Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.
Bestanden toevoegen of afbeeldingen invoegen in e-mailberichten van Outlook

U kunt eenvoudig afbeeldingen, bestanden, contactpersonen, e-mailberichten en vele andere items toevoegen aan uw Outlook-berichten. In Outlook worden de documenten bijgehouden waaraan u onlangs hebt gewerkt, ongeacht of deze zijn opgeslagen op uw computer of in OneDrive (alleen cloud). Ongeacht de opslaglocatie kunt u in Outlook snel kiezen of u het document wilt verzenden als traditionele bijlage of wilt uploaden naar OneDrive en een koppeling naar het bestand wilt delen. U kunt ook machtigingen instellen voor bestanden die worden verzonden vanuit OneDrive om mogelijk te maken dat de geadresseerden van het bericht deze kunnen bekijken of bewerken of met anderen delen.

Zie Problemen met bijlagen oplossen om problemen met het bijvoegen van bestanden op te lossen.

Wat wilt u doen?

In Outlook worden de bestanden waaraan u onlangs hebt gewerkt, bijgehouden en worden deze voorgesteld wanneer u een bestand wilt toevoegen aan een e-mailbericht. Sommige bestandstypen kunnen niet worden verzonden of ontvangen. Zie Geblokkeerde bijlagen in Outlook voor de volledige lijst.

 1. Selecteer in een nieuw bericht, een antwoord of een doorgestuurd bericht de optie Bestand bijvoegen op het lint Bericht of het lint Invoegen.

 2. Selecteer het bestand op een van de volgende locaties:

  • Recente items
   De 12 meest recente bestanden waarmee u hebt gewerkt, worden hier weergegeven. Deze bestanden kunnen zich op uw computer, in OneDrive, SharePoint of een andere onlinedocumentbibliotheek bevinden. Selecteer een bestand dat u wilt bijvoegen bij uw e-mailbericht.

  • Door weblocaties bladeren
   Locaties zijn onder andere OneDriveSharePoint-sites of andere locaties, zoals een documentbibliotheek van de groep die u eerder hebt geopend. Selecteer een van de locaties om een nieuw venster te openen en selecteer de bijlage.

  • Zoeken op pc
   Hiermee opent u een venster Bestandenverkenner waarin u een bestand op de computer kunt kiezen.

 3. Als u een bestand op uw lokale computer of in de documentbibliotheek van de groep hebt geselecteerd, wordt een kopie van het bestand aan het e-mailbericht toegevoegd. Door een OneDrive- of SharePoint-bestand te selecteren krijgt u echter aanvullende machtigingsopties en informatie. 

 4. Een koppeling of een kopie verzenden Door een koppeling naar het OneDrive- of SharePoint-bestand te verzenden blijft het e-mailbericht klein. Als u een kopie van het bestand verzendt, wordt het gehele bestand aan het e-mailbericht gekoppeld, net zoals wanneer u een bestand op de computer zou selecteren. Als u een koppeling naar het bestand verzendt, kunt u ook de machtigingen voor het bestand instellen.

 5. Als u een zakelijke omgeving werkt, kan standaard iedereen in de organisatie het gekoppelde bestand bewerken. Als u deze machtigingen wilt wijzigen, selecteert u de pijl aan de rechterkant van de naam van de bijlage om een vervolgkeuzelijst met verschillende machtigingsopties weer te geven.

  • Organisatie kan bewerken, als u wilt dat iedereen in uw organisatie het bestand kan wijzigen.

  • Organisatie kan bekijken, als u wilt dat iedereen in uw organisatie het bestand kan lezen, maar niet wijzigen.

  • Geadresseerden kunnen bewerken, als u wilt dat alleen ontvangers van uw e-mailbericht het bestand kunnen wijzigen.

  • Geadresseerden kunnen bekijken, als u wilt dat alleen ontvangers van uw e-mailbericht het bestand kunnen lezen, maar niet wijzigen.

   Opties voor Machtiging wijzigen zijn onder andere Geadresseerden kunnen bewerken en Geadresseerden kunnen bekijken

 6. Als in Outlook wordt vastgesteld dat de geadresseerden het bestand niet kunnen bekijken, bijvoorbeeld als het is opgeslagen op een SharePoint-site die voor u alleen toegankelijk is, wordt direct onder het pictogram en de naam van het bestand een waarschuwing weergegeven. Selecteer Een kopie bijvoegen om de bijlage van een gekoppeld bestand in een kopie van het bestand te wijzigen.

