ประวัติการอัปเดต Surface Book

นำไปใช้กับ: Surface BookSurface DevicesSurface

เพื่อให้ Surface Book ของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการอัปเดต Surface ล่าสุด

วิธีการรับการอัปเดต

การอัปเดต Surface จะถูกปล่อยออกมาเป็นระยะ ดังนั้น Surface แต่ละเครื่องจะได้รับการอัปเดตไม่พร้อมกัน แต่ก็จะมีการส่งการอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง หากคุณยังไม่ได้รับการอัปเดต ดู ติดตั้งการอัปเดต Surface และ Windows

การปรับปรุงและการแก้ไขในการอัปเดต

การอัปเดตประจำเดือนกรกฎาคม 2019

เผยแพร่วันที่ 31 กรกฎาคม

การอัปเดตต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Book ทั้งหมดที่ใช้งานการปรับปรุง Windows 10 เดือนพฤษภาคม 2562 เวอร์ชัน 1903 หรือสูงกว่า

ชื่อประวัติ Windows Update

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

Marvell Semiconductor, Inc. – Bluetooth – 15.68.17013.110

อะแดปเตอร์วิทยุ Bluetooth Marvell AVASTAR - Bluetooth

  • 15.68.17013.110 การปรับปรุงการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้ดียิ่งขึ้น

Marvell Semiconductor, Inc. – Net – 15.68.17013.110

ตัวควบคุมเครือข่ายไร้สาย-AC Marvell AVASTAR – อะแดปเตอร์เครือข่าย

  • 15.68.17013.110 ปรับปรุงการเชื่อมต่อ Wi-Fi

 

ปัญหาที่ทราบและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Surface Book

เรายินดีรับฟังเสมอ คุณภาพมาเป็นอันดับหนึ่ง และเราต้องการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า

  • ขณะนี้ยังไม่มีปัญหาที่ทราบ