Obsah
×

Ak chcete získať prístup k možnostiam prihlásenia, prejdite na položky Štart > Nastavenia > Kontá > Možnosti prihlásenia.

Alebo stačí kliknúť na toto tlačidlo:

Prejdite do možností prihlásenia

Zmena alebo spravovanie PIN kódu

Ak chcete zmeniť svoje heslo, prejdite na položky Štart > Nastavenia > Kontá > Možnosti prihlásenia. Vyberte položku PIN kód (Windows Hello) a potom vyberte položku Zmeniť PIN kód.

Windows Hello

Windows Hello vám umožňuje prihlásiť sa do vašich zariadení, aplikácií, online služieb a sietí pomocou vašej tváre, dúhovky, odtlačku prsta alebo kódu PIN. Aj keď vaše zariadenie s Windowsom dokáže využívať biometriu Windows Hello, nemusíte ju používať. Ak sa ju však rozhodnete používať, môžete si byť istí, že informácie na rozpoznávanie vašej tváre, dúhovky alebo odtlačku prsta nikdy neopustia vaše zariadenie. Windows neukladá obrázky vašej tváre, dúhovky ani odtlačku prsta v zariadení ani nikde inde.

Aké údaje sa zhromažďujú a prečo

Pri nastavení biometrie Windows Hello sa prevezmú informácie z kamery na rozpoznávanie tváre, senzora dúhovky alebo čítačky odtlačku prsta a vytvorí sa údajové zobrazenie (alebo graf), ktoré sa pred uložením v zariadení zašifruje.

V záujme udržania správneho fungovania vecí, na pomoc pri zisťovaní podvodov a prevencii proti nim a na ďalšie zlepšovanie funkcie Windows Hello zhromažďujeme diagnostické údaje o tom, ako ľudia používajú Windows Hello. Zhromažďujú sa napríklad údaje o tom, či sa používatelia prihlasujú pomocou tváre, dúhovky, odtlačku prsta alebo kódu PIN, počet pokusov a či pokusy boli úspešné alebo nie. Toto sú hodnotné informácie, ktoré nám pomáhajú náš produkt zlepšovať. Údaje sú pseudonymné, nezahŕňajú biometrické informácie a pred prenosom do spoločnosti Microsoft sa zašifrujú. Odosielanie diagnostických údajov do spoločnosti Microsoft môžete kedykoľvek zastaviť. Ďalšie informácie o diagnostických údajoch vo Windowse

Správa funkcie Windows Hello

Ak chcete zapnúť Windows Hello, prejdite na položky Štart > Nastavenia > Kontá > Možnosti prihlásenia, vyberte metódu Windows Hello, ktorú chcete nastaviť, a potom vyberte položku Nastaviť. Ak sa medzi možnosťami prihlásenia možnosť Windows Hello nenachádza, je možné, že vo vašom zariadení nie je k dispozícii.

Ak chcete odstrániť Windows Hello a všetky súvisiace biometrické identifikačné údaje zo zariadenia, prejdite na položky Štart > Nastavenia > Kontá > Možnosti prihlásenia. Vyberte metódu Windows Hello, ktorú chcete odstrániť, a potom vyberte možnosť Odstrániť.

Používanie kľúča zabezpečenia

Kľúč zabezpečenia je hardvérové zariadenie –väčšinou v podobe malého USB kľúča – ktoré môžete použiť namiesto mena používateľa a hesla na prihlásenie na web. Keďže sa používa spolu s odtlačkom prsta alebo kódom PIN, ak aj niekto získa váš kľúč zabezpečenia, nebude sa môcť prihlásiť bez kódu PIN alebo odtlačku prsta, ktorý ste vytvorili. Kľúče zabezpečenia zvyčajne získate u predajcov, ktorí predávajú počítačové príslušenstvo. Ďalšie informácie o kľúčoch zabezpečenia

Ak chcete nastaviť kľúč zabezpečenia, prejdite na položky Štart > Nastavenia > Kontá  > Možnosti prihlásenia a vyberte položku Kľúč zabezpečenia. Vyberte položku Spravovať a postupujte podľa pokynov.

Uzamknutie zariadenia

Ak sa na niekoľko minút vzdialite od zariadenia, je vhodné ho uzamknúť, aby ostatní nevideli, čo sa nachádza na obrazovke, ani nezískali prístup k čomukoľvek v zariadení. Stlačením kombinácie klávesu s logom Windows + L zariadenie okamžite uzamknete. Keď sa vrátite, stačí vykonať overenie a budete presne tam, kde ste zariadenie opustili.

