Spis treści
×

Gdy zamykasz konto Microsoft, które nie jest Ci już potrzebne lub powiela się z innym kontem, musimy sprawdzić dwie kwestie:

 • Po pierwsze zweryfikujemy Twoją tożsamość, by zapobiec likwidacji Twojego konta.

 • Po drugie sprawdzimy, czy na koncie nie ma żadnych ważnych danych, które będą Ci potrzebne później.

Aby chronić Twoje konto przed przypadkowym zamknięciem, możemy poprosić Cię o potwierdzenie tożsamości i zamiaru. Na przykład po zresetowaniu zabezpieczeń na koncie można je zamknąć dopiero po 60 dniach. 

Jeśli na pewno chcesz zamknąć konto Microsoft:

 1. Rozwiń nagłówki tekstu poniżej, aby dowiedzieć się więcej o kwestiach, które należy sprawdzić w pierwszej kolejności.

 2. Przejdź przez proces dotyczący zamknięcia konta.

 3. Dowiedz się, co się stanie po zamknięciu konta.

tekst alternatywny

Przed zamknięciem konta

Zamknięcie konta Microsoft uniemożliwi Ci logowanie się za jego pomocą do używanych dotąd produktów i usług firmy Microsoft. Spowoduje to również usunięcie wszystkich powiązanych z nim usług, w tym:

 • kont e-mail Outlook.com, Hotmail, Live oraz MSN,

 • plików zapisanych w usłudze OneDrive,

 • tagu gracza i danych Xbox Live,

 • identyfikatora Skype i kontaktów,

 • cyfrowych licencji wieczystych pakietu Office, np. Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Uczniów,

 • konta NuGet.org,

 • Saldo konta, niewykorzystane nagrody punktowe oraz certyfikaty firmy Microsoft, w tym zdane egzaminy i powiązane transkrypcje.

Nie można usunąć tylko jednej z tych usług, a zachować pozostałych.

Przed zamknięciem konta warto zamknąć niedokończone sprawy, anulować subskrypcje i upewnić się, że na koncie nie zostały żadne ważne dane — takie jak pliki, środki z bonów upominkowych lub wiadomości e-mail. Nie zapomnij o mniej popularnych usługach, korzystających z Twojego konta. Na przykład wykorzystaj pozostałe korzyści komercyjnej pomocy technicznej online, a w przypadku developerów — przenieś pakiety zapisane w usłudze NuGet.org. 

Przed usunięciem konta być może zechcesz także przejrzeć te artykuły: Zamykanie konta Outlook.com i Czy można korzystać z usługi Skype bez konta Microsoft?

Wybierz dowolny nagłówek poniżej, aby dowiedzieć się więcej o tym, co zrobić przed zamknięciem konta:

Wydaj wszelkie środki pozostałe na koncie Microsoft, kupując materiały cyfrowe z Microsoft Store. 

Aby sprawdzić, ile środków masz na koncie Microsoft, zaloguj się do witryny internetowej konta Microsoft. Należy również sprawdzić stan konta Skype,aby upewnić się, że nie masz nie na nim pozostałych środków - po usunięciu konta nie da się ich odzyskać.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj o ograniczeniach dotyczących środków na koncie Microsoft.

Jeśli masz subskrypcje usług, takich jak Microsoft 365, OneDrive, Xbox Live Gold lub konto w usłudze Outlook.com, na którym nie są wyświetlane reklamy, nie będzie już można z nich korzystać.

Ważne: 

 • Jeśli masz subskrypcje usług spoza oferty firmy Microsoft, ale powiązanych z tym kontem, nie możemy ich anulować w Twoim imieniu.

 • Zdecydowanie odradzamy zamykanie konta, dopóki nie upewnisz się, że z kontem nie są powiązane żadne subskrypcje osobiste lub firmowe albo zaległe saldo.

Aby anulować większość subskrypcji firmy Microsoft:

 1. Zaloguj się do sekcji Usługi i subskrypcje w witrynie internetowej konta Microsoft.

 2. Dla każdej płatnej subskrypcji wybierz subskrypcję, którą chcesz anulować, a następnie opcję Płatności i rozliczenia wyświetloną pod nazwą subskrypcji, którą chcesz anulować. Wybierz pozycję Anuluj i postępuj zgodnie z pozostałymi instrukcjami.

Aby anulować subskrypcje, które nie są dostępne tutaj, trzeba przejść bezpośrednio do danej usługi (lub skontaktować się ze sprzedawcą, jeśli subskrypcja została kupiona od sprzedawcy). Na przykład, jeśli posiadasz subskrypcję w usługi Skype, przejdź dostrona pomocy technicznej Skypei poszukaj informacji o jej anulowaniu.

Aby uzyskać więcej informacji o anulowaniu subskrypcji, zobacz Anulowanie lub wyłączanie rozliczania cyklicznego subskrypcji Microsoft.

