Relaterte emner
×
Logg på med Microsoft
Logg på, eller opprett en konto.
Hei,
Velg en annen konto.
Du har flere kontoer
Velg kontoen du vil logge på med.

Obs!: Dette emnet beskriver funksjoner i den nye Yammer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen i klassisk Yammer, kan du se vise gruppe innsikter i Yammer.

Med en innsikt i Yammer-fellesskapet kan du måle fellesskapets rekkevidde og engasjement. Du kan finne ut mer om personer, samtaler og spørsmål & svar som utgjør fellesskapet.

Slik ser du fellesskaps innsikt i Yammer

Skjerm bilde som viser fellesskaps innsikt i Yammer etter at brukeren klikker se mer

 1. Gå til Yammer.com i en nett leser, og gå til et fellesskap.

 2. Klikk om under fellesskaps bildet for å åpne om-siden. Du kan se et sammendrag av fellesskaps innsikt som uthever to mål: aktive personer og meldinger som er lagtinn. Du kan finne mer informasjon om metrikkene nedenfor.

  Skjerm bilde som viser Yammer fellesskaps innsikt med se mer-knappen

 3. Hvis du vil se hele fellesskapets innsikt opplevelse, klikker du se mer. Oversikts delen på siden for fellesskaps innsikt vises.

  Skjerm bilde som viser oversikten over fellesskaps innsikt i Yammer

Slik velger du en tids periode for fellesskaps innsikt

Fellesskaps innsikter er tilgjengelige for to tids perioder: siste 7 dager og siste 28 dager. Du kan velge en tids periode fra rulle gardin listen. Alle innsikter tilbys for tids sonen UTC.

Slik leser du fellesskaps innsikt

Oversikts delen av fellesskaps innsikter viser innsikt i personer og den nederste delen viser innsikt i innholdet.

Aktive personer

Denne delen gir innsikt om numrene og trendene for de aktive personene i fellesskapet. 

Skjerm bilde som viser innsikt for aktive personer i et Yammer-fellesskap

 1. Aktive personer-delen av kortet viser hvor mange personer som er aktive i fellesskapet og tendenser sammenlignet med den forrige perioden (7 dager eller 28 dager). Aktivitet refererer til postering, lesing eller å fungere på nytt fra fellesskapet i løpet av de siste 7 dagene eller 28 dagene.

 2. Bla over linje grafen for å se antall aktive personer i fellesskapet.

Aktive medlemmer og ikke-medlemmer

Delen aktive medlemmer viser aktiviteten til personer som er medlemmer av fellesskapet. Den aktive ikke-medlem delen viser innsikt om personer som samhandler i fellesskapet, men som ikke er medlemmer. Denne aktiviteten omfatter å legge inn meldinger, lese meldinger og arbeide med meldinger, for eksempel klikke lik eller Takk.

Skjerm bilde som viser innsikt for aktive medlemmer i et Yammer-fellesskap

 1. Disse numrene angir prosent andelen av aktive medlemmer og aktive ikke-medlemmer i fellesskapet i løpet av den valgte tids perioden.

 2. Stolpene viser hvor mange av de aktive medlemmene eller ikke-medlemmene som er postert, lest eller reagert på én eller flere meldinger i fellesskapet.
  Hvis du flytter markøren over disse stolpene, får du et verktøy tips som angir antall aktive fellesskaps medlemmer eller ikke-medlemmer som har blitt lagt inn, lest eller likte én eller flere meldinger i fellesskapet.

Innholds aktivitet

Den nederste delen har tre kort som gir trender for innholds aktiviteter som er lagt ut, lest og likte meldinger i fellesskapet.

Skjerm bilde som viser innsikt på innholds aktivitet i et Yammer-fellesskap

 1. Antall meldinger som er lagt inn i fellesskapet i løpet av den valgte perioden.

 2. Endring-indikatoren viser hvordan aktivitets mengden som ble endret fra forrige periode.

 3. De stablede Kol onnene representerer mengden aktivitet som utføres av både fellesskaps medlemmer og ikke-medlemmer. For de siste 7 dagene og siste 28 dager periodene er disse Kol onnene delt opp etter dag. For de siste 12 måneds periodene er disse Kol onnene inndelt etter måned.

 4. Antall fellesskaps meldinger som ble lest i løpet av den valgte perioden. Hvis du holder pekeren over de stablede Kol onnene, får du et verktøy tips som viser det totale aktivitets beløpet sammen med mengden aktivitet i fellesskaps medlemmer og ikke-medlemmer.

 5. Antall fellesskaps meldinger som ble reagert på i løpet av den valgte perioden.

Hvem kan se fellesskaps innsikt i Yammer?

For offentlige fellesskap kan et medlem av Yammer-nettverket se innsiktet.

For private fellesskap kan bare medlemmer av fellesskapet se innsiktet.

Slik eksporterer du fellesskaps innsikt

Informasjon om fellesskaps innsikt kan eksporteres til CSV for tre tids perioder: siste 7 dager, siste 28 dager og siste 365 dager.

 1. Gå til siden for fellesskaps innsikt for fellesskapet.

 2. Velg siste 7 dager, siste 28 dager eller siste 365 dager.

 3. Klikk på Last ned-knappen.
  Skjerm bilde som viser nedlasting av innsikt-data for Yammer-fellesskap

 • Dato er dagen som målinger gis for. Alle påfølgende mål gjelder bare for denne dagen.

