You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Outlook finns flera alternativ för att spara ett e-postmeddelande. Ett meddelande som du får kan till exempel sparas som en fil på datorn eller i en annan mapp i Outlook. Ett meddelande som du skriver kan sparas som ett utkast och avslutas senare.

Tips: Vill du spara ett e-postmeddelande som en PDF-fil? I Windows 10 du med kommandot Skriv ut för att skriva ut meddelandet till en PDF-fil. Fler instruktioner eller anvisningar för andra versioner av Windows finns i Spara ett meddelande som en PDF-fil.

Spara ett meddelande som en fil på datorn eller i molnet

 1. Dubbelklicka för att öppna meddelandet som du vill spara och klicka på Spara som på Arkiv-menyn.

  Välj Arkiv-menyn och sedan Spara som.
 2. Välj en mapp i fönstret Mapp i dialogrutan Spara som och sedan platsen i den valda mappen där du vill spara filen.

  Du kan spara ett befintligt e-postmeddelande som en fil.
 3. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 4. Acceptera standardtypen i listan Filformat eller välj en annan filtyp i listan.

Vad vill du göra?

Outlook pdf-filer inte ingår som en av standardtyperna i Spara som. Med verktyget Microsoft Skriv ut till PDF som ingår i Windows 10 du skriva ut ett e-postmeddelande direkt i en PDF-fil. Om duinte har Windows 10 kan du spara e-postmeddelandet som en HTML-fil, öppna filen i Word och sedan använda funktionen Spara som i Word för att spara e-postmeddelandet som en PDF-fil.

Spara som (eller Skriv ut till) en PDF-Windows 10

 1. Öppna meddelandet som du vill spara och klicka på Skriv ut på fliken Arkiv.

  Välj Arkiv-menyn och sedan Spara som.
 2. I listrutan Skrivare väljer du Microsoft Skriv ut till PDF.

  Använd kommandot Skriv ut för att skriva ut ett e-postmeddelande till en PDF-fil.
 3. Välj Skriv ut.

 4. I rutan Spara utskrift som väljer du en mapp för PDF-filen och anger ett filnamn. Välj sedan Spara.

Spara som PDF i andra versioner av Windows

 1. Öppna meddelandet som du vill spara och klicka på Spara som på fliken Arkiv.

  Välj Arkiv-menyn och sedan Spara som.
 2. Välj en mapp i fönstret Mapp i dialogrutan Spara som och sedan platsen i den valda mappen där du vill spara filen.

 3. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 4. I listan Spara som väljer du HTML och sedan Spara.

 5. Öppna Word och välj Arkiv > Öppna.

 6. Markera HTML-filen som du sparade i steg 4.

 7. Välj Arkiv > som ochvälj sedan PDF (*.pdf) i listrutan filtyp innan du väljer Spara.

Om du vill spara ett meddelande i en annan Outlook mapp är det enklast att flytta eller kopiera meddelandet till målmappen. Se Flytta eller kopiera ett objekt till en annan mapp.

Outlook kan inte spara ett meddelande direkt som en Word-dokumentfil. Du kan dock spara meddelandet som en HTML-fil och sedan öppna den filen i Word. När du sparar ditt e-postmeddelande som en HTML-fil bevaras formatering, bilder och länkar samt rubrikinformationen, som innehåller information om Från ,Till,Kopia och Ämne.

 1. Öppna meddelandet som du vill spara och klicka på Spara som på fliken Arkiv.

 2. Välj en mapp i fönstret Mapp i dialogrutan Spara som och sedan platsen i den valda mappen där du vill spara filen.

 3. Ange ett namn på filen i rutan Filnamn.

 4. I listan Spara som väljer du HTML och sedan Spara.

 5. Öppna Word och välj Arkiv > Öppna.

 6. Markera HTML-filen som du sparade i steg 4.

 7. Välj Arkiv > somoch välj sedan Word-dokument (*.docx) i listrutan för filtyp innan du väljer Spara.

Använd e-postmallar om du vill skicka e-post som innehåller information som inte ändras mellan olika meddelanden. Du kan skapa och spara ett meddelande som en mall och sedan använda mallen. Lägg till ny information innan du skickar mallen som ett meddelande.

