Tworzenie biblioteki dokumentów w programie SharePoint

Utwórz bibliotekę dokumentów w programie SharePoint, aby bezpiecznie przechowywać pliki w miejscach, w których Ty i Twoi współownicy możecie łatwo je znaleźć, współpracować z nimi i w dowolnym momencie uzyskać do nich dostęp z dowolnego urządzenia. SharePoint witrynie zespołu domyślnie znajduje się biblioteka dokumentów, ale w razie potrzeby możesz dodać do witryny dodatkowe dokumenty i inne biblioteki. Aby uzyskać więcej informacji o bibliotekach dokumentów, zobacz Co to jest biblioteka dokumentów?

Uwaga: Właściciele witryn mogą tworzyć listy i zarządzać nimi. Inni członkowie zespołu mogą być w stanie tego zrobić.

Tworzenie biblioteki w Program SharePoint na platformie Microsoft 365 lub SharePoint Server 2019

 1. Przejdź do witryny zespołu, w której chcesz utworzyć nową bibliotekę dokumentów.

 2. Na pasku menu wybierz pozycję Nowy, a następnie wybierz pozycję Biblioteka dokumentów.

  Tworzenie biblioteki dokumentów programu SharePoint

 3. Wprowadź nazwę nowej biblioteki.

  Szczegóły biblioteki dokumentów

 4. Wybierz pozycję Utwórz.

Aby uzyskać informacje na temat dodawania wersji, przekazywania plików i włączania innych funkcji biblioteki, zobacz Następne kroki z biblioteką dokumentów.

Porada: To learn more about working with documents and libraries, check out these YouTube videos from Microsoft Creators.

Tworzenie biblioteki w SharePoint Server 2016 i SharePoint Server 2013

 1. Wybierz Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu., a następnie wybierz pozycję Zawartość witryny.

 2. Wybierz pozycję dodaj aplikację.

 3. Wybierz typ biblioteki (dokument, formularz, obraz itd.).

  Lista aplikacji na stronie Zawartość witryny

  Jeśli nie widzisz odpowiedniego, wprowadź słowo kluczowe w polu wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję wyszukaj Ikona lupy pola wyszukiwania.

 4. W polu Nazwa wprowadź tytuł.

  Możesz również wybrać pozycję Opcje zaawansowane i wprowadzić opis. W zależności od typu biblioteki można dodać wersję i inne funkcje.

  Nazwa, opis i opcjonalne informacje o wersji
 5. Kliknij przycisk Utwórz.

Aby uzyskać informacje na temat dodawania wersji, przekazywania plików i włączania innych funkcji biblioteki, zobacz Następne kroki z biblioteką dokumentów.

Tworzenie biblioteki w aplikacji SharePoint Server 2010

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz utworzyć bibliotekę.

 2. Wybierz pozycję Akcje witryny Menu Akcje witryny, wybierz pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie wybierz pozycję Utwórz Przycisk Utwórz.

 3. W obszarze Bibliotekiwybierz typ biblioteki, na przykład Biblioteka dokumentów lubBiblioteka obrazów.

 4. W polu Nazwa wprowadź nazwę biblioteki. Nazwa biblioteki jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana u góry strony biblioteki, staje się częścią adresu strony biblioteki i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które pomagają użytkownikom znaleźć i otworzyć bibliotekę.

  Okno dialogowe Tworzenie biblioteki obrazów z wyróżniona oknie Więcej opcji
 5. W zależności od typu biblioteki możesz wybrać pozycję Więcej opcji. Poniżej przedstawiono niektóre z dostępnych opcji:

  Okno dialogowe służące do dodawania nazwy, diagramu, paska nawigacyjnego Szybkie uruchamianie i tworzenia wersji.
  • Wprowadź opis w polu Opis. Ta czynność jest opcjonalna.

   Opis jest wyświetlany w górnej części strony biblioteki, poniżej nazwy biblioteki. Jeśli planujesz umożliwić bibliotece odbieranie zawartości pocztą e-mail, możesz dodać jej adres e-mail do opisu, aby umożliwić jej łatwe znajdowanie.

  • Aby dodać link do tej biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie, w sekcji Nawigacja sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Tak.

  • Niektóre biblioteki obsługują integrację poczty przychodzącej. Jeśli zostanie wyświetlona sekcja Przychodząca poczta e-mail, administrator włączył w witrynie odbieranie zawartości za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli chcesz, aby osoby dodały pliki do biblioteki, wysyłając je jako załączniki do wiadomości e-mail, wybierz pozycję Tak. Następnie w polu Adres e-mail wprowadź pierwszą część adresu, której będą używać osoby w bibliotece.

  • Aby utworzyć wersję za każdym razem, gdy plik jest zaewidencjonowany w bibliotece, w sekcji Historia wersji dokumentu lub Historia wersji obrazu wybierz pozycję Tak.

   Następnie możesz określić, czy chcesz przechowywać wersje główne i pomocnicze oraz ile wersji każdej z nich chcesz śledzić.

  • W przypadku niektórych bibliotek może być dostępna sekcja Szablon dokumentu, która zawiera listę domyślnych programów do tworzenia nowych plików. Z listy rozwijanej w sekcji Szablon dokumentu wybierz typ pliku domyślnego, który ma być używany jako szablon dla plików utworzonych w bibliotece.

   Uwaga: Jeśli typy zawartości są włączone, domyślny szablon jest określony za pośrednictwem typu zawartości. Jeśli jest włączonych wiele typów zawartości, podczas tworzenia nowych plików można wybierać spośród różnych domyślnych typów plików. W tym przypadku podczas tworzenia biblioteki domyślne typy plików są określone przez typy zawartości, a nie przez sekcję Szablon dokumentu.

 6. Kliknij przycisk Utwórz.

Aby uzyskać informacje na temat dodawania wersji, przekazywania plików i włączania innych funkcji biblioteki, zobacz Następne kroki z biblioteką dokumentów.

Następne kroki z biblioteką dokumentów

Po utworzeniu biblioteki możesz uzyskać więcej informacji o:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×