Windows nie uruchamia się na urządzeniu Surface

W razie gdyby po włączeniu urządzenia Surface system Windows nie uruchamiał się poprawnie, poniżej podano rozwiązania w przypadku najczęściej pojawiających się ekranów.

Przed rozpoczęciem

Pozostaw urządzenie Surface podłączone do źródła zasilania (będącego w komplecie z urządzeniem), a następnie odłącz wszystkie akcesoria. W tym klawiaturę Type Cover, akcesoria, adaptery, monitor zewnętrzny i karty microSD. Jeśli używasz stacji dokującej, odłącz od niej urządzenie Surface.

Przed wypróbowaniem tych rozwiązań upewnij się, że połączenia zostały sprawdzone zgodnie z opisem w te sposób: Bateria urządzenia Surface nie ładuje się lub urządzenie Surface nie działa na baterii.

Jeśli system Windows uruchomi się, ale zablokuje się lub przestanie odpowiadać: Zobacz Windows zainstalowany na urządzeniu Surface przestaje odpowiadać.

Jeśli urządzenie Surface przestanie odpowiadać podczas instalowania aktualizacji: Zobacz Masz problemy z instalacją aktualizacji urządzenia Surface?

Który ekran widzisz?

Jeśli tablet Surface włącza się, ale system Windows nie uruchamia się poprawnie, możesz zobaczyć jeden z poniższych ekranów. Wybierz ten, który odpowiada problemowi, i postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów.

Całkowicie czarny ekran.

Ekran w kolorze czarnym, niebieskim, innym ciemnym kolorze lub podświetlony

Niebieski ekran z opcjami kontynuowania, rozwiązywania problemów i wyłączenia komputera.

Ekran Wybierz opcję

Czarny ekran z logo systemu Windows na środku.

Ekran z logo Microsoft lub Surface

Czarny ekran z logo systemu Windows i tekstem z informacją "Przygotowywanie automatycznej naprawy".

Ekran Naprawa automatyczna

Czarny ekran z ikoną niskiej baterii.

Duża ikona baterii

Czarny ekran z listą informacji o urządzeniu.

Biały ekran z tytułem "Surface UEFI" i szczegółami na temat informacji o komputerze i oprogramowaniu układowym.

Ekran konfiguracji UEFI

Czarny ekran z logo systemu Windows i ikoną pamięci podręcznej ekranu.

Logo firmy Microsoft z ikoną pamięci podręcznej dysku

Niebieski ekran z tytułem "Błąd rozruchu" i komunikatem z informacją o konfiguracji rozruchu.

Ekran błędu rozruchu

Niebieski ekran z tytułem "Odzyskiwanie" i komunikatem, że należy naprawić urządzenie.

Ekran odzyskiwania

Przedstawia niebieski ekran z treścią "Wprowadź hasło systemowe". Jest pole do wprowadzenia hasła, a poniżej znajdują się przyciski OK i Anuluj.

Zapomniany ekran hasła interfejsu UEFI

Zobacz Urządzenie Surface wyświetla czarny ekran, a system Windows nie uruchamia się, aby poznać procedury rozwiązywania problemów.

Co widać

 • Niebieski ekran Wybierz opcję z opcjami, takimi jak Użycie urządzenia i Rozwiązywanie problemów.

Jeśli widzisz ten ekran, przejdź do Rozwiązania 1.

Rozwiązanie 1: Przejdź do systemu Windows

Wybierz pozycję Kontynuuj, aby zamknąć ekran opcji i przejść do systemu Windows.

Rozwiązanie 2: Naprawa tabletu Surface

 1. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów.

 2. Wybierz Opcje zaawansowane > Naprawa systemu podczas uruchomienia i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. System Windows spróbuje znaleźć i rozwiązać problem.

Rozwiązanie 3: Przeprowadzić przywracanie systemu

Podczas wykonywania operacji przywracania systemu Windows tablet Surface zostanie przywrócony do stanu z wcześniejszego punktu w czasie, gdy system Windows działał poprawnie.

Uwagi: 

 • Przywracanie systemu nie powoduje zmian w plikach osobistych, ale może spowodować usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji i sterowników.

 • Upewnij się, że masz dostęp do kluczy produktów i plików instalacyjnych wszystkich aplikacji klasycznych (np. pakietu Microsoft Office) zainstalowanych po punkcie w czasie, do którego przywracasz tablet.

Poniżej opisano, jak przeprowadzić przywracanie systemu tabletu Surface:

 1. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów > Opcje zaawansowane.

 2. Wybierz Przywracanie systemu i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Rozwiązanie 4: Zresetowanie tabletu Surface

Proces resetowania powoduje wykonanie następujących operacji:

 • Operacja resetowania powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows i aplikacji, które były pierwotnie zainstalowane na tablecie Surface

 • Usunięcie wszystkich ustawień osobistych.

 • Usunięcie wszystkich aplikacji zainstalowanych przez użytkownika.

 • Dostępne są opcje zachowania lub usunięcia plików osobistych albo zresetowania do ustawień fabrycznych:

  • Zachowaj moje pliki: Usuwa aplikacje i ustawienia, ale pozwala zachować pliki osobiste.

