Spis treści
×

Twoje konto Microsoft umożliwia zarządzanie usługami i subskrypcjami firmy Microsoft, takimi jak Xbox Live, Outlook.com, OneDrive, Skype i Windows 10/11, z jednego konta. 

Do konta Microsoft można dodać maksymalnie 10 adresów e-mail lub numerów telefonów. Adresy e-mail i numery telefonów skojarzone z kontem Microsoft są nazywane aliasami i korzystają z tych samych kontaktów, miejsca na dysku online, subskrypcji i ustawień konta. Każdy alias umożliwia zalogowanie się do wszystkich urządzeń z systemem Windows 10/11 i usług korzystających z tego konta Microsoft.

Aliasy mają jedno wspólne hasło, a pod każdym można wysyłać i odbierać wiadomości e-mail. Aliasem podstawowym jest nazwa użytkownika służąca do logowania się na koncie, wyświetlana na Twoich urządzeniach z systemem Windows 10/11 oraz sposób, w jaki jesteś widziany przez odbiorców w wiadomościach e-mail. 

Możesz zmieniać adresy e-mail lub numery telefonu (aliasy) skojarzone z Twoim kontem Microsoft. Oto kilka przyczyn, które mogą warunkować konieczność dokonania zmian:

 • Chcesz dodać lub usunąć adres e-mail lub numeru telefonu.

 • Chcesz się logować przy użyciu innego adresu e-mail lub numeru telefonu.

 • Chcesz, aby na Twoich urządzeniach z systemem Windows 10/11 była wyświetlana inna nazwa użytkownika.

 • Chcesz dać innym firmom lub osobom adres e-mail, który nie pozwoli im logować się na Twoim koncie ani uzyskać dostępu do Twoich danych.

 • Podczas logowania jest wyświetlany komunikat „Którego konta chcesz używać”.

Uwagi: 

Poniższe sekcje zawierają procedury, które trzeba wykonać w celu zmiany adresu e-mail lub numeru telefonu na koncie Microsoft. Wybierz scenariusz najlepiej pasujący do Twojej sytuacji.

Aby dodać nowy adres e-mail lub numeru telefonu jako alias:

 1. Zaloguj się na stronie Zarządzaj sposobem logowania w rozwiązaniach firmy Microsoft za pomocą swojego konta Microsoft. Jeśli masz problemy z zalogowaniem się do swojego konta Microsoft, przejdź do pozycji Pomoc dotycząca konta Microsoft.

  Uwaga: Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła do konta Microsoft albo kodu wysłanego na adres e-mail albo numeru telefonu podanego w informacjach dotyczących bezpieczeństwa konta. Podając nam te informacje, potwierdzasz, że prośba pochodzi od Ciebie. 

 2. W sekcji Aliasy konta wybierz pozycję Dodaj adres e-mail lub Dodaj numer telefonu.

 3. W przypadku wybrania pozycji Dodaj numer telefonu przejdź do kroku 5. W przypadku wybrania opcji Dodaj adres e-mail wybierz, czy dodać:

  • Nowy adres e-mail. Wybierz pozycję Utwórz nowy adres e-mail i dodaj go jako alias, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

  • Adres e-mail z domeny innej firmy niż firmy Microsoft (na przykład @gmail.com lub @yahoo.com). Wybierz pozycję Dodaj istniejący adres e-mail jako alias konta Microsoft, a następnie wybierz pozycję Dodaj alias.

 4. Po dodaniu adresu e-mail zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, że jesteś właścicielem konta:

  1. Zaznacz pozycję Weryfikuj obok nowego aliasu. Na konto zostanie wysłana wiadomość w celu weryfikacji.

  2. Po otrzymaniu wiadomości wybierz dołączony w niej link, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem konta.

 5. W przypadku wybrania pozycji Dodaj numer telefonu wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz swój kraj z listy.

  2. Wprowadź numer telefonu, którego chcesz używać, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Gdy dodasz nowy numer telefonu, wyślemy Ci na niego wiadomość SMS w celu weryfikacji. Wprowadź kod z wiadomości SMS, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Aby się logować się na koncie Microsoft, możesz używać dowolnego adresu e-mail lub numeru telefonu ustawionego jako Twoja nazwa użytkownika. Jeśli chcesz się logować przy użyciu konkretnego adresu lub numeru albo zmienić adres/numer, za pomocą którego się logujesz, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się na stronie Zarządzaj sposobem logowania w rozwiązaniach firmy Microsoft za pomocą swojego konta Microsoft. Jeśli masz problemy z zalogowaniem się do swojego konta Microsoft, przejdź do pozycji Pomoc dotycząca konta Microsoft.

  Uwaga: Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła do konta Microsoft albo kodu wysłanego na adres e-mail albo numeru telefonu podanego w informacjach dotyczących bezpieczeństwa konta. Podając nam te informacje, potwierdzasz, że prośba pochodzi od Ciebie. 

 2. Jeśli chcesz używać istniejącego numeru telefonu lub adresu e-mail, przejdź do kroku 6. Jeśli dodajesz nowy adres e-mail lub numer telefonu, przejdź do kroku 3.

 3. W przypadku wybrania pozycji Dodaj numer telefonu przejdź do kroku 5. W przypadku wybrania opcji Dodaj adres e-mail wybierz, czy dodać:

  • Nowy adres e-mail. Wybierz pozycję Utwórz nowy adres e-mail i dodaj go jako alias, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

  • Adres e-mail z domeny innej firmy niż firmy Microsoft (na przykład @gmail.com lub @yahoo.com). Wybierz pozycję Dodaj istniejący adres e-mail jako alias konta Microsoft, a następnie wybierz pozycję Dodaj alias.