 • Aktive personer er antall personer som har lagt inn, lest eller likt en melding i fellesskapet.

 • Aktive medlemmer er antall fellesskaps medlemmer som har lagt inn, lest eller reagert på en melding i fellesskapet.

 • Medlemmer som har lagt inn meldinger , er antall fellesskaps medlemmer som har lagt inn én eller flere meldinger i fellesskapet.

 • Medlemmer som reagerte på meldinger , er antallet fellesskaps medlemmer som reagerte på én eller flere meldinger i fellesskapet.

 • Medlemmer som leste meldinger er antallet fellesskaps medlemmer som leser én eller flere meldinger i fellesskapet.

 • Aktive ikke-medlemmer er antall personer som ønske at ble med i fellesskapet, men som har blitt lagt inn, lest eller reagert på en melding.

 • Ikke-medlemmer som har lagt inn meldinger , er antallet personer som ønske at ble med i fellesskapet, men lagt til én eller flere meldinger.

 • Ikke-medlemmer som reagerte på meldinger , er antallet personer som ønske at ble med i fellesskapet, men reagert på én eller flere meldinger.

 • Ikke-medlemmer som leste meldinger er antallet personer som ønske at ble med i fellesskapet, men lest én eller flere meldinger.

 • Ikke-medlemmer som likte meldinger , er antallet personer som ønske at ble med i fellesskapet, men som likte én eller flere meldinger.

 • Meldinger som legges inn, er antall meldinger som er postert i fellesskapet.

 • Meldinger som er lagt inn av medlemmer , er antall meldinger som er lagt inn av fellesskaps medlemmer.

 • Meldinger som er lagt inn av ikke-medlemmer , er antall meldinger som er lagt inn av medlemmer utenfor fellesskapet.

 • Meldinger lest er antall fellesskaps samtaler som ble lest.

 • Meldinger lest av medlemmer er antall meldinger som er lest av fellesskaps medlemmer.

 • Meldinger lest av ikke-medlemmer er antall meldinger som er lest av medlemmer utenfor fellesskapet.

 • Meldinger som er likt, er antall fellesskaps meldinger som er likt.

 • Meldinger som er likt av medlemmer , er antall meldinger som er likt av fellesskaps medlemmer.

 • Meldinger som er likt med ikke-medlemmer , er antall meldinger som er likt av medlemmer utenfor fellesskapet.

 • Meldinger som er reagert på , er antall fellesskaps meldinger som har reaksjoner.

 • Meldinger som er reagert på , er antallet meldinger som er reagert på av medlemmer i fellesskapet.

 • Meldinger som er reagert på av ikke-medlemmer, er antall meldinger som er reagert på medlemmer av ikke-fellesskapet.

 • Spørsmål som stilles er antall spørsmål som stilles i fellesskapet.

 • Totalt antall svar er antall svar på spørsmål som er mottatt i fellesskapet.

 • Spørsmål merket som beste svar er antall spørsmål som er merket som beste svar i fellesskapet.

Hvem kan se fellesskaps innsikt i Yammer?

For offentlige fellesskap kan et medlem av Yammer-nettverket se innsiktet.

For private fellesskap kan bare medlemmer av fellesskapet se innsiktet.

VANLIGE spørsmål

Spørsmål: hvor ofte er fellesskaps innsikter oppdatert?  

Svar: antall sju dager og 28 dager oppdateres daglig. Årlige antall oppdateres ukentlig og teller bare opp til den siste fullstendige måneden.

For nye fellesskap, og i løpet av januar betyr det at de sju dag-og 28-dagers antallet kan være høyere enn det årlige antallet siden de oppdateres oftere.

Spørsmål: hvor kan jeg finne rapporter for Yammer-aktivitet for hele nettverket?  

Svar: Bruk instrument bordet forMicrosoft 365 bruks rapportering, som inneholder rapporten for Yammer-aktivitet, rapport for Yammer-fellesskap og bruks rapport for Yammer-enheter. Disse rapportene er tilgjengelige for alle i organisasjonen med rollen Microsoft 365 rapporter leser.  Hvis du vil ha tilgang til disse rapportene i Microsoft 365, går du til > bruks rapport for administrator >velger en rapport.

Sp.: er fellesskaps innsikter tilgjengelig for eksterne, ikke-Microsoft 365 tilkoblet og alle firma fellesskapene?

A: fellesskaps innsikter er tilgjengelig for eksterne og ikke-Microsoft 365 tilkoblede fellesskap. De er også tilgjengelige for alle selskaper og alle nettverks fellesskap.

Se også

Administrere et Yammer-fellesskap

Bli med i og Opprett et fellesskap i Yammer

Administrere Yammer-fellesskaps medlemmer

Bruke og administrere Yammer-fellesskaps ressurser

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Var denne informasjonen nyttig?

Hvor fornøyd er du med språkkvaliteten?
Hva påvirket opplevelsen din?
Når du trykker på Send inn, blir tilbakemeldingen brukt til å forbedre Microsoft-produkter og -tjenester. IT-administratoren kan samle inn disse dataene. Personvernerklæring.

Takk for tilbakemeldingen!

×