Zmiana adresu e-mail lub numeru telefonu na koncie Microsoft

Poniższe sekcje zawierają procedury, które trzeba wykonać w celu zmiany adresu e-mail lub numeru telefonu na koncie Microsoft. Wybierz scenariusz najlepiej pasujący do Twojej sytuacji.

Porady: 

Do konta Microsoft można dodać maksymalnie 10 adresów e-mail lub 3 numery telefonu. Nazywa się je aliasami i wszystkie używają tych samych kontaktów, pamięci online, subskrypcji, ustawień konta i hasła. Aby ograniczyć spam, możliwe jest dodanie tylko dwóch na tydzień.

 1. Zaloguj się na stronie Zarządzaj sposobem logowania w rozwiązaniach firmy Microsoft za pomocą swojego konta Microsoft.

  Uwaga: Może być konieczne zweryfikowanie tożsamości, aby upewnić się, że żądanie pochodzi od Ciebie. 

 2. W sekcji Aliasy konta wybierz pozycję Dodaj adres e-mail lub Dodaj numer telefonu.

 3. W przypadku wybrania pozycji Dodaj numer telefonu przejdź do kroku 5. W przypadku wybrania opcji Dodaj adres e-mail wybierz, czy dodać:

  • Nowy adres e-mail. Wybierz pozycję Utwórz nowy adres e-mail i dodaj go jako alias, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

  • Adres e-mail z domeny innej firmy niż firmy Microsoft (na przykład @gmail.com lub @yahoo.com). Wybierz pozycję Dodaj istniejący adres e-mail jako alias konta Microsoft, a następnie wybierz pozycję Dodaj alias.

   Uwaga: Nie możesz dodać adresu e-mail, który jest już używany przez inne konto Microsoft - osobiste, służbowe lub szkolne.

 4. Po dodaniu adresu e-mail zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, że jesteś właścicielem konta:

  1. Zaznacz pozycję Weryfikuj obok nowego aliasu. Na konto zostanie wysłana wiadomość w celu weryfikacji.

  2. Po otrzymaniu wiadomości wybierz dołączony w niej link, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem konta.

 5. W przypadku wybrania pozycji Dodaj numer telefonu wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz swój kraj z listy.

  2. Wprowadź numer telefonu, którego chcesz używać, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  3. Gdy dodasz nowy numer telefonu, wyślemy Ci na niego wiadomość SMS w celu weryfikacji. Wprowadź kod z wiadomości SMS, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Po dodaniu aliasu możesz wybrać ten adres, aby wysyłać z niego wiadomości e-mail, korzystając z programu Outlook lub Outlook.com.

To, że nie używasz konta poczty e-mail lub numeru telefonu, nie oznacza, że należy usunąć odnośną pozycję z listy aliasów. Jednak jeśli chcesz usunąć taki element, oto odpowiednia procedura.

Ostrzeżenie: 

 • W przypadku usunięcia aliasu, który jest adresem e-mail z domeny Microsoft (na przykład @hotmail.com, @live.com, @outlook.com lub @msn.com), wiadomość e-mail zostanie trwale usunięta z naszych systemów i nie będzie można jej używać do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail ani do przesyłania ich na inne konto. Microsoft także nie wprowadza ponownie adresów e-mail do puli, co oznacza, że aliasu nie można później odzyskać.

 • PRZED USUNIĘCIEM — Należy przejrzeć następujące elementy przed usunięciem aliasu:

 • Jeśli chcesz usunąć adres e-mail w domenie innej niż Microsoft (np. @gmail.com), to zazwyczaj staje się on od razu dostępny i można go dodać jako alias do innego konta Microsoft. UWAGA: To czynność usunięcia nie spowoduje wykonania usunięcia wiadomości e-mail z naszych systemów. Aby dowiedzieć się, jak kontrolować dane osobowe, zobacz Oświadczenie o ochronie prywatności firmy Microsoft.

 • Przed usunięciem aliasu zapisz wszystkie informacje, których z niego możesz potrzebować. 

 • W przypadku usuwania aliasu podstawowego należy wcześniej wybrać inny alias podstawowy. Żaden element skojarzony z usuniętym aliasem nie zostanie przeniesiony na nowy alias podstawowy. Więc jeśli używasz konta podstawowego do logowania w innych usługach Microsoft, po usunięciu konta stracisz możliwość logowania się we wszystkich tych usługach.

 1. Zaloguj się na stronie Zarządzaj sposobem logowania w rozwiązaniach firmy Microsoft za pomocą swojego konta Microsoft.

  Uwaga: Może być konieczne zweryfikowanie tożsamości, aby upewnić się, że żądanie pochodzi od Ciebie. 

 2. Wybierz pozycję Twoje informacje, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj sposobem logowania w rozwiązaniach firmy Microsoft.

 3. Upewnij się, że masz jedną zweryfikowaną opcję, której możesz nadal używać. Jeśli masz tylko jedną opcję i planujesz ją usunąć, dodaj nowy telefon lub adres e-mail.

 4. W sekcji Aliasy konta wybierz pozycję Usuń obok adresu e-mail lub numeru telefonu, który chcesz usunąć.

Jeśli podczas logowania zobaczysz komunikat „Którego konta chcesz używać?”, to znaczy, że masz dwa konta Microsoft korzystające z tego samego adresu e-mail:

Monit o wybranie konta, którego chcesz używać

Aby przestać otrzymywać ten komunikat, wykonaj kroki podane w punkcie „Chcę się logować przy użyciu innego adresu e-mail lub numeru telefonu” na tej stronie, aby zmienić adres e-mail używany do logowania na koncie Microsoft. Robiąc to, zmieniasz sposób logowania się na koncie, a nie dane z nim skojarzone.

Aliasy nie mogą być przenoszone z jednego konta Microsoft na inne.

 • Jeśli usuniesz alias z konta, na którym jest on dzisiaj, zostanie on usunięty z naszych systemów i nie będzie można go odzyskać, więc nie będzie już można za jego pomocą wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail.

 • Microsoft nie wprowadza ponownie aliasów do puli po ich usunięciu. Oznacza to, że nie będzie on już nigdy dostępny jako alias ani nowe konto dla nikogo w późniejszym czasie (w tym dla Ciebie).

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli nie możesz się zalogować, przejdź do obszaru Pomoc techniczna dotycząca konta.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×