Använda en skärmläsare för att ange radavstånd och indrag i Word

Arbeta överallt från alla enheter med Microsoft 365

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta var som helst med de senaste funktionerna och uppdateringarna.

Uppgradera nu
Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på supporten för Office och i Korrigeringar eller lösningar för de senaste Office-problemen.

Använd Word med tangentbordet och en skärmläsare för att ge dokumentet ett finslipat utseende genom att få stycken att se ut som du vill. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du anger avstånd före och efter varje stycke och storleken på indrag och rader.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar om hur du anger radavstånd eller indrag i Word dokument, men använder inte en skärmläsare? Se Ändra radavståndet i Word, Justera indrag och avstånd ellerSkapa ett hängande indrag.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Öppna dokumentet och markera det stycke som du vill ange avstånd för. Tryck på Ctrl + A om du vill ange styckeavståndet för hela dokumentet.

 2. Tryck på Alt+P, SB om du vill ange avståndet före ett stycke. Du hör: "Stycke, Avstånd före." Använd uppåt- och nedåtpilarna tills du hör det punktvärde du önskar, eller skriv punktvärdet som du vill använda (till exempel 6 eller 18) och tryck sedan på Retur. Lägre punktvärden representerar kortare avstånd.

 3. Tryck på Alt+P, SA för att ange avståndet efter ett stycke. Du hör: "Stycke, Avstånd efter". Använd uppåt- och nedåtpilarna tills du hör det punktvärde du önskar, eller skriv punktvärdet som du vill använda (till exempel 6 eller 18) och tryck sedan på Retur.

Fler alternativ för avstånd

 • Tryck på Alt+H, K om du snabbt vill ange radavstånd för ett markerat stycke i Word. Du hör: "Rad- och styckeavstånd." Använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja i en lista med vanliga radavståndsstorlekar och tryck på Retur för att använda den.

 • Om du vill ange ett styckeavstånd som standardavstånd gör du följande:

  1. Markera en del av texten i dokumentet som har det styckeavstånd som du vill använda som standardavstånd.

  2. Öppna dialogrutan Stycke genom att trycka på Alt+H, PG.

  3. Tryck på Alt+D om du vill ange styckeavståndet som standard.

  4. I dialogrutan Microsoft Word använder du uppåt- och nedåtpilarna för att välja antingen Endast det här dokumentet eller Alla dokument, trycker på Tabb tills du hör "OK" och trycker sedan på Retur.

  5. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör "OK" och tryck sedan på Retur.

Ange styckeindrag

 1. Öppna dokumentet och markera det stycke som du vill ange indrag för. Tryck på Ctrl+A om du vill ange styckeindrag för hela dokumentet.

 2. Tryck på Alt+P, IL om du vill ange storleken på vänster indrag. Du hör: "Stycke, Indrag vänster." Använd uppåt- och nedåtpilarna eller skriv värdet (till exempel 0,25 eller 0,5)och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Alt +P, IR för att ange storleken på höger indrag. Du hör: "Stycke, höger indrag." Använd uppåt- och nedåtpilarna eller skriv värdet (till exempel 0,25 eller 0,5)och tryck sedan på Retur.

Fler alternativ för att ange indrag

 • Om du snabbt vill lägga till ett indrag för första raden i ett stycke flyttar du fokus till början av den första raden i stycket och tryck på TABB-tangenten. Med ett indrag på första raden får den första raden i ett stycke ett större indrag än övriga rader i stycket.

 • Om du vill ange ett indrag som standardindrag gör du följande:

  1. Markera en del av texten i dokumentet som har det styckeindrag som du vill använda som standardindrag.

  2. Öppna dialogrutan Stycke genom att trycka på Alt+H, PG.

  3. Tryck på Alt + D om du vill ange styckeindrag som standardindrag.

  4. I dialogrutan Microsoft Word använder du uppåt- och nedåtpilarna för att välja antingen Endast det här dokumentet eller Alla dokument. Tryck sedan på Tabb tills du hör "OK" och tryck sedan på Retur.

