdDe naam waarmee u wordt geïdentificeerd in de Microsoft-producten en -services die u gebruikt, is gewijzigd.
Aanvullende verificatie aangevraagdAls extra verificatiestap hebt u een beveiligingscode per sms, e-mail of verificator-app ontvangen.
Alias toegevoegd;
Alias verwijderd;
Primaire alias gewijzigd
Een alias is een extra e‑mailadres dat hetzelfde Postvak IN, dezelfde lijst met contactpersonen en dezelfde accountinstellingen gebruikt als de primaire alias (het e‑mailadres) van uw Microsoft-account. Meer informatie over aliassen.
Alle beveiligingsgegevens gemarkeerd voor verwijderingAlle beveiligingsgegevens voor uw account (zoals alternatieve e‑mailadressen, telefoonnummers en verificatie-apps) zijn gepland voor verwijdering. Meer informatie over het vervangen van beveiligingsgegevens.
Alternatief e-mailadres toegevoegd;
Alternatief e-mailadres verwijderd;
App voor identiteitverificatie toegevoegd;
App voor identiteitverificatie verwijderd;
Telefoonnummer toegevoegd;
Telefoonnummer verwijderd;
Herstelcode toegevoegd
Een van de beveiligingsgegevens voor uw account is toegevoegd of verwijderd. Meer informatie over beveiligingsgegevens.
App-wachtwoord gemaakt;
App-wachtwoord verwijderd
App-wachtwoorden worden gebruikt voor apps en apparaten die verificatie in twee stappen niet ondersteunen. Meer informatie over app-wachtwoorden.
Onjuist wachtwoord ingevoerdIemand heeft zich geprobeerd aan te melden bij uw Microsoft-account met een verkeerd wachtwoord. We hebben deze aanmelding niet toegestaan. (Dit kan u zelf zijn geweest, als u uw wachtwoord was vergeten, of het was iemand anders die toegang tot uw account probeerde te krijgen.)
Wachtwoord gewijzigdHet wachtwoord voor uw Microsoft-account is gewijzigd. Als u dit niet hebt gedaan, moet u uw wachtwoord opnieuw instellen.
Wachtwoord opnieuw ingesteldHet wachtwoord voor uw Microsoft-account is opnieuw ingesteld.
Toestemming gegeven aan een toepassingU hebt een andere toepassing toegang tot uw Microsoft-account gegeven.
Profielinfo gewijzigdProfielinformatie, zoals uw naam, geboortedatum, geslacht, land/regio of postcode, is gewijzigd. Werk uw profielgegevens bij.
Aanmelden geblokkeerd (account beschadigd)Wij denken dat iemand anders dit Microsoft-account heeft geopend. We hebben aanvullende verificatie en een wachtwoordwijziging geëist.
Aanmelden geblokkeerd (account tijdelijk onderbroken)Omdat we verdachte activiteiten in uw account hebben waargenomen, hadden we aanvullende verificatie nodig om de blokkering van het account op te heffen.
Geslaagde aanmeldingIemand heeft zich met het juiste wachtwoord bij uw Microsoft-account aangemeld. (Dat was u waarschijnlijk zelf.)
Verificatie in twee stappen ingeschakeld;
Verificatie in twee stappen uitgeschakeld
Verificatie in twee stappen gebruikt twee manieren om uw identiteit te verifiëren wanneer u zich aanmeldt. U kunt de optie op elk moment in- of uitschakelen. Meer informatie over verificatie in twee stappen.
Ongebruikelijke activiteit gedetecteerdIemand heeft zich bij uw account aangemeld met het juiste wachtwoord, maar vanaf een locatie die of apparaat dat we niet herkennen. We hebben u een melding gestuurd en om een extra beveiligingsvraag gevraagd. (Misschien was u het zelf, maar dat wisten we niet zeker.)

E-mailprotocollen

E-mailapps en webmailservices maken gebruik van verschillende protocollen of communicatie-indelingen voor toegang tot uw account. Het is mogelijk dat een of meer van de volgende protocollen in uw recente activiteiten worden vermeld:

Exchange ActiveSync: Synchroniseert e-mail, agenda’s en contactpersonen tussen uw apparaten en uw Outlook.com-account.

Post Office Protocol 3 (POP3): Zorgt dat een app of service toegang kan krijgen tot e-mailberichten in uw postvak.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Zorgt dat een app of service e-mail kan verzenden.

IMAP (Internet Message Access Protocol): Hiermee kan een app of service toegang krijgen tot alle e-mailberichten (in alle mappen) en e-mail op uw apparaten synchroniseren.


Eigenschappen

Artikel-id: 13782 - Laatst bijgewerkt: 7 nov. 2016 - Revisie: 5

Feedback