Gör dina Excel-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

I det här avsnittet får du stegvisa instruktioner och metodtips för att göra dina Excel-kalkylblad tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Excel-kalkylblad som innehåller en resultaträkning och ett stapeldiagram

När dina kalkylblad är tillgängliga låser du upp ditt innehåll för alla, och personer med olika förmågor kan läsa och användaExcel arbetsböcker och diagram. Du lär dig till exempel hur du lägger till rubriker i tabeller så att personer som använder skärmläsare kan hitta den information de söker. Du får också lära dig hur du använder Tillgänglighetskontroll för att se till att dina kalkylblad är inkluderande.

Windows: Rekommendationer för att göra Excel-kalkylblad tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att Excel kalkylblad som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll.

Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Använd tillgänglighetskontrollen för att söka efter alla förekomster av saknad alternativtext i kalkylbladet.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för visuellt Microsoft 365

Lägga till alternativtext för visuellt Office 2019

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Sök igenom arbetsboken visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över en cell som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Använd tillräcklig kontrast för text- och bakgrundsfärger.

Hitta bristfällig färgkontrast genom att använda Tillgänglighetskontrollen.

Du kan också leta efter text i kalkylbladet som är svår att läsa eller att skilja från bakgrunden.

Om kalkylbladet har hög kontrast mellan text och bakgrund kan fler personer se och använda innehållet.

Använda tillgänglig textfärg

Ge alla bladflikar unika namn och ta bort tomma blad.

Använd tillgänglighetskontrollen för att ta reda på om alla blad med innehåll i en arbetsbok har beskrivande namn och om det finns några tomma blad.

Skärmläsare läser bladnamn, som ger information om vad kalkylbadet innehåller, så att det blir lättare att förstå innehållet i en arbetsbok och att navigera i den.

Byta namn på bladflikar

Ta bort bladflikar

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Du kan också visuellt skanna tabellerna för att kontrollera att de inte har några helt tomma rader eller kolumner.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Lägga till rubriker i en ny tabell

Använda rubriker i en befintlig tabell

Lägga till alternativtext för visuellt Microsoft 365

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt objekt i Excel kalkylblad iMicrosoft 365:

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för exempelvis bilder, skärmbilder, ikoner, videoklipp och 3D-modeller så att skärmläsare kan läsa texten och beskriva bilden för användare som inte kan se den.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj Redigera alternativtext.

   Excel Menyn Redigera alternativtext för bilder i Win32
  • Markera bilden. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext i Excel för Windows menyfliksområdet

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i dokumentet.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för bilder i Word Win32

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en figur eller SmartArt-grafik och välj Redigera alternativtext.

   Menyn Redigera alternativtext för former i Excel Win32
  • Markera figuren eller SmartArt-grafiken. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext i Excel för Windows menyfliksområdet

  Obs!: Om du vill lägga till alternativtext för hela figuren eller SmartArt-grafiken klickar du på kantlinjen på figuren eller SmartArt-grafiken, och inte på en enskild figur eller textstycke.

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i dokumentet.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren eller SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för figurer i Word Win32

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för pivotdiagram

 1. Högerklicka på ett pivotdiagram.

 2. Välj Redigera alternativtext.

  Excel Menyn Redigera alternativtext för pivotdiagram i Win32

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

 3. Skriv 1–2 meningar som beskriver pivotdiagram sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för diagram i Word Win32

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella objektet är helt dekorativt, till exempel stilistiska kantlinjer som tillför visuellt intresse men inte är informativt, kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Personer som använder skärmläsare hör att dessa är dekorativa och vet därför att de inte missar någon viktig information. När dokumentet exporteras till en PDF-fil markeras dekorativa element i PDF-filen med artefakttaggar som hoppas över av skärmläsare.

 1. Högerklicka på ett visuellt innehåll.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

 3. Markera textrutan Markera som dekorativt. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Fönstret Alternativtext för dekorativa element i Word Win32

Aktivera och inaktivera automatisk alternativtext

Om du inte vill lägga till automatiskt genererad alternativtext för infogade bilder kan du inaktivera alternativet automatisk alternativtext. Om du ändrar dig senare kan du lika enkelt aktivera det igen.