Jeśli Twój adres e-mail skojarzony z kontem Microsoft ma końcówkę @outlook.com, @hotmail.com, @live.com lub @msn.com, zamknięcie konta Microsoft spowoduje usunięcie wszystkich przechowywanych tam wiadomości e-mail po upływie 60 dni. Przed upływem tego czasu w skrzynce odbiorczej nadal będą odbierane wiadomości e-mail. Jeśli adres e-mail skojarzony z kontem Microsoft jest od innego dostawcy (np. @gmail.com), możesz pominąć tę sekcję, ponieważ likwidacja konta nie wpłynie na Twój adres e-mail. 

Aby powiadomić wszystkich o zamknięciu konta i podać inny adres e-mail do użytku w przyszłości, można skonfigurować odpowiedź automatyczną.

 1. Zaloguj siędo skrzynki odbiorczej w usłudze Outlook.com. Wybierz ikonę Opcje, a następnie wybierzOpcje.

 2. W obszarze Zarządzanie kontem wybierz pozycję Automatyczne wysyłanie powiadomień o nieobecności, a następnie wykonaj przedstawione instrukcje.

Możesz także wybrać pozycję Przekazywanie poczty e-mail w obszarze Zarządzanie kontem, aby otrzymywana poczta e-mail była wysyłana na inny adres e-mail. Pamiętaj jednak, że zarówno odpowiedzi automatyczne, jak i przekazywanie poczty e-mail przestaną działać, kiedy konto Microsoft zostanie trwale zamknięte po upływie 60 dni.

Jeśli korzystano z usług Microsoft do przechowywania plików lub informacji skojarzonych z Twoim zamkniętym kontem, stracisz do nich dostęp. Jeśli chcesz zachować jakieś dane, utwórz ich kopię zapasową. Przykład:

 • Wiadomości e-mail, dokumenty i zdjęcia przechowywane w usłudze Outlook.com, Hotmail lub OneDrive.

 • Dane osobiste przechowywane w usłudze HealthVault.

 • Dane dotyczące zakupów przechowywane w witrynie Microsoft.com.

 • Dane dotyczące portfela przechowywane w witrynie MSN Finanse.

 • Kontakty programu Messenger dodane do programu Skype. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu kopii zapasowej listy kontaktów, przeszukaj stronę pomocy technicznej programu Skype.

 • Klucze produktu wszelkich produktów kupionych za pośrednictwem tego konta Microsoft. (Oprogramowanie, które masz zainstalowane, nadal będzie działać, ale klucz produktu może być potrzebny, jeśli w przyszłości zechcesz wykonać ponowną instalację danego oprogramowania lub zainstalować je na nowym urządzeniu).

Istnieją pewne dane, których nie można zapisać podczas zamykania konta Microsoft. Nie będzie już można korzystać z muzyki pobranej za pomocą usługi Xbox Music Pass. (Kupioną muzykę i materiały wideo nadal będzie można odtwarzać, ale nie będzie można przenieść ich na inne urządzenie). Wszelkie zapisane stany gry, wyniki gry i tag gracza w usłudze Xbox Live zostaną utracone.

Urządzenia, takie jak telefony z systemem Windows, komputery z systememWindows 8.1 lub nowszym, Surface i konsole Xbox najlepiej działają z kontem Microsoft. Część z tych urządzeń nadal będzie w pewnym stopniu działać, ale nie można będzie korzystać z niektórych ich funkcji i aplikacji. Przed zamknięciem swojego konta rozważ skonfigurowanie na tych urządzeniach innego konta Microsoft, na którym będzie można się logować.

Jeśli zarządzasz kontem Microsoft swojego dziecka, jego konto pozostaje otwarte, kiedy zamkniesz swoje. Kiedy zamkniesz swoje konto Microsoft, Twoje dziecko nie będzie mogło jednak zalogować się w usłudze Xbox, na komputerach z systemem Windows 8 lub nowszym albo na telefonach z systemem Windows, dopóki nie otrzyma zgody udzielonej z innego konta rodzica.

Jeśli masz wykupioną usługę komercyjnej pomocy technicznej online na tym koncie Microsoft, musisz wykorzystać pozostałe korzyści, aby nie przepadły. Dostępne są dwa rodzaje pakietów pomocy technicznej:

 • Obsługa jednego zgłoszenia. Przejdź do strony Moje zgłoszenia do pomocy technicznej i przejrzyj historię zgłoszeń.

  • Jeśli Twoje zgłoszenie zostało zamknięte, możesz zamknąć swoje konto Microsoft.

  • Jeśli Twoje zgłoszenie jest nadal otwarte, należy poczekać na jego zamknięcie przed zamknięciem konta. Jeśli zamkniesz konto zbyt wcześnie, nie możesz liczyć na ewentualny zwrot pieniędzy.

