หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

เพื่อให้ Surface Go 2 ของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการอัปเดต Surface ล่าสุด

วิธีรับการอัปเดต

การอัปเดต Surface จะเผยแพร่เป็นระยะๆ ไม่ใช่ว่า Surface ทุกเครื่องจะได้รับการอัปเดตในเวลาเดียวกัน แต่จะส่งไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่อง ถ้าคุณยังไม่ได้รับการอัปเดตก่อนหน้านี้ คุณสามารถอัปเดตด้วยตนเองได้โดยทำตามขั้นตอนที่ ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์สำหรับ Surface 

คุณสามารถตรวจสอบสถานภาพของโปรแกรมควบคุมและเฟิร์มแวร์ Surface ของคุณโดยใช้แอป Surface

เปิดแอป Surface

 1. ในแอป Surface ให้ขยายความช่วยเหลือและการสนับสนุนเพื่อตรวจสอบว่าสถานะการอัปเดตเป็น “คุณอัปเดตแล้ว” หรือเป็นอย่างอื่น

 2. ถ้าจำเป็น ให้เลือกตัวเลือกเพื่ออัปเดตอุปกรณ์

  หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้ติดตั้งแอป Surface คุณสามารถดาวน์โหลดแอป Surface จาก Microsoft Store เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ให้เลือกเริ่มต้น ค้นหา Surface จากนั้นเลือกแอปจากรายการผลลัพธ์

หมายเหตุ: 

 • การอัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่สามารถถอนการติดตั้งหรือแปลงกลับเป็นเวอร์ชันก่อนหน้าได้

 • เมื่อคุณติดตั้งการอัปเดตล่าสุด คุณจะได้รับการอัปเดตก่อนหน้านี้ทั้งหมดด้วย หาก Surface ของคุณยังไม่มีการอัปเดตนั้น เฉพาะการอัปเดตที่ใช้กับ Surface เท่านั้นที่จะถูกดาวน์โหลดและติดตั้ง

 • หลังจากติดตั้งการอัปเดตแล้ว ให้รีสตาร์ตอุปกรณ์ของคุณเพื่อดําเนินการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อต้องการรีสตาร์ตอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก เริ่มต้น แล้วเลือก เปิด/ปิดเครื่อง > รีสตาร์ต

การปรับปรุงและการแก้ไขในการอัปเดต

การอัปเดตประจำเดือนเมษายน ค.ศ. 2023

ปล่อยออกมาวันที่ 13 เมษายน

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Go 2 ที่ใช้การอัปเดต Windows ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2020 เวอร์ชัน 20H2 หรือสูงกว่า

การอัปเดตนี้จะเปิดใช้งานฟังก์ชันการจัดการ Windows 11 Autopilot

ชื่อของ Windows Update

ตัวจัดการอุปกรณ์

Surface - ความปลอดภัย - 7.2.2.0

Surface Trusted Platform Module 2.0 - อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

Surface - เฟิร์มแวร์ - 1.0.2.4

Surface UEFI – เฟิร์มแวร์

ปล่อยออกมาวันที่ 11 พฤศจิกายน

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Go 2 ที่ใช้การอัปเดต Windows 10 ประจำเดือนตุลาคม ค.ศ. 2020 เวอร์ชัน 20H2 หรือสูงกว่า

การอัปเดตนี้แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่สำคัญและปรับปรุงความเสถียรของระบบ

ชื่อของ Windows Update

ตัวจัดการอุปกรณ์

Intel – คอมโพเนนต์ของซอฟต์แวร์ - 1.63.1155.2

Intel(R) ICLS Client - อุปกรณ์ซอฟต์แวร์

Intel - ระบบ - 2145.1.42.0

Intel(R) Management Engine Interface - อุปกรณ์ระบบ

Surface - เฟิร์มแวร์ - 11.8.92.4222

Surface ME - เฟิร์มแวร์

Surface - เฟิร์มแวร์ - 1.0.2.3

Surface UEFI – เฟิร์มแวร์

ปล่อยออกมาวันที่ 22 กันยายน

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Go 2 ที่ใช้การอัปเดต Windows 10 ประจำเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2020 เวอร์ชัน 20H1 หรือสูงกว่า

การอัปเดตนี้แก้ไขข้อผิดพลาดในการเริ่มต้น "ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถเริ่มระบบได้" โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับ Surface Go 2

