Xóa thành viên khỏi nhóm gia đình

Áp dụng cho: Microsoft Account

Trực tuyến

Bạn cũng có thể xóa một tài khoản khỏi nhóm gia đình. Tài khoản sẽ vẫn tồn tại, nhưng sẽ không có các lợi ích hoặc hạn chế như trong nhóm gia đình. Để xóa các thành viên từ nhóm gia đình của bạn, bạn phải có tài khoản người lớn và là một trong những người đã đồng ý.

 • Truy cập vào account.microsoft.com/family.
 • Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân của bạn, sau đó:
  • Để xóa con bạn, cuộn xuống và chọn Quản lý thông tin hồ sơ của con tôi, tìm con bạn, sau đó chọn Xóa sự chấp thuận đối với tài khoản của trẻ này và xác nhận. Sau đó, hãy trở lại trang của gia đình bạn, bên dưới tên của con bạn, hãy chọn Tùy chọn khác > Xóa khỏi gia đình và xác nhận.
  • Để xóa một trẻ em, vì giờ đây đứa trẻ đã là người lớn hoặc nếu tài khoản người lớn đã bị phân loại sai thành tài khoản trẻ em, hãy xác minh tài khoản.
  • Để xóa một người lớn, trong tên của người đó, hãy chọn Thêm tùy chọn > Xóa khỏi gia đình và xác nhận.
  • Nếu bạn là người lớn duy nhất trong gia đình, để rời khỏi nhóm gia đình, bạn sẽ phải xóa tất cả trẻ em trước, rồi tìm tên của mình, chọn Rời khỏi gia đình và xác nhận. Bạn phải nhiều hơn tuổi quy định để có thể tự xóa mình.
  • Nếu bạn bị liệt kê nhầm là trẻ em trong khi đã là người lớn, hãy xem Cách thay đổi ngày sinh trên tài khoản Microsoft.

Xbox One

 • Để xóa các thành viên từ nhóm gia đình của bạn, bạn phải có tài khoản người lớn và là một trong những người đã đồng ý.
  • Đăng nhập bằng tài khoản của bạn trên bảng điều khiển.
  • Nhấn vào nút Xbox  trên bảng điều khiển để mở hướng dẫn, sau đó chọn Hệ thống > Cài đặt  > Tài khoảnCài đặt Gia đình > Quản lý thành viên gia đình.
  • Nhập mật khẩu hoặc phím mật khẩu để cho phép thay đổi.
  • Chọn tài khoản bạn muốn xóa, sau đó chọn Xóa <tên thành viên> khỏi gia đình.
  • Chọn Xóa khỏi gia đình để xác nhận.
 • Bạn cũng có thể tự xóa chính mình khỏi nhóm gia đình
 • Nếu bạn đang lo lắng rằng một người không được phép đã giành được quyền truy cập vào tài khoản của bạn, hãy sử dụng Giải pháp cho Tài khoản bị Xâm phạm.