  Opmerking: Als u een bestand als een kopie bijvoegt, worden de wijzigingen van de geadresseerde niet gesynchroniseerd met de versie van het bestand in OneDrive of SharePoint.

Waarschuwing over vergeten bijlagen 

Als u een bijlage in uw e-mailbericht noemt, maar deze niet heeft toegevoegd voordat u het bericht verzendt, geeft Outlook een waarschuwing over de vergeten bijlage. U kunt vervolgens besluiten om een bijlage toe te voegen of het bericht zonder bijlage te verzenden. 

Afbeelding van dialoogvenster Bijlageherinnering.

Deze functie is alleen beschikbaar voor e-mailtekst die is opgemaakt in het Engels (VS) en is onafhankelijk van de taal die wordt gebruikt voor Outlook. Als u bijvoorbeeld een Spaanse versie van Outlook en de taalprogramma's voor Engels (VS) gebruikt, kunt u een e-mailbericht maken met tekst die is opgemaakt in het Engels (VS). Als u een bijlage in dit bericht vermeldt maar er geen bijvoegt, geeft Outlook een waarschuwing weer over de vergeten bijlage.  

Wanneer u een document toevoegt dat is opgeslagen op de computer en niet op een onlinelocatie, kunt u ook kiezen om het document te uploaden naar uw OneDrive voordat u het e-mailbericht verzendt. Door de bijlage te uploaden, kunt u eenvoudig samenwerken. U weet dan zeker dat iedereen aan dezelfde (en meest recente) versie van het bestand werkt. U kunt het bestand ook uploaden naar OneDrive als het te groot is om als een gewone bijlage te delen.

 1. Klik op het lint op Bestand bijvoegen > Zoeken op pc en kies het bestand dat u wilt toevoegen.

 2. Selecteer in het e-mailbericht de pijl-omlaag voor de bijlage.

 3. Kies Naar OneDrive uploaden en kies vervolgens de gewenste locatie voor het bestand.

  Opties voor Uploaden naar OneDrive zijn onder andere OneDrive- en groepsdocumentbibliotheken

  Opmerking: Mogelijk ziet u opties, zoals de OneDrive-locatie voor uw werkaccount, de OneDrive-locatie voor uw persoonlijke account en documentbibliotheken voor verschillende groepen waartoe u behoort.

 4. Selecteer in het e-mailbericht nogmaals de pijl-omlaag voor de bijlage.

 5. Kies Machtigingen wijzigen en kies vervolgens een van deze volgende opties:

  • Organisatie kan bewerken, als u wilt dat iedereen in uw organisatie het bestand kan wijzigen.

  • Organisatie kan bekijken, als u wilt dat iedereen in uw organisatie het bestand kan lezen, maar niet wijzigen.

  • Geadresseerden kunnen bewerken, als u wilt dat alleen ontvangers van uw e-mailbericht het bestand kunnen wijzigen.

  • Geadresseerden kunnen bekijken, als u wilt dat alleen ontvangers van uw e-mailbericht het bestand kunnen lezen, maar niet wijzigen.

  Opties voor Machtiging wijzigen zijn onder andere Geadresseerden kunnen bewerken en Geadresseerden kunnen bekijken

Bij het verzenden van afbeeldingen kunt u de afbeelding aan het e-mailbericht toevoegen of de afbeelding in de berichttekst invoegen. Als u een afbeelding wilt invoegen die wordt weergegeven in de hoofdtekst van een e-mailbericht, gebruikt u de volgende stappen:

 1. Plaats de cursor waar u de afbeelding in uw bericht wilt opnemen.

 2. Selecteer op het lint de opties Invoegen > Afbeeldingen.

 3. Zoek op uw computer of onlinebestandslocaties de afbeelding die u wilt invoegen. Selecteer de afbeelding en selecteer vervolgens Invoegen.

 4. Als u de grootte van de afbeelding wilt wijzigen, sleept u de grepen op een van de vier hoeken naar het midden van de afbeelding of weg van het midden.

  Opmerking: Zie De grootte van afbeeldingen en bijlagen in Outlook-e-mailberichten verkleinen voor meer informatie over het wijzigen van de afbeeldingsgrootte in Outlook.

 1. Selecteer in een nieuw bericht Item bijvoegen.

 2. Kies een van de volgende opties:

  • Visitekaartje
   Kies een elektronisch visitekaartje in de lijst met contactpersonen.

  • Agenda
   Kies Datumbereik, Details en eventuele andere opties.

