Dostarczenie poszczególnych wiadomości można opóźnić lub za pomocą reguł można opóźnić dostarczenie wszystkich wiadomości przez ich przechowywanie w Skrzynce nadawczej przez określony czas po kliknięciu przycisku Wyślij.

Opóźnianie dostarczenia wiadomości

 1. Podczas edytowania wiadomości wybierz strzałkę Więcej opcji w grupie Tagi na Wstążce.
  Wybierz pozycję Więcej opcji, aby ustawić opóźnienie dostarczenia.

 2. W obszarze Opcje dostarczaniazaznacz pole wyboru Nie dostarczaj przed, a następnie kliknij odpowiednie daty i godziny dostawy.
  Ustaw datę i czas dostarczenia wiadomości.

 3. Kliknij przycisk Zamknij.

 4. Po z napiszeniu wiadomości e-mail wybierz pozycję Wyślij.

Po kliknięciu przycisku Wyślij wiadomość jest przechowywana w folderze Skrzynka nadawcza do czasu dostarczenia.

Jeśli po pewnym czasie zajdzie konieczność natychmiastowego wysłania wiadomości, wykonaj następującą procedurę:

 1. Przełączanie do folderu Skrzynka nadawcza.

 2. Otwórz opóźnioną wiadomość.

 3. Wybierz strzałkę Więcej opcji w grupie Tagi na Wstążce.

  Wybierz pozycję Więcej opcji, aby ustawić opóźnienie dostarczenia.

 4. W obszarze Opcje dostarczania wyczyść pole wyboru Nie dostarczaj przed.

 5. Kliknij przycisk Zamknij i wyślij.

Uwaga: Aby ta funkcja działała, program Outlook musi być w trybie online i połączony.

Początek strony

Opóźnianie dostarczania wszystkich wiadomości

Tworząc regułę, można opóźnić dostarczenie wszystkich wiadomości nawet o dwie godziny.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Zarządzaj regułami i alertami.

 3. Kliknij polecenie Nowa reguła.

 4. W polu Krok 1: Wybierz szablon w obszarze Rozpoczynanie od pustej reguły kliknij pozycję Zastosuj regułę do wysyłanych wiadomości, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Na liście Krok 1: wybierz warunki zaznacz pola wyboru dla odpowiednich opcji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli nie zostanie zaznaczone żadne pole wyboru, pojawi się okno dialogowe potwierdzenia. Kliknięcie przycisku Tak spowoduje stosowanie tworzonej reguły do wszystkich wysyłanych wiadomości.

 6. Na liście Krok 1: wybierz akcje zaznacz pole wyboru odłóż dostarczenie o [liczba_minut] min.

 7. W polu Krok 2: Edytuj opis reguły (kliknij podkreśloną wartość) kliknij podkreśloną frazę [podaj liczbę], a następnie wprowadź liczbę minut określającą czas przechowywania wiadomości przed wysłaniem.

  Dostarczenie wiadomości można opóźnić maksymalnie o dwie godziny.

 8. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Dalej.

 9. Zaznacz pola wyboru dla odpowiednich wyjątków.

 10. Kliknij przycisk Dalej.

 11. W polu Krok 1: Podaj nazwę dla tej reguły wpisz nazwę reguły.

 12. Zaznacz pole wyboru Włącz tę regułę.

 13. Kliknij przycisk Zakończ.

Po kliknięciu przycisku Wyślij każda wiadomość jest przechowywana w folderze Skrzynka nadawcza przez określoną ilość czasu.

Opóźnianie dostarczenia pojedynczej wiadomości

 1. W wiadomości na karcie Opcje w grupie Więcej opcji kliknij pozycję Opóźnij dostarczenie Obraz przycisku.

 2. Kliknij pozycję Opcje wiadomości.

 3. W obszarze Opcje dostarczania zaznacz pole wyboru Nie dostarczaj przed, a następnie kliknij odpowiednią datę i godzinę dostarczenia.

Po kliknięciu przycisku Wyślij wiadomość jest przechowywana w folderze Skrzynka nadawcza do czasu dostarczenia.

Uwaga: W przypadku używania konta POP3 program Outlook musi pozostać otwarty do momentu wysłania wiadomości. Aby ustalić typ używanego konta, w menu Narzędzia kliknij pozycję Ustawienia kont. Na karcie Poczta e-mail w kolumnie Typ są wymienione typy kont dostępne w aktywnym profilu programu Outlook.

Opóźnianie dostarczania wszystkich wiadomości

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Reguły i alerty, a następnie kliknij pozycję Nowa reguła.

 2. W polu Krok 1: Wybierz szablon w obszarze Rozpoczynanie od pustej reguły kliknij pozycję Sprawdzanie wiadomości po wysłaniu, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Na liście Krok 1: wybierz warunki wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli nie zostanie zaznaczone żadne pole wyboru, pojawi się okno dialogowe potwierdzenia. Kliknięcie przycisku Tak spowoduje stosowanie tworzonej reguły do wszystkich wysyłanych wiadomości.

 4. Na liście Krok 1: wybierz akcje zaznacz pole wyboru odłóż dostarczenie o [liczba_minut] min.

 5. W polu Krok 2: Edytuj opis reguły (kliknij podkreśloną wartość) kliknij podkreśloną frazę [podaj liczbę], a następnie wprowadź liczbę minut określającą czas przechowywania wiadomości przed wysłaniem.

  Dostarczenie wiadomości można opóźnić maksymalnie o dwie godziny.

 6. Kliknij przycisk OK, a następnie przycisk Dalej.

 7. Wybierz inne odpowiednie wyjątki.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. W polu Krok 1: Podaj nazwę dla tej reguły wpisz nazwę reguły.

 10. Zaznacz pole wyboru Włącz tę regułę.

 11. Kliknij przycisk Zakończ.

Po kliknięciu przycisku Wyślij każda wiadomość jest przechowywana w folderze Skrzynka nadawcza przez określoną ilość czasu.

Uwaga: W przypadku używania konta POP3 program Outlook musi pozostać otwarty do momentu wysłania wiadomości. Aby ustalić typ używanego konta, w menu Narzędzia kliknij pozycję Ustawienia kont. Na karcie Poczta e-mail w kolumnie Typ są wymienione typy kont dostępne w aktywnym profilu programu Outlook.

Początek strony

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×