Tips: Mer information om hur du använder mallar finns i Skicka ett e-postmeddelande som baseras på en mall.

 1. Klicka på Nytt e-postmeddelande på fliken Start.

 2. Ange det innehåll du vill använda i meddelandets brödtext.

 3. Klicka på fliken Arkiv i meddelandefönstret och klicka sedan på Spara som.

 4. I rutan Spara som, i listan Spara som typ, klickar du på Skapa Outlook mall.

 5. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

 1. Klicka på Nytt e-postmeddelande eller tryck påCtrl+Skift+M i gruppen Nytt på fliken Start.

 2. Ange det innehåll du vill använda i meddelandets brödtext.

 3. Klicka på Spara som på fliken Arkiv i meddelandefönstret.

 4. I dialogrutan Spara som väljer du Spara som-mall i Outlook typ.

 5. Ange ett namn på mallen i rutan Filnamn och klicka sedan på Spara.

Som standard sparas mallar i följande mappar:

 • Windows 7 och Vista   
  C:\Användare\Användarnamn\Appdata\Roaming\Microsoft\Mallar

 • Windows XP   
  C:\Documents and Inställningar\Username\Application Data\Roaming\Microsoft\Templates

Outlook har stöd för Unicode, en teckenkodningsstandard som gör att de flesta skrivna språk i världen kan representeras med hjälp av en enda teckenuppsättning. Om du arbetar på en multinationell organisation eller delar meddelanden och objekt med personer som använder Outlook på datorer som körs på andra språk kan du dra nytta av Unicode-supporten i Outlook.

Spara meddelanden med Unicode-kodning som standard

 1. På fliken Arkiv välj Alternativ >E-post.

 2. Markera kryssrutan AnvändUnicode-format under Spara meddelanden.

Alla meddelanden som du skapar, men inte skickar, sparas automatiskt i mappen Utkast. Du kan gå Outlook till meddelandet som inte skickades.

Så här sparar du ett utkast av ett meddelande manuellt

 • Gör något av följande:

  • Klicka på Spara i verktygsfältetSnabbåtkomst.

  • Klicka på Spara på fliken Arkiv.

Återgå till ett sparat utkast av ett meddelande

 • Klicka på Utkast i fönstret Mappar i E-postoch dubbelklicka sedan på meddelandet.

Som standard sparas oavslutade meddelanden i mappen Utkast var tredje minut. Du kan ändra det här tidsintervallet eller den här platsen.

 1. Klicka på Alternativ i E-post > Arkiv.

 2. Gör något avföljande under Spara meddelanden:

  • Om du vill ändra var utkast sparas går du till listan Spara i den här mappen och väljer Utkast,Inkorgen,Skickat e-postmeddelandeeller Utkorgen.  

  • Om du vill ändra hur ofta utkast sparas skriver du ett tal mellan 1 och 99 i rutan Spara objekt som inte har skickats automatiskt efter så här många minuter.

Viktigt!:  Office 2007 stöds inte längre. Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Vad vill du göra?

Outlook har stöd för Unicode, en teckenkodningsstandard som gör att de flesta skrivna språk i världen kan representeras med hjälp av en enda teckenuppsättning. Om du arbetar på en multinationell organisation eller delar meddelanden och objekt med personer som använder Outlook på datorer som körs på andra språk kan du dra nytta av Unicode-supporten i Outlook.

Spara meddelanden med Unicode-kodning som standard

 1. verktygsmenyn. klickar du på Alternativ.

 2. Klicka på Avancerade alternativ på fliken Annat.

 3. Markera kryssrutan Använd Unicode-meddelandeformat när meddelanden sparas.

Outlook kan inte spara ett meddelande direkt som en Word-dokumentfil. Däremot kan du kopiera innehållet i ett meddelande till ett Word dokument.

Du kan bara kopiera meddelandets brödtext. Men du kan också ta med informationen i meddelandehuvudet, som innehåller rutorna Från, Till,Kopia och Ämne.

Kopiera meddelandets brödtext

 1. Öppna meddelandet eller klicka på meddelandets brödtext i läsfönstret.

 2. Markera hela brödtexten i meddelandet genom att trycka på Ctrl+A.

 3. Tryck på Ctrl+C för att kopiera innehållet till Windows Urklipp.

 4. Öppna ett Word dokument.

