Hurtig taster i OneNote

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Mange brukere finner ut at hvis du bruker et eksternt tastatur med hurtig taster for OneNote, kan de arbeide mer effektivt. Hurtigtaster kan være enklere å bruke enn berøringsskjerm for brukere med fysiske funksjonshemninger eller synshemming, og de er et viktig alternativ til det å bruke en mus.

Obs!: 

 • Hurtigtastene i dette emnet er beregnet på amerikansk tastaturoppsett. Det kan hende at taster på andre tastaturoppsett ikke stemmer nøyaktig overens med tastene på et amerikansk tastatur.

 • Et pluss tegn (+) i en snarvei betyr at du må trykke flere taster samtidig.

 • Et komma-tegn (,) i en snarvei betyr at du må trykke flere taster i rekkefølge.

Denne artikkelen viser hurtig tastene for OneNote for Windows skrive bord.

Obs!: 

 • Hvis du raskt vil finne en snarvei i denne artikkelen, kan du bruke søk. Trykk CTRL + F, og skriv deretter inn søke ordene.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Hvis du vil

Trykk på

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL + M

Opprett et raskt notat.

CTRL+SKIFT+M

Windows-tasten + alt + N

Forankre OneNote vinduet.

CTRL+ALT+D

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjør om mulig den forrige handlingen.

CTRL+Y

Merke alle elementer på gjeldende side.

CTRL + A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du CTRL + A på nytt.

Klipp ut merket tekst eller element.

CTRL+X

Kopier merket tekst eller element til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Slette ett tegn til venstre.

Tilbake

Slette ett tegn til høyre

DELETE

Slett ett ord til venstre.

Ctrl+Tilbake

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Sett inn et linjeskift uten å starte et nytt avsnitt.

SKIFT+ENTER

Kjør stavekontroll.

F7

Åpne synonymordboken for det merkede ordet.

SKIFT+F7

Vise hurtig menyen for det fokuserte objektet.

SKIFT+F10

Utføre handlingen som er foreslått på informasjons linjen når den vises øverst på en side.

CTRL+SKIFT+W

Spill av det valgte lyd opptaket.

CTRL+ALT+P

Stopp avspilling av lyd innspilling.

CTRL+ALT+S

Hopp over gjeldende lyd opptak bakover med ti sekunder.

CTRL+ALT+Y

Hopp over gjeldende lyd innspilling fremover med ti sekunder.

CTRL+ALT+U

Toppen av siden

Formatere notater

Hvis du vil

Trykk på

Merke den merkede teksten.

Ctrl + Alt + H

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Kopiere formateringen til den merkede teksten (Kopier format).

CTRL+SKIFT+C

Lime inn formateringen i den merkede teksten (Kopier format).

Ctrl+Shift+V

Åpne en hyperkobling

ENTER, når du er på hyperkoblingstekst-teksten

Bruke eller fjerne fet formatering.

CTRL+B

Bruke eller fjerne kursiv formatering.

CTRL+I

Bruke eller fjerne understreking.

CTRL+U

Bruke eller fjerne gjennomstrekingsformatering.

CTRL+BINDESTREK (-)

Bruke eller fjerne formatering for hevet skrift.

CTRL + SKIFT + likhets tegn (=)

Bruke eller fjerne formatering for senket skrift.

CTRL+LIKHETSTEGN (=)

Bruke eller fjerne formatering for punkt liste.

CTRL+PUNKTUM (.)

Bruke eller fjerne formatering for nummererte lister.

CTRL + skrå strek (/)

Bruke en Overskrift 1 -stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+1

Bruke en Overskrift 2 -stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+2

Bruk en overskrift 3 -stil på gjeldende notat.

CTRL+ALT+3

Bruke en overskrift 4 -stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+4

Bruke en overskrift 5 -stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+5

Bruke en Overskrift 6 -stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+6

Fjern all formatering brukt på den merkede teksten. (Bruk Normal -stilen.)

CTRL+SKIFT+N

Øk avsnittets inn rykk.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

TAB-tasten når du er på begynnelsen av en linje

Reduser avsnittets inn rykk.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Skift + Tab, når på begynnelsen av en linje

Juster avsnittet til venstre.

CTRL + L

Juster avsnittet til høyre.

CTRL + R

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

Ctrl + Skift + høyre vinkel parentes (>)

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

Ctrl + Skift + venstre vinkel parentes (<)

Vise eller skjule regel linjene på gjeldende side.

CTRL+SKIFT+R

Toppen av siden

Sette inn elementer på en side

Hvis du vil

Trykk

Sett inn et dokument eller en fil på gjeldende side.

ALT+N, F

Sett inn et dokument eller en fil som en utskrift på gjeldende side.

ALT+N, O

Vise eller skjule dokument utskrifter på gjeldende side (når du kjører OneNote i høy kontrast modus).

ALT+SKIFT+P

Sett inn et bilde fra en fil.

ALT+N, P

Sett inn et bilde fra en skanner eller et kamera.

ALT+N, S

Sett inn et skjermutklipp

Obs!: OneNote-ikonet må være aktivt i system status feltet for Windows-oppgavelinjen.

WINDOWS-TAST+S

I OneNote 2007 og 2010, Windows-logotasten + S

Sett inn gjeldende dato.

ALT+SKIFT+D

Sett inn gjeldende dato og klokkeslett.

ALT+SKIFT+F

Sett inn gjeldende klokkeslett.

ALT+SKIFT+T

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Start en matematisk formel, eller konverter merket tekst til en matematisk formel.

Alt + likhets tegn (=)

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk

Opprette en tabell.

TAB-tasten når du har skrevet inn en ny linje med tekst

Opprette en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad.

TABULATOR-tasten

Opprette en ny rad når du er i siste celle i en tabell.

ENTER

Obs!: Trykk ENTER på nytt for å fullføre tabellen.

Sette inn en rad under gjeldende rad.

CTRL + ENTER, når du er i en tabell celle

Opprett et nytt avsnitt i den samme cellen i en tabell.