 1. Välj Arkiv > Alternativ > Hjälpmedel.

 2. I avsnittet Automatisk alternativtext markerar eller avmarkerar du alternativet Generera alternativtext automatiskt åt mig och väljer sedan OK.

Lägga till alternativtext för visuellt Office 2019

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt objekt i Excel kalkylblad i Office 2019:

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för exempelvis bilder, skärmbilder, ikoner, videoklipp och 3D-modeller så att skärmläsare kan läsa texten och beskriva bilden för användare som inte kan se den.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild och välj Redigera alternativtext.

   Excel Menyn Redigera alternativtext för bilder i Win32
  • Markera bilden. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext i Excel för Windows menyfliksområdet

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i dokumentet.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för bilder i Word Win32

  Tips: Spara tid och lägg till alternativtext som genererats av systemet till bilden. I fönstret Alternativtext väljer du Generera en beskrivning åt mig. Redigera sedan den automatiska alternativtexten så att den passar innehållet.

Lägga till alternativtext för figurer eller SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en figur eller SmartArt-grafik och välj Redigera alternativtext.

   Menyn Redigera alternativtext för former i Excel Win32
  • Markera figuren eller SmartArt-grafiken. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext i Excel för Windows menyfliksområdet

  Obs!: Om du vill lägga till alternativtext för hela figuren eller SmartArt-grafiken klickar du på kantlinjen på figuren eller SmartArt-grafiken, och inte på en enskild figur eller textstycke.

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger i dokumentet.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren eller SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för figurer i Word Win32

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Lägga till alternativtext för pivotdiagram

 1. Högerklicka på ett pivotdiagram.

 2. Välj Redigera alternativtext.

  Excel Menyn Redigera alternativtext för pivotdiagram i Win32

  Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

 3. Skriv 1–2 meningar som beskriver pivotdiagram sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext för diagram i Word Win32

  Tips: Om du vill kontrollera stavning samt korrigera ett ord som du har skrivit högerklickar du på ordet och väljer något av de föreslagna alternativen.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella objektet är helt dekorativt, till exempel stilistiska kantlinjer som tillför visuellt intresse men inte är informativt, kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Personer som använder skärmläsare hör att dessa är dekorativa och vet därför att de inte missar någon viktig information. När dokumentet exporteras till en PDF-fil markeras dekorativa element i PDF-filen med artefakttaggar som hoppas över av skärmläsare.

 1. Högerklicka på ett visuellt innehåll.

 2. Välj Redigera alternativtext. Fönstret Alternativtext öppnas till höger om dokumentet.

 3. Markera kryssrutan Markera som dekorativt. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Fönstret Alternativtext för dekorativa element i Word Win32

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt objekt i Excel kalkylblad i Office 2016:

Obs!: Vi rekommenderar att du bara placerar text i beskrivningsfältet och lämnar rubriken tom. Det ger den bästa upplevelsen med de flesta större skärmläsare, bland annat Skärmläsaren. När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext i exempelvis bilder och skärmdumpar, så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera bild som beskriver den markerade bilden

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på en SmartArt-grafik.

 2. Välj Storlek och egenskaper.

 3. På fliken Formalternativ väljer du Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera figur som beskriver den markerade SmartArt-grafiken

Lägga till alternativtext för figurer

Lägg till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på en figur.

 2. Välj Storlek och egenskaper.

 3. På fliken Formalternativ väljer du Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera figur som beskriver den markerade figuren

Lägga till alternativtext för pivotdiagram

 1. Högerklicka på ett pivotdiagram.

 2. Välj Formatera diagramyta > Diagramalternativ > Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera diagramyta som beskriver det markerade pivotdiagrammet

Göra hyperlänkar, tabeller och bladflikar tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, tabeller och bladflikar i Excel-kalkylblad tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Skärmtips är små fönster där en beskrivning visas när du låter pekaren vila på hyperlänken.

 1. Markera den cell där du vill lägga till en hyperlänk.

 2. Gå till fliken Infoga och välj Länk.

 3. I rutan Text som ska visas, visas innehållet i cellen du markerat. Det här är hyperlänktexten. Om du vill ändra texten anger du den nya hyperlänktexten.

