Innehållsförteckning
×
Förstå kundens önskningar och förutse begäranden

Om du vill förbättra dina produkter och förutse önskemål och behov måste du veta så mycket som möjligt om dina kunder. Synpunkter direkt från kunder bör inhämtas och analyseras. Den sammanställda informationen måste vara relevant, möjlig att dela och interaktiv för att beslutsfattare ska kunna agera.

Din webbläsare har inte stöd för video.

Information  

Med Power BI kan du samla in tidigare försäljningsdata och omvandla till meningsfull information som leder till bättre beslut. Med interaktiva instrumentpaneler kan du visualisera data och dela din analys med intressenter.

Använd Yammer för att få synpunkter och data direkt från dina kunder genom att lägga till dem i en extern grupp. När du har insikter kan du starta eller gå med i relevanta interna konversationer för att förmedla det du har lärt dig. Det är enkelt att skilja mellan interna och externa Yammer-grupper, så att du alltid vet var information kommer från och vem som tillhandahåller den.

Viktiga punkter

  • Låta alla i företaget ta del av kundernas synpunkter.

  • Gör försäljningsdata interaktiva.

  • Prata direkt med kunderna.

Mer information

BI-funktioner i Excel och Microsoft 365

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×