ชื่อของ Windows Update

ตัวจัดการอุปกรณ์

Surface - เฟิร์มแวร์ - 1.0.2.2

Surface UEFI - เฟิร์มแวร์

เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 

ระบบได้ลบการอัปเดตต่อไปนี้ออกจาก Windows Update หลังจากได้รับรายงานจากลูกค้าว่าพวกเขาไม่สามารถบูตเข้าสู่ Windows ได้หลังจากติดตั้งการอัปเดต เรากำลังดำเนินการแก้ไขและจะเปิดให้ทำการอัปเดตนี้ในอนาคต

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Go 2 ที่ใช้การอัปเดต Windows 10 ประจำเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2020 เวอร์ชัน 20H1 หรือสูงกว่า

การอัปเดตนี้แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

ชื่อของ Windows Update

ตัวจัดการอุปกรณ์

Surface - เฟิร์มแวร์ -1.0.2.0

Surface UEFI - เฟิร์มแวร์

Intel – Net – 22.60.0.6

Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz – อะแดปเตอร์เครือข่าย

Intel Corporation –Bluetooth – 22.60.0.6

Intel(R) Wireless Bluetooth(R) – บลูทูธ

ปล่อยออกมาวันที่ 3 มีนาคม

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Go 2 ที่ใช้การอัปเดต Windows 10 ประจำเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2020 เวอร์ชัน 20H1 หรือสูงกว่า

การอัปเดตนี้แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่สำคัญและปรับปรุงความเสถียรของระบบ

ชื่อของ Windows Update 

ตัวจัดการอุปกรณ์

Surface - เฟิร์มแวร์ - 1.0.1.7

Surface UEFI – เฟิร์มแวร์

Surface - เฟิร์มแวร์ - 11.8.90.3987

Surface ME - เฟิร์มแวร์

Intel - ระบบ - 2120.100.0.1085

Intel(R) Management Engine Interface - อุปกรณ์ระบบ

ปล่อยออกมาวันที่ 9 กันยายน

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Go 2 ที่ใช้การอัปเดต Windows 10 ประจำเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2019 เวอร์ชัน 1903 หรือสูงกว่า

การอัปเดตนี้:

 • แก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่สำคัญและปรับปรุงความเสถียรของระบบ

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการบูต PXE และไดรเวอร์เพื่อสนับสนุนบริการ

ชื่อของ Windows Update

ตัวจัดการอุปกรณ์

Surface - เฟิร์มแวร์ - 1.0.1.6

Surface UEFI – เฟิร์มแวร์

Surface - เฟิร์มแวร์ - 11.8.86.3877

Surface ME - เฟิร์มแวร์

Intel - อุปกรณ์ระบบ - 2102.100.0.1044

Intel(R) Management Engine Interface - อุปกรณ์ระบบ

Intel - อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ - 1.62.321.1

Intel(R) ICLS Client - อุปกรณ์ซอฟต์แวร์

นำออกใช้วันที่ 5 มีนาคม

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Go 2 ที่ใช้การอัปเดต Windows 10 ประจำเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2019 เวอร์ชัน 1903 หรือสูงกว่า

ชื่อประวัติการอัปเดต Windows

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

รุ่นและการปรับปรุง

Intel(R) - Cooperation - จอแสดงผล - 27.20.100.8681

Intel(R) UHD Graphics 615

27.20.100.8681

 • ปรับปรุงกราฟิกและความเสถียรของระบบ

Intel(R) - Cooperation - การขยายเวลา - 27.20.100.8681

Intel(R) Graphics Driver - การขยายเวลา

27.20.100.8681

 • แก้ไขปัญหาการอัปเดตความปลอดภัยและการปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel – SoftwareComponent - 1.62.321.1

Intel(R) ICLS Client - อุปกรณ์ซอฟต์แวร์

1.62.321.1

 • แก้ไขปัญหาการอัปเดตความปลอดภัยและการปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel -ระบบ - 2040.100.0.1029

Intel(R) Management Engine Interface - อุปกรณ์ระบบ

2040.100.0.1029

 • แก้ไขปัญหาการอัปเดตความปลอดภัยและการปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Intel - การขยายเวลา - 1952.14.0.1470

