Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.
Używanie folderów wyszukiwania do znajdowania wiadomości lub innych elementów programu Outlook

Folder Search to folder wirtualny, który umożliwia wyświetlanie wszystkich elementów wiadomości e-mail spełniających określone kryteria wyszukiwania ustawione podczas tworzenia folderu.

Jeśli na przykład chcesz utworzyć pojedynczy folder ze wszystkimi nieprzeczytanymi wiadomościami, możesz utworzyć folder wyszukiwania Nieprzeczytana poczta . Ten folder umożliwia wyświetlanie wszystkich nieprzeczytanych wiadomości w jednym folderze, nawet jeśli wiadomości mogą być zapisane w różnych folderach w skrzynce pocztowej.

Uwaga: Foldery wyszukiwania nie mogą zawierać wyników wyszukiwania z wielu plików danych programu Outlook (pst).

Uwaga: Jeśli okaże się, że czynności na tej karcie Nowy program Outlook nie działają lub nie są zgodne z używaną wersją programu Outlook, być może jeszcze nie korzystasz z nowego programu Outlook dla systemu Windows. Wybierz pozycję Klasyczny program Outlook i zamiast tego wykonaj te czynności.

Tworzenie wstępnie zdefiniowanego folderu Search

 1. Przejdź do skrzynki pocztowej, w której chcesz utworzyć folder wyszukiwania.

 2. Przejdź do Search Foldery i kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł. Wybierz pozycję Utwórz nowy folder wyszukiwania.

  Zrzut ekranu przedstawiający foldery Search

 3. W oknie Nowy folder wyszukiwania wybierz z listy rozwijanej typ folderu wyszukiwania, który chcesz dodać. Możesz wybrać jeden z czterech różnych typów folderów wyszukiwania:

  • Nieprzeczytana poczta

  • Oflagowane w celu wykonania dalszych czynności

  • Poczta nieprzeczytana lub oflagowana w celu wykonania dalszych czynności

  • Poczta wysłana bezpośrednio do mnie

 4. Potwierdź nazwę folderu wyszukiwania i wybierz pozycję Utwórz

  Bezpośrednio do mnie Search folder

 5. Przejdź do węzła Search Foldery i rozwiń go, aby wyświetlić wszystkie foldery wyszukiwania. 

Usuwanie folderu wyszukiwania

Jeśli już nie potrzebujesz folderu wyszukiwania, możesz go usunąć. Folder wyszukiwania to folder wirtualny. Usunięcie folderu wyszukiwania z listy folderów nie powoduje usunięcia wiadomości wyświetlanych w folderze.

Usuwanie wszystkich wiadomości w folderze wyszukiwania

 1. Aby usunąć wszystkie wiadomości z folderu Search, otwórz folder Search i zaznacz wszystkie wiadomości.

 2. Wybierz pozycję Usuń na klawiaturze.

Usuwanie folderu wyszukiwania

 1. Na liście folderów rozwiń pozycję Search Foldery.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy Search folder, który chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Usuń folder.

Ważne: Usunięcie folderu Search nie powoduje usunięcia żadnych wiadomości, jednak usunięcie folderu, który nie jest Search Folder, spowoduje usunięcie zarówno folderu, jak i wiadomości znajdujących się w folderze. 

Można utworzyć dwa różne typy folderów wyszukiwania.

Tworzenie i używanie wstępnie zdefiniowanych folderów wyszukiwania

 1. Na wstążce wybierz kartę Folder .

 2. W grupie Nowy wybierz pozycję Nowy folder wyszukiwania.

  Skrót klawiaturowy    Aby utworzyć nowy folder wyszukiwania, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+P.

 3. Na liście Wybierz folder wyszukiwania kliknij folder wyszukiwania, który chcesz dodać. Niektóre ze wstępnie zdefiniowanych folderów wyszukiwania są dostępne dopiero po przewinięciu w dół do końca listy.

 4. Jeśli wstępnie zdefiniowany folder wyszukiwania ma opcje dostosowywania, te opcje będą widoczne w obszarze Dostosuj folder wyszukiwania. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Poczta z określonymi wyrazami w obszarze Dostosuj folder wyszukiwania, określ wyrazy do użycia.

  Uwaga: W folderach wyszukiwania podczas wpisywania konkretnych wyrazów do znalezienia są używane wyszukiwania z dopasowywaniem prefiksów. Jeśli na przykład wpiszesz „mur” na liście wyrazów, folder wyszukiwania będzie zawierać wszystkie wiadomości z wyrazem „mur”, a także „mury”. Folder wyszukiwania nie będzie zawierać wiadomości z wyrazami „lemur”.

 5. Jeśli masz wiele kont w programie Outlook, możesz określić, które konto ma być przeszukiwane. Użyj pola Search poczty w, aby wybrać konto e-mail, które chcesz przeszukać, a następnie wybierz przycisk OK.

Tworzenie niestandardowego folderu wyszukiwania

 1. Wybierz menu Folder.

 2. W grupie Nowy wybierz pozycję Nowy folder wyszukiwania.

  Skrót klawiaturowy    Aby utworzyć folder wyszukiwania, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+P.

 3. Na liście Wybierz folder Search przewiń w dół i w obszarze Niestandardowe utwórz niestandardowy folder Search.

  Wybierz pozycję Utwórz niestandardowy folder wyszukiwania
 4. W obszarze Dostosuj folder wyszukiwania kliknij przycisk Wybierz.

 5. Wpisz nazwę niestandardowego folderu wyszukiwania.

  Wprowadź nazwę folderu wyszukiwania
 6. Kliknij pozycję Kryteria, a następnie zaznacz żądane opcje.

  • Karta Wiadomości zawiera kryteria dotyczące treści wiadomości albo ich właściwości, takich jak nadawca, słowa kluczowe lub adresaci.

   Określ kryteria wyszukiwania
  • Karta Więcej opcji zawiera kryteria dotyczące innych warunków wiadomości, takich jak ważność, flagi, załączniki lub kategoryzacja.

  • Na karcie Zaawansowane można ustawić kryteria szczegółowe. W obszarze Określ dalsze kryteria kliknij pozycję Pole, kliknij żądany typ kryterium, a następnie na liście kliknij określone kryterium. W polu Warunek i w polu Wartość kliknij żądane opcje, a następnie kliknij pozycję Dodaj do listy. Powtórz te czynności dla wszystkich kryteriów, które chcesz dodać do tego folderu wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz foldery, które mają być przeszukiwane.

 8. Klikaj przyciski OK, aby zamknąć poszczególne otwarte okna dialogowe.

Usuwanie folderu wyszukiwania

Jeśli już nie potrzebujesz folderu wyszukiwania, możesz go usunąć. Folder wyszukiwania to folder wirtualny. Usunięcie folderu wyszukiwania z listy folderów nie powoduje usunięcia wiadomości wyświetlanych w folderze. Jeśli chcesz usunąć wszystkie wiadomości z folderu wyszukiwania, otwórz folder wyszukiwania, zaznacz wszystkie wiadomości, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Aby usunąć folder wyszukiwania, wykonaj następujące czynności.

 1. Na liście folderów wybierz strzałkę w dół obok wyrazu Foldery wyszukiwania, aby rozwinąć listę folderów wyszukiwania.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder wyszukiwania, który chcesz usunąć, i wybierz pozycję Usuń folder.

  Ważne: Usunięcie folderu wyszukiwania nie powoduje usunięcia żadnych wiadomości. Usunięcie folderu, który nie jest folderem wyszukiwania, spowoduje usunięcie zarówno folderu, jak i zawartych w nim wiadomości.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×