Không gian Lưu trữ trong Windows 10

Áp dụng cho: Windows 10

Không gian Lưu trữ giúp bảo vệ dữ liệu của bạn trước các sự cố xảy ra với ổ đĩa và mở rộng khả năng lưu trữ theo thời gian khi bạn thêm các ổ đĩa vào PC. Bạn có thể sử dụng Không gian Lưu trữ để nhóm hai hoặc nhiều ổ đĩa với nhau thành một vùng lưu trữ, sau đó sử dụng dung lượng từ vùng lưu trữ đó để tạo các ổ đĩa ảo được gọi là không gian lưu trữ. Các không gian lưu trữ này thường lưu trữ hai bản sao của dữ liệu, do đó nếu một trong các ổ đĩa của bạn gặp sự cố, bạn vẫn có một bản sao dữ liệu nguyên vẹn. Nếu với dung lượng đó máy chạy chậm, chỉ cần thêm ổ đĩa vào vùng lưu trữ.