  5. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör "OK" och tryck sedan på Retur.

 • Om du vill skriva ut i bokformat använder du funktionen Spegelindrag, där styckeindrag speglar varandra på motstående sidor. Vänster indrag blir indraget Insida och höger indrag blir indraget Utsida. Aktivera Spegelindrag:

  1. Markera en del av texten i dokumentet som har det styckeindrag som du vill spegla på motstående sidor.

  2. Öppna dialogrutan Stycke genom att trycka på Alt+H, PG.

  3. Om du vill aktivera spegelindrag trycker du på Alt + M.

  4. Stäng dialogrutan Stycke genom att trycka på Tabb tills du hör "OK" och tryck sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att justera text och stycken i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att ge dokumentet ett finslipat utseende genom att få stycken att se ut som du vill.

Du kan ange avståndet före och efter varje stycke och storleken på indrag med hjälp av tangentbordet och en skärmläsare. Du kan också skapa ett indrag på endast första raden i ett stycke, eller skapa ett hängande indrag där den första raden i stycket inte har indrag men efterföljande rader har indrag.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar om hur du anger radavstånd eller indrag i Word dokument, men använder inte en skärmläsare? Se Justera indrag och avstånd eller Skapa ett hängande indrag.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Markera de stycken i dokumentet som du vill ange avstånd för.

  Tips: Om du vill markera ett textstycke håller du ned Skift och flyttar markören med hjälp av piltangenterna.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Använd alternativen i gruppen Avstånd och gör något av följande:

  • Du anger avståndet före ett stycke genom att trycka på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör den aktuella avståndsstorleken och "Före, redigera text".

  • Du anger avståndet efter ett stycke genom att trycka på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör den aktuella avståndsstorleken och "Efter, redigera text".

  I fältet Före eller Efter skriver du ett punktvärde, till exempel 6 eller 18 (lägre punktvärden representerar kortare avstånd).

 4. Du stänger dialogrutan Stycke och återgår till dokumentet genom att trycka på Retur.

Ställa in radavstånd

 1. Om du vill ändra radavståndet i ett stycke markerar du det stycke som du vill formatera och trycker på Alt+Kommando+M för att öppna dialogrutan Stycke.

 2. Du väljer ett radavstånd genom att trycka på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör "Radavstånd" följt av radavståndsalternativet. Du öppnar alternativlistan genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck sedan på upp- eller nedpilen tills du hör det alternativ för radavstånd du vill ha. För att välja trycker du på blanksteg.

 3. Om du väljer ett anpassningsbart alternativ, till exempel Flera, för att ange avståndsstorlek trycker du på Tabb. Du hör den aktuella avståndsstorleken och "Vid". Skriv sedan ett värde.

Ange styckeindrag

Endast indrag av första raden i ett stycke

 1. Markera de stycken där du vill ha indrag av första raden i stycket.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Om du vill ha indrag av första raden i stycket använder du alternativen i gruppen Indrag. Tryck på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Special, popup-knapp." Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: ”Första raden.” För att välja trycker du på blanksteg.

 4. Tryck på Tabb för att ange storleken på den första radens indrag. Du hör den aktuella indragsstorleken och "Med". Skriv ett värde i cm, till exempel 1,5.

 5. Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Obs!: Alla efterföljande stycken som du skriver kommer att ha indrag.

Indrag av alla rader utom den första i ett stycke

 1. Markera stycket där du vill ha indrag av alla rader utom den första raden i stycket (hängande indrag).

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Om du vill skapa ett hängande indrag använder du alternativen i gruppen Indrag. Tryck på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Special, popup-knapp." Välj ett alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör: ”Hängande.” För att välja trycker du på blanksteg.

 4. Tryck på Tabb för att ange storleken på indraget. Du hör den aktuella indragsstorleken och "Med". Skriv sedan ett värde i cm, till exempel 1,5.

