För att få större funktionsnoggrannhet, konsekvent funktionalitet och funktionsnamn som är mer exakt beskrivande har flera funktioner i Excel uppdaterats, döpts om eller lagts till i funktionsbiblioteket i Excel 2010.

För bakåtkompatibilitet finns de omdöpta funktionerna även tillgängliga med sitt gamla namn.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Funktioner med noggrannhetsförbättringar

I följande funktioner har algoritmändringar implementerats för att ge funktionen högre precision och prestanda. Exempel: Eftersom funktionen BETAFÖRD var felaktig har en ny algoritm implementerats för att ge högre precision i denna funktion. I funktionen REST används nu nya algoritmer för att uppnå både exakthet och hastighet, och i funktionen SLUMP används en ny slumptalsalgoritm.

Förbättrad funktion

Funktionskategori

Funktionen ASINH

Matematiska och trigonometriska funktioner (referens)

Funktionen BETA.FÖRD, Funktionen BETAFÖRD

Statistiska funktioner (referens) , Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen BETA.INV, Funktionen BETAINV

Statistiska funktioner (referens) , Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen BINOM.FÖRD, Funktionen BINOMFÖRD

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen BINOM.INV, Funktionen KRITBINOM

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen CHI2.INV.RT, Funktionen CHIINV

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen CHI2.TEST, Funktionen CHITEST

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen CONVERT

Tekniska funktioner (referens)

Funktionen CUMIPMT

Finansiella funktioner (referens)

Funktionen CUMPRINC

Finansiella funktioner (referens)

Funktionen ERF

Tekniska funktioner (referens)

Funktionen ERFC

Tekniska funktioner (referens)

Funktionen F.FÖRD.RT, Funktionen FFÖRD

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen F.INV.RT, Funktionen FINV

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen FACTDOUBLE

Matematiska och trigonometriska funktioner (referens)

Funktionen GAMMA.FÖRD, Funktionen GAMMAFÖRD

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen GAMMA.INV, Funktionen GAMMAINV

Statistiska funktioner (referens)

Kompatibilitetsfunktioner

Funktionen GAMMALN

Statistiska funktioner (referens)

Funktionen GEOMEAN

Statistiska funktioner (referens)

Funktionen HYPGEOM.FÖRD, Funktionen HYPGEOMFÖRD

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen IMLOG2

Tekniska funktioner (referens)

Funktionen IMPOWER

Tekniska funktioner (referens)

Funktionen IPMT

Finansiella funktioner (referens)

Funktionen IRR

Finansiella funktioner (referens)

Funktionen LINEST

Statistiska funktioner (referens)

Funktionen LOGNORM.FÖRD, funktionen LOGNORMFÖRD

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen LOGNORM.INV, Funktionen LOGINV

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen MOD

Matematiska och trigonometriska funktioner (referens)

Funktionen NEGBINOM.FÖRD, Funktionen NEGBINOMFÖRD

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen NORM.FÖRD, Funktionen NORMFÖRD

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner

Funktionen NORM.INV, Funktionen NORMINV

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner

Funktionen NORM.S.FÖRD, Funktionen NORMSFÖRD

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen NORM.S.INV, Funktionen NORMSINV

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen PMT

Finansiella funktioner (referens)

Funktionen PPMT

Finansiella funktioner (referens)

Funktionen POISSON.FÖRD, Funktionen POISSON

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen RAND

Matematiska och trigonometriska funktioner (referens)

Funktionen STDEV.S, Funktionen STDEV

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen T.DIST.RT, Funktionen TDIST

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen T.DIST.2T

Statistiska funktioner (referens)

Funktionen T.INV.2T, Funktionen TINV

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen VAR.S, Funktionen VAR

Statistikfunktioner (referens), Kompatibilitetsfunktioner (referens)

Funktionen XIRR

Finansiella funktioner (referens)

Överst på sidan

Funktioner som har bytt namn

Följande Statistikfunktioner (referens) har ändrats så att de överensstämmer bättre med funktionsdefinitionerna för den vetenskapliga communityn och andra funktionsnamn i Excel. De nya funktionsnamnen beskriver också funktionaliteten mer exakt. Exempel: Eftersom KRITBINOM returnerar inversen av binomialfördelningen är BINOM.INV ett mer lämpligt namn.

