Du kan spärra meddelanden från specifika e-postadresser eller domäner från att nå Inkorgen. När du lägger till en e-postadress eller domän i Outlook på webben listan Spärrade avsändare flyttas meddelanden från den avsändaren automatiskt till mappen skräp post.

Obs!: Listan med spärrade avsändare och listan med betrodda avsändare kan innehålla upp till 1 024 adresser eller domäner. Behöver du lägga till fler kan du försöka med att spärra domäner istället för enskilda e-postadresser.

Obs!: Om instruktionerna inte stämmer överens med det som visas kanske du använder en äldre version av Outlook på webben. Läs Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben.

Om du får oönskad e-post kan du spärra de e-postadresser och domäner som du inte vill ta emot e-postmeddelanden från. Lägg till en e-postadress eller domän i listan med spärrade avsändare så att de e-postmeddelandena går direkt till mappen Skräppost.

Obs!: E-postmeddelanden tas automatiskt bort från mappen skräp post efter 14 dagar och kan inte återställas. Mer information finns i Återställa borttagna e-postmeddelanden i Outlook på webben.

 1. Välj InställningarKnappen Inställningar > Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj E-post > Skräppost.

  En skärmbild av menyn Inställningar med markerade Skräppostmappen

 3. Om du vill spärra en e-postadress anger du e-postadressen i Spärrade avsändare och väljer Lägg till. Om du vill blockera all e-post från en domän, ange domännamnet i blockerade domäner och välj Lägg till.

  En skärmbild av rutan för spärrade avsändare

 4. Välj Spara.

Om du vill ta bort någon från listan blockerade avsändare, följer du anvisningarna nedan.

 1. Välj InställningarKnappen Inställningar > Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj E-post > Skräppost.

  En skärmbild av menyn Inställningar med markerade Skräppostmappen

 3. Välj den adress eller domän som du vill avblockera och välj Ta bort.

Det finns tillfällen då du inte vill att meddelanden från en viss person eller domän hamnar i mappen Skräppost. Meddelanden från adresser eller domäner i listan Betrodda avsändare få inte flyttas till mappen Skräppost.

 1. Välj InställningarKnappen Inställningar > Visa alla Outlook-inställningar.

 2. Välj E-post > Skräppost.

  En skärmbild av menyn Inställningar med markerade Skräppostmappen

 3. Ange e-postadress eller domän som du vill lägga till under Betrodda avsändare och välj Lägg till.

  En skärmbild av den rutan pålitliga avsändare

 4. Välj Spara.

Tips: 

 • Om du vill redigera eller ta bort e-postmeddelanden eller domäner från listan över blockerade avsändare markerar du objektet i listan och väljer sedan Redigera ellerTa bortTa bort.

 • Om du vill tömma mappen Skräppost markerar du Mappen Skräppost i den vänstra rutan. Högst upp på skärmen väljer du Ta bort alla.

Anvisningar för den klassiska versionen av Outlook på webben

Om du får oönskad e-post kan du spärra de e-postadresser och domäner som du inte vill ta emot e-postmeddelanden från. Lägg till en e-postadress eller domän i listan med spärrade avsändare så att de e-postmeddelandena går direkt till mappen Skräppost.

Obs!: E-postmeddelanden tas automatiskt bort från mappen Skräppost efter 14 dagar och går inte att återskapa. Mer information finns i Återställa borttagna e-postmeddelanden i Outlook på webben.

 1. Gå till inställningar Inställningar.

 2. Klicka på e-postlängst ned i fönstret.

 3. I det vänstra fönstret väljer du e- post> konton > blockera eller Tillåt.

 4. Under spärrade avsändareanger du e-postadressen eller domänen som du vill blockera och väljer Ikonen Lägg till.

  En skärm bild av rutan spärrade avsändare

 5. Välj Spara Spara.

Om du vill ta bort någon från listan blockerade avsändare, följer du anvisningarna nedan.

 1. Gå till inställningar Inställningar.

 2. Klicka på e-postlängst ned i fönstret.

 3. I det vänstra fönstret väljer du e- post> konton > blockera eller Tillåt.

 4. Under spärrade avsändaremarkerar du den adress eller domän som du vill häva blockeringen för och väljer sedan Ta bort.

Det finns tillfällen då du inte vill att meddelanden från en viss person eller domän hamnar i mappen Skräppost. Meddelanden från adresser eller domäner i listan Betrodda avsändare få inte flyttas till mappen Skräppost.

 1. Gå till inställningar Inställningar.

 2. Klicka på e-postlängst ned i fönstret.

 3. I det vänstra fönstret väljer du e- post> konton > blockera eller Tillåt.

 4. Ange den e-postadress eller domän som du vill lägga till under Betrodda avsändare och mottagareoch välj Ikonen Lägg till.

  En skärm bild av rutan betrodda avsändare och mottagare

 5. Välj Spara Spara.

  Tips: 

  • Om du vill redigera eller ta bort e-postadresser eller domäner från listan Spärrade avsändare eller betrodda avsändare markerar du objektet i listan och väljer sedan Redigera eller Ta bort.

  • Om du vill tömma mappen skräp post väljer du e-post > rensning av post låda i navigerings fönstret och väljer sedan ett alternativ bredvid skräp post.

Närliggande information

Filtrera skräp post i Outlook på webben
använda regler för Inkorgen i Outlook på webben

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×