 5. Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Öka eller minska indraget för ett helt stycke

 1. Markera de stycken i dokumentet där du vill öka eller minska vänster eller höger indrag.

 2. Om du vill formatera ett stycke trycker du på Alt+Kommando+M. Dialogrutan Stycke öppnas med fokus på fliken Indrag och avstånd.

 3. Använd alternativen i gruppen Indrag och gör något av följande:

  • Om du vill ändra indraget från vänster marginal trycker du på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Före text."

  • Om du vill ändra indraget från höger marginal trycker du på Ctrl+Alt+Högerpil tills du hör: "Efter text."

  Du anger indragsstorleken genom att skriva ett tal i cm. Indragsstorleken meddelas.

 4. Tryck på Retur för att återgå till dokumentet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att dela ett dokument i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att ändra avståndet mellan stycken och rader.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Vi rekommenderar att du läser och redigerar dokument i vyn Utskriftslayout. Det kan hända att VoiceOver inte fungerar optimalt i andra visningslägen.

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Markera det stycke i dokumentet vars avstånd du vill ange.

 2. Gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycka på skärmen. Du hör namnet på den aktuella menyfliken.

 3. Om du vill välja menyfliksområdet Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Hem, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Knappen Styckeformatering" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till avstånd före stycket sveper du åt höger tills du hör "Knappen Lägg till avstånd före stycket" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill lägga till avstånd efter stycket sveper du åt höger tills du hör "Knappen Lägg till avstånd efter stycket" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill ta bort utrymme före stycket sveper du åt höger tills du hör "Knappen Ta bort utrymme före stycket" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill ta bort utrymme efter stycket sveper du åt höger tills du hör "Knappen Ta bort utrymme efter stycket" och dubbeltrycker på skärmen.

Obs!: Du kan bara växla mellanslag före och efter ett stycke, så alternativet att lägga till utrymme är bara tillgängligt om det inte redan finns något blanksteg före eller efter ett stycke och alternativet att ta bort utrymme är bara tillgängligt om det för närvarande finns utrymme före eller efter ett stycke.

Ställa in radavstånd

 1. Markera det stycke i dokumentet vars radavstånd du vill ange.

 2. Gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycka på skärmen. Du hör namnet på den aktuella menyfliken.

 3. Om du vill välja menyfliksområdet Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Hem, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Knappen Styckeformatering" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Radavstånd, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 6. Fortsätt att svepa åt höger för att gå igenom tillgängliga radavståndsvärden: 1,0,1,15,1,5,2.0,2.5och 3.0. När du hör önskat värde dubbeltrycker du på skärmen för att ange radavståndet.

Ange styckeindrag

Endast indrag av första raden i ett stycke

 1. Markera det stycke i dokumentet som du vill göra indrag för.

 2. Gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycka på skärmen. Du hör namnet på den aktuella menyfliken.

 3. Om du vill välja menyfliksområdet Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Hem, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Knappen Styckeformatering" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Special indrag, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör "Knappen Första raden" och dubbeltryck på skärmen.

Indrag av alla rader utom den första i ett stycke

 1. Markera det stycke i dokumentet som du vill göra indrag för.

 2. Gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycka på skärmen. Du hör namnet på den aktuella menyfliken.

 3. Om du vill välja menyfliksområdet Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Hem, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Knappen Styckeformatering" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Special indrag, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör "Hängande, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

Öka eller minska indraget för ett helt stycke

 1. Markera det stycke i dokumentet som du vill göra indrag för.

 2. Gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycka på skärmen. Du hör namnet på den aktuella menyfliken.

 3. Om du vill välja menyfliksområdet Start dubbeltrycker du på skärmen, sveper åt vänster eller höger tills du hör ”Hem, flik” och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill öka indraget sveper du åt höger tills du hör "Öka indrag, position" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill minska indraget sveper du åt höger tills du hör "Minska indrag, position" och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att ändra avståndet mellan stycken och rader.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Markera det stycke i dokumentet vars avstånd du vill formatera.