Vissa funktioner som har bytt namn, till exempel BETA.FÖRD, har ytterligare en parameter så att du kan ange typ av fördelning (kumulativ left-tail eller sannolikhetstäthet).

För bakåtkompatibilitet med tidigare versioner av Excel är funktionerna fortfarande tillgängliga med sitt gamla namn i kategorin Kompatibilitetsfunktioner (referens). Om bakåtkompatibilitet inte är absolut nödvändigt bör du börja använda funktionerna med de nya namnen i stället.

Statistikfunktioner som har bytt namn

Funktion som har bytt namn

Kompatibilitetsfunktion

Funktionen BETA.DIST

Funktionen BETADIST

Funktionen BETA.INV

Funktionen BETAINV

Funktionen BINOM.DIST

Funktionen BINOMDIST

Funktionen BINOM.INV

Funktionen CRITBINOM

Funktionen CHISQ.DIST.RT

Funktionen CHIDIST

Funktionen CHISQ.INV.RT

Funktionen CHIINV

Funktionen CHISQ.TEST

Funktionen CHITEST

Funktionen CONFIDENCE.NORM

Funktionen CONFIDENCE

Funktionen COVARIANCE.P

Funktionen COVAR

Funktionen EXPON.DIST

Funktionen EXPONDIST

Funktionen F.DIST.RT

Funktionen FDIST

Funktionen F.INV.RT

Funktionen FINV

Funktionen F.TEST

Funktionen FTEST

Funktionen GAMMA.DIST

Funktionen GAMMADIST

Funktionen GAMMA.INV

Funktionen GAMMAINV

Funktionen HYPGEOM.DIST

Funktionen HYPGEOMDIST

Funktionen LOGNORM.DIST

Funktionen LOGNORMDIST

Funktionen LOGNORM.INV

Funktionen LOGINV

Funktionen MODE.SNGL

Funktionen MODE

Funktionen NEGBINOM.DIST

Funktionen NEGBINOMDIST

Funktionen NORM.DIST

Funktionen NORMDIST

Funktionen NORM.INV

Funktionen NORMINV

Funktionen NORM.S.DIST

Funktionen NORMSDIST

Funktionen NORM.S.INV

Funktionen NORMSINV

Funktionen PERCENTILE.INC

Funktionen PERCENTILE

Funktionen PERCENTRANK.INC

Funktionen PERCENTRANK

Funktionen POISSON.DIST

Funktionen POISSON

Funktionen QUARTILE.INC

Funktionen QUARTILE

Funktionen RANK.EQ

Funktionen RANK

Funktionen STDEV.P

Funktionen STDEVP

Funktionen STDEV.S

Funktionen STDEV

Funktionen T.DIST.2T

Funktionen TDIST

Funktionen T.DIST.RT

Funktionen TDIST

Funktionen T.INV.2T

Funktionen TINV

Funktionen T.TEST

Funktionen TTEST

Funktionen VAR.P

Funktionen VARP

Funktionen VAR.S

Funktionen VAR

Funktionen WEIBULL.DIST

Funktionen WEIBULL

Funktionen Z.TEST

Funktionen ZTEST

Överst på sidan

Nya funktioner

Följande funktioner har lagts till i funktionsbiblioteket i Excel. De här funktionerna kan användas i den aktuella versionen av Excel men är inte kompatibla med tidigare versioner av Excel. Om bakåtkompatibilitet krävs kan du köra kompatibilitetskontrollen så att du kan göra de ändringar som behövs i kalkylbladet för att undvika fel.

Ny funktion

Funktionskategori

Ändamål

Funktionen NETWORKDAYS.INTL

Datum- och tidsfunktioner (referens)

Returnerar antalet hela arbetsdagar mellan två datum med hjälp av parametrar som anger vilka och hur många dagar som är helgdagar

Funktionen WORKDAY.INTL

Datum- och tidsfunktioner (referens)

Returnerar serienumret för ett datum före eller efter ett visst antal arbetsdagar, med hjälp av parametrar som indikerar vilka och hur många dagar som är helgdagar

Funktionen AGGREGATE

Matematiska och trigonometriska funktioner (referens)

Returnerar en mängd i en lista eller databas

Funktionen CEILING.PRECISE

Matematiska och trigonometriska funktioner (referens)

Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Oavsett talets tecken avrundas talet uppåt.