 4. I fältet Adress lägger du till webbadressen till hyperlänken.

 5. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

 6. Klicka på OK > OK.

Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk

Använda tillgänglig textfärg

Här är några förslag:

 • Se till att texten visas tydligt genom att använda inställningen Automatisk för teckenfärger. Markera de celler som innehåller text och välj sedan Start > Teckenfärg > Automatisk.

  Menyn teckenfärg i Excel för Windows- – skrivbordsversion.
 • Använd Tillgänglighetskontroll för att analysera kalkylbladet och hitta bristfällig färgkontrast. Följande element kontrolleras i texten i bilderna:

  • Sidfärg

  • Cellbakgrunder

  • Färgöverstrykningar

  • Textrutans fyllning

  • Styckeskuggning

  • SmartArt-fyllningar

  • Sidhuvuden, sidfötter och länkar

Använda rubriker i en befintlig tabell

Ange en rubrikrad i ett block med celler som markerats som en tabell.

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Markera kryssrutan Rubrikrad i gruppen Tabellformatsalternativ på fliken Design under Tabellverktyg.

 3. Skriv kolumnrubrikerna.

Skärmbild av gruppen Tabellformatsalternativ med markerade kryssrutor

Lägga till rubriker i en ny tabell

Ange en rubrikrad i ett nytt block med celler som du definierar som en tabell.

 1. Markera de celler som ska ingå i tabellen.

 2. Välj Tabell på fliken Infoga.

 3. I dialogrutan Skapa tabell markerar du kryssrutan Min tabell har rubriker.

 4. Välj OK.

  Excel skapar en rubrikrad med standardnamnen Kolumn1, Kolumn2 och så vidare.

 5. Skriv nya, beskrivande namn för varje kolumn i tabellen.

Skärmbild av dialogrutan Skapa tabell med kryssrutan Tabellen har rubriker markerad”>>

Byta namn på bladflikar

 1. Högerklicka på en bladflik och välj Byt namn.

 2. Skriv ett kort, unikt namn för bladet och tryck sedan på Enter.

Skärmbild av menyalternativet Byt namn

Ta bort bladflikar

 1. Högerklicka på en bladflik och välj Ta bort.

 2. Klicka på Ta bort i bekräftelsedialogrutan.

Skärmbild av menyalternativet Ta bort

Se även

Regler för Funktionskontroll

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Excel hjälpcenter

Mac: Rekommendationer för att göra Excel-kalkylblad tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att Excel kalkylblad som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll.

Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Använd tillgänglighetskontrollen för att söka efter alla förekomster av saknad alternativtext i kalkylbladet.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för visuellt Microsoft 365

Lägga till alternativtext för visuellt Office 2019

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Lägg till meningsfull hyperlänktext och skärmtips.

Sök igenom bladen i arbetsboken visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Tips: Du kan också lägga till skärmtips som visas när markören förs över en cell som innehåller en hyperlänk.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

Ge alla bladflikar unika namn och ta bort tomma blad.

Använd tillgänglighetskontrollen för att ta reda på om alla blad med innehåll i en arbetsbok har beskrivande namn och om det finns några tomma blad.

Skärmläsare läser bladnamn, som ger information om vad kalkylbadet innehåller, så att det blir lättare att förstå innehållet i en arbetsbok och att navigera i den.

Byta namn på bladflikar

Ta bort en bladflik

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler eller kapslade tabeller.

Du kan också visuellt skanna tabellerna för att kontrollera att de inte har några helt tomma rader eller kolumner.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Lägga till rubriker i en ny tabell

Använda rubriker i en befintlig tabell

Lägga till alternativtext för visuellt Microsoft 365

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt objekt i Excel kalkylblad iMicrosoft 365:

Obs!: När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext i exempelvis bilder och skärmdumpar, så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild. Välj Redigera alternativtext....

   Excel 365 Redigera alternativtext för bilder
  • Markera en bild. Välj Bildformat > alternativtext.

   Knappen Alternativtext för bilder i menyfliksområdet i Excel för Mac

  Fönstret Alternativtext öppnas.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext i Excel för Mac

  Tips: Om du vill stavnings kontrollera ordet du just skrev högerklickar du på ordet och väljer ett alternativ i listan.

Lägga till alternativtext för figurer

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en figur. Välj Redigera alternativtext....