  • Usuń wszystko: Usuwa wszystkie pliki osobiste, aplikacje i ustawienia.

 • Upewnij się, że masz dostęp do kluczy produktów i plików instalacyjnych aplikacji klasycznych (np. pakietu Microsoft Office), które zamierzasz zainstalować ponownie po wykonaniu resetowania. Dotyczy to między innymi aplikacji klasycznych zainstalowanych z witryn internetowych lub dysków USB.

Sposób resetowania urządzenia Surface:

 1. Na ekranie Wybierz opcję wybierz Rozwiązywanie problemów > Resetuj ten komputer, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 2. Jeśli znowu pojawi się ekran Wybierz opcję, wybierz Kontynuuj.

Zobacz Urządzenie Surface wyświetla logo, a system Windows nie uruchamia się, aby poznać procedury rozwiązywania problemów.

Co widać

 • Czarny ekran z tekstem Przygotowywanie automatycznej naprawy, a następnie Diagnozowanie komputera.

 • Następnie może zostać wyświetlony niebieski ekran Automatyczna naprawa lub ekran odzyskiwania.

Jeśli po włączeniu tabletu Surface zostaje uruchomiony proces automatycznej naprawy, wykonaj poniższe kroki.

Jeśli urządzenie Surface blokuje się na ekranie Naprawa automatyczna lub zaraz po wybraniu opcji, zobacz Tworzenie i używanie dysku odzyskiwania USB dla urządzenia Surface, aby uzyskać rozwiązania, które możesz wypróbować.

Rozwiązanie 1. Ponowne uruchomienie urządzenia Surface

Na ekranie Automatyczna naprawa wybierz opcję Uruchom ponownie.

Rozwiązanie 2: Przejdź do systemu Windows

 1. Na ekranie Automatyczna naprawa wybierz Opcje zaawansowane.

 2. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Kontynuuj, aby zamknąć ekran opcji i przejść do systemu Windows.

Rozwiązanie 3: Naprawa tabletu Surface

 1. Jeśli ponownie pojawi się ekran Naprawa automatyczna, wybierz Opcje zaawansowane.

 2. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów.

 3. Wybierz Opcje zaawansowane > Naprawa systemu podczas uruchomienia i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
  System Windows spróbuje znaleźć i rozwiązać problem.

Rozwiązanie 4: Przeprowadzić przywracanie systemu

Przywracanie systemu spowoduje przywrócenie tabletu Surface do stanu z wcześniejszego punktu w czasie, gdy system Windows działał poprawnie.

Uwagi: 

 • Przywracanie systemu nie powoduje zmian w plikach osobistych, ale może spowodować usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji i sterowników.

 • Upewnij się, że masz dostęp do kluczy produktów i plików instalacyjnych wszystkich aplikacji klasycznych (np. pakietu Microsoft Office) zainstalowanych po punkcie w czasie, do którego przywracasz tablet.

Poniżej opisano, jak przeprowadzić przywracanie systemu tabletu Surface:

 1. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów > Opcje zaawansowane.

 2. Wybierz Przywracanie systemu i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Rozwiązanie 5. Resetowanie tabletu Surface

Proces resetowania powoduje wykonanie następujących operacji:

 • Operacja resetowania powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows i aplikacji, które były pierwotnie zainstalowane na tablecie Surface

 • Usunięcie wszystkich ustawień osobistych.

 • Usunięcie wszystkich aplikacji zainstalowanych przez użytkownika.

 • Dostępne są opcje zachowania lub usunięcia plików osobistych albo zresetowania do ustawień fabrycznych:

  • Zachowaj moje pliki: Usuwa aplikacje i ustawienia, ale pozwala zachować pliki osobiste.

  • Usuń wszystko: Usuwa wszystkie pliki osobiste, aplikacje i ustawienia.

 • Upewnij się, że masz dostęp do kluczy produktów i plików instalacyjnych aplikacji klasycznych (np. pakietu Microsoft Office), które zamierzasz zainstalować ponownie po wykonaniu resetowania. Dotyczy to między innymi aplikacji klasycznych zainstalowanych z witryn internetowych lub dysków USB.

Sposób resetowania urządzenia Surface:

 1. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów.

 2. Wybierz pozycję Resetuj ten komputer i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Co widać

 • Czarny ekran z dużą ikoną baterii, a tablet Surface wyłącza się nagle.

Gdy pojawi się ikona baterii, oznacza to, że poziom naładowania baterii jest bardzo niski. Podłącz zasilacz i naładuj urządzenie Surface.

Jeśli masz już podłączony zasilacz, może występować problem z zasilaczem lub baterią. Oto kilka rozwiązań do wypróbowania.

Rozwiązanie 1: Zmień orientację złącza zasilania, jeśli to możliwe

Ważne: Nie próbuj tego rozwiązania na urządzeniu Surface 3. Złącze zasilania Micro USB w urządzeniu Surface 3 można podłączyć do portu ładowania Micro USB tylko wtedy, gdy przewód zasilania opada w dół.