Funktionen ISO.CEILING

Matematiska och trigonometriska funktioner (referens)

Avrundar ett tal uppåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen CHISQ.DIST

Statistiska funktioner (referens)

Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen

Funktionen CHISQ.INV

Statistiska funktioner (referens)

Returnerar den kumulativa betasannolikhetsdensitetsfunktionen

Funktionen CONFIDENCE.T

Statistiska funktioner (referens)

Returnerar konfidensintervallet för en populations medelvärde, med Students t-fördelning

Funktionen COVARIANCE.S

Statistiska funktioner (referens)

Returnerar exempelkovariansen, genomsnittet för produktavvikelserna för varje datapunktspar i två datauppsättningar

Funktionen ERF.PRECISE

Tekniska funktioner (referens)

Returnerar felfunktionen

Funktionen ERFC.PRECISE

Tekniska funktioner (referens)

Returnerar den kompletterande FELF-funktionen integrerad mellan x och oändligheten.

Funktionen F.DIST

Statistiska funktioner (referens)

Returnerar F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen F.INV

Statistiska funktioner (referens)

Returnerar inversen till F-sannolikhetsfördelningen

Funktionen FLOOR.PRECISE

Matematiska och trigonometriska funktioner (referens)

Avrundar ett tal till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel. Oavsett talets tecken avrundas talet uppåt.

Funktionen GAMMALN.PRECISE

Statistiska funktioner (referens)

Returnerar den naturliga logaritmen för gammafunktionen, Γ(x)

Funktionen MODE.MULT

Statistiska funktioner (referens)

Returnerar en lodrät matris av de värden som oftast förekommer i en matris eller i ett dataområde

Funktionen PERCENTILE.EXC

Statistiska funktioner (referens)

Returnerar n:te percentilen av värden i ett område, där n är intervallet 0..1, exklusivt

Funktionen PERCENTRANK.EXC

Statistiska funktioner (referens)

Returnerar rangen för ett värde i en datamängd som procent (0..1, exklusivt) av datamängden

Funktionen QUARTILE.EXC

Statistiska funktioner (referens)

Returnerar kvartilen av datauppsättningen, baserat på percentilvärden från 0..1, exklusivt

Funktionen RANK.AVG

Statistiska funktioner (referens)

Returnerar rangordningen för ett tal i en lista med tal

Funktionen T.DIST

Statistiska funktioner (referens)

Returnerar procentsatsen (sannolikheten) för Students t-fördelning.

Funktionen T.INV

Statistiska funktioner (referens)

Returnerar t-värdet till Students t-fördelning som en funktion av sannolikheten och frihetsgraderna.

Överst på sidan

Bakåtkompatibilitet

Om du vill dela ett kalkylblad med andra som inte har Excel 2010 installerat kan du använda kompatibilitetsfunktionerna i stället för funktionerna med nya namn. Tidigare versioner av Excel känner igen de gamla namnen och ger det förväntade resultatet.

Hitta kompatibilitetsfunktioner

Så här hittar du alla kompatibilitetsfunktioner:

  1. På fliken Formler går du till gruppen Funktionsbibliotek och klickar på Infoga funktion.

  2. Klicka på Kompatibilitet i rutan Eller välj en kategori.

    Infoga funktion - Dialogruta

Välja rätt funktion i kalkylbladet

När du börjar ange en funktion i kalkylbladet listas både namnbytta funktioner och kompatibilitetsfunktioner av autofyllfunktionen för formler. Med ikonerna blir det enklare för dig att klicka på den funktion som du vill använda.

Exempel på Komplettera automatiskt för formel

Söka efter kompatibilitetsproblem

Som nämnts tidigare i den här artikeln är nya funktioner inkompatibla med tidigare versioner av Excel. Tidigare versioner av Excel känner inte igen nya funktioner och felet #NAMN? visas i stället för det förväntade resultatet. Innan du sparar arbetsboken i ett filformat för en tidigare version av Excel kan du köra Kompatibilitetskontroll för att avgöra om nya funktioner har använts. På så sätt kan du göra nödvändiga ändringar och undvika fel.

Så här kör du kompatibilitetskontrollen:

  1. Klicka på Office-knappen och klicka sedan på Info.

  2. Under Förbered för delning klickar du på Felsök och sedan på Kontrollera kompatibilitet.

    Dialogrutan Kompatibilitetskontroll

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×