Wat is nieuw: gewijzigde functies in Excel

Verschillende Excel-functies zijn bijgewerkt, hebben een nieuwe naam gekregen of zijn toegevoegd aan de functiebibliotheek in Excel 2010 voor een hogere functienauwkeurigheid, een consistente functionaliteit die voldoet aan de verwachtingen en functienamen die de functionaliteit beter beschrijven.

Functies die een andere naam hebben gekregen blijven beschikbaar onder hun oude naam voor compatibiliteit met eerdere versies.

In dit artikel

Functies met verbeteringen van de nauwkeurigheid

Voor de volgende functies zijn algoritmewijzigingen geïmplementeerd om de nauwkeurigheid en prestatie van de functie te verbeteren. Zo is er bijvoorbeeld voor de functie BETAVERD een nieuw algoritme geïmplementeerd om de nauwkeurigheid van deze functie te verbeteren. De functie REST maakt nu gebruik van nieuwe algoritmen om zowel de nauwkeurigheid als de snelheid van de functie te verbeteren en de functie ASELECT gebruikt nu een nieuw algoritme voor willekeurige getallen.

Verbeterde functie

Functiecategorie

BOOGSINH, functie

Wiskundige en trigonometrische functies (overzicht)

BETA.VERD, functie, BETAVERD, functie

Statistische functies (overzicht) , Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

BETA. INV, functie, BETAINV, functie

Statistische functies (overzicht) , Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

BINOM.VERD, functie, BINOMIALE.VERD, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

BINOMIALE.INV, functie, CRIT.BINOM, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

CHIKW.INV.RECHTS, functie, CHI.KWADRAAT.INV, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

CHIKW.TEST, functie, CHI.TOETS, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

CONVERTEREN, functie

Technische functies (overzicht)

CUM.RENTE, functie

Financiële functies (overzicht)

CUM.HOOFDSOM, functie

Financiële functies (overzicht)

FOUTFUNCTIE, functie

Technische functies (overzicht)

FOUT.COMPLEMENT, functie

Technische functies (overzicht)

F.VERD.RECHTS, functie, F.VERD, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

F.INV.RECHTS, functie, F.INVERSE, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

DUBBELE.FACULTEIT, functie

Wiskundige en trigonometrische functies (overzicht)

GAMMA.VERD, functie, GAMMA.VERDELING, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

GAMMA.INV, functie, GAMMA.INVERSE, functie

Statistische functies (overzicht)

Compatibiliteitsfuncties

GAMMA.LN, functie

Statistische functies (overzicht)

MEETK.GEM, functie

Statistische functies (overzicht)

HYPER.GEO.VERD, functie, HYPERGEO.VERD, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

C.LOG2, functie

Technische functies (overzicht)

C.MACHT, functie

Technische functies (overzicht)

IBET, functie

Financiële functies (overzicht)

IR, functie

Financiële functies (overzicht)

LIJNSCH, functie

Statistische functies (overzicht)

LOGNORM.VERD, functie, LOG.NORM.VERD, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

LOG.NORM.INV, functie, LOGNORM.INV, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

REST, functie

Wiskundige en trigonometrische functies (overzicht)

NEGBINOM.VERD, functie, NEG.BINOM.VERD, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

NOM.VERD, functie, NORM.VERD, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties

NORM.INV, functie, NORM.INV, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties

NORM.S.VERD, functie, STAND.NORM.VERD, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

NORM.S.INV, functie, STAND.NORM.INV, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

BET, functie

Financiële functies (overzicht)

PBET, functie

Financiële functies (overzicht)

POISSON.VERD, functie, POISSON, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

ASELECT, functie

Wiskundige en trigonometrische functies (overzicht)

STDEV.S, functie, STDEV, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

T.VERD.RECHTS, functie, T.VERD, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

T.VERD.2T, functie

Statistische functies (overzicht)

T.INV.2T, functie, T.INV, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

VAR.S, functie, VAR, functie

Statistische functies (overzicht), Compatibiliteitsfuncties (overzicht)

IR.SCHEMA, functie

Financiële functies (overzicht)

Naar boven

Functies met een andere naam

De volgende statistische functies hebben een andere naam gekregen, zodat ze meer in overeenstemming zijn met de functiedefinities uit de wetenschappelijke wereld en met andere functienamen in Excel. De nieuwe functienamen geven ook een nauwkeurigere beschrijving van hun functionaliteit. Aangezien de functie CRIT.BINOM bijvoorbeeld de inverse van de binomiale verdeling als resultaat geeft, is BINOM.INV een betere naam.

