Hiển thị tệp ẩn

Sau đây là cách hiển thị tệp và thư mục ẩn.

Windows 10 

  1. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập thư mục rồi chọn Hiển thị tệp và thư mục ẩn từ kết quả tìm kiếm.
  2. Trong Cài đặt nâng cao, chọn Hiển thị tệp, thư mục và ổ ẩn rồi chọn OK.

Windows 8.1 

  1. Trượt nhanh vào từ mép phải của màn hình rồi chọn Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang sử dụng chuột, hãy trỏ tới góc phía trên bên phải màn hình, di trỏ chuột xuống rồi chọn Tìm kiếm).
  2. Nhập thư mục vào hộp tìm kiếm rồi chọn Tùy chọn thư mục từ kết quả tìm kiếm.
  3. Chọn tab Xem .
  4. Trong Cài đặt nâng cao, chọn Hiển thị tệp, thư mục và ổ ẩn rồi chọn OK.

Windows 7 

  1. Chọn nút Bắt đầu rồi chọn Panel điều khiển > Giao diện và Cá nhân hóa.
  2. Chọn Tùy chọn thư mục rồi chọn tab Xem .
  3. Trong Cài đặt nâng cao, chọn Hiển thị tệp, thư mục và ổ ẩn rồi chọn OK.

Thuộc tính

ID Bài viết: 14201 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi