Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Mã hóa giúp bảo vệ dữ liệu trên thiết bị của bạn để chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy nhập dữ liệu. Nếu mã hóa thiết bị không có sẵn trên thiết bị của bạn, bạn có thể bật mã hóa BitLocker tiêu chuẩn để thay thế.

Bật mã hóa thiết bị

 1. Đăng nhập vào Windows bằng tài khoản người quản trị (bạn có thể phải đăng xuất rồi đăng nhập lại để chuyển đổi tài khoản). Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo tài khoản cục bộ hoặc tài khoản người quản trị Windows.

 2. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > quyền riêng & cho > mã hóa thiết bị. Nếu Mã hóa thiết bị không xuất hiện, thì tính năng này không khả dụng. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng mã hóa BitLocker tiêu chuẩn. Mở Mã hóa thiết bị trong Cài đặt.

 3. Nếu Mã hóa thiết bị bị tắt, hãy Bật tùy chọn này.

Bật mã hóa BitLocker tiêu chuẩn

 1. Đăng nhập vào thiết bị Windows bằng tài khoản người quản trị (bạn có thể phải đăng xuất rồi đăng nhập lại để chuyển đổi tài khoản). Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo tài khoản cục bộ hoặc tài khoản người quản trị Windows.

 2. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Quản lý BitLocker rồi chọn cài đặt đó từ danh sách kết quả. Hoặc chọn Bắt đầu Mã hóa > Cài đặt > quyền riêng & cho > Mã hóa > bitLockercho ổ đĩa .

  Lưu ý: Bạn sẽ chỉ thấy tùy chọn này nếu BitLocker khả dụng cho thiết bị của bạn. Tính năng này không khả dụng trên Windows 11 Home.

 3. Chọn Bật BitLocker rồi làm theo hướng dẫn.

Bạn muốn tìm hiểu thêm và tìm hiểu xem thiết bị của bạn có hỗ trợ mã hóa thiết bị không? Xem Mã hóa thiết bị trong Windows.

Mã hóa giúp bảo vệ dữ liệu trên thiết bị của bạn để chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy nhập dữ liệu. Nếu mã hóa thiết bị không có sẵn trên thiết bị của bạn, bạn có thể bật mã hóa BitLocker tiêu chuẩn để thay thế. (Lưu ý rằng BitLocker không sẵn dùng trên phiên Windows 10 Home mới.)

Bật mã hóa thiết bị

 1. Đăng nhập vào Windows bằng tài khoản người quản trị (bạn có thể phải đăng xuất rồi đăng nhập lại để chuyển đổi tài khoản). Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo tài khoản cục bộ hoặc tài khoản người quản trị Windows.

 2. Chọn nút Bắt đầu, rồi chọn Tùy chọn Cài đặt > cập nhật & > mã hóa thiết bị. Nếu Mã hóa thiết bị không xuất hiện, thì tính năng này không khả dụng. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng mã hóa BitLocker tiêu chuẩn. Mở Mã hóa thiết bị trong Cài đặt.

 3. Nếu mã hóa thiết bị bị tắt, hãy chọn Bật.

Bật mã hóa BitLocker tiêu chuẩn

 1. Đăng nhập vào thiết bị Windows bằng tài khoản người quản trị (bạn có thể phải đăng xuất rồi đăng nhập lại để chuyển đổi tài khoản). Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo tài khoản cục bộ hoặc tài khoản người quản trị Windows.

 2. Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, nhập Quản lý BitLocker rồi chọn cài đặt đó từ danh sách kết quả. Hoặc chọn nút Bắt đầu, rồi bên dưới Windows Hệ thống, chọn Panel điều khiển. Trong Panel Điều khiển, chọn Hệ thống và Bảomật , rồi bên dưới Mã hóa Ổ BitLocker,chọn Quản lý BitLocker.

  Lưu ý: Bạn sẽ chỉ thấy tùy chọn này nếu BitLocker khả dụng cho thiết bị của bạn. BitLocker không khả dụng trên phiên bản Windows 10 Home.

 3. Chọn Bật BitLocker rồi làm theo hướng dẫn.

Bạn muốn tìm hiểu thêm và tìm hiểu xem thiết bị của bạn có hỗ trợ mã hóa thiết bị không? Xem Mã hóa thiết bị trong Windows.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×