ALT+ENTER

Opprett en kolonne til høyre for gjeldende kolonne i en tabell.

CTRL+ALT+R

Opprette en kolonne til venstre for gjeldende kolonne i en tabell.

CTRL + ALT + E i OneNote 2010

Opprett en rad over den gjeldende i en tabell.

ENTER, når markøren er i begynnelsen av en hvilken som helst rad, bortsett fra den første raden

Opprette en ny celle.

TAB-tasten i den siste cellen i tabellen

Slett gjeldende tomme rad i en tabell.

Slett, og slett deretter på nytt når markøren er i begynnelsen av raden

Til toppen av siden

Merk tekst og objekter

Hvis du vil

Trykk på

Merke alle elementer på gjeldende side.

CTRL + A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du CTRL + A på nytt.

Merk til slutten av linjen.

SKIFT+END

Merk hele linjen.

Skift + Pil ned-tasten når markøren er i begynnelsen av linjen

Hopp til tittelen på siden og merk den.

CTRL+SKIFT+T

Avbryt å velge disposisjonen eller siden.

ESC

Flytte de merkede avsnittene oppover.

Alt+Shift+Pil opp

Flytte de merkede avsnittene nedover.

ALT+SKIFT+PIL NED

Øk avsnittets inn rykk.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Reduser avsnittets inn rykk.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Merk gjeldende avsnitt og underordnede avsnitt.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK (-)

Slett det merkede notatet eller objektet.

DELETE

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Gå tilbake til den siste siden du besøkte.

ALT + pil venstre

Gå fremover til den neste siden du besøkte.

ALT + pil høyre

Til toppen av siden

Kode notater

Hvis du vil

Trykk på

Bruke, merke av for eller fjerne merket for gjøremål -koden.

CTRL+1

Bruke eller fjerne viktig -koden.

CTRL+2

Bruke eller fjerne spørsmål -merket.

CTRL+3

Bruke eller fjerne merket for Husk til senere .

CTRL+4

Bruke eller fjerne definisjon -koden.

CTRL+5

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+6

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+7

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+8

Bruk eller fjern et egendefinert merke.

CTRL+9

Fjern alle notatmerker fra de merkede notatene.

CTRL+0

Til toppen av siden

Bruke disposisjoner

Hvis du vil

Trykk på

Vise til og med nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Utvide til nivå 2.

ALT+SKIFT+2

Utvide til nivå 3.

ALT+SKIFT+3

Utvide til nivå 4.

ALT+SKIFT+4

Utvide til nivå 5.

ALT+SKIFT+5

Utvide til nivå 6.

ALT+SKIFT+6

Utvide til nivå 7.

ALT+SKIFT+7

Utvid til nivå 8.

ALT+SKIFT+8

Utvide til nivå 9.

ALT+SKIFT+9

Vis alle nivåer.

ALT+SKIFT+0

Utvide den merkede overskriften.

Alt + Skift + likhets tegn (=)

Skjule den merkede overskriften.

Alt + Skift + binde strek (-)

Øke inn rykket med ett nivå.

TABULATOR-tasten

Redusere inn rykket med ett nivå.

SKIFT+TAB

Utvid en skjult disposisjon.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Skjul en utvidet disposisjon.

Alt + Skift + minus tegn (-)

Til toppen av siden

Angi språkinnstillinger

Obs!: Hvis du vil endre skrive retningen for notatene, må du først aktivere ett eller flere høyre-mot-venstre-språk i verktøyet språk innstillinger for Microsoft Office .

Hvis du vil

Trykk

Angi skriveretning fra venstre mot høyre.

CTRL + venstre SKIFT

Angi skriveretning fra høyre mot venstre.

CTRL + høyre SKIFT

Øke innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

TABULATOR-tasten

Reduser innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

SKIFT+TAB

Til toppen av siden

Arbeide med sider

Hvis du vil

Trykk på

Aktivere eller deaktivere full side visning.

F11

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL + M

Opprett et raskt notat.

CTRL+SKIFT+M

Vis eller skjul fanene i en sidegruppe.

CTRL + SKIFT + stjerne (*)

Skriv ut gjeldende side.

CTRL+P

Legg til en ny side på slutten av den merkede inndelingen.

CTRL+N

Øke bredden på sidefanestolpen.

Ctrl + Skift + venstre klamme parentes ([)

Reduser bredden på sidefanestolpen.

Ctrl + Skift + høyre hake parentes (])

Opprett en ny side under gjeldende sidefane på samme nivå.

CTRL+ALT+N

Reduser innrykksnivået til gjeldende sidefaneetikett.

CTRL + ALT + venstre hake parentes ([)

Øke innrykksnivået til gjeldende sidefaneetikett.

Ctrl + Alt + høyre hake parentes ([)

Opprett en ny underside under gjeldende side.

CTRL+SKIFT+ALT+N

Merk alle elementer.

CTRL + A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du CTRL + A på nytt.

Merk gjeldende side.

CTRL+SKIFT+A

Hvis den valgte siden er en del av en gruppe, trykker du CTRL + A for å merke alle sidene i gruppen.

Flytt den merkede siden opp.

Alt+Shift+Pil opp

Flytt den merkede siden ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Gå til side tittelen.

CTRL+SKIFT+T

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

Alt+Side opp

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

Alt+Side ned

Rulle oppover på gjeldende side.

PGUP

Rulle nedover på gjeldende side.

PGDN

Rull til øverst på gjeldende side.

CTRL+HOME

Rull til nederst på gjeldende side.

CTRL+END

Gå til neste avsnitt.

CTRL+PIL NED

Gå til forrige avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytte markøren opp på gjeldende side, eller utvide siden opp.

CTRL+ALT+PIL OPP

Flytte markøren ned på gjeldende side, eller utvide siden nedover.

CTRL+ALT+PIL NED

Flytte markøren til venstre på gjeldende side, eller utvide siden til venstre.

CTRL+ALT+PIL VENSTRE

Flytte markøren til høyre på gjeldende side, eller utvide siden til høyre.