Dynamický zámok

Windows môže využívať zariadenia spárované s počítačom, aby mu pomohli zistiť, že ste sa vzdialili od počítača, a zamknúť počítač krátko potom, ako bude vaše spárované zariadenie mimo dosahu technológie Bluetooth. Takto je pre iné osoby ťažšie získať prístup k vášmu zariadeniu, ak sa vzdialite od počítača a zabudnete ho zamknúť.

  1. V počítači s Windowsom 11 vyberte položky Štart > Nastavenia > Kontá > Možnosti prihlásenia.

  2. V časti Dynamický zámok začiarknite políčko Povoliť Windowsu automaticky uzamknúť zariadenie, keď ste preč.

  3. Spárujte telefón s počítačom pomocou technológie Bluetooth. Informácie o tom, ako spárovať zariadenia pomocou technológie Bluetooth

Po ich spárovaní vezmite telefón so sebou a môžete odísť, pričom váš počítač sa automaticky uzamkne asi o minútu potom, čo ste mimo dosahu technológie Bluetooth. 

Ďalšie možnosti prihlasovania

Spravovanie vyžadovaného prihlásenia

Prejdite na položky Štart > Nastavenia > Kontá > Možnosti prihlásenia. Vedľa položky Ak ste boli preč, kedy má Windows vyžadovať opätovné prihlásenie? vyberte možnosť, kedy má Windows vyžadovať opätovné prihlásenie.

Zobrazenie podrobností o konte na prihlasovacej obrazovke

Prejdite na položky Štart > Nastavenia > Kontá > Možnosti prihlásenia. Zapnite možnosť Zobrazovať na prihlasovacej obrazovke podrobnosti o konte, napríklad moju e-mailovú adresu.

Automatické dokončenie nastavenia po aktualizácii

Prejdite na položky Štart > Nastavenia > Kontá > Možnosti prihlásenia. Ak chcete používať prihlasovacie údaje na automatické dokončenie nastavovania svojho zariadenia po aktualizácii alebo reštarte, zapnite možnosť Použiť moje prihlasovacie údaje na automatické dokončenie nastavenia po aktualizácii.

Ak chcete získať prístup k možnostiam prihlásenia, prejdite na položky Štart  > Nastavenie > Kontá  > Možnosti prihlásenia.

Alebo stačí kliknúť na toto tlačidlo:

Prejdite do možností prihlásenia

Zmena alebo spravovanie hesla

Ak chcete zmeniť svoje heslo, prejdite na položky Štart  > Nastavenie > Kontá  > Možnosti prihlásenia. Vyberte položku Heslo a potom vyberte položku Zmeniť.

Poznámka: Ak chcete zmeniť heslo, keď používate pracovné alebo školské konto, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + Del a potom vyberte položku Zmeniť heslo.

Windows Hello

Windows Hello vám umožňuje prihlásiť sa do vašich zariadení, aplikácií, online služieb a sietí pomocou vašej tváre, dúhovky, odtlačku prsta alebo kódu PIN. Aj keď vaše zariadenie s Windowsom dokáže využívať biometriu Windows Hello, nemusíte ju používať. Ak sa ju však rozhodnete používať, môžete si byť istí, že informácie na rozpoznávanie vašej tváre, dúhovky alebo odtlačku prsta nikdy neopustia vaše zariadenie. Windows neukladá obrázky vašej tváre, dúhovky ani odtlačku prsta v zariadení ani nikde inde.

Aké údaje sa zhromažďujú a prečo

Pri nastavení biometrie Windows Hello sa prevezmú informácie z kamery na rozpoznávanie tváre, senzora dúhovky alebo čítačky odtlačku prsta a vytvorí sa údajové zobrazenie (alebo graf), ktoré sa pred uložením v zariadení zašifruje.

V záujme udržania správneho fungovania vecí, na pomoc pri zisťovaní podvodov a prevencii proti nim a na ďalšie zlepšovanie funkcie Windows Hello zhromažďujeme diagnostické údaje o tom, ako ľudia používajú Windows Hello. Zhromažďujú sa napríklad údaje o tom, či sa používatelia prihlasujú pomocou tváre, dúhovky, odtlačku prsta alebo kódu PIN, počet pokusov a či pokusy boli úspešné alebo nie. Toto sú hodnotné informácie, ktoré nám pomáhajú náš produkt zlepšovať. Údaje sú pseudonymné, nezahŕňajú biometrické informácie a pred prenosom do spoločnosti Microsoft sa zašifrujú. Odosielanie diagnostických údajov do spoločnosti Microsoft môžete kedykoľvek zastaviť. Ďalšie informácie o diagnostických údajoch vo Windowse

Správa funkcie Windows Hello

Ak chcete zapnúť Windows Hello, prejdite na položky Štart  > Nastavenie > Kontá  > Možnosti prihlásenia, vyberte metódu Windows Hello, ktorú chcete nastaviť, a potom vyberte položku Nastaviť. Ak sa medzi možnosťami prihlásenia možnosť Windows Hello nenachádza, je možné, že vo vašom zariadení nie je k dispozícii.