 5. Tryck på Ctrl+V för att klistra in innehållet Windows från Urklipp i dokumentet.

 6. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Spara.

Spara sidhuvudet och brödtexten

I den här proceduren placerar du informationen i meddelanderubriken i meddelandets brödtext så att du kan kopiera båda i senare steg. Du kommer inte att vidarebefordra meddelandet.

 1. Gör något av följande:

  • Om du inte har öppnat meddelandet i ett eget fönster klickar du på Vidarebefordra i gruppen Svara fliken Start.

  • Om du redan har öppnat meddelandet i ett eget fönster klickar du Vidarebefordra i gruppen Svara fliken Meddelande.

 2. Markera hela brödtexten i meddelandet genom att trycka på Ctrl+A.

 3. Tryck på Ctrl+C för att kopiera innehållet till Windows Urklipp.

 4. Öppna ett Word dokument.

 5. Tryck på Ctrl+V för att klistra in innehållet Windows från Urklipp i dokumentet.

 6. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Spara.

 7. Du kan stänga Outlook fönster som innehåller meddelandeinnehållet som du kopierade.

Du kan inte direkt spara ett e-postmeddelande som en PDF-fil med Outlook 2007. Du kan emellertid använda informationen i avsnittet Spara ett mottaget meddelande som ett Microsoft Office Word-dokument om du vill spara meddelandet i ett Microsoft Office Word 2007-format och sedan spara det nya dokumentet som en PDF-fil.

I Microsoft Office 2007-systemet finns ett kostnadsfritt tillägg för att spara eller exportera den här typen av fil, men du måste installera tillägget innan du kan använda det. Mer information om hur du aktiverar stöd för PDF- och XPS-filformat i Office Word 2007 finns i Aktivera stöd för andra filformat, till exempel PDF och XPS.

Använd e-postmallar om du vill skicka e-post som innehåller information som inte ändras mellan olika meddelanden. Du kan skapa och spara ett meddelande som en mall och sedan använda mallen. Lägg till ny information innan du skickar mallen som ett meddelande.

Tips: Mer information om hur du använder mallar finns i Skicka ett e-postmeddelande som baseras på en mall.

 1. På menyn Arkiv pekar du på Nytt och klickar sedan på E-postmeddelande.

  Obs!: Du kan också använda kortkommandot Ctrl+Skift+M för att skapa ett nytt e-postmeddelande.

 2. Skriv önskat innehåll i meddelandetexten.

 3. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i meddelandefönstret och klicka på Spara som.

 4. Klicka på Mall(*.oft)i listan Spara som typ i Outlook dialogrutan Spara som.

 5. I rutan Filnamn anger du ett namn på mallen och klickar på Spara.

Som standard sparas mallar i följande mappar:

 • Windows Vista   
  c:\användare\användarnamn\appdata\roaming\microsoft\mallar

 • Microsoft Windows XP   
  c:\documents and settings\användarnamn\application data\roaming\microsoft\templates 

Som standard försöker Microsoft Office Outlook automatiskt spara alla e-postmeddelanden som du skapar men inte skickar. Du kan gå Outlook till meddelandet som inte skickades senare.

Så här sparar du ett utkast av ett meddelande manuellt

 • Gör något av följande:

  • Klicka på Spara i verktygsfältetSnabbåtkomst.

   Bild av verktygsfältet Snabbåtkomst

  • Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Spara.

Gå tillbaka till ett sparat utkast så att du kan fortsätta skriva meddelandet

 • Klicka på Utkast i navigeringsfönstret i E-postoch dubbelklicka sedan på meddelandet.

Som standard sparas oavslutade meddelanden i mappen Utkast var tredje minut. Du kan ändra det här tidsintervallet eller den här platsen.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på E-postalternativoch sedan på Avancerade e-postalternativ.

 3. Utför en eller flera av följande åtgärder:

  • Om du vill ändra ett utkast sparas du genom att klicka på Utkast, Inkorgen, Skickat e-post eller Utkorgen i listan Spara oskickade objekt i under Spara meddelanden.

  • Om du vill ändra hur ofta utkast sparas skriver du ett tal mellan 1 och 99 i rutan Spara automatiskt var n:e minut underSpara meddelanden.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×