Relaterade ämnen
×

När du har konfigurerat dina säkerhetsverifieringsmetoder för ditt arbets- eller skolkonto kan du uppdatera all relaterad information, inklusive:

 • Standardmetod för säkerhetsverifiering

 • Information om säkerhetsverifieringsmetod, till exempel ditt telefonnummer

 • Autentiseringsappen konfigurerar eller tar bort en enhet från autentiseringsappen

Tips: Tvåstegsverifiering kallas även multifaktorautentisering. Mer information finns i Vad är: Multifaktorautentisering.

Använda sidan Ytterligare säkerhetsverifiering

Om din organisation gav dig specifika anvisningar om hur du aktiverar och hanterar tvåfaktorverifieringen bör du följa de anvisningarna först. Annars kan du komma åt inställningarna för säkerhetsverifieringsmetod från sidan Ytterligare säkerhetsverifiering.

Obs!: Om det du ser på skärmen inte stämmer överens med det som beskrivs i den här artikeln betyder det att antingen administratören har aktiverat säkerhetsinformationen (förhandsversionen) eller att din organisation tillhandahåller en egen anpassad portal. Mer information om den nya säkerhetsinformationen finns i Översikt över säkerhetsinformation (förhandsversion). Om du vill ha mer information om organisationens anpassade portal måste du kontakta supporten för din organisation.

Så här kommer du till sidan Ytterligare säkerhetsverifiering

Du kan följa den här länken för att öppna sidan Ytterligare säkerhetsverifiering. Du kan också gå till sidan Ytterligare säkerhetsverifiering genom att följa de här stegen:

 1. Logga in på Mina appar-portalen.

 2. Välj ditt kontonamn längst upp till höger och välj sedan Visa konto.

 3. Under Säkerhetsinformation väljer du Uppdatera information.
   

Obs!: Information om hur du använder avsnittet Applösenord på sidan Ytterligare säkerhetsverifiering finns i Hantera applösenord för tvåfaktorverifiering. Applösenord ska endast användas för appar som inte stöder tvåfaktorsverifiering.

Ändra standardmetod för säkerhetsverifiering

När du har loggat in på ditt arbets- eller skolkonto med ditt användarnamn och lösenord får du automatiskt den valda metoden för säkerhetsverifiering. Beroende på organisationens krav kan det vara en avisering eller verifieringskod via en autentiseringsapp, ett sms eller ett telefonsamtal.

Om du bestämmer dig för att du vill ändra standardmetoden för säkerhetsverifiering som du använder kan du göra det härifrån.

 1. På sidan Ytterligare säkerhetsverifiering väljer du den metod du vill använda i listan Vad är det du föredrar. Alla alternativ visas, men du kan bara välja de alternativ som organisationen har gjort tillgängliga för dig.

  • Meddela mig via app: Du får ett meddelande via autentiseringsappen om att du har en väntande verifieringsprompt.

  • Ring min autentiseringstelefon: Du får ett telefonsamtal på din mobila enhet och ber dig verifiera din information.

  • Sms-kod till min autentiseringstelefon: Du får en verifieringskod som en del av ett SMS på din mobila enhet. Du måste ange den här koden i verifieringsmeddelandet för ditt arbets- eller skolkonto.

  • Ring min kontorstelefon: Du får ett telefonsamtal på din kontorstelefon och ber dig verifiera din information.

  • Använda verifieringskod från appen: Du använder autentiseringsappen för att få en verifieringskod som du skriver i meddelandet från ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Välj Spara.

Lägga till eller ändra ditt telefonnummer

Du kan lägga till nya telefonnummer eller uppdatera befintliga nummer från sidan Ytterligare säkerhetsverifiering. Microsoft rekommenderar starkt att du lägger till ett sekundärt telefonnummer för att förhindra att ditt konto blir utelåst om din primära telefon försvinner eller blir stulen, eller om du får en ny telefon och inte längre har ditt ursprungliga primära telefonnummer.

Så här ändrar du dina telefonnummer

 1. Från avsnittet Hur vill du svara? påsidan Ytterligare säkerhetsverifiering uppdaterar du telefonnummerinformationen för din autentiseringstelefon (din primära mobila enhet) och din Office-telefon.

 2. Markera rutan bredvid alternativet Alternativ autentiseringstelefon och skriv sedan in ett sekundärt telefonnummer där du kan ta emot telefonsamtal om du inte kan komma åt din primära enhet.

 3. Välj Spara.

Lägga till ett nytt konto i Appen Microsoft Authenticator

Du kan konfigurera ditt arbets- eller skolkonto i Appen Microsoft Authenticator för Androideller iOS.

Om du redan har konfigurerat ditt arbets- eller skolkonto i appen Microsoft Authenticator behöver du inte göra det igen.

 1. I avsnittet Hur vill du svara? på sidan Ytterligare säkerhetsverifiering väljer du Konfigurera appen Authenticator.

  Konfigurera ditt arbets- eller skolkonto i appen Microsoft Authenticator

 2. Följ anvisningarna på skärmen, inklusive hur du använder din mobila enhet för att skanna QR-koden, och välj sedan Nästa. Du uppmanas att godkänna ett meddelande via appen Microsoft Authenticator för att verifiera din information.

 3. Välj Spara.

Ta bort ditt konto eller din enhet från appen Microsoft Authenticator

Du kan ta bort ditt konto från appen Microsoft Authenticator och du kan ta bort enheten från ditt arbets- eller skolkonto. Vanligtvis tar du bort enheten för att permanent ta bort en borttappad, stulen eller gammal enhet från ditt konto, och du tar bort ditt konto för att försöka åtgärda vissa anslutningsproblem eller för att åtgärda en kontoändring, till exempel ett nytt användarnamn.

Så här tar du bort enheten från ditt arbets- eller skolkonto

 1. Från hur vill du svara? på sidan Ytterligare säkerhetsverifiering väljer du Konfigurera autentiseringsappen.

 2. Välj Spara.

Så här tar du bort ditt konto från appen Microsoft Authenticator

I appen Microsoft Authenticator väljer du knappen Ta bort bredvid den enhet som du vill ta bort.

Aktivera tvåfaktorverifieringsupp uppmaningar på en betrodd enhet

Beroende på organisationens inställningar kan det visas en kryssruta där det står "Fråga inte igen i n dagar" när du utför tvåfaktorverifiering i webbläsaren. Om du har valt det här alternativet för att stoppa tvåfaktorverifieringsuppmaningar och sedan förlorar enheten eller om enheten kan komma att komprometteras, bör du aktivera tvåfaktorverifiering igen för att skydda ditt konto. Du måste aktivera anvisningarna för alla dina enheter samtidigt. Tyvärr kan du inte aktivera anvisningarna igen för endast en viss enhet.

Så här aktiverar du tvåfaktorverifieringsmeddelanden igen för dina enheter

sidan Ytterligare säkerhetsverifiering väljer du Återställ multifaktorautentisering på tidigare betrodda enheter. Nästa gång du loggar in på en enhet uppmanas du att utföra tvåfaktorverifiering.

Nästa steg

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×