Không gian Lưu trữ trong Windows 10

Không gian Lưu trữ giúp bảo vệ dữ liệu của bạn trước các sự cố xảy ra với ổ đĩa và mở rộng khả năng lưu trữ theo thời gian khi bạn thêm các ổ đĩa vào PC. Bạn có thể sử dụng Không gian Lưu trữ để nhóm hai hoặc nhiều ổ đĩa với nhau thành một vùng lưu trữ, sau đó sử dụng dung lượng từ vùng lưu trữ đó để tạo các ổ đĩa ảo được gọi là không gian lưu trữ. Các không gian lưu trữ này thường lưu trữ hai bản sao của dữ liệu, do đó nếu một trong các ổ đĩa của bạn gặp sự cố, bạn vẫn có một bản sao dữ liệu nguyên vẹn. Nếu với dung lượng đó máy chạy chậm, chỉ cần thêm ổ đĩa vào vùng lưu trữ.
 
Tôi cần những gì để tạo không gian lưu trữ?
Làm cách nào để tạo một không gian lưu trữ?
Tôi nên tạo một không gian đơn, dạng bản sao hay chẵn lẻ?
Tôi có nên nâng cấp vùng lưu trữ của mình không?
Khi nào tôi nên tối ưu hóa sử dụng ổ đĩa?
Làm thế nào để xóa ổ đĩa khỏi một vùng?


Thuộc tính

ID Bài viết: 12438 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 3

Phản hồi