Använda tvåstegsverifiering med ditt Microsoft-konto

Gäller för: Microsoft-konto

 

Om tvåstegsverifiering


Tvåstegsverifiering

Tvåstegsverifiering hjälper till att skydda dig genom att göra det svårare för andra att logga in med ditt Microsoft-konto. Där används två olika typer av identitet: ditt lösenord och en kontaktmetod (som även kallas säkerhetsinformation). Även om andra kommer över ditt lösenord blir de stoppade om de inte har åtkomst till din säkerhetsinformation. Därför är det viktigt att använda olika lösenord för alla konton.

Det här händer när du aktiverar tvåstegsverifiering

Om du aktiverar tvåstegsverifiering får du en säkerhetskod via e-post, telefon eller autentiseringsappen varje gång du loggar in på en enhet som inte är betrodd. När tvåstegsverifiering är inaktiverat behöver du bara verifiera din identitet med säkerhetskoder då och då och när ditt konto kan vara utsatt för misstänkt aktivitet.
 

Det här behöver du

För tvåstegsverifieringen behövs en e-postadress (vi rekommenderar att du har två olika e-postadresser: en som du använder i vanliga fall och en reservadress för säkerhets skull), ett telefonnummer eller en autentiseringsapp. När du loggar in på en ny enhet eller från en ny plats skickar vi en säkerhetskod som du anger på inloggningssidan. Mer information om autentiseringsappen finns i Använda appen Microsoft Authenticator.

Aktivera eller inaktivera tvåstegsverifiering


  1. Gå till sidan Grunderna om säkerhet och logga in med ditt Microsoft-konto.
  1. Välj Fler säkerhetsalternativ.
  2. Under Tvåstegsverifiering väljer du Konfigurera tvåstegsverifiering om du vill aktivera det, eller Inaktivera tvåstegsverifiering om du vill inaktivera det.
  3. Följ instruktionerna.

     

Återställa ditt lösenord när tvåstegsverifiering är aktiverat


Om du glömmer ditt lösenord när du har tvåstegsverifiering aktiverat för ditt konto kan du återställa ditt lösenord så länge du har två sätt att kontakta dig, som någon av de alternativa e-postadresserna eller något av de alternativa telefonnumren som du använde när du aktiverade tvåstegsverifiering.

Beroende på vilken säkerhetsinformation du har lagt till i ditt konto kan det här kravet innebära att du behöver ange en säkerhetskod från autentiseringsappen och en säkerhetskod som du fått via e-post på ditt alternativa e-postkonto. 

Du återställer lösenordet genom att följa stegen under Så här återställer du lösenordet för ditt Microsoft-konto. I stället för en säkerhetskod för att verifiera din identitet får du två.

Om du vill ha information om hur du ändrar, ta bort eller uppdaterar den alternativa e-postadressen eller telefonnumret som du kan få säkerhetskoder till följer du stegen under antingen Säkerhetsinformation och verifieringskoder eller Byta ut säkerhetsinformationen för ditt Microsoft-konto.

Använda applösenord när du inte kan använda säkerhetskoder


Vissa appar (t.ex. e-postappar på vissa telefoner) eller enheter (t.ex. Xbox 360) kan inte använda vanliga säkerhetskoder. Om du får ett felmeddelande om att fel lösenord angetts i en app eller enhet efter att du aktiverat tvåstegsverifiering, och du är säker på att lösenordet stämmer, behöver du förmodligen använda ett applösenord för den appen eller enheten.

Applösenord är bara tillgängliga om du använder tvåstegsverifiering. Om du inte har tvåstegsverifiering aktiverat visas inte avsnittet Applösenord på sidan Ytterligare säkerhetsalternativ.

Läs om hur du skapar och använder applösenord i Applösenord och tvåstegsverifiering.