ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ติดตั้ง Office 2010

การสนับสนุน Office 2010 ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว

อัปเกรดเป็น Microsoft 365 เพื่อให้ทำงานได้จากทุกอุปกรณ์และดำเนินการต่อเพื่อรับการสนับสนุน

อัปเกรดทันที

คุณสามารถติดตั้ง Office 2010 จากแผ่นดิสก์ หรือโดยการดาวน์โหลด เนื่องจากอาจเกิดปัญหาความเข้ากันไดกับรุ่นก่อนหน้า การติดตั้งงเริ่มต้นจึงเป็นเวอร์ชัน 32 บิต อย่างไรก็ตาม ถ้าเวอร์ชัน 64 บิตคือตัวเลือกดีกว่า ให้ทำตามขั้นตอนการติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิตในบทความนี้

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชัน๖๔ให้ดูที่เลือก Office เวอร์ชัน๖๔บิตหรือ๓๒บิต

ถ้าคุณต้องการดำเนินการติดตั้งหรือถอนการติดตั้งแบบกำหนดเองที่คุณเลือกเฉพาะบางแอปเท่านั้น ให้ดูส่วนด้านล่าง ติดตั้งหรือนำโปรแกรมหรือคอมโพเนนต์ Office ออกทีละรายการ

ติดตั้ง Office 2010 เวอร์ชัน 32 บิต (ค่าเริ่มต้น)

 1. ใส่แผ่นดิสก์ Office 2010 ลงในไดรฟ์ ถ้าตัวช่วยสร้างการตั้งค่าไม่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ ให้นำทางไปยังดิสก์ไดรฟ์แล้วคลิก SETUP.EXE

  ถ้าคุณไม่มีดิสก์ คุณสามารถ ดาวน์โหลดและติดตั้ง Office ด้วยคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณได้

 2. เมื่อได้รับพร้อมท์ ให้ใส่คีย์ผลิตภัณฑ์

  ใส่คีย์ผลิตภัณฑ์

  ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ ให้ดู ค้นหาคีย์ผลิตภัณฑ์ของคุณสำหรับ Office 2010

 3. อ่านและยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์ แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

  อ่านและยอมรับข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

 4. ทำตามพร้อมท์ และหลังจากที่ติดตั้ง Office แล้ว ให้คลิก ปิด

  หลังจากติดตั้ง Office แล้ว ให้คลิก ปิด

 5. ในตัวช่วยสร้างการเปิดใช้งาน ให้คลิก ฉันต้องการเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต แล้วทำตามพร้อมท์

  เปิดใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

  คุณจะต้องเปิดใช้งาน Office เพื่อทำให้โปรแกรม Office ของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ถ้าคุณไม่ได้เปิดใช้งานขณะทำการติดตั้ง คุณสามารถเปิดใช้งานในภายหลังได้จากแอปพลิเคชัน Office โดยคลิก ไฟล์ > วิธีใช้ > เปิดใช้งานคีย์ผลิตภัณฑ์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เปิดใช้งานโปรแกรม Office 2010

ติดตั้ง Office 2010 เวอร์ชัน 64 บิต

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบก่อนที่จะติดตั้ง Office เวอร์ชัน 64 บิต:

 • คุณจะต้องใช้ Windows เวอร์ชัน 64 บิต เมื่อต้องการตรวจสอบ ให้ดูฉันกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ใด

 • ถอนการติดตั้ง Office เวอร์ชัน 32 บิตใดๆ ดู ถอนการติดตั้งหรือนำ Office 2010 ออก

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Add-in Office ใดๆ ของบริษัทอื่นที่ใช้อยู่ระบุว่า เป็น Office 2010 และเข้ากันได้กับเวอร์ชัน 64 บิต หากมีข้อสงสัย ความไม่เข้ากันของเวอร์ชันก่อนหน้าที่เป็นไปได้คือเหตุผลว่าทำไมจึงควรใช้เวอร์ชัน 32 บิตต่อไป

 1. ใส่แผ่นดิสก์ติดตั้ง Office 2010

 2. คลิกเริ่ม > คอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิกขวาในดิสก์ไดรฟ์ที่ใส่ดิสก์ติดตั้ง Office 2010 แล้วเลือก เปิด

 3. เปิดโฟลเดอร์ x64 ในรากการติดตั้ง แล้วดับเบิลคลิกที่ setup.exe

 4. หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ให้ ดำเนินการต่อโดยทำตามคำแนะนำในการติดตั้งตามค่าเริ่มต้น โดยการใส่คีย์ผลิตภัณฑ์ (ขั้นตอนที่ 2)

ติดตั้งหรือนำโปรแกรมหรือคอมโพเนนต์ Office ออกทีละรายการ

ด้วย Office 2010 คุณสามารถติดตั้งแอป Office ที่ระบุ หรือติดตั้งคอมโพเนนต์ Office ที่ระบุได้ (ฟีเจอร์)

ติดตั้งหรือเอาโปรแกรม Office แต่ละโปรแกรมออก

ถ้าคุณต้องการติดตั้งบางโปรแกรมจากชุดโปรแกรม Office ตัวอย่างเช่น คุณมี Office Home and Business และต้องการที่จะติดตั้ง Word, Excel, PowerPoint และ Outlook แต่ไม่ต้องการ OneNote คุณสามารถเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองในระหว่างการติดตั้งได้

 1. เริ่มต้นการติดตั้งชุดโปรแกรม Office ของคุณ

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกการติดตั้งที่คุณต้องการ ให้คลิก กำหนดเอง

 3. บนแท็บตัวเลือกการติดตั้งให้คลิกขวาที่โปรแกรมที่คุณไม่ต้องการติดตั้งแล้วคลิก ไม่พร้อมใช้งาน ไม่พร้อมใช้งาน   