CTRL+ALT+PIL HØYRE

Gå til neste notatbeholder.

ALT+Pil ned

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Gå til den forrige siden du besøkte.

ALT + pil venstre

Gå til den neste siden du besøkte, om mulig.

ALT + pil høyre

Zoom inn.

Alt + Ctrl + pluss tegn (på det numeriske tastaturet)

Alt + Ctrl + Skift + pluss tegn (+)

Zoom ut.

Alt + Ctrl + minus tegn (på det numeriske tastaturet)

Alt + Ctrl + Skift + binde strek (-)

Synkronisere notat blokken.

Obs!: Når OneNote kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Du trenger ikke tenke på å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Til toppen av siden

Arbeide med notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk på

Åpne OneNote.

Windows-logotasten + SKIFT + N

Åpne en notatblokk.

CTRL+O

Åpne en inndeling.

CTRL+ALT+SKIFT+O

Send til OneNote-verktøyet.

Windows-tasten + N

Opprett en ny inndeling.

CTRL+T

Gå til neste inndeling.

CTRL+TAB

Gå til forrige inndeling.

CTRL+SKIFT+TAB

Gå til neste side i inndelingen.

CTRL+PGDN

Gå til forrige side i inndelingen.

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i inndelingen.

ALT+HOME

Gå til den siste siden i inndelingen.

ALT+END

Gå til den første siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

Alt+Side opp

Gå til den siste siden i settet med sidefaner som er synlig for øyeblikket.

Alt+Side ned

Flytt eller kopier gjeldende side.

CTRL+ALT+M

Plasser fokus på gjeldende sidefane.

CTRL+ALT+G

Merk gjeldende sidefane.

CTRL+SKIFT+A

Plasser fokus på gjeldende inndelingsfane.

CTRL+SKIFT+G

Flytt gjeldende inndeling.

CTRL+SKIFT+G, og deretter SKIFT+F10, M

Bytt til en annen notatblokk i navigasjonsfeltet.

CTRL + G, Bruk pil ned-eller opp-tasten for å velge en notat blokk, og trykk deretter ENTER.

Til toppen av siden

Søke gjennom notater

Hvis du vil

Trykk

Gå til søke boksen for å søke i alle notat blokker.

CTRL+E

Forhåndsvis neste resultat mens du søker etter alle notatblokker.

Pil ned

Gå til det valgte resultatet og Lukk søket mens du søker etter alle notat blokker.

ENTER

Endre søkeomfanget.

CTRL + E, tab-tast, mellomrom

Åpne søke resultater -ruten.

ALT+O etter å ha søkt

Søke på gjeldende side.

CTRL+F

Flytt til neste søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

ENTER

F3

Flytt til forrige søkeresultat mens du søker på gjeldende side.

SKIFT+F3

Forkast søket og gå tilbake til siden.

ESC

Toppen av siden

Dele notater

Hvis du vil

Trykk på

Send de merkede sidene i en e-postmelding.

CTRL+SKIFT+E

Opprette en i dag -Outlook oppgave fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+1

Opprette en i morgen -Outlook oppgave fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+2

Opprette en denne ukenOutlook oppgave fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+3

Opprette en neste ukeOutlook oppgave fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+4

Opprette en Ingen datoOutlook oppgave fra det merkede notatet.

CTRL+SKIFT+5

Åpne den valgte Outlook oppgave.

CTRL+SKIFT+K

Merk den valgte Outlook oppgaven som fullført.

CTRL+SKIFT+9

Slett den valgte Outlook oppgaven.

CTRL+SKIFT+0

Synkronisere endringer i gjeldende delte notat blokk.

SKIFT+F9

Synkronisere endringer i alle delte notat blokker.

F9

Merk gjeldende side som ulest.

CTRL+Q

Til toppen av siden

Beskytte notater

Hvis du vil

Trykk

Lås alle passordbeskyttede inndelinger.

CTRL+ALT+L

Til toppen av siden

Se også

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Denne artikkelen inneholder hurtig tastene for OneNote for Windows 10.

Obs!: 

 • Hvis du er kjent med hurtig taster på Windows-datamaskinen, fungerer de fleste av de samme taste kombinasjonene med OneNote for Windows 10 også. Hurtig tastene som er oppført i denne artikkelen, gjelder spesielt for OneNote for Windows 10-appen.

 • Hvis du raskt vil finne en snarvei i denne artikkelen, kan du bruke søk. Trykk CTRL + F, og skriv deretter inn søke ordene.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de vanligste hurtigtastene i OneNote for Windows 10.

Hvis du vil

Trykk på

Plasser fokus på gjeldende inndeling.

CTRL+SKIFT+G

Åpne hurtig menyen.

SKIFT+F10

Legg til en ny side på slutten av den merkede inndelingen.

CTRL+N

Åpne en notatblokk.

CTRL+O

Bytte til en annen notat blokk i navigasjons feltet.

CTRL+G, trykk deretter på PIL NED eller PIL OPP for å velge en annen notatblokk, og trykk deretter på ENTER

Opprett en ny inndeling.

CTRL+T

Opprette en ny side under fanen gjeldende side på samme nivå.

CTRL+ALT+N

Opprett en ny under side under gjeldende side.

CTRL+ALT+SHIFT+N

Aktivere eller deaktivere full side visning.

F11

Plasser fokus på gjeldende side-fanen.

CTRL+ALT+G

Flytt eller kopier gjeldende side.

CTRL+ALT+M

Merk gjeldende side.

CTRL+SKIFT+A

Gå til og velg side tittelen.

Ctrl+Shift+T

Åpne en søke boks for å søke i alle åpne notat blokker.

CTRL + E

Til toppen av siden

Navigere i OneNote for Windows 10 kun ved hjelp av tastaturet

Tabellen nedenfor viser en liste over hurtigtaster du kan bruke til å navigere i OneNote for Windows 10.

Hvis du vil

Trykk på

Hopp mellom kategori linjen, navigasjons ruten og side lerretet.

F6

Gå til båndet fra en fane.

Pil ned

Flytt mellom faner på båndet, eller mellom alternativene på et bånd.