   Excel 365 Menyn Redigera alternativtext för figurer

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela formen, inte inuti en av dess delar

  • Markera en form. Välj Figurformat > alternativtext.

  Fönstret Alternativtext öppnas.

  Knappen Alternativtext för figurer i menyfliksområdet i Excel för Mac
 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Excel 365 dialogrutan Skriv alternativtext för figurer

  Tips: Om du vill stavnings kontrollera ordet du just skrev högerklickar du på ordet och väljer ett alternativ i listan.

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en SmartArt-grafik. Välj Redigera alternativtext....

   Excel 365 Menyn Redigera alternativtext för figurer

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i ramen runt hela SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar

  • Välj en SmartArt-grafik. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext för SmartArt-grafik i Excel för Mac

  Fönstret Alternativtext öppnas.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Excel 365 dialogrutan Skriv alternativtext för figurer

  Tips: Om du vill stavnings kontrollera ordet du just skrev högerklickar du på ordet och väljer ett alternativ i listan.

Lägga till alternativtext för pivottabell

 1. Högerklicka på en pivottabell och välj Pivottabellalternativ....

  Alternativ för pivottabeller på snabbmenyn i Excel för Mac.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela diagrammet, inte inuti en av dess delar

 2. I dialogrutan Pivottabellalternativ... väljer du Alternativtext.

 3. På fliken Alternativtext skriver du en rubrik för pivottabellen i textrutan Rubrik.

 4. I textrutan Beskrivning skriver du 1–2 meningar som beskriver tabellen och dess sammanhang för någon som inte kan se den. Välj OK när du är klar.

  Dialogrutan Alternativtext för en pivottabell i Excel.

Tips: Om du vill stavnings kontrollera ordet du just skrev högerklickar du på ordet och väljer ett alternativ i listan.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på ett visuellt innehåll. Välj Redigera alternativtext....

  • Välj ett visuellt objekt. Välj fliken Format för den visuella > Alternativtext.

  Fönstret Alternativtext öppnas.

 2. Markera kryssrutan Markera som dekorativt. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Kryssrutan Markera som dekorativt markerad i fönstret Alternativtext i Excel för Mac

Tips: Om du har flera dekorativa objekt kan du redigera dem i en batch. Markera alla, öppna fönstret Alternativtext och klicka på Dekorativ.

Lägga till alternativtext för visuellt Office 2019

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt objekt i Excel kalkylblad i Office 2019:

Obs!: När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även inkludera textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Tips: Skriv en bra alternativtext genom att se till att förmedla innehållet och syftet med bilden kortfattat och med ett otvetydigt språk. Alternativtexten bör inte vara längre än en eller två meningar – oftast räcker några väl valda ord. Upprepa inte den omgivande texten som alternativtext eller använd fraser som refererar till bilder, till exempel ”bild på” eller ”bilden föreställer”.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext i exempelvis bilder och skärmdumpar, så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en bild. Välj Redigera alternativtext....

   Excel 365 Redigera alternativtext för bilder
  • Markera en bild. Välj Bildformat > alternativtext.

   Knappen Alternativtext för bilder i menyfliksområdet i Excel för Mac

  Fönstret Alternativtext öppnas.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver bilden och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Fönstret Alternativtext i Excel för Mac

  Tips: Om du vill stavnings kontrollera ordet du just skrev högerklickar du på ordet och väljer ett alternativ i listan.

Lägga till alternativtext för figurer

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en figur. Välj Redigera alternativtext....

   Excel 365 Menyn Redigera alternativtext för figurer

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela formen, inte inuti en av dess delar

  • Markera en form. Välj Figurformat > alternativtext.

  Fönstret Alternativtext öppnas.

  Knappen Alternativtext för figurer i menyfliksområdet i Excel för Mac
 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver figuren och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Excel 365 dialogrutan Skriv alternativtext för figurer

  Tips: Om du vill stavnings kontrollera ordet du just skrev högerklickar du på ordet och väljer ett alternativ i listan.

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Högerklicka på en SmartArt-grafik. Välj Redigera alternativtext....

   Excel 365 Menyn Redigera alternativtext för figurer

   Tips: Du måste högerklicka någonstans i ramen runt hela SmartArt-grafiken, inte inuti en av dess delar

  • Välj en SmartArt-grafik. Välj Format > Alternativtext.