Jeśli Tablet Surface nie jest ładowany, nawet świeci się dioda złącza zasilania, wypróbuj następujące rozwiązanie:

 1. Wyjmij wtyczkę zasilania ze swojego urządzenia Surface, obróć ją, a następnie podłącz ponownie. Sprawdź, czy połączenie jest pewne i lampka złącza zasilania jest włączona.

 2. Poczekaj 10 minut, a następnie włącz tablet Surface.

Jeżeli tablet Surface nadal się nie włącza: przejdź do Rozwiązania 2.

Rozwiązanie 2: Wymuszenie zamknięcia i ponownego uruchomienia

Aby dowiedzieć się, jak wymusić zamknięcie i ponowne uruchomienie urządzenia Surface, zobacz wymuś zamknięcie i ponowne uruchomienie tabletu Surface.

Jeśli zostanie uruchomiony system Windows: Poziom naładowania baterii jest prawdopodobnie bardzo niski i należy ją chwilę podładować. Kiedy poziom naładowania osiągnie co najmniej 40%, zainstaluj najnowsze aktualizacje do tabletu Surface i systemu Windows, aby zapobiec wystąpieniu problemów w przyszłości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie oprogramowania układowego urządzenia Surface i systemu Windows 10.

Jeśli nie można uruchomić systemu Windows: urządzenie wymaga naprawy. Przejdź do wysyłania urządzenia Surface do serwisu.

Zobacz Urządzenie Surface wyświetla ekran UEFI, a system Windows nie uruchamia się, aby poznać procedury rozwiązywania problemów.

Zobacz Surface włącza się i wyświetla instrukcje rozwiązywania problemów "Nie można znaleźć rozruchu systemu operacyjnego".

Te kroki działają na wszystkich urządzeniach z systemem Windows.

Rozwiązanie 1. Dostęp do środowiska odzyskiwania systemu Windows

 1. Wyłącz urządzenie i spróbuj uruchomić komputer.

 2. Spróbuj ponownie uruchomić komputer. Po dwóch nieudanych próbach rozruchu urządzenie powinno automatycznie wejść do środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE).

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania urządzenia, zobacz Wymusij zamknięcie i uruchom ponownie urządzenie Surface.

Rozwiązanie 2. Przejdź do wiersza polecenia

 1. Z menu Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów > opcje zaawansowane> wiersz polecenia.

 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź klucz odzyskiwania funkcji BitLocker, a następnie w wierszu polecenia wprowadź następujące polecenia:

  • Cmd> bootrec /scanos

  • Cmd> bootrec /rebuildbcd

  • Cmd> bootrec /fixmbr

  • Cmd> bootrec /fixboot

 3. Sprawdź, czy system Windows uruchomi się:

Rozwiązanie 3: Resetowanie tabletu Surface za pomocą dysku odzyskiwania USB

 1. Uruchom tablet Surface przy użyciu dysku USB odzyskiwania. Do portu USB tabletu Surface włóż dysk USB odzyskiwania, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności, jednocześnie naciskając i zwalniając przycisk zasilania.

 2. Kiedy pojawi się logo Surface, zwolnij przycisk zmniejszania głośności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i używanie dysku odzyskiwania USB w urządzeniu Surface.

 3. Sprawdź, czy system Windows uruchomi się.

Oto kilka czynności rozwiązywania problemów, które należy wykonać w celu rozwiązania tego problemu.

Rozwiązanie 1. Skontaktuj się z administratorem IT, aby uzyskać hasło

Jeśli Twoim urządzeniem zarządza ktoś inny, na przykład dział IT lub inny właściciel, skontaktuj się z nim, aby uzyskać od niego hasło.

Jeśli nie możesz uzyskać hasła, przejdź do rozwiązania 2. 

Rozwiązanie 2. Przesyłanie żądania naprawy

Tablet Surface wymaga naprawy. Przejdź do wysyłania urządzenia Surface do serwisu.

System Windows nadal nie uruchamia się

Jeśli po wypróbowaniu wszystkich problemów nadal masz problemy, przejdź do tematu Serwis urządzeń i naprawy, aby uruchomić żądanie usługi.

Jeśli występują inne symptomy tabletu Surface, oto kilka przydatnych powiązanych zasobów.

Jeśli urządzenie Surface …

Przejdź na tę stronę

 • Nie włącza się lub w ogóle nie odpowiada po naciśnięciu przycisku zasilania

 • Nie wznawia działania po uśpieniu

Urządzenie Surface nie włącza się lub nie uruchamia się po uśpieniu

 • Włącza się, ale bateria nie ładuje się, gdy tablet jest podłączony do źródła zasilania

 • Włącza się, ale system Windows nie wykrywa baterii

 • Włącza się, ale nie rozpoznaje, że jest podłączony

 • Wyłącza się, gdy odłączasz zasilacz

Bateria urządzenia Surface nie ładuje się lub urządzenie Surface nie działa na baterii

 • Włącza się, ale system Windows zawiesza się i przestaje odpowiadać

System Windows zainstalowany na urządzeniu Surface przestaje odpowiadać

Powiązane tematy

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×