PIL VENSTRE eller PIL HØYRE

Utføre den valgte kommandoen på båndet.

ENTER

Flytte mellom elementene på Hovedmeny-linjen.

TAB-tasten eller SKIFT+TAB

Åpne båndet.

ALT

Åpne fanen hjem på båndet.

ALT+H

Åpne fanen Sett inn bånd.

ALT+N

Åpne fanen tegn bånd.

ALT+D

Åpne Vis bånd-fanen.

ALT+W

Til toppen av siden

Skrive inn og redigere notater

Hvis du vil

Trykk på

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL + M

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjøre om siste handling.

CTRL+Y

Merke alle elementer på gjeldende side.

CTRL + A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du CTRL + A på nytt.

Klippe ut merket tekst eller element til utklipp stav len.

CTRL+X

Kopier merket tekst eller element til utklippstavlen.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Gå ett ord mot venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte ett ord til høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Slette ett tegn til venstre.

Tilbake

Slette ett tegn til høyre

DELETE

Slett ett ord til venstre.

Ctrl+Tilbake

Slette ett ord til høyre.

CTRL+DELETE

Sett inn et linjeskift uten å starte et nytt avsnitt.

SKIFT+ENTER

Åpne hurtig menyen for objektet i fokus.

SKIFT+F10

Meny tast

Utføre handlingen som er foreslått på informasjons linjen hvis den vises øverst på en side.

CTRL+SKIFT+W

Sett inn forfatter navnet og sist endrede tids angivelse.

CTRL+SKIFT+M

Til toppen av siden

Formatere notater

Hvis du vil

Trykk på

Merke den merkede teksten.

CTRL+SKIFT+H

Ctrl + Alt + H

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Kopiere formateringen til den merkede teksten (Kopier format).

CTRL+SKIFT+C

Lime inn formateringen i den merkede teksten (Kopier format).

Ctrl+Shift+V

Åpne en hyperkobling

ENTER, når du er på hyperkoblingstekst-teksten

Bruke eller fjerne fet formatering.

CTRL+B

Bruke eller fjerne kursiv formatering.

CTRL+I

Bruke eller fjerne understreking.

CTRL+U

Bruke eller fjerne gjennomstrekingsformatering.

CTRL+BINDESTREK (-)

Bruke eller fjerne formatering for hevet skrift.

CTRL + SKIFT + likhets tegn (=)

Bruke eller fjerne formatering for senket skrift.

CTRL+LIKHETSTEGN (=)

Bruke eller fjerne formatering for punkt liste.

CTRL+PUNKTUM (.)

Bruke eller fjerne formatering for nummererte lister.

CTRL + skrå strek (/)

Bruke en Overskrift 1 -stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+1

Bruke en Overskrift 2 -stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+2

Bruk en overskrift 3 -stil på gjeldende notat.

CTRL+ALT+3

Bruke en overskrift 4 -stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+4

Bruke en overskrift 5 -stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+5

Bruke en Overskrift 6 -stil i gjeldende notat.

CTRL+ALT+6

Fjern all formatering brukt på den merkede teksten. (Bruk Normal -stilen.)

CTRL+SKIFT+N

Øk avsnittets inn rykk.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

TAB-tasten når du er på begynnelsen av en linje

Reduser avsnittets inn rykk.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Skift + Tab, når på begynnelsen av en linje

Høyrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+R

Venstrejuster det merkede avsnittet.

CTRL+L

Øke skriftstørrelsen for den merkede teksten.

Ctrl + Skift + høyre vinkel parentes (>)

Redusere skriftstørrelsen for den merkede teksten.

Ctrl + Skift + venstre vinkel parentes (<)

Vise eller skjule regel linjene på gjeldende side.

CTRL+SKIFT+R

Toppen av siden

Legge til elementer på en side

Hvis du vil

Trykk på

Kopiere et skjerm utklipp til utklipp stav len (krever Windows 10 Creators Update).

WINDOWS-TAST+S

Sett inn gjeldende dato.

ALT+SKIFT+D

Sett inn gjeldende dato og klokkeslett.

ALT+SKIFT+F

Sett inn gjeldende klokkeslett.

ALT+SKIFT+T

Sett inn et linjeskift.

SKIFT+ENTER

Starte en matematisk formel eller konvertere den merkede teksten til en matematisk formel.

Alt + likhets tegn (=)

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk

Opprette en tabell.

TAB-tasten når du har skrevet inn en ny linje med tekst

Opprette en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad.

TABULATOR-tasten

Opprette en ny rad når du er i siste celle i en tabell.

ENTER

Obs!: Trykk ENTER på nytt for å fullføre tabellen.

Sette inn en rad under gjeldende rad.

CTRL + ENTER, når du er i en tabell celle

Opprett et nytt avsnitt i den samme cellen i en tabell.

ALT+ENTER

Opprett en kolonne til høyre for gjeldende kolonne i en tabell.

CTRL+ALT+R

Opprett en rad over den gjeldende i en tabell.

ENTER, når markøren er i begynnelsen av en hvilken som helst rad, bortsett fra den første raden

Opprette en ny celle.

TAB-tasten i den siste cellen i tabellen

Slett gjeldende tomme rad i en tabell.

Slett, og slett deretter på nytt når markøren er i begynnelsen av raden

Til toppen av siden

Merk notater og objekter

Hvis du vil

Trykk

Merke alle elementer på gjeldende side.

CTRL + A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du CTRL + A på nytt.

Merk til slutten av linjen.

SKIFT+END

Gå til og velg side tittelen.

Ctrl+Shift+T

Avbryt disposisjonen eller side merkingen.

ESC

Flytte gjeldende eller valgte avsnitt opp.

Alt+Shift+Pil opp

Flytte gjeldende eller merkede avsnitt ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Øk avsnittets inn rykk.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Reduser avsnittets inn rykk.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Merk gjeldende avsnitt og underordnede avsnitt.

CTRL+SKIFT+BINDESTREK (-)

Slett det merkede notatet eller objektet.