Sommige functies waarvan de naam is gewijzigd, zoals BETA.VERD, hebben een extra parameter gekregen, zodat u het type verdeling kunt opgeven (linkszijdige cumulatieve of kansdichtheid).

Voor compatibiliteit met eerdere versies van Excel zijn de functies nog steeds beschikbaar het hun oude naam in de categorie Compatibiliteitsfuncties (overzicht). Als compatibiliteit met eerdere versies echter niet vereist is, kunt u beter de functies met gewijzigde namen gebruiken.

Statistische functies met een gewijzigde naam

Functie met een gewijzigde naam

Compatibiliteitsfunctie

BETA.VERD, functie

BETAVERD, functie

BETA.INV, functie

BETAINV, functie

BINOM.VERD, functie

BINOMIALE.VERD, functie

BINOMIALE.INV, functie

CRIT.BINOM, functie

CHIKW.VERD.RECHTS, functie

CHI.KWADRAAT, functie

CHIKW.INV.RECHTS, functie

CHI.KWADRAAT.INV, functie

CHIKW.TEST, functie

CHI.TOETS, functie

BETROUWBAARHEID.NORM, functie

BETROUWBAARHEID, functie

COVARIANTIE.P, functie

COVARIANTIE, functie

EXPON.VERD.N, functie

EXPON.VERD, functie

F.VERD.RECHTS, functie

F.VERDELING, functie

F.INV.RECHTS, functie

F.INVERSE, functie

F.TEST, functie

F.TOETS, functie

GAMMA.VERD.N, functie

GAMMA.VERD, functie

GAMMA.INV.N, functie

GAMMA.INV, functie

HYPGEOM.VERD, functie

HYPERGEO.VERD, functie

LOGNORM.VERD, functie

LOG.NORM.VERD, functie

LOGNORM.INV, functie

LOG.NORM.INV, functie

MODUS.ENKELV, functie

MODUS, functie

NEGBINOM.VERD, functie

NEG.BINOM.VERD, functie

NORM.VERD, functie

NORM.VERD, functie

NORM.INV.N, functie

NORM.INV, functie

NORM.S.VERD, functie

STAND.NORM.VERD, functie

NORM.S.INV, functie

STAND.NORM.INV, functie

PERCENTIEL.INC, functie

PERCENTIEL, functie

PROCENTRANG.INC, functie

PERCENT.RANG, functie

POISSON.VERD, functie

POISSON, functie

KWARTIEL.INC, functie

KWARTIEL, functie

RANG.GELIJK, functie

RANG, functie

STDEV.P, functie

STDEVP, functie

STDEV.S, functie

STDEV, functie

T.VERD.2T, functie

T.VERD, functie

T.VERD.RECHTS, functie

T.VERD, functie

T.INV.2T, functie

T.INV, functie

T.TEST, functie

T.TOETS, functie

VAR.P, functie

VARP, functie

VAR.S, functie

VAR, functie

WEIBULL.VERD, functie

WEIBULL, functie

Z.TEST, functie

Z.TOETS, functie

Naar boven

Nieuwe functies

De volgende functies zijn toegevoegd aan de Excel-functiebibliotheek. Deze functies kunnen worden gebruikt in de huidige versie van Excel, maar zijn niet compatibel met eerdere versies van Excel. Als compatibiliteit met eerdere versies is vereist, kunt u de compatibiliteitscontrole uitvoeren, zodat u de benodigde wijzigingen kunt aanbrengen in het werkblad om fouten te voorkomen.

Nieuwe functie

Functiecategorie

Doel

NETWERKDAGEN.INTL, functie

Datum- en tijdfuncties (overzicht)

Geeft het aantal volledige werkdagen tussen twee datums met aangepaste weekendparameters

WERKDAG.INTL, functie

Datum- en tijdfuncties (overzicht)

Geeft het seriële getal van de datum voor of na een opgegeven aantal werkdagen, met aangepaste weekendparameters

AGGREGAAT, functie

Wiskundige en trigonometrische functies (overzicht)

Geeft een aggregaat in een lijst of een database als resultaat

AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG, functie

Wiskundige en trigonometrische functies (overzicht)

Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Ongeacht of het getal positief of negatief is, wordt het getal naar boven afgerond

ISO.AFRONDEN.BOVEN, functie

Wiskundige en trigonometrische functies (overzicht)

Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud

CHIKW.VERD, functie

Statistische functies (overzicht)

Geeft als resultaat de cumulatieve bèta-kansdichtheid

CHIKW.INV, functie

Statistische functies (overzicht)

Geeft als resultaat de cumulatieve bèta-kansdichtheid

BETROUWBAARHEID.T, functie

Statistische functies (overzicht)

Geeft als resultaat het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie met de Student T-verdeling.