 • Pakiet 5 zgłoszeń. Przejdź do strony Moja profesjonalna pomoc techniczna Pięciopaki przejrzyj historię zgłoszeń.

  • Jeśli masz wykorzystane wszystkie zgłoszenia lub pakiet pomocy technicznej wygasł, możesz zamknąć konto Microsoft.

  • Jeśli przysługuje Ci zwrot pieniędzy musisz o niego poprosić, zanim zamkniesz konto Microsoft.

  • Jeśli masz niewykorzystane lub otwarte zgłoszenia, wykorzystaj resztę pakietu przed zamknięciem konta Microsoft. Jeśli nie wykorzystasz pakietu przed zamknięciem konta, stracisz niewykorzystane zgłoszenia i nie będzie przysługiwać Ci zwrot pieniędzy.

Jeśli jesteś deweloperem i chcesz zachować kontrolę nad wszystkimi pakietami posiadanymi w usłudze NuGet.org, pamiętaj, aby przed usunięciem dotychczasowego konta najpierw przenieść własność tych pakietów na inne konto. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak to zrobić, zobacz Jak usunąć konto NuGet.org.

Aby zamknąć konto

Jeśli masz pewność, że chcesz zamknąć konto:

 1. Przejdź do artykułu Zamykanie konta.

 2. Po wyświetleniu monitu, aby zalogować się do swojego konta, sprawdź, czy jest to konto, które chcesz usunąć. Jeśli nie, wybierz opcję Zaloguj przy pomocy innego konta Microsoft. Jeśli masz problemy z zalogowaniem się do konta, które chcesz zamknąć, poszukaj pomocy w temacie Kiedy nie możesz zalogować się na swoje konto Microsoft.

 3. Sprawdź, czy na stronie jest wyświetlane właściwe konto Microsoft, a następnie wybierz Dalej.

 4. Zapoznaj się z listą, a następnie zaznacz pola wyboru, aby potwierdzić, że poszczególne elementy zostały przeczytane.

 5. Z listy rozwijanej Wybór przyczyny wybierz powód zamknięcia konta.

 6. Zaznacz opcję Oznacz konto do zamknięcia.

Uwaga dotycząca konta Skype

Konta Skype muszą być skojarzone z kontem Microsoft, przed ich zamknięciem. Wykonaj poprzednie kroki, aby zamknąć konto i zalogować się przy użyciu konta Skype. Pojawi się monit o dodanie adresu e-mail w celu utworzenia konta Microsoft. Użyj adresu e-mail, który nie jest już skojarzony z kontem Microsoft. Następnie możesz przejść do procedury zamykania konta. 

Konto można również usunąć z urządzenia. Nie spowoduje to wykasowania konta, ale z urządzenia zostaną usunięte wiadomości e-mail i inna zawartość skojarzona z kontem. 

Aby usunąć konto e-mail:

 1. Wciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno Ustawienia>Konta>Poczta i konta 

  Otwórz ustawienia Poczta i konta

 2. W obszarze Konta używane przez pocztę e-mail, kalendarz i kontakty zaznacz konto, które chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj.

 3. Wybierz Usuń konto z tego urządzenia.

 4. Wybierz Usuń, aby potwierdzić.

Aby usunąć konto używane przez aplikacje: 

 1. Wciśnij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno Ustawienia>Konta>Poczta i konta .

 2. W obszarze Konta używane przez inne aplikacje zaznacz konto, które chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń.

 3. Wybierz przycisk Tak, aby potwierdzić.

Po zamknięciu konta

Kiedy wybierzesz opcję Oznacz konto do zamknięcia, konto Microsoft zostanie trwale usunięte dopiero po 60 dniach. Dzięki temu masz czas na ewentualną zmianę decyzji lub uzyskanie dostępu do danych na koncie, zanim zniknie ono na stałe.

W tym okresie konto jest oznaczone jako przeznaczone do usunięcia, ale nadal istnieje. Jeśli zechcesz ponownie otworzyć konto Microsoft, wystarczy, że ponownie zalogujesz się na nim przed upływem tych 60 dni. Anulujemy wówczas proces zamykania konta i będziesz mieć dostęp do konta w dokładnie takim stanie, w jakim zostało pozostawione.

Uwagi: 

 • Jeśli masz problemy z zalogowaniem się do swojego konta Microsoft lub nie pamiętasz hasła albo chcesz je zmienić, przejdź do pomocy dotyczącej kont Microsoft.

 • Aby uzyskać więcej informacji o aliasach, zobacz Zarządzanie aliasami na koncie Microsoft.

 • Nie można użyć starej nazwy konta, aby utworzyć nowe konto po upływie okresu oczekiwania na usunięcie konta.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×