DELETE

Gå til begynnelsen av linjen.

Home

Gå til slutten av linjen.

END

Flytte til forrige side som er besøkt.

ALT + pil venstre

Gå til den neste siden du besøkte, om mulig.

ALT + pil høyre

Opprette en ny lyd innspilling.

Ctrl+Alt+A

Spill av det valgte lyd opptaket.

CTRL+ALT+P

Stopp avspilling av lyd innspilling.

CTRL+ALT+S

Hopp over gjeldende lyd opptak bakover med ti sekunder.

CTRL+ALT+Y

Hopp over gjeldende lyd opptak bakover med fem minutter.

CTRL+ALT+T

Hopp over gjeldende lyd innspilling fremover med ti sekunder.

CTRL+ALT+U

Hopp over gjeldende lyd opptak fremover med 5 minutter.

Ctrl+Alt+I

Til toppen av siden

Kode notater

Hvis du vil

Trykk på

Bruke, merke av for eller fjerne merket for gjøremål -koden.

CTRL+1

Bruke eller fjerne viktig -koden.

CTRL+2

Bruke eller fjerne spørsmål -merket.

CTRL+3

Bruke eller fjerne merket for Husk til senere .

CTRL+4

Bruke eller fjerne definisjon -koden.

CTRL+5

Bruke eller fjerne uthevings koden.

CTRL+6

Bruke eller fjerne kontakt merket.

CTRL+7

Bruke eller fjerne adresse -koden.

CTRL+8

Bruke eller fjerne Telefon nummer koden.

CTRL+9

Fjern alle notatmerker fra de merkede notatene.

CTRL+0

Til toppen av siden

Bruke disposisjoner

Hvis du vil

Trykk på

Vise til og med nivå 1.

ALT+SKIFT+1

Utvide til nivå 2.

ALT+SKIFT+2

Utvide til nivå 3.

ALT+SKIFT+3

Utvide til nivå 4.

ALT+SKIFT+4

Utvide til nivå 5.

ALT+SKIFT+5

Utvide til nivå 6.

ALT+SKIFT+6

Utvide til nivå 7.

ALT+SKIFT+7

Utvid til nivå 8.

ALT+SKIFT+8

Utvide til nivå 9.

ALT+SKIFT+9

Vis alle nivåer.

ALT+SKIFT+0

Øke inn rykket med ett nivå.

TABULATOR-tasten

Redusere inn rykket med ett nivå.

SKIFT+TAB

Utvid en skjult disposisjon.

ALT+SKIFT+PLUSSTEGN (+)

Skjul en utvidet disposisjon.

ALT+SKIFT+MINUSTEGN (-)

Til toppen av siden

Angi språkinnstillinger

Obs!: Hvis du vil endre skrive retningen i notatene, må du først aktivere ett eller flere høyre-mot-venstre-språk i verktøyet språk innstillinger for Microsoft Office .

Hvis du vil

Trykk på

Angi skrive retning fra venstre mot høyre.

CTRL + venstre SKIFT

Angi skrive retning fra høyre mot venstre.

CTRL + høyre SKIFT

Øke innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

TABULATOR-tasten

Reduser innrykk med ett nivå i tekst fra høyre mot venstre.

SKIFT+TAB

Til toppen av siden

Arbeide med sider

Hvis du vil

Trykk på

Aktivere eller deaktivere full side visning.

F11

Åpne et nytt OneNote-vindu.

CTRL + M

Vis eller skjul fanene i en sidegruppe.

CTRL + SKIFT + stjerne (*)

Aktiver/deaktiver visning for tilgjengelighets kontroll .

CTRL+SKIFT+F

Skriv ut gjeldende side.

CTRL+P

Legg til en ny side på slutten av den merkede inndelingen.

CTRL+N

Øke bredden på sidefanestolpen.

Ctrl + Skift + venstre klamme parentes ([)

Reduser bredden på sidefanestolpen.

Ctrl + Skift + høyre hake parentes (])

Opprett en ny side på samme nivå, under gjeldende side-fanen.

CTRL+ALT+N

Opprett en ny under side under gjeldende side.

CTRL+ALT+SHIFT+N

Merk alle elementer.

CTRL + A

Hvis du vil utvide utvalget, trykker du CTRL + A på nytt.

Merk gjeldende side.

CTRL+ALT+G

Flytt den merkede siden opp.

Alt+Shift+Pil opp

Flytt den merkede siden ned.

ALT+SKIFT+PIL NED

Flytt markøren til side tittelen.

Ctrl+Shift+T

Rulle opp på gjeldende side.

PGUP

Rulle nedover på gjeldende side.

PAGE DOWN

Rull til øverst på gjeldende side.

CTRL+HOME

Rull til nederst på gjeldende side.

CTRL+END

Gå til neste avsnitt.

CTRL+PIL NED

Gå til forrige avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Gå til neste notatbeholder.

ALT+Pil ned

Gå til begynnelsen av linjen.

HOME

Gå til slutten av linjen.

END

Gå tilbake til den sist besøkte siden.

ALT + pil venstre

Gå fremover til den neste besøkte siden.

ALT + pil høyre

Zoom inn.

Ctrl + Alt + pluss tegn (+ på det numeriske tastaturet)

Ctrl + Alt + Skift + pluss tegn (+)

Zoom ut.

Ctrl + Alt + minus tegn (– på det numeriske tastaturet)

Ctrl + Alt + Skift + binde strek (-)

Synkronisere notat blokken.

Obs!: Når OneNote kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Du trenger ikke tenke på å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Til toppen av siden

Arbeide med notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk på

Åpne en notatblokk.

CTRL+O

Opprett en ny inndeling.

CTRL+T

Gå til neste inndeling.

CTRL+TAB

Gå til forrige inndeling.

CTRL+SKIFT+TAB

Gå til neste side i inndelingen.

CTRL+PGDN

Gå til forrige side i inndelingen.

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i inndelingen.

ALT+HOME

Gå til den siste siden i inndelingen.

ALT+END

Flytt eller kopier gjeldende side.