Ak chcete odstrániť Windows Hello a všetky súvisiace biometrické identifikačné údaje zo zariadenia, prejdite na položky Štart  > Nastavenie > Kontá  > Možnosti prihlásenia. Vyberte metódu Windows Hello, ktorú chcete odstrániť, a potom vyberte možnosť Odstrániť.

Používanie kľúča zabezpečenia

Kľúč zabezpečenia je hardvérové zariadenie –väčšinou v podobe malého USB kľúča – ktoré môžete použiť namiesto mena používateľa a hesla na prihlásenie na web. Keďže sa používa spolu s odtlačkom prsta alebo kódom PIN, ak aj niekto získa váš kľúč zabezpečenia, nebude sa môcť prihlásiť bez kódu PIN alebo odtlačku prsta, ktorý ste vytvorili. Kľúče zabezpečenia zvyčajne získate u predajcov, ktorí predávajú počítačové príslušenstvo. Ďalšie informácie o kľúčoch zabezpečenia

Ak chcete nastaviť kľúč zabezpečenia, prejdite na položky Štart  > Nastavenie > Kontá  > Možnosti prihlásenia a vyberte položku Kľúč zabezpečenia. Vyberte položku Spravovať a postupujte podľa pokynov.

Uzamknutie zariadenia

Ak sa na niekoľko minút vzdialite od zariadenia, je vhodné ho uzamknúť, aby ostatní nevideli, čo sa nachádza na obrazovke, ani nezískali prístup k čomukoľvek v zariadení. Stlačením kombinácie klávesu s logom Windows + L zariadenie okamžite uzamknete. Keď sa vrátite, stačí vykonať overenie a budete presne tam, kde ste zariadenie opustili.

Dynamický zámok

Windows môže využívať zariadenia spárované s počítačom, aby mu pomohli zistiť, že ste sa vzdialili od počítača, a zamknúť počítač krátko potom, ako bude vaše spárované zariadenie mimo dosahu technológie Bluetooth. Takto je pre iné osoby ťažšie získať prístup k vášmu zariadeniu, ak sa vzdialite od počítača a zabudnete ho zamknúť.

  1. V počítači s Windowsom 10 vyberte položky Štart > Nastavenie > Kontá  > Možnosti prihlásenia.

  2. V časti Dynamický zámok začiarknite políčko Povoliť Windowsu automaticky uzamknúť zariadenie, keď ste preč.

  3. Spárujte telefón s počítačom pomocou technológie Bluetooth. Informácie o tom, ako spárovať zariadenia pomocou technológie Bluetooth

Po ich spárovaní vezmite telefón so sebou a môžete odísť, pričom váš počítač sa automaticky uzamkne asi o minútu potom, čo ste mimo dosahu technológie Bluetooth. 

Ďalšie možnosti prihlasovania

Spravovanie vyžadovaného prihlásenia

Prejdite na položky Štart  > Nastavenia > Kontá  > Možnosti prihlásenia. V časti Vyžadovať prihlásenie vyberte možnosť, kedy má Windows vyžadovať opätovné prihlásenie.

Zobrazenie podrobností o konte na prihlasovacej obrazovke

Prejdite na položky Štart > Nastavenia > Kontá  > Možnosti prihlásenia. V časti Ochrana osobných údajov nastavte prvé nastavenie na hodnotu Zapnuté, ak chcete zobraziť podrobnosti vášho konta na prihlasovacej obrazovke.

Automatické dokončenie nastavenia po aktualizácii

Prejdite na položky Štart > Nastavenia > Kontá  > Možnosti prihlásenia. V časti Ochrana osobných údajov nastavte druhú možnosť na hodnotu Zapnuté, ak chcete používať prihlasovacie údaje na automatické dokončenie nastavovania svojho zariadenia po aktualizácii alebo reštarte.

Pozrite tiež

Kľúče ku kráľovstvu – zabezpečenie zariadení a kont

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×