 4. ​​​​​Po dodaniu adresu e-mail zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, że jesteś właścicielem konta:

  1. Zaznacz pozycję Weryfikuj obok nowego aliasu. Na konto zostanie wysłana wiadomość w celu weryfikacji.

  2. Po otrzymaniu wiadomości wybierz dołączony w niej link, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem konta.

 5. W przypadku wybrania pozycji Dodaj numer telefonu wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz swój kraj z listy.

  2. Wprowadź numer telefonu, którego chcesz używać, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Gdy dodasz nowy numer telefonu, wyślemy Ci na niego wiadomość SMS w celu weryfikacji. Wprowadź kod z wiadomości SMS, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. W obszarze Preferencje logowania wybierz pozycję Zmień preferencje logowania.

 7. Zaznacz pola wyboru obok aliasów, których chcesz używać do logowania, lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok aliasów, których nie chcesz używać do logowania, a następnie wybierz opcję Zapisz.

Wybierz nowy alias podstawowy, aby zmienić nazwę użytkownika wyświetlaną na urządzeniach z systemem Windows 10/11, takich jak Xbox czy Surface.

Uwagi: 

 1. Zaloguj się na stronie Zarządzaj sposobem logowania w rozwiązaniach firmy Microsoft za pomocą swojego konta Microsoft. Jeśli masz problemy z zalogowaniem się do swojego konta Microsoft, przejdź do pozycji Pomoc dotycząca konta Microsoft.

  Uwaga: Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła do konta Microsoft albo kodu wysłanego na adres e-mail albo numeru telefonu podanego w informacjach dotyczących bezpieczeństwa konta. Podając nam te informacje, potwierdzasz, że prośba pochodzi od Ciebie. 

 2. Wybierz pozycję Twoje informacje, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj sposobem logowania w rozwiązaniach firmy Microsoft.

 3. W sekcji Aliasy konta wybierz pozycję Ustaw jako podstawowy obok aliasu, który ma być widoczny na urządzeniach z systemem Windows 10/11.

To, że nie używasz konta poczty e-mail lub numeru telefonu, nie oznacza, że należy usunąć odnośną pozycję z listy aliasów. Jednak jeśli chcesz usunąć taki element, oto odpowiednia procedura.

Ostrzeżenie: 

 • W przypadku usunięcia aliasu, który jest adresem e-mail z domeny Microsoft (na przykład @hotmail.com, @live.com, @outlook.com lub @msn.com), wiadomość e-mail zostanie trwale usunięta z naszych systemów i nie będzie można jej używać do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail ani do przesyłania ich na inne konto. Microsoft także nie wprowadza ponownie adresów e-mail do puli, co oznacza, że aliasu nie można później odzyskać.

 • PRZED USUNIĘCIEM — Należy przejrzeć następujące elementy przed usunięciem aliasu:

 • Przed usunięciem aliasu zapisz wszystkie informacje, których z niego możesz potrzebować. 

 • W przypadku usuwania aliasu podstawowego należy wcześniej wybrać inny alias podstawowy. Żaden element skojarzony z usuniętym aliasem nie zostanie przeniesiony na nowy alias podstawowy. Więc jeśli używasz konta podstawowego do logowania w innych usługach Microsoft, po usunięciu konta stracisz możliwość logowania się we wszystkich tych usługach.

 • Jeśli chcesz usunąć adres e-mail w domenie innej niż Microsoft (np. @gmail.com), to zazwyczaj staje się on od razu dostępny i można go dodać jako alias do innego konta Microsoft. UWAGA: To polecenie nie powoduje usunięcia wiadomości e-mail z naszych systemów. Aby dowiedzieć się, jak kontrolować dane osobowe, zobacz Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft.

 1. Zaloguj się na stronie Zarządzaj sposobem logowania w rozwiązaniach firmy Microsoft za pomocą swojego konta Microsoft. Jeśli masz problemy z zalogowaniem się do swojego konta Microsoft, przejdź do pozycji Pomoc dotycząca konta Microsoft.

  Uwaga: Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła do konta Microsoft albo kodu wysłanego na adres e-mail albo numeru telefonu podanego w informacjach dotyczących bezpieczeństwa konta. Podając nam te informacje, potwierdzasz, że prośba pochodzi od Ciebie.

 2. Wybierz pozycję Twoje informacje, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj sposobem logowania w rozwiązaniach firmy Microsoft.

 3. Upewnij się, że masz jedną zweryfikowaną opcję, której możesz nadal używać. Jeśli masz tylko jedną opcję i planujesz ją usunąć, dodaj nowy telefon lub adres e-mail.

 4. W sekcji Aliasy konta wybierz pozycję Usuń obok adresu e-mail lub numeru telefonu, który chcesz usunąć.

Jeśli podczas logowania zobaczysz komunikat „Którego konta chcesz używać?”, to znaczy, że masz dwa konta Microsoft korzystające z tego samego adresu e-mail:

Monit o wybranie konta, którego chcesz używać

Aby przestać otrzymywać ten komunikat, wykonaj kroki podane w punkcie „Chcę się logować przy użyciu innego adresu e-mail lub numeru telefonu” na tej stronie, aby zmienić adres e-mail używany do logowania na koncie Microsoft. Robiąc to, zmieniasz sposób logowania się na koncie, a nie dane z nim skojarzone.

 • Aliasy nie mogą być przenoszone z jednego konta Microsoft na inne.

 • Jeśli usuniesz alias z konta, na którym jest on dzisiaj, zostanie on usunięty z naszych systemów i nie będzie można go odzyskać, więc nie będzie już można za jego pomocą wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail.

 • Microsoft nie wprowadza ponownie aliasów do puli po ich usunięciu. Oznacza to, że nie będzie on już nigdy dostępny jako alias ani nowe konto dla nikogo w późniejszym czasie (w tym dla Ciebie).

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×