CTRL+ALT+M

Plasser fokus på gjeldende sidefane.

CTRL+ALT+G

Plasser fokus på gjeldende inndelingsfane.

CTRL+SKIFT+G

Bytte til en annen notat blokk i navigasjons feltet.

CTRL+G, trykk deretter på PIL NED eller PIL OPP for å velge en annen notatblokk, og trykk deretter på ENTER

Åpne hurtig menyen for gjeldende inndeling.

CTRL+SKIFT+G, SKIFT+F10

Til toppen av siden

Søke i notater

Hvis du vil

Trykk på

Åpne en søke boks for å søke i alle åpne notat blokker.

CTRL+E eller CTRL+F

Forhåndsvis neste resultat mens du søker etter alle notatblokker.

Pil ned

Gå til det valgte resultatet mens du søker i alle notat blokker.

ENTER

Endre søkeomfanget.

CTRL + E, tab-tast, tab-tast, pil ned

Forkast søket og gå tilbake til siden.

ESC

Toppen av siden

Dele notater

Hvis du vil

Trykk på

Åpne del -ruten.

CTRL+SKIFT+E

Synkronisere gjeldende notat blokk.

CTRL+S

SKIFT+F9

Synkroniser alle notatblokker

F9

Merke gjeldende side som lest eller ulest.

CTRL+Q

Til toppen av siden

Beskytte notater

Hvis du vil

Trykk

Lås alle passordbeskyttede inndelinger.

CTRL+ALT+L

Til toppen av siden

Se også

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Denne artikkelen inneholder hurtig tastene for OneNote for Mac.

Obs!: 

 • Innstillingene i enkelte versjoner av macOS og noen verktøy programmer kan være i konflikt med hurtig taster og funksjons taste operasjoner i Office for Mac. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer taste tilordningen for en hurtig tast, kan du se Hjelp for Mac for din versjon av macOS, program programmet eller henvise til snarveis konflikter.

 • Hvis du ikke finner en hurtig tast som dekker dine behov, kan du opprette en egen definert hurtig tast. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du gå til opprette en egen definert hurtig tast for Office for Mac.

 • Mange av hurtig tastene som bruker CTRL-tasten på et Windows-tastatur, fungerer også med kontroll-tasten i OneNote for Mac. Men ikke alle gjør dette.

 • Hvis du raskt vil finne en snarvei i denne artikkelen, kan du bruke søk. Trykk på Kommando + F, og skriv deretter inn søke ordene.

Hvis du vil ha den beste opplevelsen ved å bruke tastaturet med båndet, kan du aktivere tastaturet for å få tilgang til alle kontroller.

 1. Hvis du vil åpne system innstillingene, trykker du KOMMANDO + mellomrom, skriver inn system valgog trykker ENTER.

 2. Hvis du vil gå til tastatur innstillinger, skriver du inn tastatur og trykker ENTER.

 3. Trykk på Ctrl + F7 i kategorien snarveier for å endre innstillingen for full tastatur tilgang fra tekst bokser og lister bare til alle kontroller.

I dette emnet

Vanlige hurtigtaster

Denne tabellen viser de mest brukte hurtig tastene i OneNote for Mac.

Hvis du vil

Trykker du

Opprette en ny side.

KOMMANDO + N

Angre forrige handling.

KOMMANDO + Z

Gjør om mulig den forrige handlingen.

KOMMANDO + Y

Klippe ut merket innhold til utklipp stav len.

KOMMANDO + X

Kopier det merkede innholdet til utklipp stav len.

KOMMANDO + C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

KOMMANDO + V

Åpne en notatblokk.

KOMMANDO + O

Skriv inn full skjerm modus.

KOMMANDO + Ctrl + F

Lukk gjeldende notat blokk.

KOMMANDO + Skift + W

Synkroniser denne notatblokken.

KOMMANDO + S

Synkroniser alle notatblokker

KOMMANDO + SKIFT + S

Merke alle elementer på gjeldende side.

KOMMANDO + A

Hvis du vil utvide valg området, trykker du KOMMANDO + A på nytt.

Velge sidetittelen.

KOMMANDO + SKIFT + T

Øk avsnittets inn rykk.

TAB-tasten når du er på slutten av en linje

KOMMANDO + høyre hake parentes (])

Reduser avsnittets inn rykk.

Skift + Tab, når på slutten av en linje

KOMMANDO + venstre hake parentes ([)

Zoom inn.

KOMMANDO + pluss tegn (+)

Zoom ut.

KOMMANDO + minus tegn (-)

Tilbakestille zoom forstørrelsen.

KOMMANDO + 0

Skjul en utvidet disposisjon.

CTRL + SKIFT + pluss tegn (+)

Utvid en skjult disposisjon.

CTRL + SKIFT + minus tegn (-)

Åpne den valgte koblingen.

Skift+Enter

Kopier den valgte formateringen.

KOMMANDO + Tilvalg + C

Lim inn den kopierte formateringen.

KOMMANDO + Tilvalg + V

Søke etter tekst på siden.

KOMMANDO + F

Søke etter tekst i alle åpne notat blokker.

KOMMANDO + Tilvalg + F

Start diktering.

FN, FN

Til toppen av siden

Navigere på sidene

Hvis du vil

Trykk på

Gå ett ord mot venstre.

TILVALG+pil venstre

Flytte ett ord til høyre.

TILVALG+pil høyre

Gå til begynnelsen av linjen.

KOMMANDO + pil venstre

Gå til slutten av linjen.

KOMMANDO + pil høyre

Flytt opp ett avsnitt.

KOMMANDO + pil opp

TILVALG+pil opp

Flytt ned ett avsnitt.

KOMMANDO + pil ned

TILVALG+pil ned

Rulle oppover på gjeldende side.

PGUP

Rulle nedover på gjeldende side.

PGDN

Gå til toppen av gjeldende side.

Kommando + pil opp

Gå til nederst på gjeldende side.

Kommando + pil ned

Flytte markøren opp på gjeldende side, eller utvide siden opp.