 2. Gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Ej markerad, fler alternativ, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

 3. Välj fliken Start genom att dubbeltrycka på skärmen, svepa åt vänster eller höger tills du hör "Fliken Start" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Menyn Styckeformatering" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till avstånd före stycket sveper du åt höger tills du hör "Knappen Lägg till avstånd före stycket" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill lägga till avstånd efter stycket sveper du åt höger tills du hör "Knappen Lägg till avstånd efter stycket" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill ta bort utrymme före stycket sveper du åt höger tills du hör "Knappen Ta bort utrymme före stycket" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill ta bort utrymme efter stycket sveper du åt höger tills du hör "Knappen Ta bort utrymme efter stycket" och dubbeltrycker på skärmen.

Obs!: Du kan bara växla mellanslag före och efter ett stycke, så alternativet att lägga till utrymme är bara tillgängligt om det inte redan finns något blanksteg före eller efter ett stycke och alternativet att ta bort utrymme är bara tillgängligt om det för närvarande finns utrymme före eller efter ett stycke.

Ställa in radavstånd

 1. Markera det stycke i dokumentet vars avstånd du vill formatera.

 2. Gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Ej markerad, fler alternativ, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

 3. Välj fliken Start genom att dubbeltrycka på skärmen, svepa åt vänster eller höger tills du hör "Fliken Start" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Menyn Styckeformatering" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Kombinationsruta för radavstånd" och dubbeltryck på skärmen.

 6. Fortsätt att svepa åt höger för att gå igenom tillgängliga radavståndsvärden: 1,0,1,15,1,5,2.0,2.5och 3.0. När du hör önskat värde dubbeltrycker du på skärmen för att ange radavståndet.

Ange styckeindrag

Endast indrag av första raden i ett stycke

 1. Markera det stycke i dokumentet vars avstånd du vill formatera.

 2. Gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Ej markerad, fler alternativ, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

 3. Välj fliken Start genom att dubbeltrycka på skärmen, svepa åt vänster eller höger tills du hör "Fliken Start" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Menyn Styckeformatering" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Special indrag, meny" och dubbeltryck på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör "Första raden, ej markerad, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

Indrag av alla rader utom den första i ett stycke

 1. Markera det stycke i dokumentet vars avstånd du vill formatera.

 2. Gå till menyfliksområdet genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Ej markerad, fler alternativ, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

 3. Välj fliken Start genom att dubbeltrycka på skärmen, svepa åt vänster eller höger tills du hör "Fliken Start" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Menyn Styckeformatering" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Special indrag, meny" och dubbeltryck på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör "Hängande, ej markerad, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

Öka eller minska indraget för ett helt stycke

 1. Markera det stycke i dokumentet som du vill göra indrag för.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill öka indraget sveper du åt höger tills du hör "Knappen Öka indrag" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill minska indraget sveper du åt höger tills du hör "Knappen Minska indrag" och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Använda en skärmläsare för att kontrollera stavning och grammatik i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Använd Word Mobile med Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att ändra avståndet mellan stycken och rader.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Ange styckeavstånd

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke vars avstånd du vill ange.

 2. Svep uppåt eller nedåt med fingret tills du hör: "Objekt."

 3. Svep åt höger tills du hör "Fler alternativ" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du hör den aktuella fliken och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Start” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. På fliken Start sveper du åt höger tills du hör "Styckeformatering" och dubbeltrycker på skärmen.

 7. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till avstånd före stycket sveper du åt höger tills du hör "Lägg till avstånd före stycke" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill lägga till avstånd efter stycket sveper du åt höger tills du hör "Lägg till avstånd efter stycke" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill ta bort avstånd före stycket sveper du åt höger tills du hör "Ta bort utrymme före stycke" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill ta bort utrymme efter stycket sveper du åt höger tills du hör "Ta bort utrymme efter stycket" och dubbeltrycker på skärmen.

Obs!: Du kan bara växla mellanslag före och efter ett stycke, så alternativet att lägga till utrymme är bara tillgängligt om det inte redan finns något blanksteg före eller efter ett stycke och alternativet att ta bort utrymme är bara tillgängligt om det för närvarande finns utrymme före eller efter ett stycke.

