Om du skriver, besvarar eller vidarebefordrar ett e-postmeddelande och meddelandetexten ser större eller mindre ut än normalt kan du ha råkat ändra zoominställningarna.

Exempel på meddelanden som är inzoomade och utzoomade

Zoomningen påverkar bara det aktuella objektet. När du markerar ett annat objekt eller en annan mapp återgår läsfönstret till den ursprungliga fullstorleken (100 %).

Det finns två sätt att tillfälligt öka eller minska zoomningsnivån i Outlook Läsfönster.

 • Använd kontrollen Zooma längst ned till höger i Outlook-fönstret.

  Zoomreglage

 • Om du använder en mus med hjul klickar du på läsfönstret, trycker på Ctrl och rullar med rullningshjulet. Om du rullar hjulet bort från dig blir innehållet större, och om du rullar det mot dig blir innehållet mindre.

Om du vill bevara zoominställningen är det här nu möjligt om du har Outlook, version 1901 eller senare som en del av enMicrosoft 365 prenumeration. Om du vill ange en zoomprocent klickar du på % längst ned till höger i zoomkontrollen.

När du har klickatpå % väljer du en zoomprocent och markerar sedan kryssrutan Kom ihåg min inställning.

Zoomningsval och ett alternativ för att komma ihåg mina inställningar

När du skriver, svarar på eller vidarebefordrar ett e-postmeddelande finns det också ett nytt alternativ för att ange zoominställningen.

 1. Skapa ett nytt e-postmeddelande.

 2. Välj Formatera >zoomning.

 3. Ställ in Zooma till 100 % (eller önskat procenttal) och välj OK.

Obs!:  Det går inte att ändra storleken på texten i läsfönstrets sidhuvud.

När zoominställningen ändras sparas den för alla framtida meddelanden du skapar, svarar på eller vidarebefordrar.

Obs!: Zoominställningen påverkar inte hur mottagare ser meddelandet. Meddelanden öppnas alltid med zoominställningen 100 procent.

När du skriver eller läser ett meddelande kan du ändra zoominställningen på två sätt — med hjulet på musen eller kommandot Zooma på menyfliksområdet. Det går även att ändra storleken på innehållet i läsfönstret.

Använd hjulet på musen för att ändra zoominställningen

Om du använder en mus med hjul kan du använda det för att zooma in eller ut från brödtexten i ett meddelande.

 1. Klicka på själva meddelandet.

 2. Håll ned CTRL medan du zoomar in och ut genom att snurra på hjulknappen.

Använd kontrollerna på menyfliksområdet för att ändra zoominställningen

Zoominställningen för meddelandevyn kan ändras i menyfliksområdet.

 1. Klicka på själva meddelandet.

 2. På fliken Meddelande i gruppen Format klickar du på Zoom.

 3. I dialogrutan Zooma under Zooma till klickar du på 100 % för standardstorleken eller använder de andra alternativen för att ange en anpassad zoominställning.

Ändra storleken på innehållet i läsfönstret

Ändra storleken på innehållet i läsfönstret med zoomreglaget längst ned i fönstret.

Visa zoomkontroll

Zoominställningen återställs automatiskt till 100 % när ett annat objekt markeras. Det går inte att ställa in zoomnivån permanent.

Viktigt!:  Office 2007 stöds inte längre. Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

När zoominställningen ändras sparas den för alla framtida meddelanden du skapar, svarar på eller vidarebefordrar.

Obs!: Zoominställningen påverkar inte hur mottagare ser meddelandet. Meddelanden öppnas alltid med zoominställningen 100 procent.

Använd hjulet på musen för att ändra zoominställningen

Om du använder en mus med hjul kan du använda det för att zooma in eller ut från brödtexten i ett meddelande.

 1. Klicka på själva meddelandet.

 2. Håll ned CTRL medan du zoomar in och ut genom att snurra på hjulknappen.

Använd kontrollerna på menyfliksområdet för att ändra zoominställningen

Zoominställningen för meddelandevyn kan ändras i menyfliksområdet.

 1. Klicka på själva meddelandet.

 2. Klicka på Zooma i gruppen Zooma på fliken Format.

 3. I dialogrutan Zooma under Zooma till klickar du på 100 % för standardstorleken eller använder de andra alternativen för att ange en anpassad zoominställning.

  Zooma - dialogruta

Obs!: När zoominställningen ändras sparas den för alla framtida meddelanden du skapar, svarar på eller vidarebefordrar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×