KOMMANDO + Tilvalg + Pil opp

Flytte markøren ned på gjeldende side, eller utvide siden nedover.

KOMMANDO + Tilvalg + Pil ned-tasten

Flytte markøren til venstre på gjeldende side, eller utvide siden til venstre.

KOMMANDO + Tilvalg + Pil venstre

Flytte markøren til høyre på gjeldende side, eller utvide siden til høyre.

KOMMANDO + Tilvalg + Pil høyre

Til toppen av siden

Rediger tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk på

Klippe ut merket innhold til utklipp stav len.

KOMMANDO + X

Kopier det merkede innholdet til utklipp stav len.

KOMMANDO + C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

KOMMANDO + V

Kopier den valgte formateringen.

KOMMANDO + Tilvalg + C

Lim inn den kopierte formateringen.

KOMMANDO + Tilvalg + V

Begynne å opprette en punkt liste.

Stjerne (*), mellomrom

Obs!: Hvis du vil sette inn et enkelt punkt i teksten, trykker du på Tilvalg + 8

Begynn å opprette en nummerert liste.

Skriv inn 1. og trykk på mellomrom

KOMMANDO + skrå strek (/)

Fremheve det valgte listeelementet (innrykk).

KOMMANDO + høyre hake parentes (])

Senke det valgte listeelementet (redusere innrykket).

KOMMANDO + venstre hake parentes ([)

Bruke hevet skrift formatering.

KOMMANDO + Skift + Tilvalg + likhets tegn (=)

Bruke senket tekst formatering.

KOMMANDO + Tilvalg + likhets tegn (=)

Sette inn et linjeskift.

Skift+Enter

Sette inn gjeldende dato.

KOMMANDO + D

Sette inn gjeldende dato og klokkeslett.

KOMMANDO + SKIFT + D

Sette inn formler (eller konvertere den merkede teksten til en matematisk formel).

Kontroll + likhets tegn (=)

Søke etter den merkede teksten ved hjelp av oppgave ruten smart oppslag .

KOMMANDO + Ctrl + Tilvalg + L

Sette inn emoji.

KOMMANDO + Ctrl + mellomrom

Slette tegnet til venstre for markøren.

Slett

Slette tegnet til høyre for markøren.

FN + Delete

Slette ordet til venstre for markøren.

Tilvalg + Delete

Slette ordet til høyre for markøren.

FN + Tilvalg + Delete

Option + del

Flytt opp merkede avsnitt.

KOMMANDO + Skift + Pil opp

Flytte ned merkede avsnitt.

KOMMANDO + Skift + Pil ned

Reduser avsnittets inn rykk.

KOMMANDO + Skift + Pil venstre

Flytte det merkede bildet eller objektet opp.

KOMMANDO + Tilvalg + Pil opp

Flytte det merkede bildet eller objektet ned.

KOMMANDO + Tilvalg + Pil ned-tasten

Til toppen av siden

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk på

Opprette en tabell.

TAB-tasten når du har skrevet inn en ny linje med tekst

Opprette en ny kolonne i en tabell med én enkelt rad.

TABULATOR-tasten

Opprette en annen tabell rad.

Returner, når du bruker den siste cellen i en tabell.

Obs!: Trykk på ENTER på nytt for å fullføre tabellen.

Opprette en tabellkolonne til høyre for gjeldende kolonne.

KOMMANDO + Tilvalg + R

Opprette en tabellkolonne til venstre for gjeldende kolonne.

KOMMANDO + Tilvalg + E

Opprette en tabell rad under den gjeldende raden.

KOMMANDO + ENTER

Opprette et nytt avsnitt i samme celle.

Tilvalg + ENTER

Til toppen av siden

Arbeide med notatblokker og inndelinger

Hvis du vil

Trykk

Veksle mellom inndelinger i en notatblokk.

KOMMANDO + Skift + venstre klamme parentes ({) eller høyre klamme parentes (})

Veksle mellom sider i en inndeling.

 1. Start med markøren på en side.

 2. Trykk KOMMANDO + CTRL + G for å flytte fokus til side listen.

 3. Trykk på opp-eller pil ned-tasten for å velge forrige eller neste side i inndelingen, eller KOMMANDO + PGUP eller PgDn.

Åpne andre notatblokker eller opprett nye.

KOMMANDO + O

Vise listen over åpne notatblokker.

Ctrl+G

Opprette en ny notatblokkside.

KOMMANDO + N

Åpne innstillingene for OneNote-appen.

KOMMANDO + komma (,)

Flytt siden til en annen plassering.

KOMMANDO + Skift + M

Kopier siden til en annen plassering.

KOMMANDO + SKIFT + C

Flytt eller Kopier siden på nytt til den siste valgte inndelingen.

KOMMANDO + Tilvalg + T

Angi fullskjermmodus.

KOMMANDO + Ctrl + F

Synkroniser denne notatblokken.

KOMMANDO + S

Synkroniser alle notatblokker

KOMMANDO + SKIFT + S

Flytte tastatur fokuset til side listen.

KOMMANDO + CTRL + G

Flytte tastatur fokuset til inndelings listen.

Ctrl+Skift+G

Til toppen av siden

Se også

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Denne artikkelen inneholder hurtig tastene for OneNote for nettet.

Obs!: 

 • Hvis du raskt vil finne en snarvei i denne artikkelen, kan du bruke søk. Trykk CTRL + F, og skriv deretter inn søke ordene.

 • Når du bruker OneNote for nettet, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nett leser. Siden OneNote for nettet kjører i nett leseren, er hurtig tastene forskjellig fra de i skrive bords programmet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL + O (åpne) gjelder også for nett leseren – ikke OneNote for nettet.

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office for nettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

I dette emnet

Navigere i båndet og rutene i lese visning

Hvis du vil

Trykk på

Hopp fra notat blokk navigasjon til nett leser felt.

SKIFT+F6

Flytte mellom bånd kommandoer.

TABULATOR-tasten

Utføre den valgte kommandoen på båndet.

ENTER

Rulle opp eller ned på en side.