Intel(R) Management Engine Interface - การขยายเวลา

1952.14.0.1470

 • ปรับปรุงการรวมระหว่างบริการของระบบ

Surface - ระบบ - 1.0.13.0

การตั้งค่า Surface - อุปกรณ์ของระบบ

1.0.13.0

 • แก้ไขปัญหาการวางแนวของระบบ

Surface - เฟิร์มแวร์ - 11.8.82.3838

Surface ME - เฟิร์มแวร์

11.8.82.3838

 • แก้ไขปัญหาการอัปเดตความปลอดภัยและการปรับปรุงความเสถียรของระบบ

Surface – เฟิร์มแวร์ – 1.0.1.4

Surface UEFI – เฟิร์มแวร์

1.0.1.4

 • แก้ไขปัญหาการอัปเดตความปลอดภัยและการปรับปรุงความเสถียรของระบบ

เผยแพร่วันที่ 5 พฤศจิกายน

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Go 2 ทั้งหมดที่ใช้การอัปเดต Windows 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เวอร์ชัน 1903 หรือสูงกว่า

ชื่อประวัติการอัปเดต Windows

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

รุ่นและการปรับปรุง

Surface - เฟิร์มแวร์ - 1.0.1.1

Surface UEFI - เฟิร์มแวร์

1.0.1.1

 • ปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

Intel – Net – 21.110.3.2

Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz – อะแดปเตอร์เครือข่าย

21.110.3.2

 • ปรับปรุงเสถียรภาพของ Wi-Fi และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อบกพร่องของระบบ

Intel Corporation –Bluetooth – 21.110.0.3

Intel(R) Wireless Bluetooth(R) – บลูทูธ

21.110.0.3

 • ปรับปรุงเสถียรภาพของอุปกรณ์ Bluetooth

Surface - เฟิร์มแวร์ - 2.49.139.0

การอัปเดตเฟิร์มแวร์ Surface Dock

2.49.139.0

 • ปรับปรุงความเข้ากันได้ของ Surface Dock 2 เมื่อใช้งาน Wake On LAN และปรับปรุงเสถียรภาพโดยรวม

Surface – ส่วนขยาย - 5.5.0.0

(ส่วนขยายการอัปเดตเฟิร์มแวร์) - ไม่มีบันทึกตัวจัดการอุปกรณ์

5.5.0.0

 • ปรับปรุงความเข้ากันได้ของ Surface Dock 2 เมื่อใช้งาน Wake On LAN และปรับปรุงเสถียรภาพโดยรวม

Surface PD- เฟิร์มแวร์ – 2.6.0.0

ตัวควบคุม Surface PD

2.6.0.0

 • อัพเดตโปรไฟล์การส่งพลังงานแบบ USB -type C

ปล่อยออกมาวันที่ 18 มิถุนายน

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Go 2 ทั้งหมดที่ใช้การอัปเดต Windows 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2019 เวอร์ชัน 1909 หรือสูงกว่า

ชื่อประวัติการอัปเดต Windows

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

รุ่นและการปรับปรุง

Elantech Ltd. – เฟิร์มแวร์ - 64.26.0.0

Surface Touch - เฟิร์มแวร์

64.26.0.0

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของปากกา เมื่อฝ่ามือของคุณอยู่บนอุปกรณ์

Surface – เฟิร์มแวร์ – 1.0.1.0

Surface UEFI – เฟิร์มแวร์

1.0.1.0

 • ปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ

ปล่อยออกมาวันที่ 12 พฤษภาคม

การอัปเดตต่อไปนี้พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Surface Go 2 ทั้งหมดที่ใช้การอัปเดต Windows 10 ประจำเดือนเมษายน ค.ศ. 2018 เวอร์ชัน 1803 หรือสูงกว่า

ชื่อประวัติการอัปเดต Windows

ชื่อตัวจัดการอุปกรณ์

รุ่นและการปรับปรุง

Intel - net – 21.80.2.1

Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz – อะแดปเตอร์เครือข่าย

21.80.2.1

 • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อ

Intel Corporation –Bluetooth – 21.80.0.3

Intel(R) Wireless Bluetooth(R) – บลูทูธ

21.80.0.3

 • ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อ

ขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับ Surface Go 2

เรารับฟังและคุณภาพคือสิ่งสำคัญที่สุด เราต้องการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมและขั้นตอนที่อาจจำเป็นหลังจากติดตั้งการอัปเดตล่าสุด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×