COVARIANTIE.S, functie

Statistische functies (overzicht)

Geeft als resultaat de covariantie van een steekproef, het gemiddelde van de producten van deviaties voor elk paar gegevenspunten in twee gegevensverzamelingen.

FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG, functie

Technische functies (overzicht)

Geeft de foutfunctie als resultaat

FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG, functie

Technische functies (overzicht)

Geeft de complementaire FOUTFUNCTIE-functie als resultaat, geïntegreerd tussen x en oneindigheid

F.VERD, functie

Statistische functies (overzicht)

Geeft als resultaat de F-verdeling

F.INV, functie

Statistische functies (overzicht)

Geeft als resultaat de inverse van de F-verdeling

AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG, functie

Wiskundige en trigonometrische functies (overzicht)

Rondt een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal of het dichtstbijzijnde significante veelvoud. Ongeacht of het getal positief of negatief is, wordt het getal naar boven afgerond

GAMMA.LN.NAUWKEURIG, functie

Statistische functies (overzicht)

Geeft als resultaat de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, Γ(x)

MODUS.MEERV, functie

Statistische functies (overzicht)

Geeft als resultaat een verticale matrix van de meest voorkomende of meest herhaalde waarden in een matrix of een gegevensbereik.

PERCENTIEL.EXC, functie

Statistische functies (overzicht)

cumulatieve het k-percentiel van waarden in een bereik, waarbij k zich in het bereik 0..1, exclusief bevindt.

PROCENTRANG.EXC, functie

Statistische functies (overzicht)

Geeft als resultaat de positie, in procenten uitgedrukt (0..1, exclusief), van een waarde in de rangorde van een gegevensbereik.

KWARTIEL.EXC, functie

Statistische functies (overzicht)

Geeft als resultaat het kwartiel van een gegevensverzameling, gebaseerd op percentielwaarden van 0..1, exclusief.

RANG.GEMIDDELDE, functie

Statistische functies (overzicht)

Geeft als resultaat de rang van een getal in een lijst getallen

T.VERD, functie

Statistische functies (overzicht)

Geeft als resultaat de percentagepunten (kans) voor de Student T-verdeling

T.INV, functie

Statistische functies (overzicht)

Geeft als resultaat de T-waarde van de Student T-verdeling als functie van de kans en het aantal vrijheidsgraden.

Naar boven

Compatibiliteit met eerdere versies

Als u het werkblad moet delen met iemand die niet beschikt over Excel 2010, kunt u de compatibiliteitsfuncties gebruiken in plaats van de functies waarvan de naam is gewijzigd. In eerdere versies van Excel worden de oude namen herkend en geven de functies het verwachte resultaat.

Compatibiliteitsfuncties weergeven

Ga als volgt te werk om alle compatibiliteitsfuncties weer te geven:

  1. Ga op het tabblad Formules naar de groep Functiebibliotheek en klik op Functie invoegen.

  2. Klik in het vak Of selecteer een categorie op Compatibiliteit.

    Het dialoogvenster Functie invoegen

De juiste functie selecteren in het werkblad

Als u een functie gaat invoeren in het werkblad, worden zowel overeenkomende compatibiliteitsfuncties weergegeven als functies waarvan de naam is gewijzigd. Aan de pictogrammen kunt u zien welke functie u moet gebruiken.

voorbeeld van formule automatisch aanvullen

Controleren op compatibiliteitsproblemen

Zoals eerder vermeld in dit artikel, zijn nieuwe functies niet compatibel met eerdere versies van Excel. De nieuwe functies worden niet herkend in eerdere versies van Excel en in plaats van het verwachte resultaat wordt de fout #NAAM? weergegeven. Voordat u de werkmap opslaat in een bestandsindeling van een eerdere versie van Excel, kunt u de compatibiliteitscontrole uitvoeren om te kijken of er nieuwe functies zijn gebruikt. Op deze manier weet u welke wijzigingen u moet doorvoeren om fouten te voorkomen.

De compatibiliteitscontrole voert u als volgt uit:

  1. Klik op de Office-knop en klik vervolgens op Info.

  2. Klik bij Werkmap controleren op Controleren op problemen en klik op Compatibiliteit controleren..

    dialoogvenster compatibiliteitscontrole

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×