PGUP eller PGDN

Bla fremover gjennom notat blokken (i Internet Explorer).

CTRL+PGDN

Bla bakover gjennom notat blokken (i Internet Explorer).

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i en inndeling.

Alt+Side opp

Gå til den siste siden i en inndeling.

Alt+Side ned

Vise den valgte inndelingen.

ENTER, når du er i inndelingen

Til toppen av siden

Navigere i båndet og rutene i redigerings visning

Hvis du vil

Trykk på

Åpne en bestemt side.

CTRL + F6 til du kommer til side listen, og trykk deretter TAB-tasten for å plassere fokus på forskjellige sider. Trykk på ENTER for å velge en side.

Aktivere en annen bånd fane.

CTRL + F6 til du kommer til båndet, og trykk deretter TAB-tasten for å flytte mellom bånd fanene, og trykk ENTER for å velge.

Flytte mellom bånd kommandoer.

TAB-tasten når du er på et bånd

Aktiver kommandoen for valgt bånd.

ENTER

Bla fremover gjennom notat blokken i Internet Explorer.

CTRL+PGDN

Bla bakover gjennom notat blokken i Internet Explorer.

CTRL+PGUP

Gå til den første siden i en inndeling.

Alt+Side opp

Gå til den siste siden i en inndeling.

Alt+Side ned

Flytte gjeldende side opp eller ned.

Alt + Skift + Pil opp

Pil ned

Til toppen av siden

Navigere på sidene

Hvis du vil

Trykk på

Flytte markøren fra tittel området til side teksten.

TABULATOR-tasten

ENTER

Flytte markøren ett ord mot høyre.

CTRL+PIL HØYRE

Flytt markøren ett ord til venstre.

CTRL+PIL VENSTRE

Flytte markøren opp ett avsnitt.

CTRL+PIL OPP

Flytte markøren ned med ett avsnitt.

CTRL+PIL NED

Flytte markøren til begynnelsen av linjen.

Home

Flytte markøren til slutten av linjen.

END

Flytte markøren til begynnelsen av side teksten.

CTRL+HOME

Flytte markøren til slutten av siden.

CTRL + END

Flytt markøren til tittel området.

PGUP eller CTRL + a, Ctrl + A, TAB-tasten til tittelen er valgt

Til toppen av siden

Merke tekst og grafikk

Hvis du vil

Trykk på

Merk tekst.

Skift+piltaster

Merk ordet til høyre.

CTRL + SKIFT + Pil høyre

Merke ordet til venstre.

CTRL + SKIFT + Pil venstre

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av avsnittet.

Skift+Home

Merke fra gjeldende posisjon til slutten av avsnittet.

SKIFT + END

Merke fra gjeldende posisjon til begynnelsen av disposisjonen.

SKIFT+CTRL+HOME

Velg fra gjeldende posisjon til slutten av disposisjonen.

SKIFT + CTRL + END

Utvide det merkede området.

Ctrl + A for å utvide det merkede området til hele avsnittet, omrisset og siden.

Til toppen av siden

Redigere innhold

Hvis du vil

Trykk på

Klippe ut merket innhold til utklipp stav len.

CTRL+X

Kopier det merkede innholdet til utklipp stav len.

CTRL+C

Lime inn innholdet fra utklippstavlen.

CTRL+V

Sett inn en hyperkobling.

CTRL+K

Angre forrige handling.

CTRL+Z

Gjør om mulig den forrige handlingen.

CTRL+Y

Flytte til det neste feil stavede ordet.

ALT+F7

Opprette en ny disposisjon.

CTRL+SKIFT+F

Flytte fra én disposisjon til en annen.

Ctrl + A, Ctrl + A, tab-tast

Synkronisere notat blokken.

Obs!: Når OneNote for nettet kjører, lagres notatene automatisk når du endrer dem. Du trenger ikke tenke på å lagre notater manuelt.

CTRL+S

Toppen av siden

Arbeide med tabeller

Hvis du vil

Trykk på

Opprette en ny celle.

TAB-tasten i den siste cellen i tabellen

Sette inn en rad under gjeldende rad.

CTRL + ENTER, når du er i en tabell celle

Obs!: Når en celle, kolonne eller rad er merket, justeres innholdet i de merkede cellene. Når en tabell er valgt, justeres tabellen, men dette berører ikke justeringen innad i cellene.

Til toppen av siden

Formatere tekst

Hvis du vil

Trykk på

Bruk fet formatering.

CTRL+B

Bruke kursiv formatering.

CTRL+I

Bruke understrekformatering.

CTRL+U

Opprette en punkt liste.

CTRL+PUNKTUM (.)

Opprette en nummerert liste.

CTRL + skrå strek (/)

CTRL+SKIFT+O

Juster avsnittet til venstre.

CTRL + L

Juster avsnittet til høyre.

CTRL + R

Midt stille avsnittet.

CTRL + E

Øk avsnittets inn rykk.

ALT+SKIFT+PIL HØYRE

Reduser avsnittets inn rykk.

ALT+SKIFT+PIL VENSTRE

Til toppen av siden

Kode notater

Hvis du vil

Trykk på

Bruke, merke av for eller fjerne merket for gjøremål -koden.

CTRL+1

Bruke eller fjerne viktig -koden.

CTRL+2

Bruke eller fjerne spørsmål -merket.

CTRL+3

Bruke eller fjerne merket for Husk til senere .

CTRL+4

Bruke eller fjerne definisjon -koden.

CTRL+5

Bruke eller fjerne uthevings koden.

CTRL+6

Bruke eller fjerne kontakt merket.

CTRL+7

Bruke eller fjerne adresse -koden.

CTRL+8

Bruke eller fjerne Telefon nummer koden.

CTRL+9

Fjern alle notatmerker fra de merkede notatene.

CTRL+0

Til toppen av siden

Se også

Bruke en skjerm leser til å utforske og navigere i OneNote

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i OneNote

Teknisk kundestøtte for personer med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!:  Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig? Her er den engelske artikkelen for referanse.

Trenger du mer hjelp?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×