Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Den här artikeln är endast för konfiguration av ditt e-postkonto! Om du har problem med att använda appen Outlook för iOS kan du gå till vanliga frågor och svar om du vill ha mer självhjälpsinformation.

Om du har ett arbets- eller skolkonto som använder Microsoft 365 för företag- eller Exchange-baserade konton kan det finnas fler krav som angetts av IT-administratören. De kan till exempel ha angetts om du har en enhet som hanteras i företaget, en lokal Exchange-server som har konfigurerats för grundläggande autentisering eller om företaget kräver hantering av mobila appar för appskydd. Mer information finns i avsnittet Konfigurera arbets- eller skolkonton som har ytterligare krav nedan. 

Steg 1
Bild av grå linje

Obs!: Om du har ett arbetskonto som kräver appen Intune-företagsportal installerar du den från App Store innan du konfigurerar Outlook för iOS. IT-administratören kan också kräva att du registrerar din iOS-enhet i Intune.

Ladda ned Outlook för iOS från iOS App Store, och öppna sedan appen. Ikonen ser ut så här:

iOS Outlook-appen

Obs!: Systemkraven för din iOS-enhet hittar du här.

Steg 2
Bild av grå linje
Om det är första gången du använder Outlook för iOS, anger du din fullständiga e-postadress och trycker sedan på Lägg till konto.

Annars öppnar du Meny > och trycker på Inställningar Inställningar i Outlook-appen > Lägg till konto > Lägg till e-postkonto.

Ange din e-postadress

Steg 3
Bild av grå linje
Om du ombeds att välja din e-postleverantör kan det bero på felaktig konfiguration. Var vänlig kontakta din IT-administratör för support.

Du kan även konfigurera ditt e-postkonto manuellt eller använda IMAP/POP.

Steg 4
Bild av grå linje
Ange lösenordet för e-postkontot och tryck på Logga in.

Obs!: Inloggningsskärmen kan se annorlunda ut beroende på din e-postleverantör.

Ange ditt lösenord för Outlook.com

Steg 5
Bild av grå linje
Om multifaktorautentisering är aktiverad kan du verifiera din identitet. Mer information finns i översikten över säkerhetsinformation.

Kontrollera dina textmeddelanden och ange den 6-siffriga koden.

Steg 6
Bild av grå linje
Acceptera eventuella behörigheter som efterfrågas.

Svep igenom funktionerna och du är redo att använda Outlook för iOS!

Konfigurera arbets- eller skolkonton som har ytterligare krav

Vissa arbets- och skolkonton har ytterligare säkerhetskrav innan du kan använda Outlook för iOS. Om du inte vet säkert vad som gäller för ditt arbets- eller skolkonto bör du kontakta din Microsoft 365-administratör.

Klicka på pilen om du vill visa avsnittet:

När du börjar registreringsprocessen bör du slutföra processen i sin helhet eftersom en paus på mer än ett par minuter vanligtvis avslutar din status och du måste börja om. Om den här processen skulle misslyckas, måste du gå tillbaka till företagsportal-appen och försöka igen.

 1. Öppna iOS App Store. Sök efter och ladda ned appen Intune-företagsportal.

 2. Sök sedan efter appen Microsoft Authenticator och ladda ned den.

 3. Följ anvisningarna i artikeln Konfigurera åtkomst till företagsresurser om du vill registrera din iOS-telefon eller iOS-surfplatta. Viktigt:: När du börjar registreringsprocessen bör du slutföra processen i sin helhet eftersom en paus på mer än ett par minuter vanligtvis avslutar din status så att du måste börja om. Om den här processen skulle misslyckas, måste du gå tillbaka till företagsportalappen och försöka igen.

  Obs!: Läs översikten över säkerhetsinformation om du uppmanas lämna uppgifter för multifaktorautentisering.

 4. Öppna Outlook för iOS-appen. Ikonen ser ut så här:

  iOS Outlook-appen

  Meddelanden: När en enhet har registrerats kan hanterade appar – inklusive Outlook – installeras på ett par olika sätt: 

  • Du kan installera appen från företagsportalappen

  • Företaget kan installera den automatiskt under registreringsprocessen

 5. Om ditt konto hittas trycker du på Lägg till konto.

  Obs!: Om ditt konto inte hittas automatiskt anger du manuellt din e-postadress till företaget och trycker sedan på Lägg till konto

 6. Ange lösenordet för ditt e-postkonto och tryck sedan på Logga In.

 7. Ditt företag har kanske även implementerat kontroller som innebär att du måste registrera dig innan du kan fortsätta.  Genom att registrera dig bekräftar du din identitet så att enheten kan verifieras av din organisation. Om du uppmanas att registrera din enhet trycker du på Registrera.