   Knappen Alternativtext för SmartArt-grafik i Excel för Mac

  Fönstret Alternativtext öppnas.

 2. Skriv 1–2 meningar som beskriver SmartArt-grafiken och dess sammanhang för någon som inte kan se den.

  Excel 365 dialogrutan Skriv alternativtext för figurer

  Tips: Om du vill stavnings kontrollera ordet du just skrev högerklickar du på ordet och väljer ett alternativ i listan.

Lägga till alternativtext för pivottabell

 1. Högerklicka på en pivottabell och välj Pivottabellalternativ....

  Alternativ för pivottabeller på snabbmenyn i Excel för Mac.

  Tips: Du måste högerklicka någonstans i rutan runt hela figuren, inte inuti en av dess delar.

 2. I dialogrutan Pivottabellalternativ... väljer du Alternativtext.

 3. På fliken Alternativtext skriver du en rubrik för pivottabellen i textrutan Rubrik.

 4. I textrutan Beskrivning skriver du 1–2 meningar som beskriver tabellen och dess sammanhang för någon som inte kan se den. Välj OK när du är klar.

  Dialogrutan Alternativtext för en pivottabell i Excel.

Tips: Om du vill stavnings kontrollera ordet du just skrev högerklickar du på ordet och väljer ett alternativ i listan.

Markera visuellt innehåll som dekorativt

Om det visuella innehållet är helt dekorativt och tillför visuellt intresse men inte är informativt kan du markera det som sådant utan att behöva skriva någon alternativtext. Stilistiska kantlinjer är exempel på objekt som bör markeras som dekorativa. Personer som använder skärmläsare hör att dessa objekt är dekorativa och vet då att de inte missar någon viktig information.

 1. Öppna fönstret Alternativtext genom att göra något av följande:

  • Högerklicka på ett visuellt innehåll. Välj Redigera alternativtext....

  • Välj ett visuellt objekt. Välj fliken Format för den visuella > Alternativtext.

  Fönstret Alternativtext öppnas.

 2. Markera kryssrutan Markera som dekorativt. Textinmatningsfältet tonas ned.

  Kryssrutan Markera som dekorativt markerad i fönstret Alternativtext i Excel för Mac

Tips: Om du har flera dekorativa objekt kan du redigera dem i en batch. Markera alla, öppna fönstret Alternativtext och klicka på Markera som dekorativt.

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll i Office 2016

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt objekt i Excel kalkylblad i Office 2016:

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för exempelvis bilder och skärmbilder, så att skärmläsare kan läsa texten som beskriver bilden för användare som inte kan se bilden.

 1. Högerklicka på en bild.

 2. Välj Formatera bild > Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera bild som beskriver den markerade bilden

Lägga till alternativtext för SmartArt-grafik

 1. Högerklicka på en SmartArt-grafik.

 2. Välj Formatera figur > Alternativ för figur > Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera figur som beskriver den markerade SmartArt-grafiken

Lägga till alternativtext för figurer

Lägg till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Högerklicka på en figur.

 2. Välj Formatera figur > Alternativ för figur > Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera figur som beskriver den markerade figuren

Lägga till alternativtext för pivotdiagram

 1. Högerklicka på ett pivotdiagram.

 2. Välj Formatera diagramyta > Diagramalternativ > Storlek och egenskaper.

 3. Välj Alternativtext.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Skärmbild av alternativtextområdet i fönstret Formatera diagramyta som beskriver det markerade pivotdiagrammet

Göra hyperlänkar, tabeller och bladflikar tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, tabeller och bladflikar i Excel-kalkylblad tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext och skärmtips

 1. Högerklicka på en cell.

 2. Välj Hyperlänk.

 3. Skriv hyperlänktexten i rutan Text som ska visas.

 4. I rutan Adress skriver du in målwebbadressen.

 5. Välj knappen Skärmtips och skriv ett skärmtips i rutan Skärmtipstext.

Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Skärmbild av dialogrutan Infoga hyperlänk

Använda rubriker i en befintlig tabell

Ange en rubrikrad i ett block med celler som markerats som en tabell.

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Markera kryssrutan Rubrikrad på fliken Tabell.

