Używanie folderów wyszukiwania do znajdowania wiadomości lub innych elementów programu Outlook

Folder wyszukiwania jest folderem wirtualnym, który służy do wyświetlania wszystkich elementów wiadomości e-mail odpowiadających określonym kryteriom wyszukiwania. Folder wyszukiwania Nieprzeczytana poczta umożliwia na przykład wyświetlenie wszystkich nieprzeczytanych wiadomości w jednym folderze, nawet jeśli te wiadomości zostały zapisane w różnych folderach w skrzynce pocztowej.

Uwaga: Foldery wyszukiwania nie mogą zawierać wyników wyszukiwania z wielu plików danych programu Outlook (pst).

Tworzenie nowego folderu wyszukiwania

Można utworzyć dwa różne typy folderów wyszukiwania.

Tworzenie i używanie wstępnie zdefiniowanych folderów wyszukiwania

 1. Wybierz menu Folder.

 2. W grupie Nowy wybierz pozycję Nowy folder wyszukiwania.

  Skrót klawiaturowy    Aby utworzyć nowy folder wyszukiwania, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+P.

 3. Na liście Wybierz folder wyszukiwania kliknij folder wyszukiwania, który chcesz dodać. Niektóre ze wstępnie zdefiniowanych folderów wyszukiwania są dostępne dopiero po przewinięciu w dół do końca listy.

 4. Jeśli wstępnie zdefiniowany folder wyszukiwania ma opcje dostosowywania, te opcje będą widoczne w obszarze Dostosuj folder wyszukiwania. Jeśli na przykład wybierzesz pozycję Poczta z określonymi wyrazami w obszarze Dostosuj folder wyszukiwania, określ wyrazy do użycia.

  Uwaga: W folderach wyszukiwania podczas wpisywania konkretnych wyrazów do znalezienia są używane wyszukiwania z dopasowywaniem prefiksów. Jeśli na przykład wpiszesz „mur” na liście wyrazów, folder wyszukiwania będzie zawierać wszystkie wiadomości z wyrazem „mur”, a także „mury”. Folder wyszukiwania nie będzie zawierać wiadomości z wyrazami „lemur”.

 5. Jeśli masz wiele kont w programie Outlook, możesz określić, które konto ma być przeszukiwane. Użyj pola Wyszukaj pocztę w, aby wybrać konto e-mail, które chcesz przeszukać. Następnie wybierz przycisk OK.

Tworzenie niestandardowego folderu wyszukiwania

 1. Wybierz menu Folder.

 2. W grupie Nowy wybierz pozycję Nowy folder wyszukiwania.

  Skrót klawiaturowy    Aby utworzyć folder wyszukiwania, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+P.

 3. Na liście Wybierz folder wyszukiwania przewiń w dół, a następnie kliknij pozycję Tworzenie niestandardowego folderu wyszukiwania.

  Wybierz pozycję Utwórz niestandardowy folder wyszukiwania
 4. W obszarze Dostosuj folder wyszukiwania kliknij przycisk Wybierz.

 5. Wpisz nazwę niestandardowego folderu wyszukiwania.

  Wprowadź nazwę folderu wyszukiwania
 6. Kliknij pozycję Kryteria, a następnie zaznacz żądane opcje.

  • Karta Wiadomości zawiera kryteria dotyczące treści wiadomości albo ich właściwości, takich jak nadawca, słowa kluczowe lub adresaci.

   Określ kryteria wyszukiwania
  • Karta Więcej opcji zawiera kryteria dotyczące innych warunków wiadomości, takich jak ważność, flagi, załączniki lub kategoryzacja.

  • Na karcie Zaawansowane można ustawić kryteria szczegółowe. W obszarze Określ dalsze kryteria kliknij pozycję Pole, kliknij żądany typ kryterium, a następnie na liście kliknij określone kryterium. W polu Warunek i w polu Wartość kliknij żądane opcje, a następnie kliknij pozycję Dodaj do listy. Powtórz te czynności dla wszystkich kryteriów, które chcesz dodać do tego folderu wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz foldery, które mają być przeszukiwane.

 8. Klikaj przyciski OK, aby zamknąć poszczególne otwarte okna dialogowe.

Usuwanie folderu wyszukiwania

Jeśli już nie potrzebujesz folderu wyszukiwania, możesz go usunąć. Folder wyszukiwania to folder wirtualny. Usunięcie folderu wyszukiwania z listy folderów nie powoduje usunięcia wiadomości wyświetlanych w folderze. Jeśli chcesz usunąć wszystkie wiadomości z folderu wyszukiwania, otwórz folder wyszukiwania, zaznacz wszystkie wiadomości, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Aby usunąć folder wyszukiwania, wykonaj następujące czynności.

 1. Na liście folderów wybierz strzałkę w dół obok wyrazu Foldery wyszukiwania, aby rozwinąć listę folderów wyszukiwania.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder wyszukiwania, który chcesz usunąć, i wybierz pozycję Usuń folder.

  Ważne: Usunięcie folderu wyszukiwania nie powoduje usunięcia żadnych wiadomości. Usunięcie folderu, który nie jest folderem wyszukiwania, spowoduje usunięcie zarówno folderu, jak i zawartych w nim wiadomości.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów Microsoft Office

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×