Bắt đầu

Thiết kế và chỉnh sửa trang chiếu

Trình bày trình chiếu

Làm việc với tệp

PowerPoint cơ bản

Vẫn còn thắc mắc?

Vui lòng truy cập diễn đàn Cộng đồng Microsoft nơi người dùng đăng các thông tin về PowerPoint for iPad hoặc nhận trợ giúp trực tiếp từ Answer Desk.

Chúng tôi sử dụng ý kiến phản hồi của bạn để cập nhật và cải thiện những bài viết này. Vui lòng đến các nút ở cuối những trang này để cho chúng tôi biết bạn thích gì và có thể cải thiện những gì.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×