  • Outlook-item
   Kies een of meer e-mailberichten in een van uw e-mailmappen.

 3. Selecteer het item dat u wilt bijvoegen, en selecteer vervolgens Invoegen.

Wat wilt u doen?

Outlook blokkeert dat sommige bestandstypen worden verzonden of ontvangen. Zie Geblokkeerde bijlagen in Outlook voor de volledige lijst.

 1. Selecteer in een nieuw bericht Bestand bijvoegen op het lint.

 2. Selecteer het bestand dat u wilt bijvoegen, en selecteer vervolgens Invoegen.

Waarschuwing over vergeten bijlagen 

Als u een bijlage in uw e-mailbericht noemt, maar deze niet heeft toegevoegd voordat u het bericht verzendt, geeft Outlook een waarschuwing over de vergeten bijlage. U kunt vervolgens besluiten om een bijlage toe te voegen of het bericht zonder bijlage te verzenden. 

Afbeelding van dialoogvenster Bijlageherinnering.

Deze functie is alleen beschikbaar voor e-mailtekst die is opgemaakt in het Engels (VS) en is onafhankelijk van de taal die wordt gebruikt voor Outlook. Als u bijvoorbeeld een Spaanse versie van Outlook en de taalprogramma's voor Engels (VS) gebruikt, kunt u een e-mailbericht maken met tekst die is opgemaakt in het Engels (VS). Als u een bijlage in dit bericht vermeldt maar er geen bijvoegt, geeft Outlook een waarschuwing weer over de vergeten bijlage.  

Bij het verzenden van afbeeldingen kunt u de afbeelding aan het e-mailbericht toevoegen of de afbeelding in de berichttekst invoegen. Als u een afbeelding wilt invoegen die wordt weergegeven in de hoofdtekst van een e-mailbericht, gebruikt u de volgende stappen:

 1. Plaats de cursor waar u de afbeelding in uw bericht wilt opnemen.

 2. Selecteer Invoegen > Afbeeldingen.

 3. Zoek op uw computer of onlinebestandslocaties de afbeelding die u wilt invoegen. Selecteer de afbeelding en selecteer vervolgens Invoegen.

 4. Als u de grootte van de afbeelding wilt wijzigen, sleept u de grepen op een van de vier hoeken naar het midden van de afbeelding of weg van het midden.

  Opmerking: Zie De grootte van afbeeldingen en bijlagen in Outlook-e-mailberichten verkleinen voor meer informatie over het wijzigen van de afbeeldingsgrootte in Outlook.

 1. Selecteer in een nieuw bericht Item bijvoegen.

 2. Kies een van de volgende opties:

  • Visitekaartje
   Kies een elektronisch visitekaartje in de lijst met contactpersonen.

  • Agenda
   Kies Datumbereik, Details en eventuele andere opties.

  • Outlook-item
   Kies een of meer e-mailberichten in een van uw e-mailmappen.

 3. Selecteer het item dat u wilt bijvoegen, en selecteer vervolgens Invoegen.

Wat wilt u doen?

 1. Maak een bericht of klik voor een bestaand bericht op Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen.

 2. Ga in het berichtvenster naar het tabblad Bericht en klik in de groep Opnemen op Bestand bijvoegen.

  Opdracht Bestand koppelen op het lint

 3. Blader naar het bestand dat u wilt bijvoegen, klik hierop en klik vervolgens op Invoegen.

Opmerking:  Tijdens het schrijven van een bericht kunt u ook bestanden bijvoegen met de opdrachten op het tabblad Invoegen in de groep Opnemen. Verder kunt u bestanden uit mappen op de computer naar het berichtvenster slepen.

Bij het verzenden van afbeeldingen kunt u de afbeelding aan het e-mailbericht toevoegen of de afbeelding in de berichttekst invoegen. Als u een afbeelding wilt invoegen die wordt weergegeven in de hoofdtekst van een e-mailbericht, gebruikt u de volgende stappen:

 1. Plaats de cursor waar u de afbeelding in uw bericht wilt opnemen.

 2. Selecteer Invoegen > Afbeeldingen.

 3. Zoek op uw computer of onlinebestandslocaties de afbeelding die u wilt invoegen. Selecteer de afbeelding en selecteer vervolgens Invoegen.

 4. Als u de grootte van de afbeelding wilt wijzigen, sleept u de grepen op een van de vier hoeken naar het midden van de afbeelding of weg van het midden.