 3. Skriv kolumnrubriker.

Skärmbild av tabellformatsalternativen på fliken Tabell med markerade kryssrutor

Lägga till rubriker i en ny tabell

Ange en rubrikrad i ett nytt block med celler som du definierar som en tabell.

 1. Markera de celler som ska ingå i tabellen.

 2. Välj Tabell på fliken Infoga.

 3. Markera kryssrutan Tabellen har rubriker.

 4. Välj OK.
  Excel skapar en rubrikrad med standardnamnen Kolumn1,Kolumn2och så vidare.

 5. Skriv nya, beskrivande namn för varje kolumn i tabellen.

Skärmbild av dialogrutan Skapa tabell med kryssrutan Tabellen har rubriker markerad

Byta namn på bladflikar

 1. Högerklicka på en bladflik och välj Byt namn.

 2. Skriv ett kort, unikt namn för bladet.

Skärmbild av menyalternativet Byt namn

Ta bort en bladflik

 1. Högerklicka på en bladflik.

 2. Välj Ta bort.

Skärmbild av menyalternativet Ta bort

Se även

Regler för Funktionskontroll

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Excel hjälpcenter

iOS: Rekommendationer för att göra Excel-kalkylblad tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att skapa Excel-kalkylblad som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ge alla bladflikar unika namn.

Skärmläsare läser bladnamn, som ger information om vad kalkylbadet innehåller, så att det blir lättare att förstå innehållet i en arbetsbok och att navigera i den.

Byta namn på bladflikar

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda rubriker i befintliga tabeller

Göra tabeller och bladflikar tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör tabellerna och bladflikarna i dina Excel kalkylblad tillgängliga.

Lägga till rubriker i befintliga tabeller

Ange en rubrikrad i ett block med celler som markerats som en tabell.

 1. Markera cellerna eller raden som du vill konvertera till en rubrik.

 2. Tryck på ikonen Mer längst ned till höger på skärmen.

 3. Tryck på Cellformat och välj ett alternativ i gruppen Rubriker och Rubriker. Cellerna konverteras till rubriker.

Kommandot Formatalternativ med Rubrikrad markerat

Byta namn på bladflikar

 1. Tryck på ikonen Blad längst ned till vänster på skärmen.

 2. Tryck på en bladflik och välj Byt namn.

 3. Om du vill ersätta det markerade bladnamnet skriver du ett kort, unikt namn för bladet.

Markerad bladflik som visar namnbytesalternativ

Se även

Regler för Funktionskontroll

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Excel hjälpcenter

Android: Rekommendationer för att göra Excel-kalkylblad tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att Excel kalkylblad som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Visuellt innehåll innefattar bilder, SmartArt-grafik, figurer, grupper, diagram, inbäddade objekt, pennanteckningar och videoklipp.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i bilder och annat visuellt innehåll.

Undvik att använda text i bilder som den enda metoden för att förmedla viktig information. Om du måste använda en bild med text bör du upprepa texten i dokumentet. I alternativtexten ger du en kort beskrivning av bilden och nämner att det finns text samt avsikten med texten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för figurer

Lägga till alternativtext för diagram

Ge alla bladflikar unika namn.

Skärmläsare läser bladnamn, som ger information om vad kalkylbadet innehåller, så att det blir lättare att förstå innehållet i en arbetsbok och att navigera i den.

Byta namn på bladflikar

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma celler i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Lägga till rubriker i nya tabeller

Använda rubriker i befintliga tabeller

Lägga till alternativtext för visuellt innehåll

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för visuellt Excel kalkylblad.

Obs!:  När det gäller ljud- och videoinnehåll ska du, förutom alternativtext, även ta med dold textning för personer som är döva eller har nedsatt hörsel.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägg till alternativtext för exempelvis bilder och skärmbilder så att skärmläsare kan läsa texten och beskriva bilden för användare som inte kan se den.

 1. Markera en bild.

 2. Tryck på uppilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Bild.

 3. Rulla ned till kommandot Alternativtext och tryck sedan på det.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik. Dina ändringar sparas automatiskt.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Kommandot Alternativtext på fliken Bild

Lägga till alternativtext för figurer

Lägg till alternativtext för figurer, bland annat figurer i SmartArt-grafik.