 8. När du öppnar Outlook varierar upplevelsen beroende på en mängd faktorer, till exempel företagets principinställningar och om du tidigare har använt företagsresurser med enheten. Till exempel uppmanas du kanske att autentisera med hjälp av Microsoft Authenticator-appen. Du kanske också uppmanas att ange en PIN-kod. Följ instruktionerna som visas på din enhet för de omständigheter som gäller just dig.

Nu kan du börja använda Outlook för iOS! Få ut mesta möjliga av Outlook:

Optimera Outlook-mobilappen för din telefon eller surfplatta

Översiktsblad för Outlook för iOS

 1. Öppna iOS App Store. Sök efter appen Microsoft Authenticator och ladda ned den.

 2. Om du inte redan har gjort det installerar du appen Outlook för iOS från iOS App Store eller genom att klicka här och ange ditt telefonnummer för att få en nedladdningslänk.

 3. Öppna Outlook för iOS-appen. Ikonen ser ut så här:

  iOS Outlook-appen

 4. Om ditt konto hittas trycker du på Lägg till konto.

  Obs!: Om ditt konto inte hittas automatiskt anger du din e-postadress till företaget och trycker sedan på Lägg till konto

 5. Ange lösenordet för e-postkontot och tryck på Logga in.

  Obs!: Din upplevelse kan variera beroende på ditt företags krav. Du kan till exempel bli uppmanad att autentisera med hjälp av Microsoft Authenticator-appen eller verifiera dig via ett sms eller telefonsamtal. Mer information finns i översikten över säkerhetsinformation

 6. Ditt företag har kanske även implementerat kontroller som innebär att du måste registrera dig innan du kan fortsätta.  Genom att registrera dig bekräftar du din identitet så att enheten kan verifieras av din organisation. Om du uppmanas att registrera din enhet trycker du på Registrera.

 7. Om du uppmanas att lägga till ett annat konto trycker du på Kanske senare.

 8. Tryck på Hoppa över eller svep igenom funktionerna.

 9. Ett meddelande om att din organisation nu skyddar data i den här appen och att du måste starta om appen för att fortsättavisas. Tryck på OK.

 10. Starta om Outlook för iOS och ställ in en PIN-kod när du ombeds göra det. 

Nu kan du börja använda Outlook för iOS! Få ut mesta möjliga av Outlook:

Optimera Outlook-mobilappen för din telefon eller surfplatta

Översiktsblad för Outlook för iOS

 1. Om du inte redan har gjort det installerar du appen Outlook för iOS från iOS App Store eller genom att klicka här och ange ditt telefonnummer för att få en nedladdningslänk.

 2. Öppna appen Outlook för iOS och tryck på Kom igång om det här är första gången. Annars öppnar du Menyn knappen Mer i övre vänstra hörnet.

  Tryck för att öppna den döljbara menyn i hörnet

 3. Tryck på Inställningar Inställningar > Lägg till konto > Lägg till e-postkonto.

  Tryck på Lägg till konto

 4. Ange din e-postadress till företaget och tryck sedan på Lägg till konto.

 5. Tryck på Utbyt.

  Lägga till ett Exchange-konto
 6. Ange ditt företags e-postadress och lösenord för att automatiskt konfigurera ditt konto. Tryck på Logga In.

  Meddelanden: Om automatisk konfiguration inte fungerar trycker du på Fortsättoch sedan ange följande inställningar manuellt:

  • Servernamn: Det här är vanligtvis samma namn som du anger när du kontrollerar din e-post på webben.

  • Domän: Detta är vanligtvis valfritt. Om du är osäker kontrollerar du detta med IT-administratören.

  • Användarnamn: Det här är ditt företags e-postadress.

  • Lösenord: Det här är lösenordet för ditt företagskonto för e-post.

