Spravovanie aliasov vo vašom konte Microsoft

Pridaním aliasov ku kontu Microsoft môžete zmeniť spôsob, akým sa prihlasujete a zobrazujete. Alias je ďalší názov konta, ktorý môže mať podobu e-mailovej adresy, telefónneho čísla alebo mena v Skype. Používa rovnakú doručenú poštu, rovnaký zoznam kontaktov a rovnaké nastavenie konta ako primárny alias. Do svojho konta sa môžete prihlásiť pomocou ľubovoľného aliasu, pretože všetky aliasy používajú rovnaké heslo.

Niektoré dôvody, prečo používať aliasy pre vaše konto:

  • Chcete používať novú e-mailovú adresu, ale nechcete prísť o všetky nastavenia a údaje.  
  • Máte záujem o flexibilitu, ktorú vám poskytne viacero aliasov zdieľajúcich rovnaké predplatné a rovnakú doručenú poštu.
  • Chcete mať alias, pomocou ktorého sa nedá prihlásiť do vášho konta, aby ste ho mohli poskytnúť spoločnostiam a ďalším ľuďom a mať istotu, že sa pomocou neho nebudú môcť dostať k vašim informáciám.Predvolene sa za primárny alias považuje e-mailová adresa alebo telefónne číslo, ktoré používate na prihlásenie do konta Microsoft. Váš primárny alias sa zobrazuje ako hlavný názov konta pri zobrazení informácií o vašom profile. Toto môžete kedykoľvek zmeniť.

Všetky ostatné aliasy sa považujú za sekundárne aliasy. Môžete určiť, ktoré sekundárne aliasy možno použiť na prihlásenie do konta Microsoft.

V konte Microsoft môžete mať naraz až desať aliasov.


Pridanie aliasu k vášmu kontu
Zmena primárneho aliasu
Odstránenie aliasu z konta
Spravovanie aliasov, ktoré možno použiť na prihlásenie

Ak chcete zistiť, ako vaša doručená pošta pracuje s viacerými aliasmi, prejdite na tému Pridanie alebo odstránenie e-mailového aliasu v Outlooku na webe. Ďalšiu pomoc pri úprave informácií vám poskytne oddelenie služieb zákazníkom.

Vlastnosti

ID článku: 12407 – Posledná kontrola: 4. 1. 2017 – Revízia: 3

Pripomienky