Chống phân mảnh PC chạy Windows 10 của bạn

Áp dụng cho: Windows 10

Tối ưu hóa ổ đĩa của bạn có thể giúp PC chạy ổn định hơn cũng như khởi động nhanh hơn.  Cách tối ưu hóa:

  • Chọn thanh tìm kiếm trên thanh tác vụ và nhập defrag.

  • Chọn Chống phân mảnh và tối ưu hóa ổ đĩa của bạn.

    Cửa sổ Tối ưu hóa ổ đĩa
  • Chọn ổ đĩa bạn muốn tối ưu hóa.

  • Chọn nút Tối ưu hóa .