 1. Markera en form.

 2. Tryck på uppilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Figur.

 3. Rulla ned till kommandot Alternativtext och tryck sedan på det.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik. Dina ändringar sparas automatiskt.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Kommandot Alternativtext på fliken Figur

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Välj ett diagram.

 2. Tryck på uppilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Diagram.

 3. Rulla ned till kommandot Alternativtext och tryck sedan på det.

 4. Skriv en beskrivning och en rubrik. Dina ändringar sparas automatiskt.

  Tips: Ta med den viktigaste informationen på första raden och var så kortfattad som möjligt.

Kommandot Alternativtext på fliken Diagram

Göra tabeller och bladflikar tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör tabeller och bladflikar i Excel-kalkylblad tillgängliga.

Använda rubriker i befintliga tabeller

Ange en rubrikrad i ett block med celler som markerats som en tabell.

 1. Placera markören någonstans i en tabell.

 2. Tryck på nedpilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Tabell.

 3. Tryck på alternativet Rubrikrad för att markera det.

  Tips: När alternativet är markerat är det grått.

 4. Skriv kolumnrubriker i tabellen.

Fliken Tabell med Rubrikrad markerat

Lägga till rubriker i nya tabeller

Ange en rubrikrad i ett nytt block med celler som du definierar som en tabell.

 1. Markera de celler som ska ingå i tabellen.

 2. Tryck på uppilen längst ned på skärmen, i slutet av verktygsfältet, för att öppna fliken Start.

 3. Tryck på Start > Infoga.

 4. Tryck på kommandot Tabell.

 5. Markera kryssrutan Det finns rubriker i tabellen.

Tabell med kryssrutan Det finns rubriker i tabellen markerad

Byta namn på bladflikar

 1. Tryck och håll ned på en bladflik och välj Byt namn.

 2. Skriv ett kort, unikt namn för bladet.

Markerad bladflik som visar kommandot Byt namn

Se även

Regler för Funktionskontroll

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Excel hjälpcenter

Office Online: Rekommendationer för att göra Excel Online-kalkylblad tillgängliga

Följande tabell innehåller viktiga rekommendationer för att Excel på webben kalkylblad som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar.

Vad som behöver åtgärdas

Hur du hittar det

Varför det behöver åtgärdas

Hur du åtgärdar det

Ta med alternativtext för allt visuellt innehåll och alla tabeller.

Använd tillgänglighetskontrollen för att hitta förekomster av saknad alternativtext i kalkylbladet.

Alternativtext hjälper personer som inte kan se skärmen att förstå vad som är viktigt i tabellerna.

Undvik att använda text i tabeller som enda metod för att förmedla viktig information. Ge en kort beskrivning av innehållet i tabellen och dess syfte i alternativtexten.

Lägga till alternativtext för bilder

Lägga till alternativtext för diagram

Lägg till relevant hyperlänktext.

Sök igenom arbetsboken visuellt för att få klarhet i om hyperlänktexten fungerar som fristående information och ger läsarna rätt information om målplatsen.

Personer som använder skärmläsare söker ibland igenom en lista med länkar. Länkar ska ge tydlig och korrekt information om målet. Istället för att länka till texten Klicka här kan till exempel hela rubriken på målsidan tas med.

Lägga till hyperlänktext

Ge alla bladflikar unika namn och ta bort tomma blad.

Läs namnen på bladflikarna i arbetsboken och kontrollera att varje blad har innehåll.

Skärmläsare läser bladnamn, som ger information om vad kalkylbadet innehåller, så att det blir lättare att förstå innehållet i en arbetsbok och att navigera i den.

Ge arbetsboken ett meningsfullt namn

Byta namn på bladflikar

Ta bort bladflikar

Använd en enkel tabellstruktur och ange kolumnrubrikinformation.

Använd tillgänglighetskontrollen för att kontrollera att tabeller inte innehåller delade celler, sammanfogade celler, kapslade tabeller eller helt tomma rader eller kolumner.

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell är kapslad i en annan tabell eller om en cell sammanfogas eller delas upp tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen efter den positionen. Tomma rader och kolumner i en tabell kan också vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Skärmläsare använder också rubrikinformation för att identifiera rader och kolumner.