  Opmerking: Zie De grootte van afbeeldingen en bijlagen in Outlook-e-mailberichten verkleinen voor meer informatie over het wijzigen van de afbeeldingsgrootte in Outlook.

U kunt Outlook-items, zoals andere e-mailberichten, taken, contactpersonen of agenda-items toevoegen aan een bericht. Dit is de eenvoudigste manier om meerdere items of berichten door te sturen.

 1. Maak een bericht of klik voor een bestaand bericht op Beantwoorden, Allen beantwoorden of Doorsturen.

 2. Klik in het berichtvenster op het tabblad Bericht in de groep Opnemen op Item bijvoegen.

  Opdracht-item bijvoegen op het lint

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Wijs Visitekaartje aan en klik op Andere visitekaartjes. Klik op een contactpersoon en klik vervolgens op OK. Houd Ctrl ingedrukt terwijl u op contactpersonen klikt om meerdere contactpersonen te selecteren.

  • Klik op Agenda. Kies de agenda, het datumbereik en de details die u wilt opnemen. Klik op Weergeven voor de opties bij Geavanceerd. Klik op OK om de agenda toe te voegen aan het bericht.

  • Klik op het type Outlook-item dat u wilt bijvoegen. Blader door de lijst met mappen om de map met het gewenste item te zoeken. Klik onder Items op het item en klik vervolgens op OK.

   Opdracht Outlook-item bijvoegen op het lint

Opmerking: Tijdens het schrijven van een bericht kunt u ook bestanden bijvoegen met de opdrachten op het tabblad Invoegen in de groep Opnemen. U kunt ook bestanden in mappen op de computer verplaatsen met slepen en neerzetten.

Belangrijk:  Office 2007 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

Wat wilt u doen?

 1. Klik in het menu Bestand op Nieuw en klik op E-mailbericht.

 2. Klik op het tabblad Bericht in de groep Opnemen op Bestand bijvoegen.

  Bestand bijvoegen

 3. Kies in het dialoogvenster Bestand invoegen het bestand dat u wilt toevoegen en klik op Invoegen.

  Waarschuwing over het verzenden van mogelijk onveilige bijlagen

Meer informatie

 • Als u het gewenste bestand niet in de relevante map ziet staan, controleert u of Alle bestanden (*.*) is geselecteerd in het vak Bestandstypen en of Windows Verkenner is geconfigureerd voor het weergeven van bestandsnaamextensies.

 • U kunt ook een bestand toevoegen op het tabblad Invoegen van het nieuwe bericht.

 • Standaard worden in Outlook potentieel onveilige bijlagebestanden (waaronder BAT-, EXE-, VBS- en JS-bestanden) geblokkeerd die virussen kunnen bevatten. Als u een dergelijk bestand toevoegt aan een e-mailbericht, wordt u gevraagd of u een mogelijk onveilige bijlage wilt verzenden. Als u Ja kiest, wordt de bijlage verzonden. Als u Nee kiest, kunt u de potentieel onveilige bijlage verwijderen.

 • U kunt meerdere bestanden tegelijk bijvoegen door de bestanden te selecteren en deze te slepen vanuit een map op de computer naar een geopend bericht in Outlook.

Bij het verzenden van afbeeldingen kunt u de afbeelding aan het e-mailbericht toevoegen of de afbeelding in de berichttekst invoegen. Als u een afbeelding wilt invoegen die wordt weergegeven in de hoofdtekst van een e-mailbericht, gebruikt u de volgende stappen:

 1. Plaats de cursor waar u de afbeelding in uw bericht wilt opnemen.

 2. Selecteer Invoegen > Afbeeldingen.

 3. Zoek op uw computer of onlinebestandslocaties de afbeelding die u wilt invoegen. Selecteer de afbeelding en selecteer vervolgens Invoegen.

 4. Als u de grootte van de afbeelding wilt wijzigen, sleept u de grepen op een van de vier hoeken naar het midden van de afbeelding of weg van het midden.

  Opmerking: Zie De grootte van afbeeldingen en bijlagen in Outlook-e-mailberichten verkleinen voor meer informatie over het wijzigen van de afbeeldingsgrootte in Outlook.

 1. Klik in het menu Bestand op Nieuw en klik op E-mailbericht.

 2. Klik op het tabblad Bericht in de groep Opnemen op Item bijvoegen.

  Afbeelding

 3. Klik in de lijst Zoeken in op de map met het item dat u wilt toevoegen.

 4. Klik op het gewenste item en klik op OK.

Opmerking: U kunt ook een item toevoegen op het tabblad Invoegen van het nieuwe bericht.