 4. คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้ เพื่อติดตั้งแบบกำหนดเองให้เสร็จสิ้น

สิ่งสำคัญ: คุณไม่สามารถนำโปรแกรม Office ออกทีละรายการหลังจากติดตั้งชุดโปรแกรมแล้วได้ คุณต้องถอนการติดตั้ง Office อย่างสมบูรณ์ แล้วติดตั้งซ้ำโดยใช้การติดตั้งแบบกำหนดเองโดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ด้านบน

ติดตั้งหรือเอาคอมโพเนนต์ของโปรแกรม Office แต่ละคอมโพเนนต์ออก

เมื่อคุณลองใช้ฟีเจอร์ที่ยังไม่ได้ติดตั้งเป็นครั้งแรก Office มักจะติดตั้งฟีเจอร์ดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ

ถ้าฟีเจอร์ที่คุณต้องการไม่ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

 1. ออกจากโปรแกรมทั้งหมด

 2. ใน Microsoft Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่ม แล้วคลิก แผงควบคุม

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • Windows 7 และ Windows Vista     คลิก โปรแกรม แล้วคลิก โปรแกรมและคุณลักษณะ คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยน

   หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ โปรแกรมและคุณลักษณะ คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยน

  • Microsoft Windows XP    คลิก เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก แล้วคลิก เปลี่ยนหรือเอาโปรแกรมออก คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยน

   หมายเหตุ: ในมุมมองคลาสสิก ให้ดับเบิลคลิกที่ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก คลิกชื่อของชุดโปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก เปลี่ยน

 4. ในกล่องโต้ตอบ โปรแกรมติดตั้ง Office ให้คลิก เพิ่มหรือเอาคุณลักษณะออก แล้วคลิก ถัดไป

 5. คลิกตัวเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองที่คุณต้องการ

  • คลิกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อขยายโฟลเดอร์และดูฟีเจอร์เพิ่มเติม

  • สัญลักษณ์ที่อยู่ถัดจากแต่ละฟีเจอร์จะบ่งบอกวิธีการติดตั้งฟีเจอร์นั้นตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการติดตั้งฟีเจอร์ได้ด้วยการคลิกสัญลักษณ์ของฟีเจอร์นั้น แล้วเลือกสัญลักษณ์อื่นจากรายการที่ปรากฏ สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์มีดังต่อไปนี้

   เรียกจากคอมพิวเตอร์ของฉัน  เรียกจาก "คอมพิวเตอร์ของฉัน"    ฟีเจอร์นี้จะติดตั้งและเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ แต่ฟีเจอร์ย่อยจะไม่ติดตั้งและเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณ

   เรียกจากคอมพิวเตอร์ของฉัน  เรียกทั้งหมดจาก "คอมพิวเตอร์ของฉัน"    ฟีเจอร์นี้และฟีเจอร์ย่อยทั้งหมดจะติดตั้งและเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของคุณเมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

   ติดตั้งเมื่อใช้ครั้งแรก  ติดตั้งเมื่อใช้ครั้งแรก    ฟีเจอร์นี้จะติดตั้งในฮาร์ดดิสก์ของคุณเมื่อคุณใช้ฟีเจอร์นี้เป็นครั้งแรก เมื่อถึงเวลาติดตั้ง คุณอาจจำเป็นต้องใช้ซีดีหรือเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายที่คุณใช้ในการติดตั้งแรกเริ่ม ตัวเลือกนี้อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับฟีเจอร์ทั้งหมด

   ไม่พร้อมใช้งาน  ไม่พร้อมใช้งาน    ฟีเจอร์นี้จะไม่ติดตั้งเนื่องจากยังไม่พร้อมใช้งาน

  • ถ้าฟีเจอร์มีฟีเจอร์ย่อย สัญลักษณ์ที่มีพื้นหลังสีขาวจะบ่งบอกว่าฟีเจอร์นี้และฟีเจอร์ย่อยทั้งหมดของฟีเจอร์นี้มีวิธีการติดตั้งเดียวกัน สัญลักษณ์ที่มีพื้นหลังสีเทาจะบ่งบอกว่าฟีเจอร์นี้และฟีเจอร์ย่อยของฟีเจอร์นี้มีวิธีการติดตั้งหลายวิธีรวมกัน

  • คุณยังสามารถใช้คีย์บอร์ดเพื่อเรียกดูฟีเจอร์และเปลี่ยนตัวเลือกฟีเจอร์ได้ด้วย ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกฟีเจอร์ ใช้แป้นลูกศรขวาเพื่อขยายฟีเจอร์ที่มีฟีเจอร์ย่อยอย่างน้อยหนึ่งฟีเจอร์ ใช้แป้นลูกศรซ้ายเพื่อยุบฟีเจอร์ที่ถูกขยาย เมื่อคุณได้เลือกฟีเจอร์ที่ต้องการเปลี่ยนแล้ว ให้กด SPACEBAR เพื่อแสดงเมนูตัวเลือกการติดตั้ง ใช้แป้นลูกศรขึ้นและลูกศรลงเพื่อเลือกตัวเลือกการติดตั้งที่คุณต้องการ แล้วกด ENTER

 6. เมื่อคุณเลือกตัวเลือกการติดตั้งแบบกำหนดเองที่คุณต้องการเสร็จสิ้นแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก อัปเกรด ปุ่มนี้จะปรากฏถ้าโปรแกรมติดตั้งตรวจพบรุ่นก่อนหน้าของโปรแกรม Office เดียวกันในคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้ ปุ่มนี้จะปรากฏถ้าโปรแกรมติดตั้งตรวจไม่พบรุ่นก่อนหน้าของโปรแกรม Office เดียวกันในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ถอนการติดตั้ง Office จากพีซี

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×