 7. Tryck på Nästa när du är klar och svep igenom funktionerna.

Nu kan du börja använda Outlook för iOS! Få ut mesta möjliga av Outlook:

Optimera Outlook-mobilappen för din telefon eller surfplatta

Översiktsblad för Outlook för iOS

 1. I Outlook för iOS går du till Inställningar > Lägg till konto > Lägg till e-postkonto.

 2. Ange e-postadressen. Tryck på Lägg till konto.

 3. Om du ser skärmen Välj din e-postleverantör väljer du Microsoft 365 eller Exchange beroende på din organisation.

 4. Ange ditt lösenord och gå vidare Använd avancerade inställningar.

 5. Ange dina serverinställningar:

  Inkommande serverinställningar

  • Domän\användarnamn
   Ange din fullständiga e-postadress, t.ex. dittnamn@dindomän.com.

  • Lösenord
   Använd samma lösenord som du använder för din e-post.

  • Server

  • Port
   Använd 443 eller 993.

  • Säkerhetstyp
   Välj SSL/TLS eller kontrollera att kryssrutan Använd säker anslutning (SSL) är markerad. Tryck sedan på Nästa.

  Inställningar för server för utgående e-post (SMTP)

  • SMTP-server

   • Exchange-konton – fråga IT-administratören om serverinformationen.

   • Arbetskonton eller skolkonton i Microsoft 365 – använd smtp.office365.com.

  • Säkerhetstyp
   Välj TLS.

  • Portnummer
   Ange 587. Tryck på Nästa.

 6. Tryck på Logga in.

Behöver du mer hjälp med att konfigurera Outlook för iOS?

Den här artikeln uppdaterades senast den 3 december 2018 tack vare användarnas feedback. Om du fortfarande behöver hjälp med att konfigurera e-post med Outlook för iOS kan du öppna ett supportärende i Outlook-appen eller ge oss detaljerad information i kommentarsrutan nedan så att vi kan arbeta med det framöver.

Klicka på pilen om du vill visa avsnittet:

Om du vill konfigurera ett IMAP- eller POP-konto eller om du inte har ett e-postkonto med Exchange ActiveSync kan du följa de här anvisningarna. När du konfigurerar ett e-postkonto manuellt med IMAP eller POP synkroniseras bara e-posten, inte kalender och kontakter. Vad är IMAP och POP?

Om du vill konfigurera ett POP-konto läser du Konfigurera ett POP-e-postkonto i Outlook för iOS eller Android.

Konfigurera ett IMAP-konto manuelltOutlook för iOS

 1. I Outlook för iOS går du till Inställningar > Lägg till konto > Lägg till e-postkonto.

 2. Ange e-postadressen. Tryck på Lägg till konto.

 3. Om du ser Välj e-postleverantör skärm, välj IMAP.

 4. Ange ditt lösenord och aktivera Använd avancerade inställningar.

 5. Ange nödvändig information om serverinställningar. Tryck på Logga in.

  Obs!: Om du inte har den informationen får du be din e-postleverantör eller administratör om den. En lista med vanliga serverinställningar och referenshjälp finns i Serverinställningar du behöver från din e-postleverantör.

Ange lösenord för Exchange

Om du vill ändra lösenordet måste du besöka leverantörens webbplats.

 1. Gå till e-postleverantörens webbplats.

  Om du till exempel använder ett e-postkonto på @hotmail.com loggar du in på outlook.com och om du använder Gmail går du till Gmail.com.

 2. Gå till konto- eller profilinställningarna.

 3. Ändra lösenordet.

 4. Outlook för iOS identifierar ett synkroniseringsfel och du uppmanas att ange ditt lösenord igen.

Om du har problem med att få Outlook för iOS att synkronisera med det nya lösenordet tar du bort e-postkontot och lägger till det igen.

Obs!: Om du ändrar lösenordet för ditt e-postkonto som även är ditt Microsoft-konto kanske du måste logga in igen på andra Microsoft-program och -webbplatser.

Börja från grunden. Om du använder ett e-postkonto på Outlook.com (omfattar hotmail.com, msn.com och live.com) kontrollerar du serverstatusen för Outlook.com här. Välj sedan från alternativen nedan:

Få ut mesta möjliga av Outlook

Optimera Outlook-mobilappen för din telefon eller surfplatta

Översiktsblad för Outlook för iOS

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×