Ställa in radavstånd

 1. Placera insättningspunkten var som helst i det stycke vars radavstånd du vill ange.

 2. Svep uppåt eller nedåt med fingret tills du hör: "Objekt."

 3. Svep åt höger tills du hör "Fler alternativ" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt vänster tills du hör den aktuella fliken och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Start” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. På fliken Start sveper du åt höger tills du hör "Styckeformatering" och dubbeltrycker på skärmen.

 7. Svep åt höger tills du hör "Radavstånd, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 8. Fortsätt att svepa åt höger för att gå igenom de tillgängliga radavståndsvärdena. När du hör önskat värde dubbeltrycker du på skärmen för att ange radavståndet.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Använd Word för webben med en skärmläsare för att ge dokumentet ett finslipat utseende genom att få stycken att se ut som du vill. Vi har testat det med Skärmläsaren, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du anger avstånd före och efter varje stycke och storleken på indrag och rader.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar om hur du anger radavstånd eller indrag i Word dokument, men använder inte en skärmläsare? Se Ändra radavståndet i Word, Justera indrag och avstånd ellerSkapa ett hängande indrag.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office på webben. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder Word för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Word för webben körs i webbläsaren är kortkommandona annorlunda än i skrivbordsprogrammet. Du använder till exempel Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga kortkommandon som F1 (hjälp) och Ctrl+O (öppna) i webbläsaren, inte i Word för webben.

I det här avsnittet

Ange stycke- och radavstånd

 1. Öppna dokumentet och markera det stycke som du vill ange avstånd för genom att flytta insättningspunkten till början av stycket och trycka på Skift+Ctrl+nedpil. Tryck på Ctrl + A om du vill ange styckeavståndet för hela dokumentet.

 2. Om du vill ange avståndet före ett stycke trycker du på Alt + Windows-tangenten och sedan på P, SB. Du hör: "Avstånd före." Använd uppåt- och nedåtpilarna tills du hör det punktvärde du önskar, eller skriv punktvärdet som du vill använda (till exempel 6 eller 18) och tryck sedan på Retur. Lägre punktvärden representerar kortare avstånd.

 3. Tryck på Alt + Windows-tangenten och sedan på P, SA för att ange avståndet efter ett stycke. Du hör: "Avstånd efter." Använd uppåt- och nedåtpilarna tills du hör det punktvärde du önskar, eller skriv punktvärdet som du vill använda (till exempel 6 eller 18) och tryck sedan på Retur.

 4. Om du vill ange radavstånd för ett markerat stycke trycker du på Alt + Windows-tangenten och sedan på H, 02. Du hör: "Radavstånd." Tryck på Retur, använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja i en lista med vanliga radavståndsstorlekar och tryck på Retur för att använda den.

Ange styckeindrag

 1. Öppna dokumentet och markera det stycke som du vill ange indrag för genom att flytta insättningspunkten till början av stycket och trycka på Skift+Ctrl+nedåtpil. Tryck på Ctrl+A om du vill ange styckeindrag för hela dokumentet.

 2. Om du vill ange storleken på vänster indrag trycker du på Alt + Windows-tangenten, P, IL. Du hör: "Vänster indrag." Du anger det värde du vill ha med uppåt- och nedåtpilarna eller skriver värdet (till exempel 0,25 eller 0,5)och trycker sedan på Retur.

 3. Om du vill ange storleken på höger indrag trycker du på Alt + Windows-tangenten, P, IL. Du hör: "Höger indrag". Du anger det värde du vill ha med uppåt- och nedåtpilarna eller skriver värdet (till exempel 0,25 eller 0,5)och trycker sedan på Retur.

 4. Om du vill lägga till ett indrag av första raden i ett stycke flyttar du fokus till början av den första raden i stycket och trycker sedan på tabbtangenten. Med ett indrag på första raden får den första raden i ett stycke ett större indrag än övriga rader i stycket.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och ändra text i Word

Kortkommandon i Word

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Word

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×