Waar bijlagen in het bericht worden weergegeven, is afhankelijk van de indeling waarin u het bericht opstelt.

 • Als de berichtindeling HTML of tekst zonder opmaak is, worden bijlagen weergegeven in het bijlagevak onder de Onderwerpregel.

  Het vak bijvoegen

 • Als de berichtindeling tekst met opmaak is, worden bijlagen weergegeven in de hoofdtekst van het bericht. Hoewel het bestand in de hoofdtekst van het bericht lijkt te zijn opgenomen, is het nog steeds een aparte bijlage.

  Bijlage in de hoofdtekst van het bericht

De indeling waarin een bericht is opgesteld, wordt in de titelbalk bovenaan het bericht aangegeven.

Bericht

In Outlook is er geen maximale bijlagegrootte. De meeste e-mailserverbeheerders en internetproviders (ISP's) stellen echter wel limieten in voor de maximale berichtgrootte. Dit is de som van alle bijlagen plus de inhoud van het bericht zelf. Meestal bieden de betere services meer opslagruimte voor e-mail en kunt u grotere berichten maken dan bij standaardservices. Neem contact op met uw internetprovider of e-mailserverbeheerder in uw organisatie voor meer informatie over de maximaal toegestane berichtgrootte.

Als u een zeer groot bestand toevoegt, moet u het bestand eerst comprimeren met behulp van een ZIP-programma. Outlook-bestanden die zijn opgeslagen in de standaard Open XML-indelingen met de volgende bestandsextensies, worden automatisch gezipt: .docx, .dotx, .xlsx, .xltx, .pptx, .potx en .ppsx.

Als de bestanden die u toevoegt, zijn gezipt wanneer u dit niet verwacht, controleert u of er een ZIP-programma is geïnstalleerd in Outlook als COM-invoegtoepassing. U kunt dit type invoegtoepassing als volgt uitschakelen:

 1. Klik in het menu Extra op Vertrouwenscentrum en klik vervolgens op Invoegtoepassingen.

 2. Klik in de lijst Beheren op COM-invoegtoepassingen en klik vervolgens op Start.

 3. Schakel in het dialoogvenster COM-invoegtoepassingen het selectievakje naast de naam van de invoegtoepassing uit en klik op OK.

Zoek naar antwoorden of stel een vraag in de Microsoft Office-community.

 1. Waarom kan ik een bestand niet toevoegen? Outlook meldt dat het bestand onveilig is. Outlook blokkeert verschillende bestandstypen die computervirussen kunnen verspreiden. Als u een bestand wilt verzenden dat door Outlook als onveilig wordt aangeduid, maakt u eerst een ZIP-bestand van het bestand en voegt u vervolgens het ZIP-bestand bij. Als u van een bestand een ZIP-bestand wilt maken, gaat u naar de map op uw computer of in de cloud die het bestand bevat, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en selecteert u Send to compressed (zipped) folder (Verzenden naar gecomprimeerde (gezipte) map). Vervolgens kunt u het ZIP-bestand verzenden. Zie Geblokkeerde bijlagen in Outlook voor meer informatie.

 2. Waarom worden mijn bijlagen weergegeven in de berichttekst en niet onder de onderwerpregel? U kunt in Outlook e-mailberichten in drie indelingen verzenden: HTML, tekst zonder opmaak en tekst met opmaak. Als u tekst met opmaak (RTF) gebruikt, worden toegevoegde bestanden in de berichttekst weergegeven. Zie Change your message format (De berichtindeling wijzigen) voor instructies over het wijzigen van de berichtindeling in HTML of tekst zonder opmaak. U kunt de berichtindeling controleren aan de hand van de titelbalk van het bericht.

  U kunt berichten verzenden in RTF-indeling
 3. De optie Invoegen > Afbeeldingen is niet beschikbaar. Als u de optie Afbeeldingen op het tabblad Invoegen op het lint niet kunt selecteren, heeft uw bericht waarschijnlijk de indeling Tekst zonder opmaak. Wijzig de berichtindeling in HTML of tekst met opmaak om afbeeldingen in te voegen. U kunt de berichtindeling controleren aan de hand van de titelbalk van het bericht.

  U kunt berichten verzenden in tekst zonder opmaak

Verwante onderwerpen

Bestanden toevoegen aan e-mailberichten en agendagebeurtenissen in de webversie van Outlook

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek

Vragen aan de community >

Ondersteuning krijgen

CONTACT MET ONS OPNEMEN >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×