Ghim, xóa và tùy chỉnh trong Truy cập nhanh

Áp dụng cho: Windows 10

Ghim

 • Nếu bạn muốn một thư mục hiển thị trong Truy cập nhanh, hãy bấm chuột phải vào thư mục đó và chọn Ghim vào Truy cập nhanh. Hủy ghim khi bạn không cần thư mục này ở đó nữa.

  Ảnh cận cảnh File Explorer với thư mục Tài liệu được chọn và menu bấm chuột phải đang hiển thị lệnh Ghim vào Truy cập nhanh.

Xóa

 • Nếu bạn không muốn lại thấy một mục hiển thị trong Truy cập nhanh, hãy bấm chuột phải vào mục đó và chọn Xóa khỏi Truy cập nhanh. Mục này sẽ không hiển thị ở đó nữa, ngay cả khi bạn sử dụng mỗi ngày.

  Tệp được tô sáng hiển thị menu bấm chuột phải với lệnh Xóa khỏi Truy cập nhanh được tô sáng.

Chỉ hiển thị thư mục được ghim

 • Để tắt các tệp gần đây hoặc thư mục thường sử dụng, hãy chuyển đến thẻ Xem, rồi chọn Tùy chọn. Trong mục Quyền riêng tư, bỏ chọn các hộp kiểm rồi chọn Áp dụng. Bây giờ, Truy cập nhanh sẽ chỉ hiển thị các thư mục được ghim. (Nếu bạn bật lại, thì các mục trước đây bạn xóa khỏi Truy cập nhanh có thể hiển thị lại.)

  Ảnh cận cảnh mục Quyền riêng tư của hộp thoại tùy chọn Xem.

Mở trên PC Này

 • Nếu bạn muốn File Explorer mở trên PC Này, hãy chuyển đến thẻ Xem rồi chọn Tùy chọn. Trong danh sách Mở File Explorer đến, chọn PC Này, rồi chọn Áp dụng.

  Thẻ Chung của hộp thoại Tùy chọn Thư mục.