Använda rubriker i en tabell

Lägg till alternativ text för bilder och diagram

Nedan beskrivs hur du lägger till alternativtext för bilder och diagram i Excel på webben kalkylblad. Använd skrivbordsversionen av Excel för att lägga till alternativtext för tabeller.

Obs!: Vi rekommenderar att endast placera texten i beskrivningsfältet och lämna rubriken tom. Detta ger den bästa upplevelsen i de flesta populära skärmläsare inklusive Skärmläsaren.

Lägga till alternativtext för bilder

 1. Högerklicka på bilden och välj Alternativtext för att öppna dialogrutan Alternativtext.

 2. Ändra text i textrutan Beskrivning.

 3. Välj OK.

Skärmbild av dialogrutan Alternativtext med fälten Rubrik och Beskrivning.

Lägga till alternativtext för diagram

 1. Högerklicka på diagrammet och välj Alternativtext för att öppna dialogrutan Alternativtext.

 2. Ange text i textrutan Beskrivning.

 3. Välj OK.

Göra hyperlänkar, tabeller och bladflikar tillgängliga

Nedan beskrivs hur du gör hyperlänkar, tabeller och bladflikar i Excel på webben kalkylblad tillgängliga.

Lägga till hyperlänktext

 1. Högerklicka på en cell.

 2. Välj Hyperlänk.

 3. Skriv den textsom personerna kommer att klicka på under Visningstext. Beroende på vilken typ av länk du vill använda gör du sedan något av följande:

  • I fältet URL skriver eller klistrar du in adressen.

  • Vid Plats i det här dokumentet skriver du platsen för den cell som du vill länka till. Till exempel A6.

  • Skriv e-postadressen i formatet namn@example.com i fältet E-postadress.

 4. Klicka på OK.

Tips: Om rubriken på hyperlänkens målsidan ger en korrekt sammanfattning av vad som finns på sidan kan du använda den som hyperlänktext. Den här hyperlänktexten matchar till exempel rubriken på målsidan: Mallar och teman för Office Online.

Skärmbilden visas dialogrutan Infoga hyperlänk där du kan ange en beskrivande text och en webbadress samt ange en plats i dokumentet eller en e-postadress.

Använda rubriker i en tabell

 1. Markera de celler som ska ingå i tabellen.

 2. Välj Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

 3. Markera kryssrutan Tabellen har rubriker.

 4. Välj OK. Excel på webben en rubrikrad med standardnamnen Kolumn1,Kolumn2och så vidare.

 5. Skriv nya, beskrivande namn för varje kolumn i tabellen.

Obs!: Använd samma steg för att lägga till en rubrik för celler i en befintlig tabell.

Skärmbild av dialogrutan Skapa tabell med kryssrutan ”Tabellen innehåller rubriker” markerad.

Ge arbetsboken ett meningsfullt namn

 1. Välj Arkiv > Spara som.

 2. Välj Spara som och skriv ett namn för filen. Använd ett namn som ger information om vilken typ av data filen innehåller. Lägg om möjligt till datumet som en del av namnet.

 3. (Valfritt) Markera kryssrutan Ersätt befintlig fil.

 4. Välj OK.

Obs!: Om du vill byta namn på en fil väljer du Byt namn, skriver namnet på filen och väljer OK.

Skärmbilden visar dialogrutan Spara som där du kan ange ett namn på filen och välja om du vill ersätta den befintliga filen.

Byta namn på bladflikar

 1. Högerklicka på en bladflik och välj Byt namn.

 2. Ange ett kort, unikt och beskrivande namn för fliken.

 3. Välj OK.

Skärmbilden visar menyn som visas när du högerklickar på en flik i kalkylbladet, med alternativ för att infoga, ta bort, byta namn på, ändra ordning på, dölja eller ta fram bladet.

Ta bort bladflikar

 1. Högerklicka på en bladflik.

 2. Välj Ta bort.

 3. Välj OK.

Se även

Regler för Funktionskontroll

Gör dina Word-dokument tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Gör ditt Outlook e-postmeddelande tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar

Lär dig hur du kan göra dina OneNote-anteckningsböcker tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Excel hjälpcenter

Teknisk support för kunder med funktionsnedsättning

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×