Relaterade ämnen
×
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Din inloggning blockerades av en organisations säkerhetsprincip som kallas "klientbegränsningar", där du kan logga in med ditt arbets- eller skolkonto endast för valda organisationer. Om din organisation tillämpar klientbegränsningar visas följande inloggningssida

En inloggningssida med ett meddelande om att klientbegränsningar gäller

Det är bara administratören för ditt arbets- eller skolkonto som kan uppdatera säkerhetspolicyn för att avblockera åtkomsten till andra organisationer.

Om du behöver åtkomst till den begränsade organisationens innehåll kan du kontakta administratören för ditt arbets- eller skolkonto med din kontoinformation och organisationen som du försökte logga in i. Om du är administratör kan du läsa installationsdokumentationen för information om hur du gör ett undantag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×