ประวัติการอัปเดต Surface Book

นำไปใช้กับ: Surface BookSurface DevicesSurface

เพื่อให้ Surface Book ของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการอัปเดต Surface ล่าสุด

วิธีการรับการอัปเดต

การอัปเดต Surface จะถูกปล่อยออกมาเป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องจะได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณยังไม่ได้รับการอัปเดต ดู ติดตั้งการอัปเดต Surface และ Windows

การปรับปรุงและการแก้ไขในการอัปเดต

การอัปเดตประจำเดือนพฤษภาคม 2019

เผยแพร่วันที่ 16 พฤษภาคม

การอัปเดตต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Book ทั้งหมดที่ใช้งานการปรับปรุง Windows 10 เดือนพฤษภาคม 2562 เวอร์ชัน 1903 หรือสูงกว่า:

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.9127.58

อะแดปเตอร์วิทยุ Bluetooth Marvell AVASTAR – Bluetooth

 • 15.68.9127.58 ปรับปรุงความปลอดภัยของระบบ

Intel – กล้อง – 30.15063.6.8611

Intel® AVStream Camera 2500 – กล้อง

 • 30.15063.6.8611 ปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้อง

Marvell Semiconductor, Inc. – Net -15.68.9127.58

ตัวควบคุมเครือข่ายไร้สาย-AC Marvell AVASTAR – อะแดปเตอร์เครือข่าย

 • 15.68.9127.58 ปรับปรุงความปลอดภัยของระบบ

Intel Corporation – ระบบ – 30.15063.6.8611

Intel(R) Control Logic – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.8611 ปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้อง

Intel Corporation – ระบบ – 30.15063.6.8611

กล้องของ Microsoft ด้านหน้า– อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.8611 ปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้อง

Intel Corporation – ระบบ – 30.15063.6.8611

กล้องของ Microsoft ด้านหลัง– อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.8611 ปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้อง

Intel Corporation – ระบบ – 30.15063.6.8611

Microsoft IR Camera Front– อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.8611 ปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้อง

Intel Corporation – ระบบ – 30.15063.6.8611

Intel(R) CIO2 Host Controller – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.8611 ปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้อง

Intel – ระบบ – 30.15063.6.8611

Intel(R) Imaging Signal Processor 2500 – อุปกรณ์ของระบบ

 • 30.15063.6.8611 ปรับปรุงประสิทธิภาพของกล้อง

Surface - ระบบ - 4.0.0.0

Surface System Telemetry - ระบบ

 • 4.0.0.0 แก้ไขปัญหารหัสข้อผิดพลาดในตัวจัดการอุปกรณ์ภายใต้ Surface System Telemetry

ปัญหาที่ทราบและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Surface Book

เรายินดีรับฟังเสมอ คุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง และเราต้องการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า

 • ขณะนี้ยังไม่มีปัญหาที่ทราบ