Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Ważne: Kroki mogą się różnić między nowym i klasycznym programem Outlook dla systemu Windows. Aby ustalić, której wersji programu Outlook używasz, poszukaj pozycji Plik na wstążce. Jeśli nie ma opcji Plik, postępuj zgodnie z instrukcjami na karcie Nowy program Outlook. Jeśli opcja Plik jest wyświetlana w menu, wybierz kartę klasycznego programu Outlook.

 1. Wybierz pozycję Nowa wiadomość e-mail lub naciśnij klawisze Ctrl+N.

  Zrzut ekranu przedstawiający ikonę Nowa poczta na wstążce

  Porada:  Jeśli menu i wstążka nie wyglądają tak, być może korzystasz z klasycznego programu Outlook.

 2. Jeśli w Microsoft Outlook skonfigurowano wiele kont e-mail, u góry nowej wiadomości jest wyświetlana pozycja Od, a konto, które wyśle wiadomość, jest wyświetlane. Aby zmienić konto, wybierz listę rozwijaną Od i wybierz konto.

 3. W polach Do, DW lub UDW wprowadź adresy e-mail lub nazwy adresatów. Poszczególne nazwy oddziel średnikami.

  Porada: Gdy zaczniesz wpisywać nazwę adresata, program Outlook zasugeruje imiona i nazwiska osób, do których przedtem wysłano wiadomość e-mail. Ostatnio przesłane wiadomości e-mail zostaną wyświetlone jako Sugerowane kontakty. Możesz wybrać nazwę z listy, wpisać imię i nazwisko lub adres e-mail albo wybrać pozycję Do, DW lub UDW , aby wybrać nazwę lub nazwy z książki adresowej.

  Aby wybrać nazwy adresatów z listy w książce adresowej, wybierz pozycję Do, DW lub UDW, a następnie wybierz odpowiednie nazwy.

  Pole UDW jest niewidoczne. W jaki sposób je włączyć?

  UDW może być wyświetlany jako link w wierszu Do nowej wiadomości. Wybierz link, aby wyświetlić pole. Aby wyświetlić pole UDW dla tej i wszystkich przyszłych wiadomości, wybierz pozycję Ustawienia > Poczta > Redagowanie i odpowiadanie. W obszarze Format wiadomości zaznacz pole wyboru Zawsze pokazuj UDW. Aby uzyskać więcej informacji na temat pola UDW, zobacz Pokazywanie, ukrywanie i wyświetlanie pola UDW (ukryte do wiadomości).

 4. W polu Dodaj temat wpisz temat wiadomości.

 5. Kliknij pozycję Dołącz plik, aby dodać załącznik. Możesz również kliknąć pozycję Dołącz element, aby dołączyć elementy programu Outlook, takie jak wiadomości e-mail, zadania, kontakty lub elementy kalendarza.

 6. Wybierz pozycję Wstaw > Dołącz plik , aby dodać załącznik. 

  Zrzut ekranu przedstawiający wstążkę z wyświetlonym poleceniem Dołącz plik w menu Wstaw

  Porada: Jeśli nie podoba Ci się czcionka lub styl wiadomości e-mail, możesz zmienić jej wygląd. Warto również sprawdzić pisownię w wiadomości przed jej wysłaniem.

 7. Po zakończeniu pisania wiadomości wybierz przycisk Wyślij.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

 1. Kliknij pozycję Nowa wiadomość e-mail lub naciśnij klawisze Ctrl+N.

  Nowa wiadomość e-mail

 2. Jeśli w programie Microsoft Outlook skonfigurowano wiele kont e-mail, jest wyświetlany przycisk Od oraz konto, z którego zostanie wysłana wiadomość. Aby zmienić konto, kliknij przycisk Od i wybierz konto.

 3. W polu Temat wpisz temat wiadomości.

 4. W polach Do, DW lub UDW wprowadź adresy e-mail lub nazwy adresatów. Poszczególne nazwy oddziel średnikami.

  Porada: Gdy zaczniesz wpisywać nazwę adresata, program Outlook zasugeruje imiona i nazwiska osób, do których przedtem wysłano wiadomość e-mail. Osoby, do których ostatnio wysłano wiadomość e-mail, będą wyświetlane w obszarze Ostatnie osoby, a te, do których rzadziej wysyłano wiadomości e-mail, będą widoczne w obszarze Inne sugestie. Możesz wybrać nazwę z listy, wpisać imię i nazwisko lub adres e-mail albo kliknąć pozycję Do, DW lub UDW, aby wybrać nazwy z książki adresowej.

  Aby wybrać nazwy adresatów z listy w książce adresowej, kliknij przycisk Do, DW lub UDW, a następnie kliknij wybrane nazwy.

  Pole UDW jest niewidoczne. W jaki sposób je włączyć?

  Aby wyświetlić pole UDW dla tej i wszystkich przyszłych wiadomości, kliknij kartę Opcje, a następnie w grupie Pokazywanie pól kliknij pozycję UDW.

 5. Kliknij pozycję Dołącz plik, aby dodać załącznik. Możesz też kliknąć pozycję Dołącz element , aby dołączyć pliki w programie Outlook, takie jak wiadomości e-mail, zadania, kontakty lub elementy kalendarza.

  Dołącz plik

  Porada: Jeśli nie podoba Ci się czcionka lub styl wiadomości e-mail, możesz zmienić jej wygląd. Warto również sprawdzić pisownię w wiadomości przed jej wysłaniem.

 6. Po zakończeniu pisania wiadomości kliknij przycisk Wyślij.

  Uwaga: Jeśli nie możesz znaleźć przycisku Wyślij, być może jest konieczne skonfigurowanie konta e-mail.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×